Willis-Ekboms sjukdom, förkortat WED, är sedan 2014 ny, formell benämning på den neurologiska sjukdom som orsakar rastlösa ben men som även kan drabba armar och bål. Sjukdomen har tidigare kallats för Restless Legs Syndrome, eller förkortningen RLS, eller bara “rastlösa ben”. Varför sjukdomen har bytt namn är ett par stycken till antal, som vi snabbt går igenom nedan.

Vad är Willis-Ekboms sjukdom?

Willis-Ekboms sjukdom är en neurologisk sjukdom, alltså en nervsjukdom. Neurologiska sjukdomar är samlingsnamnet på sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. Även fast det är som vanligast att sjukdomen drabbar ben, vader och lår, så kan den även drabba andra delar av kroppen såsom bål, armar och huvud. En person med WED upplever myrkrypningar och stickningar i den drabbade kroppsdelen och har mycket svårt att låta kroppsdelen vara still. 

Willis-Ekboms sjukdom är även vanligare än vad många känner till. Det tros att upp till var tionde svensk har sjukdomen, som något oftare drabbar kvinnor än män. Särskilt vanligt är det att gravida kvinnor i graviditetens slutskede får sjukdomen, som då ofta går över efter förlossningen utan att läkemedelsbehandling krävs. Fall av WED utan känd orsak kommer emellertid oftast behövas läkemedelsbehandlas med dopaminagonister, som finns både i formen av tabletter, Mirapexin eller Ropinirol, och depotplåster, det läkemedlet heter Neupro. Det är viktigt att känna till att de kliniska riktlinjerna för behandling av WED kan skilja sig mellan olika länder.

Ser det konstigt ut i mobilen eller surfplattan? Klicka här för att se statistiken som bild i nytt fönster.

Varför har sjukdomsbenämningen bytt namn?

Forskare har visat på att undervisningen kring sjukdomen varit bristfällig vid medicinska högskolor och universitet. Willis-Ekboms sjukdom, tidigare Restless Legs Syndrome, drabbar inte bara de nedre extremiteterna, alltså benen, utan också armar och bål. I tillägg har patienter med WED ofta upplevt att det saknas förståelse och igenkännande från sjukvårdens håll. Många som lever med WED kan uppleva kraftiga smärtor, sömnstörning, ångest och depression.

Det är främst patientföreningar som har varit drivande i namnbytet, där bakgrunden är att man vill skapa en tydligare sjukdomsentitet kring tillståndet - bland annat på grund av att det kan drabba även armar, bål och huvud men även för att tillrättalägga rätt igenkänning och vård. Därför används numera termen “Willis-Ekbom Disease”, förkortningen “WED”, eller i svensk kontext Willis-Ekboms sjukdom.

Som nämnt ovan användes länge begreppet “Restless Legs Syndrome”. “Restless Legs” översatt till svenska blir rastlösa ben, medan begreppet “syndrom” för vissa ansetts vara mindre lämpligt utanför sjukvårdskretsar - man har inte sällan pekat på att allmänheten ofta inte vet vad syndrom innebär (Läkartidningen 42/2014) .

2013 antog the Restless Legs Syndrome Foundation dess nya namn Willis-Ekbom Disease Foundation, och började uppmuntra till användandet av det nya namnet. Man motiverade namnbytet med fyra punkter:

  • Eliminera felaktiga beskrivningar; tillståndet innebär ofta att andra delar av kroppen än bara benen drabbas.
  • Främja tvärkulturell användarvänlighet.
  • Som reaktion på trivialiserandet av sjukdomen och den humoristiska behandlingen av sjukdomen i media.
  • Erkännandet av den första kända beskrivningen av sjukdomen, av Sir Thomas Willis (år 1672) och den första detaljerade kliniska beskrivningen av Dr. Karl Axel Ekbom (år 1945). Karl Axel Ekbom var för övrigt svensk.
Senast granskat:  15-11-2019