Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Bricanyl

Terbutalin

Bricanyl® är en luftrörsvidgande astmabehandling som tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen terbutalin och lindrar akuta astmasymptom som väsande andning, andnöd och hosta. Bricanyl finns i fyra olika utföranden, bland annat som inhalator, kallat Bricanyl Turbuhaler.

Treated.com är här för att göra det enklare för dig att få och förnya dina recept, smidigt online, utan att behöva ta dig tiden att besöka en vårdcentral och sedan ett fysiskt apotek. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att begära eller förnya ditt recept. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Bricanyl Turbuhaler500 mcg

Turbuhaler (inhalator): 0,5 mg per dos och tas vid behov. En puff är verksam i upp till sex timmar. Max 4 inhalationer per dygn.

+ Gratis expressfrakt
Tabletter5 mg

Innehåller 5 mg terbutalin. Går att delas.

+ Gratis expressfrakt
FlytandeBricanyl

Innehåller 0,3 mg terbutalin per ml. 

+ Gratis expressfrakt
Lösning för nebulisator

Innehåller 2 ml lösning. Kräver ansiktsmask eller munstycke.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Bricanyl® är en luftrörsvidgande astmabehandling som tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen terbutalin och lindrar akuta astmasymptom som väsande andning, andnöd och hosta. Bricanyl finns i fyra olika utföranden, bland annat som inhalator, kallat Bricanyl Turbuhaler.

Treated.com är här för att göra det enklare för dig att få och förnya dina recept, smidigt online, utan att behöva ta dig tiden att besöka en vårdcentral och sedan ett fysiskt apotek. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att begära eller förnya ditt recept. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Översikt

Översikt - Bricanyl turbuhaler

Bricanyl® är ett lindrande läkemedel som används för att dämpa symptom förknippade med astma (som t.ex. hosta, väsande andning och andnöd). Bricanyl finns tillgängligt i fyra olika utföranden: nebulisatorlösning, flytande form, tablett och som inhalator, som heter Bricanyl Turbuhaler. Det innehåller substansen terbutalin som avslappnar muskelväggarna i luftrören när de är irriterade. Bland användare eller personer med astma kallas Bricanyl ofta för blå inhalator eller den blå inhalatorn. Bricanyl tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca.

 1. Varumärkesskyddad behandling från AstraZeneca
 2. Luftrörsvidgande astmabehandling (bronkdilaterande läkemedel)
 3. Finns som nebulisatorlösning, flytande lösning, tabletter och inhalator

Astma vanligt i Sverige

I Sverige har cirka 6-8 % av befolkningen, motsvarande 700 000, astma. De vanligaste tidpunkterna att få symptom är tidig morgon och sen kväll, dock kan förhöjd irritation initiera symptomen när som helst. Irritation kan bestå av rök, kemikaliska utsläpp eller luftburna allergener som t.ex. pollen. Symptomen kan även initieras av fysisk ansträngning och vissa fall emotionell stress.

Astma inträffar när de små luftrören som ansluter luftstrupen med lungorna inflammeras. Detta i sin tur gör att musklerna i dessa luftrör, bronker, blir åtspända och därmed minskar luftvägarna. Det kan även resultera i slemproduktion som även det minskar och irriterar luftvägarna.

Hur eller varför astma förekommer hos vissa människor men inte hos andra är inte helt klarlagt. Genetik antas spela en roll då de som har astma tenderar att ha haft en historia av sjukdomen i familjen. En annan faktor som många experter lyfter fram är immunförsvarets aktivitet. Personer med astma tenderar att vara mer känsliga mot irritation vilket resulterar i immunsvar och på så vis inflammerar bronkerna.

En astmaattack inträffar när tillståndet kulminerar i en intensiv rad av symptom. En attack kräver i de allra flesta fall omedelbar läkarvård. För mindre allvarliga tillstånd finns vård tillgänglig.

Förebyggande respektive luftrörsvidgande astmamedicin

Astmatiker använder i regel två olika typer av astmamedicin; en förebyggande behandling som tas dagligen och en luftrörsvidgande behandling som tas vid behov. Förebyggande astmabehandlingar är inflammationsdämpande och förebygger risken för astmaanfall. De är emellertid inte effektiva när det kommer till akut andningsbesvär eller andnöd.

