Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Telfast (Allegra)

Fexofenadine Hydrochloride

Telfast som även säljs under namnet Allegra i Sverige är en allergimedicin som behandlar hösnuva (pollenallergi) och nässleutslag. Telfast kommer i två dosnivåer 180 mg och 120 mg och det är den lägre dosen som i Sverige säljs under namnet Allegra. Allegra innehåller den aktiva substansen Fexofenadin.

Att få tillgång till en behandling vid pollenallergi och allergiska hudreaktioner har aldrig varit såhär enkelt. Fyll i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat av en av våra läkare redan idag. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

+1200 recensioner via Trustpilot
Telfast120 mg

Dosen på 120 mg (Allegra) tas en gång dagligen vid fall av pollenallergi (hösnuva) hos vuxna.

Telfast180 mg

Denna tablett innehåller 180 mg fexofenadin, och tas av vuxna en gång dagligen vid fall av kronisk idiopatisk urtikaria (nässelutslag).

Beställ nu för leverans torsdag 17 juni

Telfast som även säljs under namnet Allegra i Sverige är en allergimedicin som behandlar hösnuva (pollenallergi) och nässleutslag. Telfast kommer i två dosnivåer 180 mg och 120 mg och det är den lägre dosen som i Sverige säljs under namnet Allegra. Allegra innehåller den aktiva substansen Fexofenadin.

Att få tillgång till en behandling vid pollenallergi och allergiska hudreaktioner har aldrig varit såhär enkelt. Fyll i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat av en av våra läkare redan idag. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Levereras från EU apotek Våra partner apotek i EU uppfyller de högsta kraven.
 • Expressleverans Alla beställningar skickas med spårbar expressleverans.
Översikt

Telfast och Allegra är allergimedicin

Telfast är även känt som Allegra i Sverige, då 120 mg dosen tillverkas under namnet Allegra, är en produkt som behandlingar olika typer av allergiska reaktioner som hösnuva och allergiska hudreaktioner. Läkemedlet kommer i form av en filmdragerad tablett och innehåller antihistaminen fexofenadinhydroklorid. Telfast är varumärkesskyddat och tillverkas av läkemedelsföretaget Sanofi.

Köp Allegra och Telfast online

 1. Behandlar hudreaktioner som nässelutslag
 2. Behandlar även hösnuva (pollenallergi)
 3. Varumärkt behandling från Sanofi

Vad är skillnaden mellan mellan Telfast och Allegra?

Dosen. I Sverige marknadsförs Telfast 120 mg som Allegra medan 180 mg under namnet Telfast. De olika doserna behandlar i regel olika sorters allergiska besvär.

Allegra 120 mg

Allegra 120 mg eller Telfast 120 mg behandlar allergisk rinit (pollenallergi eller hösnuva). Hösnuva, mer känt som pollenallergi, är ett tillstånd som kännetecknas av svullna och inflammerade luftvägar, nysningar och en torr eller irriterad hals. Symptomen utlöses som vanligast av närvaron av vissa luftburna partiklar i luften. Vanliga sådana är damm, dammkvalster eller pollen. När kroppen kommer i kontakt med dessa retningar tolkar kroppens immunsystem dem felaktigen som en infektion, och reagerar genom att frisätta ett ämne som kallas histamin.

Telfast 180 mg

Används för att behandla kronisk idiopatisk urtikaria (allergiska hudreaktioner). Kronisk idiopatisk urtikaria, även känt som nässelutslag, är en annan typ av allergisk reaktion. Även den kan orsakas av aktiviteten av histamin, men potentiella triggers är istället kontakt med varma eller kalla temperaturer, vissa livsmedel eller material (som t.ex. nötter och latex), och även pollen eller damm. Denna typ av reaktion kännetecknas av uppkomsten av små vätskefyllda sprickor i huden som kan svälla och klia.

Det är idag inte helt klarlagt varför vissa människor är mer mottagliga för allergiska reaktioner än andra. Men vad man vet är att tidig exponering inför vissa typer av luftburna toxiner, som cigarettrök, kan orsaka allergier. Även genetik tros spela en central roll, där de med en familjehistoria av allergier är mer benägna att själva få reaktioner.

För vissa kan det går att förhindra och förebygga symptom genom ett antal åtgärder, som t.ex. spendera så mycket tid som möjligt inomhus, regelbunden städning hemma och byte av ytterkläder och sängkläder. Dock är det inte alltid enkelt eller möjligt att undvika exponering, i synnerhet när pollensäsongen är i gång.

Båda läkemedlen innehåller fexofenadin

Fexofenadin är en antihistamin. Antihistaminer är en kategori av läkemedel som  verkar genom att minska effekten av histamin som utlöser den här sortens allergiska reaktioner. Histaminer frisätts av immunsystemet, och när frisättningen sker orsakar substansen orsakas de allergiska symptomen som beskrivs ovan. Telfast verkar genom att blockera kroppens histaminreceptorer, och därmed blockera effekterna av kemikalien, vilket konsekvent bidrar till att minska symptomen.

