Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Rigevidon 21

Ethinylestradiol/Levonorgestrel

Rigevidon är ett p-piller som tillverkas av Consilient Healthcare. Tabletten innehåller syntetiska versioner av naturligt förekommande hormoner, som reglerar kroppen när den görs redo för graviditet.

Hos Treated.com är det både smidigt och säkert att få och förnya recept för p-piller online. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Rigevidon30 mcg/150 mcg

En tablett Rigevidon innehåller 30 mikrogram etinylestradiol och 150 mikrogram levonorgestrel. Tabletterna tas en gång dagligen under menstruationscykelns tre första veckor, följt av sju dagar där du inte tar några tabletter.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Rigevidon är ett p-piller som tillverkas av Consilient Healthcare. Tabletten innehåller syntetiska versioner av naturligt förekommande hormoner, som reglerar kroppen när den görs redo för graviditet.

Hos Treated.com är det både smidigt och säkert att få och förnya recept för p-piller online. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Översikt

Översikt

Rigevidon är ett preventivmedel för kvinnor i tablettform, mer känt som ett så kallat kombinerat p-piller. Läkemedlet innehåller två syntetiska hormoner, ett östrogen (etinylestradiol) och ett gestagen (levonorgestrel), som verkar på samma sätt som de naturligt förekommande hormonerna i kvinnokroppen. Dessa verkar genom att övertyga kroppen att avstå från sina vanliga förberedelser inför graviditet. Rigevidon tillverkas av läkemedelsföretaget Consilient.

Menstruationsprocessen regleras av progesteron och östrogen, och de stigande och sjunkande nivåer av dessa hormoner spelar en viktig roll i hur kroppen förbereder sig för graviditet varje månad. För det första bestämmer progesteron när ägglossningen börjar. Detta är det sätt genom vilket det kvinnliga reproduktiga systemet släpper ett moget ägg, redo att insimineras av manliga spermier.

Vidare, är det östrogenets uppgift att bygga upp fodret i livmoderväggen. Detta krävs av ett befruktat ägg när det väl når livmodern, eftersom det gör det lättare för ägget att implanteras och sedermera börja sin tillväxt i ett embryo.Livmoderväggen sönderfaller periodiskt, vilket resulterar i menstruation, och denna process initieras av progesteron vid en viss tid varje månad.

Vad Rigevidon är och vad det används till

Rigevidon kommer i form av runda, vita och dragerade tabletter som användaren sväljer hela med eller utan vatten. Ingredienserna i Rigevidon, etinylestradiol och levonorgestrel, kompletterar de sjunkande nivåerna av dessa ovan nämnda hormoner, eftersom de minskar. Närvaron av de två aktiva ämnena i p-pillret övertygar kroppen att ägglossningen redan skett, och på detta vis skyddar Rigevidon mot graviditet på tre sätt. 

Hur Rigevidon skyddar mot graviditet:

 1. Genom att förhindra ägglossning, alltså hindra äggstocken från att släppa ifrån sig ett ägg varje månad.
 2. Genom att förtjocka sekretet i livmoderhalsen och på så sätt göra det svårare för spermier att nå ägget.
 3. Genom att förhindra livmoderslemhinnan så att den får svårare att ta emot ett befruktat ägg.

Hur du tar Rigevidon 21:

 1. Du tar 21 piller under menstruationscykelns tre första veckor
 2. Varva detta med sju dagar utan att du tar piller
 3. Rigevidon innehåller inte placebotabletter/sockerpiller för de sista sju dagarna

Hos Treated.com är det alltid smidigt, säkert och enkelt att både få ett recept såväl som att förnya ett. Allt du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär, där du kort svarar på några frågor och redogör för din sjukdomshistoria och eventuella andra läkemedel du tar. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och lämpligheten av behandlingen. Alla godkända beställningar levereras sedan direkt hem till dig nästa arbetsdag. Vår smidiga tjänst är alltså perfekt för dig som vill undvika att behöva uppsöka vårdcentral, barnmorskemottagning eller ungdomsmottagning. Vi levererar våra beställningar med spårbar UPS-sändning och de går hela vägen till din ytterdörr.

Beställ nu
Senast granskat:  26-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid din förskrivares instruktioner såväl som de instruktioner som finns i bipacksedeln när du tar Rigevidon. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta Rigevidon exakt enligt din läkares anvisningar.
 2. I de flesta fall kommer detta bestå i en kur om ett piller dagligen, som inleds under menstruationscykelns första dag.
 3. Fortsätt sedan att ta ditt p-piller vid samma tidpunkt varje dag i totalt 21 dagar.
 4. Ha sedan sju dagar utan att du tar tabletter.
 5. Upprepa ovan procedur varje månad.
 6. Blisterförpackningen som innehåller tabletterna är markerad med pilar och veckodagar för att hjälpa dig att hålla koll på din behandling.
 7. Du kan rekommenderas att börja ta denna behandling en annan dag i månaden om du har bytt från en annan behandling eller nyligen varit gravid.
 8. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 9. Om du glömt att ta ditt dagliga piller ska du inte kompensera för detta med att ta två piller. Instruktioner för vad du ska göra i händelse av att du glömt att ta din dos finns i bipacksedeln. Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du är osäker.

