Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Evra p-plåster

Etinylestradiol & norelgestromin

Evra® är ett preventivmedel i formen av depotplåster. Dessa kallas för p-plåster och är lika effektiva preventivmedel som p-piller. Evra innehåller etinylestradiol (etinylöstradiol) och norelgestromin och tillverkas av Janssen.

Köp ditt preventivmedel online hos Treated.com och slipp behöva boka tid och besöka barnmorska eller läkare. Vi påminner dig gratis om när det sedan är dags att förnya ditt recept. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag och hemleverans ingår i priset.

+1400 recensioner via Trustpilot
Evra (Patches)33,9/203µg pr. 24t

Plåster frigör en dos av 33,9 mikrogram etinylöstradiol och 203 mikrogram norelgestromin per 24 dagar. De finns i förpackningar om 3 månader eller 6 månader.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans tisdag 24 maj

Evra® är ett preventivmedel i formen av depotplåster. Dessa kallas för p-plåster och är lika effektiva preventivmedel som p-piller. Evra innehåller etinylestradiol (etinylöstradiol) och norelgestromin och tillverkas av Janssen.

Köp ditt preventivmedel online hos Treated.com och slipp behöva boka tid och besöka barnmorska eller läkare. Vi påminner dig gratis om när det sedan är dags att förnya ditt recept. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag och hemleverans ingår i priset.

Översikt

Översikt - Evra p-plåster

Evra är ett preventivmedel i formen av ett plåster. Denna sort av preventivmedel kallas för p-plåster. Den aktiva substansen i Evra p-plåster består av två hormoner som tillsammans påverkar kvinnans fortplantningssystem. Ett plåster bärs i 7 dagar (en vecka) innan det tas av och ett nytt fästs på huden. Detta upprepas under 3 veckor innan ett uppehåll görs på 7 dagar. Under uppehållsveckan, den fjärde veckan i kvinnans menstruationscykel, får man ofta en så kallad genombrottsblödning, vilket liknar en vanlig mensblödning.

 1. Evra är ett fullgott alternativ till p-piller
 2. Lämpar sig för de som inte gillar tabletter
 3. Smidigt östrogenplåster

Vad är p-plåster och hur fungerar det?

Ett p-plåster är ett hormonellt preventivmedel som precis som andra preventivmedel skyddar mot oönskad graviditet. Evra p-plåster innehåller två olika könshormon, östrogen och gestagen, som verkar genom att imitera de kroppsegna könshormonerna progesteron och östrogen. Själva plåstret fästs på huden och byts ut en gång i veckan. Den kanske största fördelen med p-plåster är att du inte behöver komma ihåg att ta ditt p-piller varje dag. Evra p-plåster ger samma säkra skydd mot graviditet, minskar risken för PMS och cancer i äggstockarna, livmodern och tjocktarmen och förblir aktivt även om du till exempel kräks eller får diarréDu får ingen ägglossning när du använder p-plåster.

Evra p-plåster fungerar precis som p-piller i det att det gör att du inte för någon ägglossning. I tillägg gör det sekretet i livmoderhalsen segt och tjockt, vilket gör det svårt för spermier att tränga sig in i livmodern, och påverkar slemhinnan inuti livmodern så att den förtunnas; vilket gör det svårare för den att ta emot ett befruktat ägg.

När du använder Evra p-plåster tas de konstgjorda könshormonerna från depotplåstret hela tiden upp av huden och går direkt ut i kroppen. Detta gör att upptaget av hormoner är jämnare än vid användande av ett kombinerat p-piller, som tas en gång dagligen. När du tar Evra kan du själv välja om du vill göra uppehåll för att få mensblödning eller om du vill hoppa över mensen.

Treated.com är ett bra alternativ för dig som smidigt, säkert och snabbt vill förnya dina recept på ditt preventivmedel utan att behöva besöka vårdcentral eller barnmorska. Köp ditt preventivmedel online hos Treated.com och få det, utan extra kostnad, levererat direkt till din hemadress redan nästa dag. Vi erbjuder även en helt kostnadsfri påminnelsetjänst där du kan bli påmind när det är dags att förnya ditt recept, antingen via e-post eller SMS.

