Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Vesicare

Solifenacinsuccinat (solifenacin)

Vesicare är en receptbelagd behandling vid urininkontinens som tillverkas av läkemedelsföretaget Astellas Pharma. Läkemedlet verkar på de receptorer som styr musklerna runt urinblåsan, vilket minskar trycket och även behovet att urinera.

Vissa tillstånd kan vara svårare att tala om eller uppsöka vård om. För dig som lider av urininkontinens kan det vara ett smidigt alternativ att få och förnya dina recept online - vilket du kan göra tryggt och smidigt hos Treated.com. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Vesicare5 mg

Varje tablett innehåller 5 mg solifenacin. Rekommenderad dos är en 5 mg tablett, som tas en gång dagligen, under en behandlingstid som specificeras av din läkare. Dosstyrkan kan komma att höjas till två tabletter dagligen om nödvändigt.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Vesicare är en receptbelagd behandling vid urininkontinens som tillverkas av läkemedelsföretaget Astellas Pharma. Läkemedlet verkar på de receptorer som styr musklerna runt urinblåsan, vilket minskar trycket och även behovet att urinera.

Vissa tillstånd kan vara svårare att tala om eller uppsöka vård om. För dig som lider av urininkontinens kan det vara ett smidigt alternativ att få och förnya dina recept online - vilket du kan göra tryggt och smidigt hos Treated.com. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Översikt

Behandla urininkontinens med Vesicare

Vesicare är en tablettbehandling som används vid svårigheter att hålla urinen, vanligen kallat urininkontinens. Tabletten, som innehåller den verksamma ingrediensen solifenacinsuccinat (solifenacin), tas en gång dagligen och bidrar till att minska symptom genom att slappna av musklerna kring urinblåsan. Vesicare är en receptbelagd, varumärkesskyddad behandling som tillverkas av Astellas Pharma.

Vad beror urininkontinens på?

Urininkontinens innebär svårigheter att hålla urinen. Tillståndet kännetecknas av en ofrivillig oförmåga att kontrollera urin. Tillståndet kan uppstå av flera skäl, men en av de viktigaste typerna kallas för stressinkontinens. Detta inträder när trycket på urinblåsan överskrider styrkan hos den muskel som håller urinen från att sippra ut. Denna muskel kallas för urinrörsringmuskeln.

Det finns flera orsaker till att urinrörsringmuskeln har blivit svag eller skadats. De vanligaste är förlossning, kirurgiskt ingrepp, fetma eller tillstånd som kan orsaka muskelspasmer, eftersom de kan öka trycket på blåsan. Personer med urininkontinens kan märka av urinläckage när de skrattar, nyser, hostar eller upplever någon annan muskelsammandragning som påverkar området kring urinväggarna.

Diagnos och behandling med vesicare

Urininkontinens kan vara ett svårt ämne för många att prata om öppet, men trots tabun kring tillståndet det är värt att notera att tillståndet är vanligt. Det uppskattas att över en halv miljon svenskar lider av urininkontinens, men inte ens hälften av dem söker vård och ännu färre blir utredda och får behandling. De allra flesta som drabbas är kvinnor, och det tros att varje kvinna kommer uppleva urininkontinens i någon grad under sitt liv.

Vesicare är en effektiv lösning för dig med urininkontinens. Behandlingen tillhör läkemedelsgruppen antikolinerga läkemedel och innehåller den aktiva ingrediensen solifenacinsuccinat. Denna ingrediens verkar genom att hjälpa muskarinreceptorerna i musklerna (som kantar blåsan) att blockera de signaler som orsakar sammandragningarna. Vesicare lindrar därmed patientens urininkontinens genom att slappna av muskelväggen.

