Champix

Vareniklin

Champix är ett läkemedel som används för att sluta röka och sluta snusa. Det verkar genom att stimulera nikotinreceptorerna i hjärnan så att begäret stillas och abstinensen lindras.

Om du tidigare har försökt att sluta röka eller sluta snusa men börjat igen på grund av att abstinensen blivit för stor, kan en receptbelagd behandling hjälpa. Köp Champix online hos Treated.com, vår smidiga onlinetjänst har fokus på att du så snabbt och säkert som möjligt ska kunna få och förnya dina recept - och minimera risken för återfall i nikotinberoende.

Trustpilot-betyg 9,1 av 10
Beställ nu för leverans torsdag 19 juli
Champix startpaket500 mcg + 1mg

Startpaket är för förstagångsanvändare. Innehåller 11 tabletter med 0,5 mg vareniklin (för vecka 1) och 14 tabletter med 1 mg vareniklin (för vecka 2). Följ anvisningarna noga.

Kr 869
Champix1mg

Efter vecka 2: underhållsbehandling som tas två gånger dagligen för att motverka abstinens efter att du slutat röka eller snusa.

Kr 1309
Kr 919
Kr 1849
Kr 2629
Champix500 mcg

Efter vecka 2: underhållsbehandling som tas två gånger dagligen för att motverka abstinens efter att du slutat röka eller snusa. Innehåller halva dosmängden om du är känslig för högre doser vareniklin.

Kr 1509
Kr 2139
Kr 3079
Beställ nu för leverans torsdag 19 juli

Champix är ett läkemedel som används för att sluta röka och sluta snusa. Det verkar genom att stimulera nikotinreceptorerna i hjärnan så att begäret stillas och abstinensen lindras.

Om du tidigare har försökt att sluta röka eller sluta snusa men börjat igen på grund av att abstinensen blivit för stor, kan en receptbelagd behandling hjälpa. Köp Champix online hos Treated.com, vår smidiga onlinetjänst har fokus på att du så snabbt och säkert som möjligt ska kunna få och förnya dina recept - och minimera risken för återfall i nikotinberoende.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
  • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
  • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
  • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

◆ Denna produkt förskrivs off-label. Läs mer vad det innebär.

Champix är ett läkemedel som används för att sluta röka och sluta snusa. Det verkar genom att stimulera nikotinreceptorerna i hjärnan så att begäret stillas och abstinensen lindras. Om du tidigare har försökt att sluta röka eller sluta snusa men börjat igen på grund av att abstinensen blivit för stor, kan en receptbelagd behandling hjälpa.

  1. Behandling för att sluta röka (rökavvänjning) och sluta snusa
  2. Varumärkesskyddad behandling från Pfizer
  3. Minskar nikotinbegäret avsevärt och underlättar processen

Champix är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva ingrediensen vareniklintartrat, oftast omnämnt vareniklin. Denna substans verkar genom att lindra den besvärande abstinens som kan uppstå efter att en person slutat röka eller slutat snusa.

Det fysiska begäret som rökning och snusning orsakar kan också göra processen att sluta tuffare. Detta beror på aktiviteten av nikotin i kroppen, som antingen indandas genom cigarettrök eller fördelas ut ur snuset. Således, när du röker eller tar en snusprilla, ger du receptorerna i hjärnan kemisk stimulering. Med tiden lär sig dessa receptorer detta och kommer förvänta sig denna stimulering på kontinuerlig basis. Det är dessa receptorer som berättar för din hjärna att du behöver en “nikokick” när du inte rökt en cigarett eller tagit en snusprilla på ett tag. Detta, i sin tur, leder till nikotinbegär.

Hur Champix verkar för att hjälpa med att sluta röka eller snusa

Champix är en receptbelagd behandling som innehåller vareniklin, som är en substans som kan bidra till att motarbeta abstinensbesvär, ibland kallat avvänjningssymtom. Läkemedlet är avsett att tas när en person försöker att sluta röka eller snusa och verkar genom att stimulera nikotinreceptorerna i hjärnan, som är mottagliga för nikotin. Detta väver begäret av en cigarett eller en snusprilla och minskar effekten av nikotin på dessa receptorer.

