Cetirizine

Cetirizin

Cetirizine är en antihistamin till för behandling av allergier såsom pollenallergi. Det är den generiska versionen av Zirtek.

Du kan smidigt och säkert köpa Cetirizine online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag.

Trustpilot-betyg 9,1 av 10
Beställ nu för leverans onsdag 18 september
10 mg

Innehåller 10 mg cetirizin. Tas enligt anvisningar från läkare/apotekare.

Beställ nu för leverans onsdag 18 september

Cetirizine är en antihistamin till för behandling av allergier såsom pollenallergi. Det är den generiska versionen av Zirtek.

Du kan smidigt och säkert köpa Cetirizine online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt - Cetirizine tabletter mot pollenallergi

Cetirizine är en allergimedicin som tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer. Det är ett generiskt läkemedel av varumärkesläkemedlet Zirtek och innehåller samma aktiva ingrediens (cetirizin). Vissa förpackningar av Cetirizine är receptfria medan andra är receptbelagda. När du beställer Cetirizine online hos Treated.com behöver du emellertid fylla i ett medicinskt frågeformulär, som sedan granskas av en av våar legitimerade läkare eller av vår apotekare.

Vad är pollenallergi?

Omkring 40% av alla svenskar har allergier i någon form och cirka 30% av befolkningen har pollenallergi, som tros vara den vanligaste allergin före allergisk astma och pälsdjursallergi. Sveriges blomstrande grönska gör att landet är särskilt besvärligt för personer med hösnuva, som orsakas av exponering inför pollen. Pollenallergiker upplever ofta rinit med symptom som svullnad och irritation kring i näsgången och rinniga ögon. Husdammkvalster, päls och mjäll från husdjur kan orsaka en väldigt snarlik allergisk respons, vilket kallas för perenn rinit och innebär att symptom oftast är närvarande året om.

Allergiker kan också uppleva urtikaria eller nässelutslag och nässelfeber, som allergisk reaktion mot en allergen. Detta kännetecknas av upphöjda hudutslag som ofta är röda och kliar. Utslagen kan variera i allvarsgrad och kan i värre fall orsaka större beläggning över kroppen. Nässelutslag kan triggas av ett antal olika stimulanter, inkluderat pollen, pälsdjur och dammkvalster, men kan också uppstå som en hudreaktion mot hetta, insektsbett eller vissa typer av tvättmedel eller sköljmedel.

I visa fall kan nässelfeber vara en tidig markör för en mer allvarlig allergisk reaktion, kallat anafylaktisk chock. Detta är den mest allvarliga typen av allergisk reaktion och kräver administrering av en adrenalinpenna som EpiPen, följt av att den drabbade omedelbart behöver uppsöka akutvård. Pollenallergi kan i oerhört sällsynta fall orsaka en anafylaktisk chock, men det är extremt ovanligt.

Behandling vid allergisk rinit

Allergisk rinit är oftast inte allvarligt ensamt, men kan orsaka omfattande obehag och har potentialen att förvärra andra tillstånd som exempelvis astma. Det finns ett antal behandlingar tillgängliga för tillståndet, som syftar till att lindra symptom förknippade med allergier, och bistår i att hjälpa kroppen att återhämta sig snabbare.

Cetirizine tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer. Dessa typer av läkemedel verkar genom att motverka den kemiska reaktionen i kroppen orsakat av frisättandet av histaminer, som i sin tur genererar besvärliga allergisymptom.

Exakt varför vissa drabbas av allergier och andra inte är inte fullt klarlagt, men det är dock känt att immunsystemet spelar en central roll i det hela. Personer med allergier reagerar på vissa saker i sin omgivning, exempelvis djurpäls, dammkvalster eller pollen. Förekomsten av dessa allergener, eller “triggers”, orsakar sedan immunsystemet att frisätta en substans kallat histamin, som är en del av dess naturliga försvarsmekanism.

Frisättandet av histamin orsakar sedan den svullnad och inflammation i de områden i kroppen som kommit i kontakt med en trigger, till exempel näsa, ögon eller mun. Cetirizine, tillsammans med andra antihistaminer, verkar genom att störa denna process, och därmed lindra symptom.

Köpa Cetirizine online hos Treated.com

Du kan smidigt och säkert köpa Cetirizine online hos Treated.com. Klicka på “Beställ nu” och fyll i det medicinska frågeformuläret för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare eller vår apotekare. Även fast Cetirizine är ett receptfritt läkemedel behöver du svara på några kortare frågor innan du slutför beställningen - detta så att vår sjukvårdspersonal kan säkerhetsställa att det är en säker och lämplig behandling för dig att ta. Beställningar som godkänns innan klockan 17.00 svensk tid skickas samma dag med leverans dagen därpå, så att du inte behöver vänta länge på att börja din behandling. Hemleverans är alltid inkluderat i priset hos Treated.com.

Beställ nu
Senast granskat:  09-04-2019
Bruksanvisning

Så tar du Cetirizine tabletter

Det är viktigt att du följer de anvisningar du får om hur du tar Cetirizine. Läs även igenom innehållet i den medföljande bipacksedeln. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du skulle vara osäker över något.

