Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Champix

Vareniklin

Champix är ett läkemedel som används för att sluta röka och sluta snusa. Det verkar genom att stimulera nikotinreceptorerna i hjärnan så att begäret stillas och abstinensen lindras.

Om du tidigare har försökt att sluta röka eller sluta snusa men börjat igen på grund av att abstinensen blivit för stor, kan en receptbelagd behandling hjälpa. 

Vänligen notera att Champix för närvarande är restanmält och beräknas vara fram till 2023. Detta innebär att tillverkaren av Champix inte kan leverera läkemedlet just nu.

+1400 recensioner via Trustpilot
Champix startpaket500 mcg + 1mg

Startpaket är för förstagångsanvändare. Innehåller 11 tabletter med 0,5 mg vareniklin (för vecka 1) och 14 tabletter med 1 mg vareniklin (för vecka 2). Följ anvisningarna noga.

+ Gratis expressfrakt
Champix1mg

Efter vecka 2: underhållsbehandling som tas två gånger dagligen för att motverka abstinens efter att du slutat röka eller snusa.

+ Gratis expressfrakt
Champix500 mcg

Efter vecka 2: underhållsbehandling som tas två gånger dagligen för att motverka abstinens efter att du slutat röka eller snusa. Innehåller halva dosmängden om du är känslig för högre doser vareniklin.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Champix är ett läkemedel som används för att sluta röka och sluta snusa. Det verkar genom att stimulera nikotinreceptorerna i hjärnan så att begäret stillas och abstinensen lindras.

Om du tidigare har försökt att sluta röka eller sluta snusa men börjat igen på grund av att abstinensen blivit för stor, kan en receptbelagd behandling hjälpa. 

Vänligen notera att Champix för närvarande är restanmält och beräknas vara fram till 2023. Detta innebär att tillverkaren av Champix inte kan leverera läkemedlet just nu.

Översikt

Champix (vareniklin) för rökavvänjning & snusavvänjning

◆ Denna produkt förskrivs off-label. Läs mer vad det innebär.

Champix är ett läkemedel som används för att sluta röka och sluta snusa. Det verkar genom att stimulera nikotinreceptorerna i hjärnan så att begäret stillas och abstinensen lindras. Om du tidigare har försökt att sluta röka eller sluta snusa men börjat igen på grund av att abstinensen blivit för stor, kan en receptbelagd behandling hjälpa.

 1. Behandling för att sluta röka (rökavvänjning)
 2. Förskrivs även om du vill sluta snusa
 3. Minskar nikotinbegäret avsevärt och underlättar processen

Champix är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva ingrediensen vareniklintartrat, oftast omnämnt vareniklin. Denna substans verkar genom att lindra den besvärande abstinens som kan uppstå efter att en person slutat röka eller slutat snusa. Champix är ett varumärkesskyddat läkemedel som tillverkas av Pfizer.

Det fysiska begäret som rökning och snusning orsakar kan också göra processen att sluta tuffare. Detta beror på aktiviteten av nikotin i kroppen, som antingen inandas genom cigarettrök eller tas upp ur en snusprilla. Således, när du röker eller tar en snusprilla, ger du receptorerna i hjärnan kemisk stimulering. Med tiden lär sig dessa receptorer detta och kommer förvänta sig denna stimulering på kontinuerlig basis. Det är dessa receptorer som berättar för din hjärna att du behöver en “nikokick” när du inte rökt en cigarett eller tagit en snusprilla på ett tag. Detta, i sin tur, leder till nikotinbegär.

Vad händer i kroppen när vi slutat röka eller slutat snusa?

När en person slutar röka eller slutar snusa, vare sig det sker abrupt eller genom en långsam nedtrappning, uppstår oftast så kallade avvänjningssymptom. Dessa kallas oftast för “abstinensbesvär”. Dessa uppstår på grund av att mängden nikotin i kroppen har minskat och de träder typiskt in en till två dagar efter att man slutat. Hur länge man har abstinensbesvär eller hur besvärliga de är, är oftast helt individuellt. Vissa upplever inga alls, medan andra behöver större portioner hjälp för att undvika att återfalla i nikotin.

Biverkningar av att sluta röka?

Vanliga abstinensbesvär är exempelvis huvudvärk, humörsvängningar, att känna sig disträ, vara nervös, orolig, lättretlig, stingslig eller irriterad. Vissa kan uppleva bieffekter som förvärrat eksem, blodtrycksfall, blodsockerkänningar och svullnad i kroppen. Det är också vanligt att man går upp i vikt lite grann efter att man slutar röka eller snusa, eftersom regelbundet intag av nikotin faktiskt ökar ämnesomsättningen och gör att kroppen förbränner mer energi.

Förutom ovan nämnda, fysiska symptom så kan rökstopp eller att sluta snusa även orsaka psykologiska obehag. Den som har rökt eller snusat i ett antal år har oftast byggt upp ett psykologiskt beroende - en vana av att kanske kunna ta en paus från arbete för att ta en cigarett, eller att ta en prilla efter maten.