Den luftrörsvidgande inhalatorn, som exempelvis Bricanyl, används för att behandla brådskande symptom. Exakt vad som utlöser en astmatikers symptom kan variera. Det kan vara allt från luftburna retningar som damm eller rök, till kall luft (så kallad köldastma), fysisk motion och träning (ansträngningsastma) eller pollen i luften under pollensäsongen.

Vad är Bricanyl?

Bricanyl är ett bronkdilaterande läkemedel, oftast kallat för luftrörsvidgande astmaläkemedel. Dessa typer av astmabehandlingar tas vid behov och verkar genom att vidga och slappna av luftrören, vilket lindrar sammandragningar som orsakar andningsproblem. Personer med astma bär oftast med sig en luftrörsvidgande inhalator vart de än går, eftersom de kan behandla akuta astmaanfall.

Som ett lindrande läkemedel mot astma har Bricanyl en mer kortsiktig verkan och används vid mer akuta astmasymptom, såsom hosta, väsande och rosslande andning, slembildning och andnöd upplevs. Luftrörsvidgande behandlingar verkar omgående för att lindra dessa symptom och kan användas tillsammans med förebyggande läkemedel.

Terbutalin, substansen i Bricanyl, är en så kallad beta-2-agonist. Denna substans motarbetar beta-2-receptorer och mildrar åtstramningar och irritation i luftvägarna vilket möjliggör för utvidgade luftvägar och lättare andning.

Bricanyl Turbuhaler är namnet på den blå inhalator som verkar luftrörsvidgande. En uppmätt dos innehåller 0,25 mg terbutalin (som inhalationspulver) som användaren andas in, eller inhalerar, genom en “puff”. Utöver inhalatorn (Bricanyl Turbuhaler) finns läkemedlet i ett par olika utföranden, bland annat som tabletter, nebulisatorlösning och som flytande lösning.

Köpa Bricanyl online hos Treated.com

Som astmatiker behöver man i de allra flesta fall alltid bära med sig sin medicin. Många väljer även att ha en extra inhalator på sin arbetsplats, i bilen eller i en annan bostad. Vi vet att det kan vara omständligt att regelbundet boka in läkarbesök och besöka apotek för något så enkelt som receptförnyelse för sin inhalator. Därför har vi utvecklat vår onlinetjänst hos Treated.com.

Hos Treated.com behöver du endast fylla i ett medicinskt frågeformulär online för att begära ditt recept. Frågeformuläret innehåller bland annat frågor om dina astmasymptom, när du fick din diagnos och eventuella andra läkemedel eller sjukdomar du tar/har. När du väl fyllt i frågeformuläret och slutfört din beställning kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen skrivs ett e-recept ut, följt av att läkemedlet skickas från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU. Hemleverans av ditt läkemedel nästa dag är dessutom inkluderat i priset.

Beställ nu
Senast granskat:  12-11-2021
Bruksanvisning

Hur används Bricanyl?

Det är viktigt att du tar Bricanyl precis så som din läkare instruerat. Utöver din läkares ordination, är det viktigt att du tagit dig tiden och läst igenom innehållet i läkemedlets bipacksedel (som du kan ladda ner nedan). Rådfråga din läkare eller astmasjuksköterska om du är osäker över något gällande din behandling.

Så tar du Bricanyl Turbuhaler

 1. Skruva av och lyft bort skyddshylsan och håll inhalatorn upprätt (med det blå vredet nedåt).
 2. Vrid det blå vredet åt ena hållet så långt det går, vrid sedan åt andra hållet så långt det går tills du hör ett klickande ljud. Det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider.
 3. Din Bricanyl är nu redo för användning.
 4. Håll inhalatorn bort från munnen och andas ut så mycket som känns bekvämt (andas inte ut genom själva inhalatorn).
 5. Placera inhalatorn mellan tänderna och slut läpparna runt munstycket.
 6. Andas in genom munnen så djupt och kraftigt som möjligt.
 7. Ta bort inhalatorn från munnen och andas ut.
 8. Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användning.
 9. Om du ska ta mer än en dos, upprepa ovan punkter.
 10. Om du märker att inhalationspulvret fastnat inuti munnen eller svalget kan du skölja rent munnen efter användning.
 11. Ta aldrig fler inhalationer än vad din läkare sagt åt dig (maximal daglig dos är fyra puffar per dygn).
 12. Du hittar detaljerade anvisningar inklusive bilder på hur du administrerar läkemedlet i bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan du börjar använda Bricanyl.