Hos Treated.com kan du få ett recept utskrivet på Champix för både rökavvänjning och snusavvänjning, alltså hjälp med att sluta snusa. För att sluta snusa förskrivs läkemedlet off label, vilket innebär att det ges ut för en indikation som inte är den samma som det blivit godkänt för. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kan du begära eller förnya ditt recept redan idag. Alla beställningar granskas noggrant av en av våra legitimerade läkare och alla godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  04-05-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det viktigt att du använder Champix enligt din läkares anvisningar, samt att du läst igenom och förstått innehållet i den bifogade bipacksedeln. På detta vis får du ut bästa möjliga effekt av behandlingen och minimerar risken för eventuella biverkningar eller återfall i nikotinbruk. Du ska ta Champix på samma sätt för att sluta röka som att sluta snsua.

  1. Champix kan förskrivas för att både sluta röka och sluta snusa.
  2. Förstagångsanvändare bör välja Champix Starter Pack. Champix finns även i formen av ett underhållspaket, som är till för användare som fortsätter en redan befintlig behandling.
  3. Ta Champix enligt din läkares instruktioner.
  4. Det är viktigt att förstå att denna behandling endast ger effekt ifall användaren är motiverad att sluta röka eller sluta snusa.
  5. Innan behandlingen påbörjas ska du bestämma en specifikt datum då du önskar att sluta röka eller sluta snusa. Detta är vanligen under behandlingens andra vecka.
  6. Du kommer att förses med två typer av tabletter: en vit tablett innehållande 0,5 av den aktiva ingrediensen vareniklin och en blå tablett innehållandes 1 mg vareniklin. 

Du kan rekommenderas att göra följande:

  1. Vecka 1, dag 1-3: ta en vit tablett, en gång dagligen.
  2. Vecka 1, dag 4-7: ta en vit tablett, två gånger dagligen.
  3. Vecka 2: ta en blå tablett, två gånger dagligen, under hela den andra veckan.
  4. Kvarvarande dagar efter vecka 2: ta en blå tablett, två gånger dagligen.
  5. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten.
  6. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, företrädesvis en gång på morgonen och en gång på kvällen.
  7. Efter att du slutfört 12 veckors behandling kan din läkare komma att minska dosen, om du slutat röka eller snusa.
  8. Ta aldrig mer än dosen som ordinerats åt dig.
  9. Om du glömt att ta din dos ska du inte kompensera för detta med att ta dubbel dos. Bara fortsätt behandlingen som schemalagt.

Anvisningarna ovan är endast en summering över hur du använder Champix för att sluta röka eller sluta snusa. Läs alltid noga igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling, där hittar du en komplett bruksanvisning.

CHAMPIX© bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för CHAMPIX© från FASS

Senast granskat:  04-05-2018
Biverkningar

Biverkningar

Det är viktigt att du meddelar din läkare om du upplever några biverkningar från detta läkemedel, samt om du upplever några symptom som kan tyda på en allergisk reaktion, depression eller förändrad sinnestämning. Biverkningar kopplade till Champix inkluderar;

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Inflammation i näsan, onormala drömmar, sömnsvårigheter, huvudvärk, illamående.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Viktökning, infektion i bröstet, bihåleinflammation, förändrad aptit, dåsighet, yrsel, andnöd, hosta, halsbränna, kräkningar, förstoppning, diarré, uppsvälldhet, magsmärtor, tandvärk, hudirritation, ömma leder eller muskler, ryggont.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Svampinfektion, försämrat omdömme, rastlöshet, humörsvängningar, depression, krampanfall, skakningar, bindhinneinflammation, ringningar i öronen, ökad hjärtfrekvens, blodvallningar, förhöjt blodtryck, blod i avföringen, orolig mage, munsår, ökad svettning, influensaliknande symptom, feber.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1,000 användare):