Hur Champix verkar för att hjälpa med att sluta röka eller snusa

Champix är ett receptbelagt läkemedel som förskrivs som hjälpmedel för patienter som vill sluta röka eller sluta snusa. Den aktiva ingrediensen i Champix, vareniklin, är en substans som hjälper till i att motarbeta ovan nämnda abstinensbesvär, ibland kallat avvänjningssymptom.

Vareniklin binder sig till nikotinreceptorerna i hjärnan, vilket gör att hjärnan får liknande signaler som den tidigare fått i samband med att du konsumerat nikotin, antingen genom cigarett eller snus. Champix är ingen nikotinersättningsprodukt som t.ex. nikotinplåster eller nikotintuggummi, utan signalerna till hjärnan är svagare, vilket gör att röksuget eller suget efter en prilla avtar, och därmed abstinensbesvären.

Champix finns i två versioner, både som startpaket och som underhållsbehandling. Champix startpaket förskrivs till förstagångsanvändare medan underhållsbehandlingen förskrivs till den som redan har börjat att ta Champix. Det är viktigt att noga följa läkarens anvisningar om hur du ska ta läkemedlet, eftersom det är anpassat efter ett doseringscchema. Champix kommer som vanliga filmdragerade tabletter och sväljs hela med vatten.

Köp Champix online hos Treated.com - och börja din behandling imorgon

Champix är ett receptbelagt läkemedel. För att begära ditt recept på Champix behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online. I det medicinska frågeformuläret får du bland annat svara på frågor om din allmänhälsa, ifall du tar några andra läkemedel och ifall du beställer Champix för att hjälpa dig med att sluta röka eller sluta snusa.

Champix är för närvarande godkänt för behandling av rökavvänjning men förskrivs även “off label” för patienter som vill sluta snusa. Detta innebär att läkaren kan ge ut läkemedlet för ett medicinskt ändamål som det inte specifikt godkänts för.

När du väl fyllt i det medicinska frågeformuläret kommer ditt ärende att granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för dig att använda, eller om du redan tar Champix och vill förnya ditt recept, så skrivs ett elektroniskt recept ut åt dig. Elektroniska recept kallas ibland för e-recept. Därefter skickas läkemedlet samma dag med expressleverans och anländer redan dagen efter - så att du kan påbörja din behandling snarast möjligt.

Beställ nu
Senast granskat:  19-04-2022
Bruksanvisning

Så tar du Champix

Som med alla läkemedel är det viktigt att du använder Champix enligt din läkares anvisningar, samt att du läst igenom och förstått innehållet i den bifogade bipacksedeln. På detta vis får du ut bästa möjliga effekt av behandlingen och minimerar risken för eventuella biverkningar eller återfall i nikotinbruk. Du ska ta Champix på samma sätt för att sluta röka som att sluta snsua.

 1. Champix kan förskrivas för att både sluta röka och sluta snusa.
 2. Förstagångsanvändare bör välja Champix Starter Pack. Champix finns även i formen av ett underhållspaket, som är till för användare som fortsätter en redan befintlig behandling.
 3. Ta Champix enligt din läkares instruktioner.
 4. Det är viktigt att förstå att denna behandling endast ger effekt ifall användaren är motiverad att sluta röka eller sluta snusa.
 5. Innan behandlingen påbörjas ska du bestämma en specifikt datum då du önskar att sluta röka eller sluta snusa. Detta är vanligen under behandlingens andra vecka.
 6. Du kommer att förses med två typer av tabletter: en vit tablett innehållande 0,5 av den aktiva ingrediensen vareniklin och en blå tablett innehållandes 1 mg vareniklin. 

Du kan rekommenderas att göra följande:

 1. Vecka 1, dag 1-3: ta en vit tablett, en gång dagligen.
 2. Vecka 1, dag 4-7: ta en vit tablett, två gånger dagligen.
 3. Vecka 2: ta en blå tablett, två gånger dagligen, under hela den andra veckan.
 4. Kvarvarande dagar efter vecka 2: ta en blå tablett, två gånger dagligen.
 5. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten.
 6. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, företrädesvis en gång på morgonen och en gång på kvällen.
 7. Efter att du slutfört 12 veckors behandling kan din läkare komma att minska dosen, om du slutat röka eller snusa.
 8. Ta aldrig mer än dosen som ordinerats åt dig.
 9. Om du glömt att ta din dos ska du inte kompensera för detta med att ta dubbel dos. Bara fortsätt behandlingen som schemalagt.

Anvisningarna ovan är endast en summering över hur du använder Champix för att sluta röka eller sluta snusa. Läs alltid noga igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling, där hittar du en komplett bruksanvisning.