Bricanyl lösning för nebulisator: ta en eller två doser, två till fyra gånger per dag, vid behov. Läkemedlet inhaleras genom en nebulisator, ansiktsmask eller munstycke. Du hittar detaljerade anvisningar om hur du tar läkemedlet i bipacksedeln.

Flytande Bricanyl: startdosen är i de flesta fall två matskedar à 5 ml, tre gånger dagligen. Läkaren kan öka dosen till tre matskedar dagligen om nödvändigt.

Bricanyl tabletter: rekommenderad startdos är en halv tablett tre gånger dagligen under behandlingens första 1-2 veckor. Kan ökas till en tablett tre gånger dagligen enligt din läkare. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten.

Bricanyl bipacksedel

Bricanyl Turbuhaler bipacksedel hos FASS
Ladda ner bipacksedel för Bricanyl Turbuhaler från FASS

Bricanyl lösning för nebulisator bipacksedel hos FASS
Flyande Bricanyl bipacksedel hos FASS
Bricanyl tabletter bipacksedel hos FASS

Senast granskat:  12-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Bricanyl Turbuhaler 500 mcg

Tabletter 5 mg

Flytande Bricanyl

Lösning för nebulisator

Biverkningar

Bricanyl: biverkningar, varningar och försiktighet

Det är mycket viktigt att du känner till vilka eventuella biverkningar som Bricanyl kan orsaka. Alla användare kommer inte att uppleva medan biverkningar.

Om du är osäker över något eller upplever biverkningar som gör dig bekymrad som exempelvis en allergisk reaktion bör du snarast kontakta din läkare. Uppsök läkarvård om dina astmasymptom förvärras efter att du börjat använda Bricanyl.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Huvudvärk, darrningar eller skakningar

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Kramper, muskelspänningar, hjärtklappning, låga kaliumhalter i blodet vilket kan orsaka muskelsvaghet, törst eller stickningar.

Övriga biverkningar (okänd frekvens):

Oregelbundna hjärtslag, bröstsmärtor, illamående eller kräkningar, irritation i mun och hals, sömnstörningar, beteendeförändringar, lättretlighet, rastlöshet eller hyperaktivitet.

Detta är endast en sammanfattning över biverkningar förknippade med Bricanyl. Du hittar en komplett förteckning i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Bricanyl

Om du tar några andra läkemedel är det viktigt att du talar om detta för din förskrivande läkare. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Vissa läkemedel kan påverka funktionen av Bricanyl och vice versa, detta kallas för interaktioner.

Bricanyl kan interagera med:

 • Läkemedel som innehåller sotalol, atenolol, metoprolol (oftast i formen av ögondroppar) eller timolol, som är en beta-blockerare som förskrivs vid bland annat högt blodtryck.
 • Vätskedrivande läkemedel.
 • Vissa luftrörsvidgande astmabehandlingar som xantinderivat, salbutamol, ipratropium eller kortison.
 • Vissa läkemedel som används vid nedsövning (narkosläkemedel).

Andra sjukdomar och Bricanyl

Bricanyl kan vara olämpligt för patienter med viss sjukdomshistoria. Därför är det viktigt att du mycket noga redogör för sjukdomar eller sjukdomstillstånd du har eller har haft, eller som finns i familjen. Detta gäller särskilt ifall du har eller har haft något av följande:

 • Överaktiv sköldkörtel (även kallat hypertyreos)
 • Mycket låga kaliumvärden i blodet
 • Diabetes
 • Hjärtsjukdom som oregelbunden hjärtrytm eller kärlkramp (angina pectoris)
 • Grön starr med trång kammarvinkel.

