Zovirax

Aciclovir

Zovirax är marknadens ledande munsårsbehandling och finns tillgängligt både som brustablett och som kräm. Zovirax kan även användas för att behandla bältros (herpes zoster).

Med hjälp av Treateds kombinerade hälso- och apotektjänst är det både smidigt och säkert att få enklare, receptbelagda läkemedel förskrivna. Vårt team av legitimerade läkare och apotekare gör sjukvården lättillgänglig så att du kan få hjälp när det passar dig. Ingen tidsbokning behövs. Vår tjänst är självklart godkänd enligt EU’s regler för elektronisk receptförskrivning.

Trustpilot-betyg 9,2 av 10
Beställ nu för leverans tisdag 21 januari
Zovirax Oral lösning200 mg/5ml

denna suspensionsvätska innehåller 200mg aciklovir per 5ml och kan förskrivas i doser om 5ml, 5 gånger/dag för behandling av herpes.

Zovirax Oral lösning400 mg/5 ml

denna styrka innehåller 400mg aciklovir per 5ml lösning och kan förskrivas för behandling av herpes zoster (bältros).

Zovirax Kräm5%

kräm innehållandes 5% aciklovir, tillgänglig i tuber om 2g eller 10g för behandling av herpes. Ett tunt lager appliceras på blåsorna. Repetera appliceringen var fjärde timme, men inte mer än 5 gånger per dygn.

Zovirax Dispersible200mg

dessa tabletter innehåller 200mg aciklovir och kan förskrivas för behandling av herpes. En typisk kur kan innebära 1 tablett som tas 5 gånger/dag.

Beställ nu för leverans tisdag 21 januari

Zovirax är marknadens ledande munsårsbehandling och finns tillgängligt både som brustablett och som kräm. Zovirax kan även användas för att behandla bältros (herpes zoster).

Med hjälp av Treateds kombinerade hälso- och apotektjänst är det både smidigt och säkert att få enklare, receptbelagda läkemedel förskrivna. Vårt team av legitimerade läkare och apotekare gör sjukvården lättillgänglig så att du kan få hjälp när det passar dig. Ingen tidsbokning behövs. Vår tjänst är självklart godkänd enligt EU’s regler för elektronisk receptförskrivning.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Zovirax, som tillverkas av GlaxoSmithKline, är ett populärt och välkänt läkemedel för behandling av olika typer av herpes, bland annat herpes simplex (HSV-1 och -2) som kan orsaka munsår och munblåsor då det blossar upp. Zovirax kan även förskrvas för behandling av herpes zoster (bältros) och finns tillgängligt som tablett, kräm och brustablett.  

 1. Välkänd och effektiv behandling
 2. Ger snabb lindring
 3. Välj mellan kräm, tablett och brustablett

Zovirax innehåller ett särskilt ämne som tillsammans med immunförsvaret hejdar infektionen och motar tillbaka den till sitt vilande tillstånd. Aciklovir, den aktiva substansen i Zovirax, verkar genom att hämma aktiviteten hos det enzym som viruscellerna behöver för att föröka sig. När viruset inte längre kan fortplanta och sprida sig får kroppens egna blodkroppar en möjlighet att inaktivera viruset tillbaka till sitt latenta läge.     

I vårt apotek hittar du den varumärkta versionen av aciklovir; Zovirax. Patentet för detta läkemedel släpptes dock under 2009 vilket betyder att generiska versioner av aciklovir idag även finns att köpa.  

Vi på Treated arbetar för att göra icke-akut och okomplicerad sjukvård så lättillgänglig som möjligt. Genom att arbeta med legitimerade läkare och apotekare har vi möjligheten att tillhandahålla en EU-godkänd hälso- och apotektjänst där vi har full kontroll över hela serviceledet, från läkarkonsultation till leverans av till läkemedel. Hela processen går dessutom på 24 timmar.

För att få Zovirax förskrivet fyller du i vårt undersökningsformulär. Detta granskas av våra läkare, som bland annat kontrollerar din sjukdomshistoria samt huruvida du använder några andra läkemedel. Om det inte anses finnas någon ökad risk för biverkningar och läkemedlet anses ändamålsenligt förskrivs ett elektroniskt recept och ditt läkemedel skickas med expressleverans till din angivna adress. Om läkemedlet av någon anledning inte anses lämpligt för dig nekas din beställning och du debiteras inte för din order.

Beställ nu
Senast granskat:  17-06-2019
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Rekommendationerna för hur du använder Zovirax baseras på vilka symptom som ska behandlas, hur mottaglig du är för biverkningar, samt hur ditt immunförsvar påverkas av infektionen. Följ alltid läkarens anvisningar när du använder Zovirax och läs bipacksedeln noggrant innan användning.

Zovirax Kräm:

> Applicera ett tunt lager på munsåret eller blåsorna.

Zovirax Oral Suspension:

> För behandling av munsår kan en dos om 5ml ordineras, alternativt en dos om 20ml för behandling av bältros.  

Zovirax Brustablett:

> Låt 1 eller 2 tabletter lösas upp vatten och drick.