Köpa Vesicare online

Du kan köpa Vesicare tryggt och smidigt hos Treated.com. För att begära ditt recept behöver du bara fylla i ett kort, medicinskt frågeformulär som sedan granskas utav en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen skickas sedan läkemedlet raka spåret från vårt apotek direkt hem till din ytterdörr nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det mycket viktigt att du följer de instruktioner som utfärdats av din förskrivande läkare, såväl som de anvisningar som finns i den bifogade bipacksedeln. På detta vis når du maximal effekt av Vesicare samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Använd alltid Vesicare exakt enligt din läkares instruktioner.
 2. Rekommenderad dos vid urininkontinens är en tablett som tas en gång dagligen under en behandlingsperiod som specificeras av din läkare.
 3. I vissa fall kan din läkare ordinera en högre dos om två tabletter dagligen.
 4. Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten. Dela inte tabletterna.
 5. Överskrid inte dosen som ordinerats till dig.
 6. Om du glömt att ta Vesicare ska du bara hoppa över den glömda dosen och fortsätta som vanligt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Detaljerade anvisningar om hur du tar Vesicare hittar du i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling.

Vesicare bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Vesicare från FASS

 

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Vesicare 5 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Vesicare orsaka vissa biverkningar även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand är medveten om dessa eventuella biverkningar så att du kan agera lämpligt i händelse av att de skulle inträffa. Sluta omedelbart att ta läkemedlet och kontakta genast din läkare eller besök akutmottagningen på närmsta sjukhus om du får en allergisk reaktion.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Muntorrhet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Dimsyn, förstoppning, illamående, matsmältningsbesvär eller magbesvär.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Urinvägsinfektion, dåsighet, gastrisk reflux, torra ögon eller torra näsgångar eller svårigheter att urinera.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Förstoppning eller hård avföring i tjocktarmen, urinretention, yrsel, huvudvärk, illamående, klåda eller utslag.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Hallucinationer eller förvirring.

Listan ovan är inte en komplett förteckning över eventuella biverkningar som kan orsakas av Vesicare. Läs alltid igenom läkemedlets bifogade bipacksedel, där du hittar en komplett lista.

Andra läkemedel och Vesicare

Informera din läkare om du tar några andra läkemedel, eftersom vissa kan påverka effektiviteten hos Vesicare och vice versa.

Vesicare kan interagera med följande: andra antikolinerga läkemedel och kolinergika, matsmältningsfrämjande medel som metoklopramid och cisaprid, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil och diltiazem, rifampicin, fenytoin och karbamazepin eller bisfosfonater.

Andra sjukdomar och Vesicare

För vissa personer med vissa tillstånd eller viss sjukdomshistoria kan det vara olämpligt att använda Vesicare. Ta inte detta läkemedel om du har en historia av urinretention, svår sjukdom i mage eller tarm, myastenia gravis, glaukom, om du behandlas med njurdialys eller har en allvarlig lever- eller njursjukdom. Det kan också vara olämpligt att använda Vesicare om du har haft urinvägsobstruktion, förstoppning, leversjukdom, hiatusbråck eller en nervsjukdom.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Vesicare 5 mg

Vanliga frågor: Vesicare

Vanliga frågor: Vesicare

Kan jag dricka alkohol när jag tar Vesicare?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Vesicare. Du bör dock endast dricka alkohol i måttliga mängder eftersom större alkoholkonsumtion kan förvärra din urininkontinens.

Kan jag köra bil när jag använder Vesicare?

Ja, men bara om du inte upplever några signifikanta biverkningar. Om du känner att din körförmåga äventyras ska du avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Vesicare användas när jag är gravid?

Ta bara Vesicare under graviditet eller om du ammar om din läkare anser att du absolut behöver ta läkemedlet.

Hur ska Vesicare förvaras?

Förvara detta läkemedel vid rumstemperatur, på en säker plats och utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Vesicare?

Vesicare innehåller: solifenacinsuccinat, majsstärkelse, laktos, hypromellos (E464), magnesiumstearat, makrogol, talk, titandioxid (E171) och järnoxid (E172). Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Vesicare receptfritt?

Nej. För att kunna köpa Vesicare måste en läkare ha skrivit ut ett recept åt dig. En läkare skriver endast ut recept om behandlingen bedöms vara ändamålsenlig, lämplig och säker för dig att använda. Du kan begära ditt recept genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär.

Är Vesicare rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär som sedan kommer att granskas utav en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag, så att du snarast möjligen kan inleda din behandling.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här