Beställ dina allergitabletter hos Treated.com

Pollenallergi och allergiska hudreaktioner kan vara besvärligt och vi på Treated.com vet att det inte alltid är lätt att boka läkartid eller ta sig till ett apotek, speciellt inte när pollensäsongen är igång. Hos oss kan du enkelt och smidigt få och förnya ditt recept. Varje beställning granskas av en legitimerade läkare och apotekare och godkända beställningar skickas med expressleverans redan nästa dag till din förvalda adress i Sverige.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Telfast exakt enligt din läkares riktlinjer och se även till att du läst igenom och förstått informationen i den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. Genom detta maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta alltid Telfast enligt läkarens anvisningar.
 2. Vid fall av allergisk rinit (pollenallergi) ska du ta en tablett på 120 mg dagligen.
 3. Behandlingens längd bestäms av din förskrivare.
 4. Vid fall av kronisk idiopatisk urtikaria (allergisk hudreaktion) kan en daglig dos på 180 mg rekommenderas. Även här ska tabletten tas en gång dagligen under en period specificerad av din förskrivare.
 5. Svälj tabletterna hela, före en måltid, tillsammans med lite vatten.
 6. Överskrid inte den mängd som ordinerats till dig.
 7. Om du glömt att ta en dos kan du ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg, så länge det inte sammanfaller med din nästa dos. Då ska du bara hoppa över den glömda dosen och fortsätta som vanligt.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder Telfast. Detaljerade anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Telfast® 180 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Telfast® 180 mg från FASS

Telfast (Allegra) 120 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Telfast (Allegra) 120 mg hos FASS

Telfast 120 mg tabletter tillverkas i Sverige under namnet Allegra.

 

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Telfast 120 mg

Telfast 180 mg

Biverkningar

Biverkningar

Du bör alltid vara medveten om de eventuella biverkningar som kan orsakas av att du tar Telfast, även fast de i regel är milda och övergående.

Allergisk reaktion

Sluta omedelbart att ta Telfast och kontakta omgående din läkare eller uppsök akutavdelningen på närmsta sjukhus om du skulle få en allergisk reaktion.

Vanliga tecken på allergisk reaktion är: ökad svullnad i ansikte, läppar eller svalg eller andningssvårigheter.

Eventuella biverkningar

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, dåsighet, illamående eller yrsel

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Trötthet.

Övriga biverkningar (okänd frekvens):

Sömnlöshet, nervositet, oregelbunden hjärtrytm, diarré, hudutslag, klåda eller nässelutslag.

Ovanstående lista är inte en komplett förteckning över de biverkningar som rapporterats i samband med användning av Telfast. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, där du hittar en komplett lista.

Andra läkemedel och Telfast

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst övriga läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda. Detta gör du när du fyller i vårt medicinska frågeformulär.

Vissa matsmältningsproblem kan störa funktionen av Telfast. Det rekommenderas därför att du alltid lämnar en period på minst två timmar mellan att du tar din dos och tar eventuella läkemedel mot matsmältningsbesvär.

Andra sjukdomar och Telfast

Viss sjukdomshistoria eller vissa tillstånd kan påverka din förmåga att ta detta läkemedel. Tala om för din läkare om du har en historia av lever- eller njurproblem eller hjärtsjukdom. Telfast kan även vara olämpligt att tas av äldre personer.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Telfast 120 mg

Telfast 180 mg

Vanliga frågor: Telfast

Vanliga frågor: Telfast

Kan jag dricka alkohol när jag tar Telfast?

Ja, du ska kunna dricka alkohol när du tar Telfast.

Kan jag använda Telfast när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du tar Telfast om du är gravid eller ammar. Om så är fallet för dig bör du alltid tala om detta för din läkare då en alternativ behandling kan rekommenderas.

Kan jag köra bil när jag använder Telfast?

Ja. Din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner bör inte påverkas av denna behandling. Skulle du uppleva några biverkningar som kan göra det olämpligt för dig att köra bil bör du dock avstå från att göra det, och tala om detta för din läkare.

Hur ska Telfast förvaras?

Förvara detta läkemedel på en säker plats och i rumstemperatur.

Kan jag vara allergisk mot Telfast?

Telfast innehåller: fexofenadinhydroklorid, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, povidon, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, makrogol, rosa järnoxidblandning (E172) och gul järnoxidblandning (E172).

Använd inte Telfast om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Telfast receptfritt?

Nej. Telfast är en receptbelagd behandling som endast kan köpas om en legitimerad läkare skrivit ut ett recept åt dig. En av våra legitimerade läkare kan skriva ut ett recept åt dig om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig för dina pollenbesvär.

Är Telfast rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms vara säker för dig att använda och lämplig för dina pollenbesvär skrivs ett recept ut. Därefter skickas läkemedlet direkt från vårt apotek i Storbritannien och leveras redan nästkommande arbetsdag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1180 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här