Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Dymista

Fluticasone Propionate/Azelastine Hydrochloride

Dymista är en nässpray avsedd att behandla hösnuva, mer känt som pollenallergi. Det är en kombinationsbehandling som innehåller ett antihistamin och en kortikosteroid.

Vår säkra och smidiga onlinetjänst möjliggör för dig att både få och förnya dina recept smidigt online - alltså rätt i din smartphone eller dator. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

+1200 recensioner via Trustpilot
Dymista137 mcg

Denna nässpray innehåller 137 mikrogram azelastin och 50 mikrogram flutikason per spraydusch. Fördelas i varje näsborre, en gång på morgonen och en gång på kvällen.

Beställ nu för leverans onsdag 16 juni

Dymista är en nässpray avsedd att behandla hösnuva, mer känt som pollenallergi. Det är en kombinationsbehandling som innehåller ett antihistamin och en kortikosteroid.

Vår säkra och smidiga onlinetjänst möjliggör för dig att både få och förnya dina recept smidigt online - alltså rätt i din smartphone eller dator. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Levereras från EU apotek Våra partner apotek i EU uppfyller de högsta kraven.
 • Expressleverans Alla beställningar skickas med spårbar expressleverans.
Översikt

Översikt

Dymista är en kombinationsbehandling vid hösnuva (pollenallergi) som kommer i utförandet av en nässpray. Denna administreras i näsborrarna i de allra flesta fall två gånger dagligen. Dymista innehåller två substanser: en kortikosteroid och en antihistamin. Dymista nässpray tillverkas av läkemedelsföretaget Meda.

Vad orsakar pollenallergi?

Hösnuva, mer känt som pollenallergi, är ett vanligt tillstånd som tros drabba hela 30 % av befolkningen i Sverige. Eftersom det är mycket starkt förknippat med höga halter av pollen i luften är hösnuva som vanligast under våren och sommaren. De vanligaste symptomen är rinnande näsa eller nästäppa, kliande hals, ögonirritation och nysningar.

Anledningen till att vissa människor utvecklar en pollenallergi och andra inte är idag inte helt klarlagt - men det tros vara en kombination mellan genetik och tidig exponering. Personer som har en familjehistoria av pollenallergi är mer benägna att själva utveckla tillståndet, såväl som personer som exponerats för toxiner (luftburna retningar) under barndomen - där cigarettrök tros spela en central roll.

För vissa kan det räcka helt med att vidta vissa förebyggande åtgärder, som t.ex. att duscha varje kväll, dagligen byta kläder och sängkläder och i stor mån undvika att vistas utomhus. Men i de fall där det inte är möjligt, och särskilt under våren då exponering kan vara oundviklig, finns receptbelagda läkemedel som kan hjälpa med att lindra symptom.

Hur verkar Dymista?

I de fall där symptomen kvarstår och orsakar betydande obehag kan en läkare föreslå en receptbelagd behandling. Dymista innehåller två aktiva ingredienser, som tillsammans verkar för att motverka effekterna av en allergisk reaktion. Dessa heter azelastin och flutikason, och de fungerar på lite olika sätt. Azelastin är en antihistamin som verkar genom att förhindra inflammatoriska kemikalier som immunsystemet frisätter. Den andra substansen, flutikason, är en kortikosteroid. Dessa verkar direkt i cellerna som lagrar och utsätter histamin, för att hindra dem från att fullgöra just detta. Fördelen med en nässpray är att den angriper roten av symptomen och verkar snabbt för att ge omedelbar symptomlindring.

Dymista innehåller två aktiva ingredienser: azelastin (antihistamin) och flutikasonpropionat (kortikosteroid).

Så verkar Dymista nässpray:

 1. Lättanvänd nässpray som tas en gång dagligen
 2. Kombinerat läkemedel som effektivt angriper direkt roten av besvären i näsborren
 3. Passar de som tidigare prövat nässpray med antihistamin eller kortikosteroid utan lycka

Hos Treated.com kan du smidigt både få och förnya dina recept för Dymista online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - sedan sköter vi resten. En legitimerad läkare kommer att granska ditt ärende och skriva ut ett recept om behandlingen anses vara lämplig, säker och ändamålsenlig för dina besvär. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  28-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är viktigt att följa de riktlinjer som anges i den bifogade bipacksedeln och naturligtvis även de instruktioner som utfärdats av din förskrivare innan du inleder denna behandling. På detta vis maximeras effekten av Dymista samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta enligt läkarens anvisningar.
 2. I de flesta fall kommer detta att vara en spraydusch per näsborre två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen.
 3. Behandlingstiden kommer att bestämmas av din läkare och har sin rot i dina symptom och dess allvarsgrad.
 4. Överstig inte ordinerad dos.
 5. Om du glömt att ta Dymista ska du inte kompensera för detta genom att ta dubbel dos. Bara ta din dos så snart du kommer ihåg och fortsätt därefter som schemalagt.

