Evra P-plåster

Ethinylestradiol/Norelgestromin

Evra är ett preventivmedel i plåsterformat som innehåller två konstgjorda hormoner och förhindrar graviditet genom att motverka ägglossning och att en befruktning kan ske.

Hos Treated är det enkelt, smidigt och framför allt säkert att beställa dina preventivmedel. Våra legitimerade läkare finns till hands för att granska din beställning och hälsa så att du får de preventivmedel du behöver, inom 24 timmar, utan att du behöver ta ledigt från jobb eller sitta av väntetid hos vårdcentralen.

Trustpilot-betyg 9,5 av 10
Beställ nu för leverans måndag 23 april
20µg/150µg per 24 timmar

varje plåster innehåller 6mg norelgestromin och 600 mikrogram etinylestradiol som långsamt upptas genom huden. P-plåster kan beställas i förpackningar om 3 månader (9 plåster) och 6 månader (18 plåster).

Kr 669
Kr 1009
Beställ nu för leverans måndag 23 april

Evra är ett preventivmedel i plåsterformat som innehåller två konstgjorda hormoner och förhindrar graviditet genom att motverka ägglossning och att en befruktning kan ske.

Hos Treated är det enkelt, smidigt och framför allt säkert att beställa dina preventivmedel. Våra legitimerade läkare finns till hands för att granska din beställning och hälsa så att du får de preventivmedel du behöver, inom 24 timmar, utan att du behöver ta ledigt från jobb eller sitta av väntetid hos vårdcentralen.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

P-plåstret Evra är ett hormonellt preventivmedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Janssen. Den aktiva substansen i detta p-plåster består av två hormoner som tillsammans påverkar kvinnans fortplantningssystem. Ett plåster bärs i 7 dagar innan det tas av och ett nytt fästs på huden. Detta upprepas under 3 veckor innan ett uppehåll görs på 7 dagar. Under uppehållsveckan, som är den 4:e veckan i kvinnans menstruationscykel, fås ofta en mensliknande blödning. Efter denna vecka inleds en ny 3-veckorsperiod med plåster och cykeln repeteras.

 1. Smidigt plåster som byts en gång i veckan
 2. Ger samma grad av skydd som p-piller
 3. Fullgott alternativ för de som inte vill/kan använda p-piller

Evra innehåller hormonerna norelgestromin och etinylestradiol som immiterar de kroppsegna hormonerna progesteron och östrogen. Genom denna immitation förhindras graviditet på tre sätt; förhindrar att ett ägg skapas, förändrar omgivningen i livmodern så att ett ägg inte kan fästa lika bra, samt förtjockar sekretet i slidan så att det blir svårare för spermier att tränga igenom.   

En upplevd fördel med p-plåster är att användaren inte behöver komma ihåg att ta en tabletter eller piller vid samma tidpunkt varje dag. P-plåstret byts istället ut en gång i veckan och verkar under 7 dagar tills ett nytt fästs på huden.  

Vi på Treated har utvecklat vår tjänst då vi vet att det kan vara svårt att hitta tiden att boka in ett läkar- eller vårdcentralsbesök i en redan hektisk vardag. Vi har därför kombinerat läkarkonsultationen, receptet och leveransen i en enda, smidig och säker beställning där du kan få hjälp när det passar dig.

För att beställa dina p-plåster idag ber vi dig först att fylla i vårt undersökningsformulär. Det tar bara några minuter. Vi ber dig dock att besvara alla frågor på samma sätt och med samma noggrannhet som när du besöker din husläkare eller vårdcentral. Vår legitimerade läkare kommer att kontrollera dina svar för att säkerställa att din sjukdomshistoria och hälsa passar ditt valda preventivmedel. Om läkaren godkänner din beställning kommer ett elektroniskt recept att skrivas till vårt apotek som levererar dina p-plåster med säker expressleverans inom 24 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  26-01-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av detta preventivmedel. Detta höjer effekten av p-plåstret samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar. Inga hormonella preventivmedel ger 100% skydd mot graviditet, men genom korrekt användning ökar graden av skydd avsevärt.

 1. Varje plåster varar i 7 dagar och ska fästas på huden samma dag varje vecka.
 2. Efter 3 veckor och 3 plåster gör du ett uppehåll under 1 vecka.
 3. Ovan sammanfattas i en hel månadscykel. Efter 1 veckas uppehåll fäster du ett nytt plåster på huden och upprepar processen med 3 veckor av plåster, och 1 vecka utan.
 4. När du fäster plåstret på huden ska du se till att välja ett område som inte irriteras av plåstret och som inte är för utsatt för yttre påfrestningar (undvik exempelvis byxlinningen eller vid bh-bandet).  
 5. Välj hellre områden så som övre delen av ryggen, utsidan av överarmen, skinkan eller magen.
 6. När plåstret fästs på huden bör du hålla ett jämnt tryck över plåstret i 10 sekunder och se till att alla fyra kanter har fästs ordentligt.
 7. Använd aldrig mer än 1 plåster i taget.  
 8. Om detta är första gången du använder p-plåster eller byter från ett annat hormonellt preventivmedel till p-plåster bör du läsa de särskilda instruktionerna i bipacksedeln eller rådfråga läkaren.
 9. För instruktioner och råd om hur du bör gå till väga om du har glömt att fästa ett nytt plåster eller om plåstret fallit av ber vi dig kontrollera bipacksedeln eller rådfråga din vårdcentral eller närmsta apotek.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Evra P-plåster

Senast granskat:  26-01-2018
Biverkningar

Biverkningar

Det är viktigt att du är medveten om att p-plåster i vissa fall kan orsaka biverkningar. Det är även viktigt att du kan identifiera dessa så att du vet om och när du behöver söka läkarvård.