Beställ nu
Senast granskat:  28-05-2021
Bruksanvisning

Så tar du Evra p-plåster

Som med alla preventivmedel är det viktigt att du följer din läkares instruktioner om hur du tar Evra p-plåster. Om du tar Evra som du ska har du ett mycket säkert skydd mot graviditet och behöver inte oroa dig för att bli gravid. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker över något.

Börja ta Evra p-plåster med en gång, oavsett om du har mens eller inte. Det tar sju dagar innan du är skyddad mot graviditet. Om du fäster på Evra p-plåster på menstruationscykelns första dag är du skyddad mot graviditet från dag ett.

 1. Byt ut ditt plåster efter sju dagar.
 2. Efter tre veckor (3 plåster) gör du ett uppehåll i en vecka.
 3. Ovan sammanfattar en hel menstruationscykel. Efter uppehållet på en vecka fäster du på nästa p-plåster och upprepar processen.
 4. När du fäster plåstret på huden ska du se till att välja ett område som inte irriteras av plåstret och som inte är för utsatt för yttre påfrestningar (undvik exempelvis byxlinningen eller vid bh-bandet).  
 5. Välj hellre områden så som övre delen av ryggen, utsidan av överarmen, skinkan eller magen.
 6. När plåstret fästs på huden bör du hålla ett jämnt tryck över plåstret i 10 sekunder och se till att alla fyra kanter har fästs ordentligt.
 7. Använd aldrig mer än en plåster åt gången.
 8. Om detta är första gången du använder p-plåster eller byter från ett annat hormonellt preventivmedel till p-plåster bör du läsa de särskilda instruktionerna i bipacksedeln om hur du ska gå till väga när du byter från ett annat preventivmedel. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.
 9. För instruktioner och råd om hur du bör gå till väga om du har glömt att ta ditt plåster eller om plåstret fallit av, se läkemedlets medföljande bipacksedel eller rådfråga sjukvårdspersonal.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du använder Evra p-plåster. Kompletta anvisningar inklusive detaljerade instruktioner om hur du fäster på och tar av ditt p-plåster finns i läkemedlets bifogade bipacksedel.

Evra® p-plåster bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Evra® p-plåster från FASS

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Evra (Patches) 33,9/203µg pr. 24t

Biverkningar

Evra p-plåster: biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla hormonella preventivmedel kan Evra p-plåster orsaka vissa oönskade effekter. Dessa kallas för biverkningar. De flesta biverkningar förknippade med Evra är övergående och står i rimlig proportion till de positiva effekterna av läkemedlet. Om du skulle vara osäker över något eller får allvarliga biverkningar ska du genast kontakta läkare.

Kontakta genast läkare eller uppsök akutmottagning på närmsta sjukhus om du får några biverkningar som kan tyda på blodpropp, hjärtattack, stroke (slaganfall), nedsatt leverfunktion, bröstcancer, livmoderhalscancer eller allergisk reaktion.

Att tänka på: p-plåster innehåller hormoner som påverkar kroppen. Ofta behöver kroppen lite tid att vänja sig vid p-plåster och i början kan de ge lite besvär som exempelvis bröstspänningar, mellanblödningar och illamående. Dessa besvär går oftast över inom ett par veckor.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller fler):

Huvudvärk, illamående eller ömma bröst.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Vulvovaginal svampinfektion, humörpåverkan, yrsel, migrän, buksmärta, illamående, akne, diarré, hudirritation, viktökning, muskelspasmer, ömhet i brösten, bröstsjukdomar, oregelbunden mens, kramper, mensvärk, flytningar i underlivet.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 kvinnor eller färre):

Vätskeretention (ödem), förhöjt kolesterol, sömnsvårigheter, minskad libido, utslag, premenstruellt syndrom, ökat blodtryck, ökad aptit, håravfall, ökad ljuskänslighet.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 kvinnor eller färre):

Blodpropp/trombos, hjärtattack, stroke/slaganfall, bröst-, livmoderhals- eller levercancer, ökad libido, onormal smakupplevelse, gallsten, klåda.

Biverkningarna ovan är endast en sammanfattning över de eventuella biverkningar som är förknippade med Evra. Du hittar en komplett lista över rapporterade biverkningar i bipacksedlen.

Andra läkemedel och Evra p-plåster

Meddela alltid din läkare om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Evra p-plåster. Vissa kan påverka funktionen av Evra och vice versa, detta kallas för interaktioner.