För alla tre behandlingar gäller:

 1. Repetera enligt läkarens anvisningar. En typisk kur kan innebära maximalt 4-5 appliceringar per dag med ett fyratimmars intervall.
 2. Läkaren kan ordinera en kur under 5 sammanhängande dagar för behandling av munsår, eller 9-10 sammanhängande dagar för behandling av ett första utbrott.
 3. För bäst resultat; påbörja behandlingen vid första tecken på symptom.
 4. Försöka att hålla det infekterade området rent.
 5. Överskrid aldrig läkarens ordinerade dos.
 6. Om du missar en tablett ska du inte kompensera genom att ta två vid nästa tillfälle. Låt istället bli att ta den missade tabletten och ta nästa som vanligt.
 7. Rådfråga din läkare om symptomen kvarstår efter avslutad behandling.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Zovirax Kräm

Ladda ner bipacksedeln för Zovirax Oral Suspension

Senast granskat:  17-06-2019
Biverkningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Zovirax orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem. Biverkningar kopplade till Zovirax inkluderar;

Zovirax Kräm

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 användare):

Irritation eller hudklåda, fjällande hud, pirrande/brännande känsla i huden.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 användare):

Hudrodnad, ökad känslighet, dermatit.

Zovirax Oral Suspension

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 - 1 av 100 användare):

Huvudvärk, yrsel, magsmärtor, ökad tarmfrekvens, hudutslag, hudirritation, ökad ljuskänslighet.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 - 1 av 1000 användare):

Svåra hudutslag, håravfall.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1000 - 1 av 10000 användare):

Trötthet, andnöd, förvirring, hallucinationer, darrningar, försämrad koordination, varierande testvärden.

Zovirax Brustabletter

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare):

Ökad ljuskänslighet, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, magvärk, hudutslag, klåda, trötthet.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 användare):

Allvarliga hudutslag, håravfall.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 användare):

Svullnad av mun och ansikte, andningssvårigheter, varierande testvärden, talsvårigheter, lever- eller njurproblem, ljuskänslighet, irritation, förvirring, allmän känsla av svaghet, krampanfall, hallucinationer, försämrad koordination.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Du hittar även mer information i läkemedlets bipacksedel. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Zovirax med andra läkemedel

Meddela läkaren genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda, när du begär ditt recept.

Zovirax Kräm har inte uppvisat några interaktioner med andra läkemedel.

Effekten av Zovirax Brustablett kan påverkas av probenecid, cimetidin och mykofenolatmofetil.

Zovirax Tabletter rekommenderas i vissa fall inte om du redan använder cimetidin, probenecid, mykofenolatmofetil, ciklosporin, teofyllin eller zidovudin.

Du bör aldrig använda mer än en herpesbehandling i taget, förutom i de fall där din läkare specifikt har rekommenderat dig att göra så.

Zovirax och andra sjukdomar

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistoria med hjälp av undersökningsformuläret när du beställer Zovirax. Detta hjälper vår läkare att göra en korrekt bedömning av huruvida detta läkemedel är säkert och lämpligt för dig att använda. Zovirax rekommenderas i vissa fall inte om du har eller har haft; lever- eller njurproblem, AIDS, om du har ett tillstånd som hämmar funktionen av ditt immunförsvar eller om du har genomgått en benmärgstransplantation.

Senast granskat:  17-06-2019
Vanliga frågor: Zovirax

Vanliga frågor: Zovirax

Kan jag dricka alkohol i kombination med Zovirax?

Zovirax är inte känt för att interagera med alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Zovirax?

Ja, din körförmåga bör inte påverkas av detta läkemedel. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar som påverkar din allmänna hälsa. Kontakta i sådana fall din läkare snarast för råd.

Kan jag använda Zovirax när jag är gravid?

Zovirax rekommenderas inte om du är gravid eller ammar då det kan vara skadligt för barnet. Använd endast Zovirax om din läkare anser det vara absolut nödvändigt.

Hur ska Zovirax förvaras?

Zovirax ska förvaras i rumstemperatur, undan direkt solljus, fukt samt utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Zovirax?

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot något av följande ämnen;

Zovirax Kräm innehåller:

Aciklovir, cetostearylalkohol, mineralolja, poloxamer 407, propylenglykol, natriumlaurylsulfat, vatten, och vitt vaselin.

Zovirax Brustabletter innehåller:

Aciklovir, mikrokristallin cellulosa, aluminiummagnesiumsilikat, natriumstärkelseglykolat, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400, titandioxid [E171], och makrogol 8000.

Zovirax Oral Suspension:

Aciklovir, sorbitol 315 mg, glycerol, mikrokristallin cellulosa, metyl- och propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218 och E216), smakämnen (banan/vanilj respektive apelsin), renat vatten.

Kan jag köpa Zovirax receptfritt?

Svagare versioner av Zovirax kan köpas receptfritt och kan rekommenderas vid mildare fall och symptom. Zovirax som du hittar i vårt sortiment är dock den starkare versionen som förskrivs för behandling med tydliga och besvärande symptom.

För att begära ett recept för detta läkemedel behöver du först fylla i vårt undersökningsformulär så att vår läkare kan bedömma dess lämplighet.

Är Zovirax rätt behandling för mig?

Det avgörs av våra läkare. Så snart du har fyllt i vårt undersökningsformulär kommer dina symptom och din hälsa att kontrolleras av en legitimerad läkare. Om behandlingen anses lämplig kan ett elektroniskt recept förskivas och din beställning bearbetas av vårt apotek för leverans redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  17-06-2019
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här