Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Mysimba

Bupropion och naltrexon

Mysimba är ett receptbelagt läkemedel i tablettform för viktnedgång hos vuxna som innehåller bupropion och naltrexon. Mysimba är ett godkänt läkemedel för viktminskning i Europa sedan 2017.

Hos Treated.com kan du begära ditt recept och få din behandling skickad till dig med expressleverans - allt snabbt och smidigt i en och samma transaktion. Påbörja din viktresa idag genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare.

+1400 recensioner via Trustpilot
Mysimba8 mg/90 mg

Varje tablett innehåller 8 mg naltrexon respektive 90 mg bupropion (bupropionhydroklorid) och tas enligt din förskrivares anvisningar. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Mysimba är ett receptbelagt läkemedel i tablettform för viktnedgång hos vuxna som innehåller bupropion och naltrexon. Mysimba är ett godkänt läkemedel för viktminskning i Europa sedan 2017.

Hos Treated.com kan du begära ditt recept och få din behandling skickad till dig med expressleverans - allt snabbt och smidigt i en och samma transaktion. Påbörja din viktresa idag genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare.

Översikt

Mysimba för viktnedgång (naltrexon och bupropion)

Mysimba är ett läkemedel i tablettform och är en medicinsk behandling för att gå ner i vikt. Mysimba utvecklades först i USA där det går under namnet Contrave. Sedan 2017 är Mysimba ett godkänt läkemedel för viktnedgång i Europa. Behandlingen kommer i tablettform, under första veckan tar man en tablett dagligen för att sedan öka dosen gradvis under de kommande fyra veckorna. Mysimba är en receptbelagd behandling som innehåller de aktiva ingredienserna naltrexon och bupropion och verkar genom att påverka hjärnans belöningssystem och begränsar användarens aptit.

Köp Mysimba online

 1. Läkemedel för viktminskning
 2. Minskad aptit
 3. Enkel behandling i tablettform

Halva befolkningen lider av övervikt

Övervikt och fetma är ett vanligt problem i Sverige och Folkhälsomyndighetens rapport visar att över hälften av Sveriges befolkning mellan 16-84 år var överviktiga 2020. Övervikt är vanligare bland män där 57% uppgav övervikt eller fetma. 46% av kvinnorna var enligt rapporten överviktiga. Detta innebär att 52% av Sveriges vuxna befolkning lider av övervikt eller fetma. Från rapporten kan man se att problemet är vanligare i äldre åldersgrupper och man har även kunnat konstatera att det är vanligare hos vuxna med lägre utbildningsnivå. Idag lider över en miljon svenskar av fetma, en siffra som är tre gånger så hög sedan 80-talet.

Risker med övervikt

Övervikt och fetma är en av våra stora folksjukdomar. Personer som är överviktiga eller som har fetma har en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Övervikt kan även orsaka smärta i leder eller muskler och vissa typer av cancer. Förutom fysiologiska sjukdomar kan övervikt också leda till psykologiska besvär som depression och försämrad självkänsla.

Hur mycket ska man väga?

För att bedöma om en persons vikt är hälsosam eller inte, används en modell som kallas BMI, från engelskans Body Mass Index, på svenska kroppsmasseindex. BMI är förhållandet mellan en persons vikt och längd. Man delar sedan vanligvis in resultatet i fyra kategorier, enligt följande:

 1. BMI på under 18: underviktig
 2. BMI på mellan 18-25: hälsosam vikt
 3. BMI på mellan 25-30: överviktig
 4. BMI på över 30: fetma

Du kan räkna ut ditt BMI här. I vissa fall kan BMI-metoden vara missvisande, till exempel om man är väldigt muskulös kan man få ett högt BMI utan att vara överviktig.

Gå ner i vikt med hjälp av läkemedel

Det första man bör göra om man vill bli av med sin övervikt är att se över sina levnadsvanor. Ibland hjälper det att göra små men långsiktiga förändringar som att öka sin motion och göra bättre val av livsmedel, men det är inte alltid det hjälper. Läkemedel för viktminskning, som Mysimba, är utformade för att tas i kombination med ett balanserat kost och motionsprogram. I många fall förskrivs dessa typer av läkemedel för patienter med ett BMI på 30 eller högre, men kan även ges ut till patienter med ett BMI på över 27 med samtidiga, viktrelaterade hälsorisker. Exempel på dessa kan vara typ 2-diabetes, högt kolesterol eller högt blodtryck.