Riktlinjerna ovan är endast en summering över hur du använder Rigevidon. Detaljerade instruktioner finns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel (engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då Rigevidon 21-dagarspiller tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige. 

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Rigevidon 30 mcg/150 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Rigevidon orsaka vissa biverkningar även fast alla kvinnor inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa eventuella biverkningar på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Sluta omedelbart att ta Rigevidon om du skulle få en allergisk reaktion mot läkemedlet eller skulle få en blodpropp. Mer information finns i bipacksedeln.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller fler):

Oregelbundna blödningar, illamående eller kräkningar, viktökning, ömma bröst och huvudvärk.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Humörsvängningar, akne, minskade blödningar eller utebliven mens, viktökning, vätskeretention, förändringar i libido, ångest, intolerans mot kontaktlinser, synstörningar eller migrän.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 kvinnor eller färre):

Högt blodtryck, bröst- eller livmoderhalscancer, blodpropp, förhöjda nivåer av blodfetter, nedsatt hörsel, gallsten, pankreatit, hudsjukdomar, levertumörer, förändrat slidsekret eller trast, Huntingtons sjukdom eller systemisk lupus erythematosus.

Informationen ovan är endast en summering över biverkningar som rapporterats i samband med användande av Rigevidon. Om du får någon biverkning som skulle vara svår eller ihållande eller om din hälsa förändras - och om du tror att det kan bero på Rigevidon - ska du alltid tala med din läkare.

En ökad risk för blodproppar i venerna, så kallad venös tromboembolism (VTE) eller blodproppar i artärerna (arteriell trombos, ATE) finns för alla kvinnor som tar hormonella, kombinerade preventivmedel. Mer information finns i den bifogade bipacksedeln, som också går att ladda ner nedan. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Andra läkemedel och Rigevidon

Vissa behandlingar kan påverka Rigevidons funktion, och vice versa, och det är viktigt att du är medveten om vilka dessa är. Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel: primidon, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, fenytoin, ydantoiner, barbiturater, rifampicin, ritonavir, griseofulvin, antibiotika, Johannesört, läkemedel som används för undertryckande av vävnadsavstötning efter operation såsom ciklosporin, eller lamotrigin.

Andra sjukdomar och Rigevidon

Vissa sjukdomstillstånd kan göra det olämpligt för dig att använda Rigevidon. Ta inte Rigevidon om du har en historia av följande: trombos, hjärtattack eller stroke, något medicinskt tillstånd som gör dig mer mottaglig för en blodpropp, hjärtinfarkt eller stroke, oregelbundna hjärtslag, migrän med synstörningar (migrän med aura), mycket högt blodtryck, diabetes med blodkärlsskador, ögonsjukdomar, levertumörer eller sjukdomar i levern, oförklarliga vaginala blödningar eller någon form av cancer.

En aktuell eller tidigare förekomst av följande kan också innebära att du inte ska ta Rigevidon, eller att läkaren kommer att vilja att du tar behandlingen med särskild försiktighet: högt blodtryck, inflammation i vener eller åderbråck, hudsjukdomen kloasma, migrän, diabetes, Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, otoskleros, depression, Sydenhams korea, lever- eller gallbåsesjukdomar, prorfyri, sicklecellanemi, hemolytiskt uremiskt syndrom, systemisk lupus erythematosus, klåda eller herpes gestationis.

Kom ihåg att kombinerade p-piller som Rigevidon inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar, som HIV. Endast kondom gör det.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Rigevidon 30 mcg/150 mcg

Vanliga frågor: Rigevidon

Vanliga frågor: Rigevidon

Kan jag dricka alkohol när jag tar Rigevidon?

Ja. Du kan fortsätta att dricka alkohol under tiden du använder detta p-piller.

Kan jag köra bil när jag tar Rigevidon?

Ja, det är inte troligt att Rigevidon ska påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner. Avstå dock alltid från att köra, och kontakta din läkare snarast, om du skulle uppleva några biverkningar som kan försämra din körförmåga.

Kan Rigevidon användas när jag är gravid?

Nej. Denna behandling ska inte användas om du är gravid eller tror att du är gravid eller ammar. Om du ammar kan en läkare komma att föreslå ett minipiller. Tala med din läkare om du är osäker.

Hur ska Rigevidon förvaras?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur och utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Rigevidon?

Rigevidon innehåller: etinylestradiol, levonorgestrel, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, talk, majsstärkelse, sackaros, laktosmonohydrat, kalciumkarbonat, titandioxid (E171), kopovidon, makrogol 6000 och povidon karmellosnatrium.

Använd aldrig Rivedion om du vet med dig att du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Kan jag köpa Rigevidon receptfritt?

Rigevidon är ett receptbelagt, kombinerat p-piller. En legitimerad läkare kommer alltid att behöva granska ditt medicinska ärende innan hen skriver ut ett recept på denna behandling. Efter att du fått ett recept utskrivet kan du sedan köpa läkemedlet.

Är Rigevidon rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. En av våra legitimerade läkare kommer sedan att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept) åt dig. Du kan välja att förse din eventuella husläkare med ditt nya e-recept om du önskar. Godkända beställningar levereras alltid nästa arbetsdag så att du omedelbart kan börja din behandling.

Senast granskat:  26-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här