Evra kan interagera med: vissa typer av läkemedel som används för behandling av hiv, (t.ex. nelfinavir, ritonavir, nevirapin eller efavirenz), läkemedel mot infektion (t.ex. rifampicin, rifabutin och griseofulvin, penicilliner och tetracyklin), läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. topiramat, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, primidon, oxkarbazepin, felbamat, eslikarbazepinacetat och rufinamid), aprepitant, bosentan, cyklosoprin, lamotrigin eller läkemedel eller naturläkemedel innehållandes johannesört.

Andra sjukdomar och Evra p-plåster

Preventivmedel innehållandes östrogen kan ge en mycket liten ökad risk för blodpropp. Därför bör du inte ta östrogenbaserade preventivmedel om du är kraftigt överviktig (fetma), om du har en familjehistoria av blodpropp eller om du själv har fått en blodpropp. Rådfråga läkare om något av detta stämmer in på dig, i vissa fall kan det

Tala även om för din läkare om du har fått en hjärtattack, stroke (slaganfall) eller annan sjukdom som ökar risken för stroke, bröstcancerl, livmoderhalscancer, leversjukdom, oförklarliga blödningar från underlivet eller  om du har migrän med aura.

Din läkare kan också komma att behöva veta ifall du har eller har haft Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, sicklecellanemi (järnbrist), hypertriglyceridemi eller åderbråck. I vissa fall kan dessa sjukdomar göra att behandling med hormonellt preventivmedel kräver särskild övervakning.

Gravid eller nyligen fött barn

Om du är gravid, tror att du är gravid eller försöker bli gravid ska du inte ta Evra p-plåster. Sluta genast att ta Evra om du blir gravid. P-plåster ska inte användas inom sex veckor från att du har fött barn eftersom det kan medföra en ökad risk för blodpropp.

Körförmåga

Det finns inga kända biverkningar av Evra som kan påverka din körförmåga. Kontakta din läkare om du är bekymrad över något.

Evra, mat och dryck

Det spelar ingen roll om du ätit mat eller inte när du fäster på ditt p-plåster. Du kan dricka alkohol när du tar Evra p-plåster.

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Evra (Patches) 33,9/203µg pr. 24t

Vanliga frågor: Evra

Vanliga frågor: Evra p-plåster

Kan jag dricka alkohol i kombination med p-plåster?

Ja, ingredienserna i p-plåster ska inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder p-plåster?

Ja. P-plåster påverkar inte din förmåga att köra bil. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan p-plåster användas när jag är gravid?

Nej. P-plåster ska ej användas om du är gravid. Du bör avbryta användandet av p-plåster så snart du märker att du är gravid. P-plåster ska ej heller användas om du ammar.

Hur ska p-plåster förvaras?

P-plåster ska förvaras utom räckhåll för barn och undan fukt och direkt solljus.

Kan jag vara allergisk mot p-plåster?

Använd ej p-plåster om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: norelgestromin, etinylestradiol, ett yttre lager av pigmenterad polyeten av låg densitet, inre lager av polyester, självhäftande polyisobuten/polybuten, krospovidon,  fiberduk av polyester, lauryl-laktat, polyetylentereftalat (PET-film) belagd med polydimetylpolysiloxan.

Kan jag köpa p-plåster receptfritt?

Nej, likt alla andra hormonella preventivmedel är Evra p-plåster receptbelagt. Detta betyder att en läkare måste bedöma att det är säkert och lämpligt för dig att ta läkemedlet innan ett recept skrivs ut. Hos Treated.com kan du få ett elektroniskt recept (e-recept) utskrivet av en av våra legitimerade läkare.

Vad kostar Evra p-plåster?

Evra p-plåster säljs i paket om antingen 3 månader eller 6 månader. 3 månader kostar 669 kronor och 6 månader kostar 999 kronor. I priset ingår läkarkonsultation online, receptförskrivning eller receptförnyelse och hemleverans nästa dag.

Är p-plåster rätt preventivmedel för mig?

Om du använder Evra p-plåster och vill förnya ditt recept eller om du tar ett annat hormonellt preventivmedel och vill byta till p-plåster kan Treated.com erbjuda dig en snabb, smidig och säker receptförskrivning eller receptförnyelse. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept - formuläret granskas sedan av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att Evra är en säker och lämplig behandling för dig att ta skrivs ett recept ut. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  28-05-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här