Om Bricanyl inte hjälper

Skulle du märka av att effekten av Bricanyl gradvis försämras och att du behöver ta högre doser eller ta Bricanyl mer frekvent än vanligt är det mycket viktigt att du kontaktar din läkare, eftersom de kan behöva se över din behandling. Öka aldrig din dos av Bricanyl på egen hand utan att ha talat med läkare.

Bricanyl, graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar är det viktigt att du talar om detta för din läkare.

Det finns inga kända risker med att använda Bricanyl under graviditeten. Den aktiva ingrediensen (terbutalin) går över i bröstmjölken, men det finns inga bevis på att det påverkar barn som ammas.

Bricanyl och laktosintolerans

Bricanyl innehåller små mängder laktos. Det är viktigt att du talar om för din förskrivande läkare om du är laktosintolerant eller intolerant mot vissa typer av sockerarter.

Körförmåga och hantering av maskiner

Det tros inte att Bricanyl påverkar din förmåga att köra bil eller hantera maskiner. Om du skulle uppleva någon biverkan som kan påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner är det viktigt att du kontaktar din läkare. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Bricanyl och doping

Det krävs särskild dispens för att använda beta-2-stimulerare som Bricanyl om du idrottar på nationell eller hög tävlingsnivå. Detta omfattar både tävling och träning. Du kan kontakta Riksidrottsförbundet för mer information.

Senast granskat:  12-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Bricanyl Turbuhaler 500 mcg

Tabletter 5 mg

Flytande Bricanyl

Lösning för nebulisator

Vanliga frågor: Bricanyl

Vanliga frågor: Bricanyl

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Bricanyl?

Ja. Funktionerna av detta läkemedel ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Bricanyl?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Bricanyl användas när jag är gravid?

Om du är gravid bör du endast använda Bricanyl ifall din läkare tycker du behöver det. Om du ammar bör du även kontakta din läkare innan användning.

Hur ska Bricanyl förvaras?

Förvara varje enhet på en säker plats, bortom överdrivet ljus eller fukt. Bricanyl ska förvaras svalt (ej över 25°C). nebulisatorlösningen bör användas inom 12 timmar från att de öppnats.

Vad innehåller Bricanyl?

Bricanyl Turbuhaler (inhalator) innehåller: terbutalinsulfat och inga andra innehållsämnen.

Bricanyl nebulisatorlösning innehåller: terbutalinsulfat, natriumklorid, dinatriumedetat, saltsyra och vatten.

Flytande Bricanyl innehåller: terbutalinsulfat, citronsyra, dinatriumedetat, etanol, glycerol, natriumhydroxid, sorbitol, natriumbensoat, hallonkoncentrat och vatten.

Bricanyl tabletter innehåller: terbutalinsulfat, laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, mikrokristallincellulosa och magnesiumstearat.

Använd inte Bricanyl om du är allergisk mot terbutalin eller något annat innehållsämne i behandlingen.

Kan jag köpa Bricanyl receptfritt?

Nej, Bricanyl är receptbelagt. En läkare måste ha skrivit ut ett recept åt dig för att du ska kunna köpa Bricanyl.

Vad kostar Bricanyl?

Priser hos Treated.com inkluderar onlinekonsultation, receptförskrivning och hemleverans av ditt läkemedel nästa dag. Se priser nedan:

Bricanyl Turbuhaler1 inhalator539 kr
Bricanyl lösning för nebulisator1 paket499 kr
Bricanyl flytande lösning1 flaska499 kr
Bricanyl tabletter (5 mg)100 tabletter499 kr

Hur köper jag Bricanyl online hos Treated.com?

Klicka på "Beställ nu" och fyll i det medicinska frågeformuläret. Dina svar granskas därefter av en av våra legitimerade läkare som kan skriva ut ett elektroniskt recept åt dig om behandlingen anses lämplig och säker för dig att ta. Därefter skickas ditt läkemedel direkt från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU, raka spåret hem till dig. Hemleverans nästa dag är inkluderat i priset.

Senast granskat:  12-11-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här