Du bör kontakta läkarvården omedelbart om du upplever några biverkningar som kan kopplas till blodpropp, hjärtattack, stroke/slaganfall, nedsatt leverfunktion, bröst- eller livmoderhalscancer eller allergisk reaktion. Du hittar mer information om biverkningar i läkemedlets bipacksedel.   

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare);

Huvudvärk, illamående, ömma bröst.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Vulvovaginal svampinfektion, humörpåverkan, yrsel, migrän, buksmärta, illamående, akne, diarré, hudirritation, viktökning, muskelspasmer, ömhet i brösten, bröstsjukdomar, oregelbunden mens, kramper, mensvärk, genital flytning.   

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Vätskeretention, förhöjt kolesterol, sömnsvårigheter, minskad libido, utslag, premenstruellt syndrom, ökat blodtryck, ökad aptit, håravfall, ökad ljuskänslighet.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Blodpropp/trombos, hjärtattack, stroke/slaganfall, bröst-, livmoderhals- eller levecancer, ökad libido, onormal smakupplevelse, gallsten, klåda.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda P-plåster med andra läkemedel

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Evra p-plåster.

Följande läkemedel kan påverka effekten av Evra p-plåster; vissa typer av läkemedel som används för behandling av HIV eller AIDS (t.ex. nelfinavir, ritonavir, nevirapin, efavirenz), läkemedel mot infektion (t.ex. rifampicin, rifabutin och griseofulvin, penicilliner och tetracyklin), läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. topiramat, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, primidon, oxkarbazepin, felbamat, eslikarbazepinacetat och rufinamid), aprepitant, bosentan, och johannesört.

P-plåstret kan även interagera med följande och påverka dess effekt; cyklosporin och lamotrigin.

P-plåster och andra sjukdomar

Tala om för din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller symptom. P-plåster rekommenderas ej om du har eller har haft: blodpropp/trombos, hjärtattack, stroke/slaganfall eller någon sjukdom som ökar risken för detta, migrän med aura, bröst-, eller livmoderhalscancer, leversjukdom eller oförklarlig vaginal blödning.     

En läkare kan utfärda ett recept med särskild försiktighet om du har eller har haft; Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom,sicklecellanemi, hypertriglyceridemi eller åderbråck.

Påminnelse. Detta är inte en komplett lista. För att göra detta läkemedel så säkert som möjligt för dig att använda är det viktigt att du informerar läkaren om din sjukdomshistorik. Denna används som ett underlag så att vår läkare kan förskriva en lämplig behandling åt dig.

Senast granskat:  26-01-2018
Vanliga frågor: P-plåster

Vanliga frågor: P-plåster

Kan jag dricka alkohol i kombination med p-plåster?

Ja, ingredienserna i p-plåster ska inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder p-plåster?

Ja. P-plåster påverkar inte din förmåga att köra bil. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan p-plåster användas när jag är gravid?

Nej. P-plåster ska ej användas om du är gravid. Du bör avbryta användandet av p-plåster så snart du märker att du är gravid. P-plåster ska ej heller användas om du ammar.

Hur ska p-plåster förvaras?

P-plåster ska förvaras utom räckhåll för barn och undan fukt och direkt solljus.

Kan jag vara allergisk mot p-plåster?

Använd ej p-plåster om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: norelgestromin, etinylestradiol, ett yttre lager av pigmenterad polyeten av låg densitet, inre lager av polyester, självhäftande polyisobuten/polybuten, krospovidon,  fiberduk av polyester, lauryl-laktat, polyetylentereftalat (PET-film) belagd med polydimetylpolysiloxan.

Kan jag köpa p-plåster receptfritt?

Nej, p-plåster är ett receptbelagt preventivmedel och kan endast förskrivas av läkare eller vårdcentral.

Är p-plåster rätt preventivmedel för mig?

Om du tror att p-plåster kan vara ett lämpligt preventivmedel ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär och antingen neka eller godkänna detta preventivmedel baserat på dina svar. Vid ett godkännande förskrivs ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag. Om läkaren anser att det finns en ökad risk för biverkningar eller någon risk för din hälsa om du använder detta preventivmedel kommer din beställning att nekas och du kommer inte att debiteras för någon del av din beställning.  

[Brand]

Senast granskat:  26-01-2018
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här