Bricanyl

Turbutaline

Bricanyl® är en luftrörsvidgande astmabehandling som tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen terbutalin och lindrar akuta astmasymptom som väsande andning, andnöd och hosta. Bricanyl finns i fyra olika utföranden, bland annat som inhalator, kallat Bricanyl® Turbuhaler®.

Treated.com är här för att göra det enklare för dig att få och förnya dina recept, smidigt online, utan att behöva ta dig tiden att besöka en vårdcentral och sedan ett fysiskt apotek. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att begära eller förnya ditt recept. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Trustpilot-betyg 9,3 av 10
Beställ nu för leverans fredag 22 februari
Bricanyl Turbuhaler500 mcg

Turbuhaler (inhalator): 0,5 mg per dos och tas vid behov. En puff är verksam i upp till sex timmar. Max 4 inhalationer per dygn.

Kr 540
Tabletter5 mg

Bricanyl tabletter: innehåller 5 mg terbutalin. Tas enligt ordination. Går att delas.

Kr 510
Lösning1,5 mg/5 ml

Flytande Bricanyl: innehåller 0,3 mg terbutalin/1 ml. Ta två matskedar 3 ggr dagligen eller enligt läkarens instruktioner.

Kr 510
Nebulisatorlösning5 mg/2 ml

Nebulisatorlösning: innehåller 2 ml terbutalinlösning. Ta 1-2 per tillfälle, 2-4 gånger dagligen. Kräver ansiktsmask eller munstycke.

Kr 510
Beställ nu för leverans fredag 22 februari

Bricanyl® är en luftrörsvidgande astmabehandling som tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen terbutalin och lindrar akuta astmasymptom som väsande andning, andnöd och hosta. Bricanyl finns i fyra olika utföranden, bland annat som inhalator, kallat Bricanyl® Turbuhaler®.

Treated.com är här för att göra det enklare för dig att få och förnya dina recept, smidigt online, utan att behöva ta dig tiden att besöka en vårdcentral och sedan ett fysiskt apotek. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att begära eller förnya ditt recept. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Bricanyl® är ett lindrande läkemedel som används för att dämpa symptom förknippade med astma (som t.ex. hosta, väsande andning och andnöd). Bricanyl finns tillgängligt i fyra olika utföranden: nebulisatorlösning, flytande form, tablett och som inhalator, som heter Bricanyl Turbuhaler. Det innehåller substansen terbutalin som avslappnar muskelväggarna i luftrören när de är irriterade. Bland användare eller personer med astma kallas Bricanyl ofta för blå inhalator eller den blå inhalatorn. Bricanyl tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca.

 1. Varumärkesskyddad behandling från AstraZeneca
 2. Luftrörsvidgande astmabehandling (bronkdilaterande läkemedel)
 3. Finns som nebulisatorlösning, flytande lösning, tabletter och inhalator

Astma vanligt i Sverige

I Sverige har cirka 6-8 % av befolkningen, motsvarande 700 000, astma. De vanligaste tidpunkterna att få symptom är tidig morgon och sen kväll, dock kan förhöjd irritation initiera symptomen när som helst. Irritation kan bestå av rök, kemikaliska utsläpp eller luftburna allergener som t.ex. pollen. Symptomen kan även initieras av fysisk ansträngning och vissa fall emotionell stress.

Astma inträffar när de små luftrören som ansluter luftstrupen med lungorna inflammeras. Detta i sin tur gör att musklerna i dessa luftrör, bronker, blir åtspända och därmed minskar luftvägarna. Det kan även resultera i slemproduktion som även det minskar och irriterar luftvägarna.

Hur eller varför astma förekommer hos vissa människor men inte hos andra är inte helt klarlagt. Genetik antas spela en roll då de som har astma tenderar att ha haft en historia av sjukdomen i familjen. En annan faktor som många experter lyfter fram är immunförsvarets aktivitet. Personer med astma tenderar att vara mer känsliga mot irritation vilket resulterar i immunsvar och på så vis inflammerar bronkerna.

En astmaattack inträffar när tillståndet kulminerar i en intensiv rad av symptom. En attack kräver i de allra flesta fall omedelbar läkarvård. För mindre allvarliga tillstånd finns vård tillgänglig.

Din läkare kan komma att föreslå förebyggande läkemedel i syfte att upprätthålla välmående, hålla symptomen i schack och på lång sikt reducera inflammation i luftrören. Dessa läkemedel består oftast av inhalatorer som innehåller kortikosteroid och tas oftast regelbundet, t.ex. dagligen.

En annan typ av behandling är lindrande läkemedel. Dessa har en mer kortsiktig verkan och tillämpas när eftekterna av astma, såsom hosta, väsande och andnöd, upplevs. Lindrande behandlingar fungerar omgående för att dämpa dessa symptom och kan användas tillsammans med förebyggande läkemedel.

Terbutalin, substansen i Bricanyl, är en beta-2-agonist. Denna substans motarbetar beta-2-receptorer och mildrar åtstramningar och irritation i luftvägarna vilket möjliggör för utvidgade luftvägar och lättare andning.

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att boka in ett läkar- eller vårdcentralbesök. Långa väntetider kan också försvåra något så enkelt som att få ett recept förnyat. Därför erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst så att du kan få hjälp, råd, recept och läkemedel på en och samma sida -  allt under uppsikt och godkännandet av legitimerade läkare.