Hur fungerar Mysimba?

Mysimba innehåller två verksamma beståndsdelar, som heter bupropion och naltrexon. Den första av dessa ingredienser, bupropion, verkar genom att öka utsöndrandet av dopamin i hjärnan. Detta bidrar till att begränsa användarens aptit och främjar de processer i hjärnan som hanterar kroppens egna energiförsörjning. Den andra ingrediensen heter naltrexon och verkar även den i hjärnan, genom att minska en persons matbegär.

Studier som har gjorts på Contrave (det amerikanske namnet på Mysimba) har visat att Mysimba genererar en viktminskning på omkring 5% hos de användare som tar läkemedlet i 13 månader.

Recept på Mysimba

Mysimba är ett receptbelagt läkemedel och det krävs därmed att man genomgår en medicinsk konsultation där läkaren bedömer om behandlingen är lämplig för dig. Mysimba ges ut som totalt 112 tabletter och det är viktigt att du tar läkemedlet enligt din läkares instruktioner och enligt de anvisningar som finns i den bifogade bipacksedeln. 

Beställ tabletter för viktminskning

Du kan beställa Mysimba online hos Treated.com genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär om din allmänhälsa, längd och vikt, andra sjukdomar och eventuella andra läkemedel som du tar. Detta kommer sedan att granskas av en av våra legitimerade läkare.

Bedöms det att Mysimba är en lämplig, säker och ändamålsenlig behandling för dig skrivs ett elektroniskt recept ut som skickas till ett av våra registrerade samarbetsapotek som skickar läkemedlet till dig med expressleverans. Hos Treated.com ingår alltid, konsulation, recept, läkemedel och leverans.

 

Beställ nu
Senast granskat:  17-06-2021
Bruksanvisning

Så tar du Mysimba

Som med alla läkemedel är det viktigt att du noga följer din förskrivares anvisningar när du tar Mysimba. Se även till att läsa igenom läkemedlets bipacksedel och bekanta dig med de instruktioner som återfinns där.

 1. För att vara effektivt måste Mysimba tas som en del av ett viktminskningsprogram som inkluderar både kost och motion.
 2. Din dos av Mysimba kommer att gradvis ökas under behandlingens fyra första veckor.
 3. Startdosen är en tablett, en gång dagligen som tas på morgonen. Fortsätt att ta denna dos i en vecka.
 4. Öka dosen i början av vecka 2 till två tabletter dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen.
 5. Öka dosen i början av vecka 3 till tre tabletter dagligen, två tabletter på morgonen och en tablett på kvällen.
 6. Från vecka 4 ska dosen ökas till fyra tabletter dagligen, två tabletter på morgonen respektive två på kvällen.
 7. Fortsätter därefter på denna dosnivå resten av behandlingen, enligt din läkares anvisningar.
 8. Din läkare kommer att granska din behandling efter 16 veckor och även med jämna mellanrum därefter. Din läkare bedömer om du ska fortsätta att ta Mysimba.
 9. Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten och ta de helst i samband med måltid.
 10. Överskrid inte dosen som ordinerats åt dig.
 11. Om du glömt att ta den dos ska du bara hoppa över den glömda dosen och fortsätta behandlingen som vanligt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Så tar du Mysimba

 MorgonKväll
Vecka 11 tablettInga tabletter
Vecka 21 tablett1 tablett
Vecka 3 2 tabletter1 tablett
Vecka 4 och framåt2 tabletter2 tabletter

Ovanstående punkter är endast en summering över hur du använder Mysimba. Följ alltid din läkares anvisningar och de ytterligare instruktioner som återfinns i läkemedlets bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du behöver ytterligare hjälp eller är osäker på hur du ska ta detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedel för Mysimba från FASS

Senast granskat:  17-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Mysimba 8 mg/90 mg

Biverkningar

Mysimba: biverkningar, varningar och försiktighet

Alla läkemedel kan orsaka vissa oönskade bieffekter och dessa kallas för biverkningar. Innan du börjar använda Mysimba är det mycket viktigt att du känner till dessa, så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln mycket noga innan du börjar med denna behandling.