Stroke, ökad muskelspänning, oregelbundna hjärtslag, talsvårigheter, försämrad koordination, vaginala flytningar, minskad sexlust, hallucinationer, synproblem.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Du hittar även mer information i läkemedlets bipacksedel. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Champix med andra läkemedel

Meddela läkaren genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda, när du begär ditt recept.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Champix; cimetidin, klozapin, teofyllin, dextropropoxifen, flekainid, takrin, fluvoxamin, olanzapin, pentazocin, fenylbutazon, bensodiazepiner såsom oxazepam, betablockerare, såsom propranolol, tricykliska antidepressiva såsom imipramin eller warfarin.

Champix och andra sjukdomar

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistoria med hjälp av undersökningsformuläret när du beställer Champix. Detta hjälper vår läkare att göra en korrekt bedömning av huruvida detta läkemedel är säkert och lämpligt för dig att använda. Champix rekommenderas i vissa fall inte om du har eller har haft; nedsatt njurfunktion, kardiovaskulär sjukdom, någon psykisk sjukdom eller epilepsi.

Senast granskat:  04-05-2018
Vanliga frågor: Champix

Vanliga frågor: Champix

Kan jag använda Champix för snusavvänjning (sluta snusa)?

Ja. Vi förskriver Champix både för att sluta röka och sluta snusa. Om du beställer Champix för att avveckla ett snusberoende måste du fylla i det i det medicinska frågeformuläret. Champix för att sluta snusa förskrivs off label, det vill säga för ett annat medicinskt ändamål än det ursprungliga (sluta röka).

Kan jag dricka alkohol när jag tar Champix?

Det finns inga kända interaktioner mellan Champix och alkohol. Det rekommenderas dock att du avstår från att dricka alkohol då det är en känd utlösare för röksug eller sug efter annan tobak, som snus.

Kan jag köra bil när jag använder Champix?

Ja, det tros inte att Champix försämrar din körförmåga eller ditt omdöme. Om Champix skulle orsaka någon biverkan som kan försämra din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner ska du avstå från att göra så, och kontakta din läkare genast.

Kan Champix användas när jag är gravid?

Nej. Det rekommenderas inte att du tar Champix om du är gravid, planerar på att bli gravid eller tror att du är gravid. Det rekommenderas inte heller att du tar Champix om du ammar. Tala med din läkare om något av ovanstående gäller för dig, då denne kan rekommendera en alternativ behandlingsform.

Hur ska Champix förvaras?

Förvaras torrt, utom räckhåll för barn och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Champix?

Champix innehåller: vareniklintartrat (vareniklin), cellulosa, mikrokristallin, vattenfri kalciumvätefosfat, kroskarmellosnatrium, kiseldioxid, kolloidal vattenfri, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogoler, triacetin och indigokarminaluminiumsjö (E132).

Använd inte detta läkemedel om du har en allergi mot någon av ovanstående ingredienser.

Kan jag köpa Champix receptfritt?

Nej, Champix är en receptbelagd behandling. Detta innebär att en läkare måste kunna säkerhetsställa att det är en lämplig och ändamålsenlig behandling för dig innan ett recept skrivs ut.

Är Champix rätt behandling för mig?

Du kan begära ditt recept på Champix genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, och därmed ta reda på det. Efter att du fyllt i frågeformuläret kommer ditt ärende att granskas av en av våra legitimerade läkare, som kan skriva ut ett elektroniskt recept åt dig ifall behandlingen bedöms säker och lämplig. Alla godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  04-05-2018
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

  • Legitimerade läkare
  • Endast godkända läkemedel
  • Expressleverans
  • Säker betalning
  • Registrerat apotek
  • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
  • Sök efter läkemedel

    Hitta den behandling du behöver.
  • Medicinskt frågeformulär

    En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
  • Expressleverans

    Spårbar leverans nästa dag.
  • Receptförnyelse

    Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här