CHAMPIX© bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för CHAMPIX© från FASS

Senast granskat:  19-04-2022
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Champix startpaket 500 mcg + 1mg

Champix 1mg

Champix 500 mcg

Biverkningar

Champix: biverkningar, varningar och försiktighet

Det är viktigt att du meddelar din läkare om du upplever några biverkningar från detta läkemedel, samt om du upplever några symptom som kan tyda på en allergisk reaktion, depression eller förändrad sinnestämning. Biverkningar kopplade till Champix inkluderar;

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Inflammation i näsan, onormala drömmar, sömnsvårigheter, huvudvärk, illamående.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Viktökning, infektion i bröstet, bihåleinflammation, förändrad aptit, dåsighet, yrsel, andnöd, hosta, halsbränna, kräkningar, förstoppning, diarré, uppsvälldhet, magsmärtor, tandvärk, hudirritation, ömma leder eller muskler, ryggont.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Svampinfektion, försämrat omdömme, rastlöshet, humörsvängningar, depression, krampanfall, skakningar, bindhinneinflammation, ringningar i öronen, ökad hjärtfrekvens, blodvallningar, förhöjt blodtryck, blod i avföringen, orolig mage, munsår, ökad svettning, influensaliknande symptom, feber.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1,000 användare):

Stroke, ökad muskelspänning, oregelbundna hjärtslag, talsvårigheter, försämrad koordination, vaginala flytningar, minskad sexlust, hallucinationer, synproblem.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Du hittar även mer information i läkemedlets bipacksedel. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Champix med andra läkemedel

Meddela läkaren genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda, när du begär ditt recept.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Champix; cimetidin, klozapin, teofyllin, dextropropoxifen, flekainid, takrin, fluvoxamin, olanzapin, pentazocin, fenylbutazon, bensodiazepiner såsom oxazepam, betablockerare, såsom propranolol, tricykliska antidepressiva såsom imipramin eller warfarin.

Champix och andra sjukdomar

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistoria med hjälp av undersökningsformuläret när du beställer Champix. Detta hjälper vår läkare att göra en korrekt bedömning av huruvida detta läkemedel är säkert och lämpligt för dig att använda. Champix rekommenderas i vissa fall inte om du har eller har haft; nedsatt njurfunktion, kardiovaskulär sjukdom, någon psykisk sjukdom eller epilepsi.

Senast granskat:  19-04-2022
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Champix startpaket 500 mcg + 1mg

Champix 1mg

Champix 500 mcg

Vanliga frågor: Champix

Vanliga frågor: Champix

Kan jag använda Champix för snusavvänjning (sluta snusa)?

Ja. Vi förskriver Champix både för att sluta röka och sluta snusa. Om du beställer Champix för att avveckla ett snusberoende måste du fylla i det i det medicinska frågeformuläret. Champix för att sluta snusa förskrivs off label, det vill säga för ett annat medicinskt ändamål än det ursprungliga (sluta röka).

Kan jag dricka alkohol när jag tar Champix?

Rapporter visar på ökad berusning från alkohol av personer som använder det här läkemedlet. Huruvida denna behandling medför ökad alkoholberusning är dock inte känt. Det rekommenderas dock att du avstår från att dricka alkohol då det är en känd utlösare för röksug eller sug efter annan tobak, som snus.

Kan jag köra bil när jag använder Champix?

Ja, det tros inte att Champix försämrar din körförmåga eller ditt omdöme. Om Champix skulle orsaka någon biverkan som kan försämra din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner ska du avstå från att göra så, och kontakta din läkare genast.

Kan Champix användas när jag är gravid?

Nej. Det rekommenderas inte att du tar Champix om du är gravid, planerar på att bli gravid eller tror att du är gravid. Det rekommenderas inte heller att du tar Champix om du ammar. Tala med din läkare om något av ovanstående gäller för dig, då denne kan rekommendera en alternativ behandlingsform.

Hur ska Champix förvaras?

Förvaras torrt, utom räckhåll för barn och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Champix?

Champix innehåller: vareniklintartrat (vareniklin), cellulosa, mikrokristallin, vattenfri kalciumvätefosfat, kroskarmellosnatrium, kiseldioxid, kolloidal vattenfri, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogoler, triacetin och indigokarminaluminiumsjö (E132).

Använd inte detta läkemedel om du har en allergi mot någon av ovanstående ingredienser.

Kan jag köpa Champix receptfritt?

Nej, Champix är en receptbelagd behandling. Detta innebär att en läkare måste kunna säkerhetsställa att det är en lämplig och ändamålsenlig behandling för dig innan ett recept skrivs ut.

Är Champix rätt behandling för mig?

Du kan begära ditt recept på Champix genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, och därmed ta reda på det. Efter att du fyllt i frågeformuläret kommer ditt ärende att granskas av en av våra legitimerade läkare, som kan skriva ut ett elektroniskt recept åt dig ifall behandlingen bedöms säker och lämplig. Alla godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  19-04-2022
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här