Allvarliga biverkningar:

• Allergisk reaktion. sluta genast att ta Mysimba och kontakta din läkare eller besök akutmottagningen på närmsta sjukhus om du får en allergisk reaktion av läkemedlet (vanliga tecken på en allergisk reaktion är nässelutslag, svullnad i läppar eller hals).

• Krampanfall. Krampanfall är en sällsynt biverkning av Mysimba och kan förekomma hos upp till 1 av 1,000 användare. Risken för krampanfall är högre om du har tagit för stor mängd av läkemedlet, om du samtidigt tar vissa andra läkemedel eller om du löper högre risk än vanligt för att få ett krampanfall (se "Krampanfall" längre ner.).

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Illamående, kräkningar, buksmärta, förstoppning, huvudvärk, sömnsvårigheter, ångest, lättretlighet (agitation) eller led- eller muskelsmärta.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Lågt antal vita blodkroppar, yrsel, vertigo, tremor, irritation, depression eller känsla av depression, sinnesstörningar, feber, nedsatt aptit, diarré, förändrat smaksinne, muntorrhet, tandvärk, förlorad koncentrationsförmåga, trötthet, sömnighet, slöhet, tinnitus, snabb eller oregelbunden hjärtrytm, varm rodnad, vätskefyllda ögon, övre buksmärtor, försenad utlösning, bröstsmärta, förändringar i elektrokardiogramaktivitet, överdriven svettning, nässelfeber, utslag, klåda eller håravfall.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Munsår, fotsår, svullna körtlar i nacke, armhåla eller ljumske, uttorkning, anorexi, ökad aptit, viktökning, onormala drömmar, agitation, hallucinationer, förvirring, paranoia, desorientering, förlorad libido, förlorat balanssinne, amnesi, mental nedsättning, obehag i öronen, synstörningar, dimsyn, ögonirritation, ljuskänslighet, nästäppa, rinnande näsa, nysningar, sinusstörning, ont i halsen, ökad slemproduktion, andningssvårigheter, hosta, ojämnt blodtryck eller högt blodtryck, låg buksmärta, flatulens (gasighet), svullna läppar, blod i avföringen, bråck, hemorrojder, inflammerad gallblåsa, intervertebrala skivor, smärta i käke eller ljumske, plötsligt behov att urinera (urinträngningar), oregelbundna menstruationsblödningar, vaginal torrhet (vaginal atrofi), erektil dysfunktion, törstighet, kalla extremiteter, ökade kreatinnivåer i blodet, ökade leverenzymer, hepatit, minskad hematokrit, akne eller oljig hud.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Ovanlig blödning eller blåmärken under huden, blodsockersvängningar, vara lättirriterad eller fientlig, självmordstankar, självmordsförsök, känsla av att vara utanför sin kropp eller att ens omgivning känns konstig (så kallad derealisation, depersonalisation eller “overklighetskänslor”), muskelstyvhet, okontrollerade rörelser, förlorad koordinationsförmåga, stickningar eller domningar i händer eller fötter, vidgade blodkärl, blodtrycksfall i samband med att du ställer dig upp, gulsot, erytem multiforme, Steven-Johnson’s syndrom, förvärrad psoriasis, muskeltrakt eller urinretention.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Angioödem, allvarlig allergisk reaktion, vanföreställningar, aggression, muskelproblem eller njurproblem.

Krampanfall

Mysimba kan orsaka krampanfall hos 1 av 1,000 användare eller färre. Symptom vid krampanfall är vanligtvis krampryckningar och förlorat medvetande. En person som har fått ett krampanfall kan vara förvirrad efteråt och behöver inte nödvändigtvis komma ihåg vad som har hänt. Om du får ett krampanfall ska du genast sluta att ta Mysimba och kontakta din läkare eller uppsöka akutvård snarast möjligen.

Tala om för din läkare om något av följande gäller dig i samband med att du fyller i vårt medicinska frågeformulär:

 • Du har haft en allvarlig huvudskada eller skallskada.
 • Du regelbundet dricker alkohol (se "Alkoholkonsumtion" längre ner).
 • Du regelbundet använder lugnande medel för att hjälpa dig att sova.
 • Du regelbundet är beroende av eller missbrukar kokain (eller andra stimulerande medel).
 • Du har diabetes och använder insulin eller diabetesmedel. Detta kan orsaka lågt blodsocker (hypoglykemi).
 • Du tar läkemedel som kan öka risken för ett krampanfall (se "Andra läkemedel och Mysimba" längre ner).