Välj din astmabehandling och fyll i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare så att de kan bilda sig en uppfattning om din hälsa och sjukdomshistoria. Om de anser att din behandling är säker och lämplig för dina symptom skriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras till din dörr inom 24 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  06-02-2019
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Bricanyl enligt din läkares instruktioner och se även till att du läst igenom bipacksedeln ordentligt före användning. Det här är viktigt i att maximera effekten av läkemedlet samt minimera risken för biverkningar. Ta alltid enligt läkarens ordination.

För Bricanyl nebulisatorlösning:

 1. Ta en elller två doser mellan två eller fyra gåmnger per dag, vid behov.
 2. Det inhaleras genom en nebulisator, ansiktsmask eller munstycke.
 3. Se bipacksedel för ytterligare instruktioner om användning.

För flytande Bricanyl:

 1. Startdosen är i de flesta fall två matskedar à 5 ml tre gånger per dag.
 2. Dosen kan ökas till tre matskedar à 5 ml tre gånger per dag om det anses lämpligt.

För Bricanyltabletter:

 1. Startdosen bör vara en halv tablett tre gånger om dagen under behandlingens första en-två veckor.
 2. Detta kan ökas till en tablett tre gånger om dagen, ifall läkaren anser det lämpligt.
 3. Ta tillsammans med vatten om nödvändigt.

För Bricanyl Turbuhaler:

 1. Dosera en puff/inhalation vid behov. Detta kan variera beroende på allvarsgraden av dina symptom.
 2. Överskrid inte fyra inhalationer per dygn.
 3. En dos bör hålla i sig i upp till sex timmar.
 4. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur den här turbuhalern ska användas.

För alla versioner av detta läkemedel:

 1. Dosera inte mer än vad din förskrivare ordinerat.
 2. Uppsök omedelbart läkarvård om dina symptom försämras efter dosering eller du märker av tecken på allergisk reaktion.

Se till att bekanta dig med de instruktioner som medföljer behandlingen innan du inleder den.

Ladda ner Bricanyl nebulisatorlösning

Ladda ner Flytande Bricanyl

Ladda ner Bricanyltabletter

Ladda ner Bricanyl Turbuhaler

Senast granskat:  06-02-2019
Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att vara medveten om biverkningarna till denna produkt så att du kan vidta lämpliga åtgärder om de skulle drabba dig. Kontakta omedelbart din läkare om du skulle du uppleva biverkningar som du finner oroväckande eller drabbas av en allergisk reaktion. Du bör även uppsöka läkarvård om dina symptom förvärras efter att du börjat använda denna produkt.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk, darrningar eller skakningar

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Kramper, muskelspänningar, hjärtklappning, låga kaliumhalter i blodet vilket kan orsaka muskelsvaghet, törst eller stickningar.

Övriga biverkningar (okänd frekvens):

Oregelbundna hjärtslag, bröstsmärtor, illamående eller kräkningar, irritation i mun och hals, sömnstörningar, beteendeförändringar, lätt upprörd, rastlös eller hyperaktiv.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Bricanyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Bricanyl kan påverka eller påverkas av följande: steroider som t.ex. prednisolone, xantiner som t.ex. teofyllin eller aminofyllin, betablockerare som t.ex. altenolol eller propranolol eller ögondroppar såsom timolol eller diuretika, t.ex. furosemid.

Andra sjukdomar och Bricanyl

Det kan vara olämpligt att använda Bricanyl vid vissa tillstånd och viss sjukdomshistoria, som t.ex. diabetes, hjärtsjukdomar, hjärtrytmproblem, angina eller överaktiv sköldkörtel.

Senast granskat:  06-02-2019
Vanliga frågor: Bricanyl

Vanliga frågor: Bricanyl

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Bricanyl?

Ja. Funktionerna av detta läkemedel ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Bricanyl?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Bricanyl användas när jag är gravid?

Om du är gravid bör du endast använda Bricanyl ifall din läkare tycker du behöver det. Om du ammar bör du även kontakta din läkare innan användning.

Hur ska Bricanyl förvaras?

Förvara varje enhet på en säker plats, bortom överdrivet ljus eller fukt. Bricanyl ska förvaras svalt (ej över 25°C). nebulisatorlösningen bör användas inom 12 timmar från att de öppnats.

Kan jag vara allergisk mot Bricanyl?

Använd ej Bricanyl om du är allergisk mot någon av följande ingredienser.

Bricanyl nebulisatorlösning innehåller: terbutalinsulfat, natriumklorid, dinatriumedetat, saltsyra och vatten.

Flytande Bricanyl innehåller: terbutalinsulfat, citronsyra, dinatriumedetat, etanol, glycerol, natriumhydroxid, sorbitol, natriumbensoat, hallonkoncentrat och vatten.

Tabletterna innehåller: terbutalinsulfat, laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, mikrokristallincellulosa och magnesiumstearat.

Turbuhalern innehåller terbutalinsulfat och inga andra ämnen.

Kan jag köpa Bricanyl receptfritt?

Nej, denna produkt är en receptbelagd behandling och kan inte köpas utan att konsultation med läkare ägt rum. Baserat på svaren du lämnat i vårt medicinska frågeformulär kan vår läkare utfärda ett recept åt dig.

Är Bricanyl rätt behandling för mig?

För att ta reda på om Bricanyl är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Senast granskat:  06-02-2019
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här