Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Terbinafin

Terbinafine

Terbinafin, som ofta även säljs under varunamnet Azurifin, är ett generiskt läkemedel som behandlar svampinfektioner. Läkemedlets aktiva ingrediens, med samma namn som läkemedlet, är terbinafin.

Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att ta reda på om Terbinafin är rätt behandling för dig. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och vår hjälpsamma apotekspersonal sköter snabbt och smidigt paketering och leverans.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1400 recensioner via Trustpilot
Terbinafine250 mg

Innehåller 250 mg terbinafin och tas vanligtvis en gång dagligen. Följ alltid läkarens anvisningar noga. Behandling kan pågå mellan två veckor och sex månader.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Terbinafin, som ofta även säljs under varunamnet Azurifin, är ett generiskt läkemedel som behandlar svampinfektioner. Läkemedlets aktiva ingrediens, med samma namn som läkemedlet, är terbinafin.

Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att ta reda på om Terbinafin är rätt behandling för dig. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och vår hjälpsamma apotekspersonal sköter snabbt och smidigt paketering och leverans.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Terbinafin vid nagelsvamp

Terbinafin är ett generiskt läkemedel till för att behandla svampinfektioner som exempelvis nagelsvamp. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen terbinafin och säljs även ofta i Sverige under varunamnet Azurifin.

Nagelsvamp är en ganska vanlig infektion som beror på en infektion med hudsvampar (dermatofyter). När det blir ett överskott av vissa typer av svampceller som vanligtvis lever obemärkt på huden uppstår besvären. Infektionen kan orsaka att naglarna ser missfärgade ut, tjocknar och blir svaga. Det sistnämnda gör även att naglarna blir mer benägna att spricka eller fjälla. Obehandlad nagelsvamp kan orsaka att alldagliga aktiviteter som promenerader eller skrivande blir besvärligt eller smärtsamt. Åkomman kallas ibland för inea, inea unguium eller dermatofytos och det uppskattas att omkring fem procent, eller cirka 500.000, har nagelsvamp i Sverige.

Det finns vissa tillstånd som gör en mer spårbar för angrepp av svampinfektioner i naglarna, som t.ex. diabetes, psoriasis, dålig blodcirkulation eller ett försvagat immunförsvar. Det är inte heller helt ovanligt att fotsvamp enkelt överförs från huden till tånaglar. Man löper även risk för att sprida infektionen vidare till fingernaglarna om man kliar på infektionen, tvättar händerna mycket ofta eller arbetar i en miljö med mycket kontakt med vatten.

Behandla nagelsvamp med Terbinafin

Antimykotiska läkemedel som Terbinafin behandlar dessa infektioner genom att begränsa produktionen av ergosterol, som är en komponent som svampar använder för att föröka sig. Utan ergosterol bildas hål i svampcellstrukturen vilket gör att kroppens hälsosamma bakterier kan infiltrera oönskade celler och döda av dem. Detta, i sin tur, hjälper kroppen att återupprätta dess hälsosamma bakteriella balans.

Köpa Terbinafin på nätet

Hos oss på Treated.com kan du snabbt, säkert och framförallt smidigt få recept utskrivet och förnyat för Terbinafin. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen ändamålsenlig och säker för dig skrivs sedan ett elektroniskt recept ut. Efter att beställningen godkänts skickas läkemedlet med spårbar sändning direkt hem till din ytterdörr - redan nästa arbetsdag. Du kan alltså påbörja din behandling redan nästa helgfria vardag!

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisningar

Bruksanvisningar

I syfte att maximera effekten av Terbinafin är det mycket viktigt att du följer din förskrivares anvisningar samt att du läst igenom den bifogade bipacksedeln. Detta kommer även hjälpa dig i att minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.
 2. Svälj tabletterna med vatten.
 3. Tabletterna kan tas med eller utan mat.
 4. Försök i största möjliga mån att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.
 5. Ta tabletterna som förskrivet tills du är färdig med behandlingen.

Det är mycket viktigt att du läst igenom och förstått den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. Ovan hållpunkter är endast en summering över hur du tar Terbinafin.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Terbinafine 250 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Terbinafin orsaka vissa biverkningar även fast alla inte behöver uppleva dem. Det är dock viktigt att du bekantar dig vid dessa så du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Aptitförlust, förstoppning, illamående, diarré, ledverk eller myalgi.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Smakförändringar eller förlust av smaksinne.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Sjukdomskänsla.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Trötthet, yrsel, förändrade blodvärden, psoriasis, håravfall, lupus, hudutslag med blåsor eller feber.

Vänligen observera att detta endast är en summering av de eventuella biverkningar som Terbinafin kan orsaka. En komplett lista över biverkningar finns i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Terbinafin

Det är mycket viktigt att du redogör för vilka eventuella andra läkemedel du tar eller nyligen har tagit. På så vis kan en läkare säkerhetsställa att Terbinafin är en lämplig behandling för dig.

Terbinafin kan interagera med följande: rifampicin, cimetidin, tricykliska antidepressiva medel, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare), amiodaron, betablockerare, p-piller, tolbutamid, terfenadin, triazolam, warfarin, ciklosporin, flukonazol, ketokonazol, koffein eller digoxin.

Andra sjukdomar och Terbinafin

Redogör alltid för din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Tala alltid om för läkare om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar eller om du har en autoimmun sjukdom, leversjukdom, njursjukdom, psoriasis eller systemisk lupus erythematosus (SLE).

 

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Terbinafine 250 mg

Vanliga frågor: Terbinafin

Vanliga frågor: Terbinafin

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Terbinafin?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Terbinafin.

Kan jag köra bil när jag använder Terbinafin?

Terbinafin kan påverka din förmåga att köra bil eller att hantera maskiner. Vidta försiktighet och rådfråga din läkare om du är bekymrad.

Kan Terbinafin användas när jag är gravid?

Nej. Om du är gravid eller försöker bli gravid ska du inte använda Terbinafin såvida din läkare inte bedömer att det är absolut nödvändigt.

Hur ska Terbinafin förvaras?

Förvara detta läkemedel i sin originalförpackning samt utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Terbinafin?

Terbinafin innehåller: terbinafin, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos och magnesiumstearat.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Terbinafin receptfritt?

Nej. För att kunna köpa Terbinafin behöver du ha ett recept. Genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du få ett elektroniskt recept utskrivet online.

Är Terbinafin rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på inom ett par minuter. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, vilket tar under fem minuter, för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare.  Om behandlingen anses vara lämplig och ändamålsenlig för dina besvär godkänns beställningen och ett elektroniskt recept skrivs ut. Alla godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras direkt hem till din ytterdörr inom 24 timmar.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här