Andra läkemedel och Mysimba

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, inkluderat även receptfria läkemedel, tillskott och naturläkemedel. Detta då vissa läkemedel kan interagera med Mysimba och påverka dess funktion, och vice versa.

Mysimba kan interagera med: monoaminoxidashämmare som t.ex. fenelzin, selegilin eller rasagilin, opiater eller opiathaltiga läkemedel som t.ex. blandningar innehållande dextrometorfan eller kodinmetadon, morfin eller peregoric (eller liknande läkemedel mot diarré). Naltrexon har en förmåga att interagera med opiater även efter att du tagit det, så du bör alltid berätta för din läkare om du tar eller nyligen tagit Mysimba om du får opiater utskrivet.

Din läkare behöver också veta om du tar något av följande: läkemedel som kan, om de tas ensamt eller tillsammans med naltrexon/bupropion, öka risken för anfall, t.ex. antidepressiva preparat eller behandlingar för andra psykiska problem, steroider, antimalariamedel, kinoloner, tramadol, teofyllin, antihistaminer, blodsockersänkande läkemedel som insulin, sulfonylurinstamider som glyburid eller glibenklamid, meglitinider som t.ex. nateglinid eller repaglinid, sedativa medel som diazepam, desipramin, venlafaxin, imipramin, paroxetin, citalopram, risperidon, haloperidol eller tioridazin, behandlingar vid högt blodtryck som betablockerare, centralt verkande antihypertensiva medel, behandlingar vid oregelbunden hjärtrytm som propafenon, flekainid, cancerbehandlingar som cyklofosfamid, fosfofamid, tamoxifen, mediciner för Parkinsons sjukdom som levodopa, amatadin eller orfenadrin, ticlopidin eller klopidogrel, antivirala behandlingar vid Hiv som efavirenz och ritonavir, antiepileptika som valproat, karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital.

Andra sjukdomar och Mysimba

Redogör alltid noga för din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär.

Ta inte Mysimba om du är allergisk mot någon av läkemedlets innehållsämnen eller om du har okontrollerat högt blodtryck eller onormalt högt blodtryck, har någon sjukdom eller tillstånd som orsakar attacker eller en historia av attacker, har hjärntumör, har frekvent druckit stora mängder alkohol och nyligen slutat att dricka eller överväger att sluta dricka alkohol under behandlingstiden med Mysimba, har nyligen slutat ta sedativa läkemedel för ångest eller har för avsikt att sätta ut liknande läkemedel under behandlingstiden med Mysimba, har bipolär sjukdom, om du använder andra läkemedel som innehåller bupropion eller naltrexon, har eller har haft en ätstörning, om du för närvarande är beroende av opiater eller opiatognoister eller om du går igenom utsättning av opiatberoende, om du tar eller under de senaste 14 dagarna har tagit monoaminoxidashämmare (MAOI), om du har allvarlig leversjukdom eller en njursjukdom som är i slutfasen.

Du ska även, innan du börjar att ta Mysimba, tala om för din läkare om du har försökt att ta ditt liv eller om du har en familjehistoria av andra psykiska problem eller har haft allvarlig huvudskada eller huvudtrauma, om du regelbundet dricker alkohol, om du regelbundet använder sedativa, om du är beroende av kokain eller andra stimulerande droger, om du har diabetes, om du har högt blodtryck, om du har okontrollerad kranskärlssjukdom, om du har eller har haft ett tillstånd som påverkar blodcirkulationen i hjärnan eller om du har några leverproblem eller njurproblem.

Om du är över 65 år gammal

Försiktighet rekommenderas om du är över 65 år gammal och tar Mysimba.

Du avråds från att ta Mysimba om du är över 75 år gammal.

Graviditet och amning

Detta läkemedel är inte lämplig för användning under graviditet eller amning eller av dig som försöker bli gravid eller tror att du är gravid.

Körbarhet och användande av maskiner

Om du upplever yrsel eller dåsighet som en biverkan av detta läkemedel ska du inte köra bil eller hantera maskiner.