 1. Rekommenderad dos för vuxna är 10 mg dagligen, efter behov.
 2. Detta motsvarar en tablett per dag.
 3. Om du tar mer än den rekommenderade dagliga dosen ger det troligtvis ingen bättre effekt, men det kan orsaka mer omfattande biverkningar som dåsighet.
 4. Det är viktigt att du talar om för din läkare eller apotekare om du har någon sjukdom som försämrar din njurfunktion. De kan vägleda dig till en alternativ behandling.
 5. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 6. Hur länge du ska behandlas med Cetirizine beror på vilken typ av allergi du har. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.
 7. Överskrid inte rekommenderad dos.
 8. Om du glömt bort att ta din dos kan du ta den när du kommer på, men se till att alltid lämna 24 timmar mellan varje dos.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du tar Cetirizine. I den medföljande bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan, hittar du kompletta anvisningar.

Cetirizine bipacksedel

Cetirizine bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Cetirizine från FASS

Senast granskat:  09-04-2019
Biverkningar

Cetirizine: biverkningar, varningar och försiktighet

Ifall du får en allvarlig allergisk reaktion av läkemedlet bör du genast uppsöka akutvård. Detta kan orsaka symptom som svullnad av ansikte, tunga, läppar eller hals.

I mycket sällsynta fall kan personer som tar Cetirizine drabbas av självmordstankar. Om detta händer ska du genast sluta ta läkemedlet och tala om detta för din läkare snarast möjligt.

Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar ta Cetirizine. Där hittar du komplett information om eventuella biverkningar. Nedan kommer en sammanfattning över biverkningar förknippade med Cetirizine.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Trötthet, huvudvärk, illamående, halsont, muntorrhet, diarré, dåsighet, nästäppa eller rinnande näsa.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Kliande hud, buksmärtor, svaghetskänsla, sjukdomskänsla, lättretlighet, stickningar i händer eller fötter.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Förhöjd hjärtrytm, svullnad orsakad av vätskeretention, kramper, förändrad leverfunktion, viktuppgång, nässelfeber, aggressivt beteende, förvirring, depressionskänsla, hallucinationer (du ser och hör saker som inte finns där), sömnlöshet.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Synproblem som dimsyn, ögonrotation, blåmärken eller att du blöder mer normalt än vanligt, utslag, illa smak i munnen, sängvätning, problem med urinering, tremor, ticks, muskelspasmer, svullnad i hud eller ansikte.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Ökad hunger, minnesförlust, vertigo, oförmåga att tömma blåsan, intensiv klåda, ledvärk eller nässelfeber efter avslutad behandling.

Andra sjukdomar och Cetirizine

Du bör inte använda Cetirizine om du är allergisk mot någon av ingredienserna i läkemedlet eller om du har en allergi mot någon snarlik typ av läkemedel, eller om du har allvarlig njursvikt.

Tala om för din apotekare eller läkare om du har eller har haft något av följande, eftersom det kan innebära att Cetirizine är olämpligt för dig att använda: njurproblem, något tillstånd som gör det problematiskt att urinera som problem med ryggmärgen eller urinblåsan, epilepsi, laktosintolerans eller intolerans mot någon typ av sockerart (såsom sackaros).

Andra läkemedel och Cetirizine

Det finns inga kända interaktioner mellan Cetirizine och andra läkemedel. Det är ändock viktigt att du talar om för din läkare ifall du tar några andra läkemedel, även om de är receptfria.

Graviditet och amning

Cetirizine ska inte tas om du ammar. Det kan också vara olämpligt att användas om du är gravid. Tala om för din läkare eller apotekare om du är gravid, tror att du är gravid, försöker att bli gravid eller ammar.

Körförmåga och hantering av maskiner

Det tros inte att Cetirizine ska påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Laktosintolerans

Cetirizine innehåller laktos. Om du är laktosintolerant bör du tala om detta för läkare eller apotekare.

Cetirizine och allergitest

Om du ska ta ett allergitest kan du behöva sluta ta Cetirizine tre dagar före testet, eftersom det kan påverka utfallet av testet. Fråga din läkare för mer information.

Senast granskat:  09-04-2019
Vanliga frågor

Vanliga frågor: Cetirizine

Kan jag dricka alkohol när jag tar Cetirizine?

Det rekommenderas inte att du dricker alkohol om du har allergisymptom.

Kan jag köra bil när jag tar Cetirizine?

Det är inte troligt att din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner påverkas av detta läkemedel.

Kan jag ta Cetirizine om jag är gravid?

Tala om för din läkare eller apotekare om du är gravid. Cetirizine ska inte tas om du ammar.

Hur ska jag förvara Cetirizine?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur, utom syn- och räckhåll för barn och under 25˚C.

Kan jag vara allergisk mot Cetirizine?

Cetirizine innehåller: cetirizinhydroklorid, pregelatiniserad stärkelse, laktos, majsstärkelse, povidon, magnesium, povidonstearat, makrogol 6000, basisk polymetakrylattitandioxid (E171) och talk.

Cetirizine innehåller laktos. Tala om för din läkare om du är laktosintolerant eller intolerant mot några sockerarter. Använd inte Cetirizine om du är allergisk mot något av innehållsämnena i behandlingen.

Är Cetirizine receptfritt?

Ja. Cetirizine är ett receptfritt läkemedel, men får endast ges ut av apotekare. Även fast Cetirizine är receptfritt behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online när du beställer det hos Treated.com. Detta granskas sedan av en av våra läkare eller vår apotekare, så att de kan säkerhetsställa att det är en lämplig behandling för dig.

Hur köper jag Cetirizine online hos Treated.com?

Klicka på “Beställ nu” och fyll i det medicinska frågeformuläret. Dina svar granskas därefter. Beställningar som godkänts innan klockan 17.00 skickas samma dag och levereras nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  09-04-2019

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra förskrivare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här