Hur du tar Dymista nässpray

 1. Skaka flaskan och för sedan bort locket.
 2. Innan första användning måste nässprayen beredas. Gör detta genom att spruta sex sprayduscher i luften tills de producerar en tät dimma. Sprayen är sedan aktiverad.
 3. Om du inte använt nässprayen på sju dagar bör du upprepa ovan beredning före användning.
 4. Snyt ut näsan innan använding, i syfte att rensa bort eventuell stockning.
 5. Luta huvudet försiktigt framåt innan du placerar sprayspetsen i en näsborre. Håll flaskan upprätt.
 6. Stäng den andra näsborren med ditt finger och tryck snabbt ned en gång, samtidigt som du andas in genom näsan.
 7. Andas därefter ut genom munnen.

Ovan punkter är endast en sammanfattning av hur du använder Dymista. Detaljerade anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan du inleder din behandling.

Dymista bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Dymista från FASS

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Dymista 137 mcg

Biverkningar

Biverkningar

De biverkningar som rapporterats i samband med användning av Dymista är i regel milda och övergående, men liksom alla läkemedel kan denna behandling orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Sluta omedelbart att ta Dymista och tala genast om för din läkare eller uppsök närmsta sjukhus om du får en allergisk reaktion.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Näsblod eller huvudvärk. Dymista kan också orsaka en bitter smak i munnen, speciellt om du böjer huvudet bakot när du fördelar en spraydusch. Denna smak brukar försvinna om du dricker något ett par minuter efter din dos. Dymista kan även orsaka en lukt som för vissa kan uppfattas som obehaglig.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Mild sveda eller klåda i näsan, nysningar, hosta, torrhet i näsa och svalg eller halsirritation.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Muntorrhet.

Vänligen observera att ovan lista endast är en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med Dymista. En komplett genomgång över biverkningar hittar du i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Dymista

Låt din läkare veta om du använder något annat läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda, när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Dymista kan vara olämpligt för dig som tar ritonavir eller ketokonazol.

Andra sjukdomar och Dymista

Tala även om för din förskrivare om du har eller har haft något följande, eftersom Dymista kan vara olämpligt eller kräva att du använder sprayen med särskild försiktighet: en operation i näsan, obehandlad tuberkulos eller infektion, förhöjt ögontryck, glaukom eller katarakt, bristfällig adrenal funktion eller allvarlig leversjukdom.

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Dymista 137 mcg

Vanliga frågor: Dymista

Vanliga frågor: Dymista nässpray

Kan jag dricka alkohol när jag använder Dymista?

Ja. Det tros inte att funktionen av Dymista ska påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Dymista?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga eller omdöme. Om så är fallet bör du avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Dymista användas när jag är gravid?

Om du är gravid eller ammar bör du alltid tala om detta för din läkare före behandling. Din läkare bedömer sedan lämpligheten.

Hur ska Dymista förvaras?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur och utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Dymista?

Dymista innehåller: azelastinhydroklorid, flutikasonpropionat, dinatriumedetat, glycerol, mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, polysorbat 80, bensalkoniumklorid, fenyletylalkohol och renat vatten.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ovan ingredienser.

Kan jag köpa Dymista receptfritt?

Då Dymista är en receptbelagd produkt krävs det att en läkare har skrivit ut ett recept åt dig för att du ska kunna köpa läkemedlet. Begär ditt recept idag genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär.

Är Dymista rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på om Dymista är rätt behandling för din pollenallergi genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär - vilket endast tar ett par minuter. En av våra legitimerade läkare kommer därefter att granska ditt ärende. Godkänns beställningen levereras läkemedlet raka spåret till din ytterdörr nästföljande dag.

Senast granskat:  28-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1180 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här