Alkoholkonsumtion

Samtidig överdriven alkoholkonsumtion tillsammans med Mysimba ökar risken för anfall och psykiska problem. Mysimba kan också minska din alkoholresistens. Din läkare kan råda dig att helt sluta dricka alkohol eller hålla din alkoholkonsumtion mycket strikt under tiden du tar denna behandling.

Om du idag dricker stora mängder alkohol ska du inte plötsligt sluta då det kan öka sannolikheten för dig att få anfall.

Laktosintolerans

Detta läkemedel innehåller laktos. Tala med din läkare före användning om du är laktosintolerans eller intolerant mot vissa sockerarter (sackarosintolerant).

Senast granskat:  17-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Mysimba 8 mg/90 mg

Vanliga frågor: Mysimba

Vanliga frågor: Mysimba

Kan jag dricka alkohol när jag tar Mysimba?

Genom att dricka större mängder alkohol samtidigt som du tar Mysimba ökar risken för anfall. När du tar Mysimba kommer din läkare att rekommendera dig att hålla ditt alkoholintag till ett minimum, eller att helt avstå från att dricka alkohol. Om du idag dricker större mängder alkohol på en frekvent basis bör du tala om detta för din läkare innan du tar denna behandling.

Kan jag köpa Mysimba receptfritt?

Nej. Mysimba är ett receptbelagt läkemedel vilket innebär att du endast kan köpa läkemedlet om en läkare skrivit ut ett recept för läkemedlet åt dig. Hos Treated.com kan du smidigt och säkert både få och förnya dina recept online.

Kan jag kombinera Mysimba med andra bantningsmedel?

Nej, du ska inte kombinera Mysimba med andra läkemedel för viktminskning. Det är viktigt att du uppger alla läkemedel du tar, detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel.

Ingår Mysimba i högkostnadsskyddet?

Nej, Mysimba ingår inte i läkemedelsförmånen vilket innebär att läkemedlet säljs till fullt pris utan subvention.

När ser jag resultat av Mysimba?

Man bör använda Mysimba i 16 veckor för att uppnå effekt av läkemedlet. Efter 16 veckor ska man stämma av med sin läkare angående fortsatt behandling. För att fortsätta behandlingen ska man ha tappat 5% av sin kroppsvikt. Sluta aldrig ta Mysimba under de första 16 veckorna utan att ha pratat med din läkare.

Om jag har frågor om min behandling med Mysimba?

Du kan alltid kontakta din förskrivare genom att logga in på ditt patientområde om du har frågor kring din behandling. Uppsök genast sjukvård om du drabbas av allvarliga biverkningar eller om du har tagit en för stor dos. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du påbörjar din behandling.

Kan jag köra bil när jag använder Mysimba?

Om du skulle märka av några biverkningar som kan hämma din körförmåga, såsom yrsel eller förlorad koordinationsförmåga, ska du avstå från att köra bil och tala med din läkare så snart du kan.

Kan jag ta Mysimba om jag är gravid?

Nej. Det är inte lämpligt att ta Mysimba om du är gravid, ammar eller försöker få barn.

Hur ska Mysimba förvaras?

Förvara Mysimba på en säker plats, utom räckhåll för barn, och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Mysimba?

Mysimba innehåller: bupropionhydroklorid, naltrexonhydroklorid, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, vattenfri laktos, laktosmonohydrat, cysteinhydroklorid, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellos, edetatdinatrium, kolloidal kiseldioxid, polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350 , talk och indigotin (E132).

Är Mysimba rätt behandling för mig?

Det är alltid viktigt att du inleder med att tala med din läkare före du börjar äta ett receptbelagt läkemedel för viktminskning. Din läkare kommer kunna förklara riskerna och fördelarna med att äta läkemedel mot övervikt och/eller fetma, hur läkemedlet fungerar och huruvida du behöver det. På så sätt kan de hjälpa dig att utarbeta en plan inkluderat diet och motion.

Hur köper jag Mysimba på nätet?

Hos Treated.com är det enkelt, tryggt och smidigt att få ditt recept för Mysimba online. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kommer du att kunna få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen levereras läkemedlet hem till dig med expressleverans. Receptförskrivning, receptförnyelse och hemleverans är alltid inkluderat i priset hos Treated.com.

 

 Senast granskat:  17-06-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här