Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Pulmicort

Budesonid

Pulmicort Turbuhaler är ett läkemedel mot astma som tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Pulmicort Turbuhaler innehåller den aktiva substansen budesonid och kortikosteroid som minskar inflammation i luftvägarna.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

+1300 recensioner via Trustpilot
Pulmicort Turbohaler100 mcg

Pulmicort Turbohaler finns tillgänglig i tre olika doser som alla innehåller den aktiva substansen budesonid. Pulmicort Turbohaler 100 innehåller 200 inhalationer à 100 mcg/dos, Pulmicort Turbohaler 200 innehåller 100 puffar à 200 mcg/dos och Pulmicort Turbohaler 400 innehåller 50 uppmätta doser à 400 mcg/dos.

+ Gratis expressfrakt
Pulmicort Turbohaler200 mcg

Pulmicort Turbohaler finns tillgänglig i tre olika doser som alla innehåller den aktiva substansen budesonid. Pulmicort Turbohaler 100 innehåller 200 inhalationer à 100 mcg/dos, Pulmicort Turbohaler 200 innehåller 100 puffar à 200 mcg/dos och Pulmicort Turbohaler 400 innehåller 50 uppmätta doser à 400 mcg/dos.

+ Gratis expressfrakt
Pulmicort Turbohaler400 mcg

Pulmicort Turbohaler finns tillgänglig i tre olika doser som alla innehåller den aktiva substansen budesonid. Pulmicort Turbohaler 100 innehåller 200 inhalationer à 100 mcg/dos, Pulmicort Turbohaler 200 innehåller 100 puffar à 200 mcg/dos och Pulmicort Turbohaler 400 innehåller 50 uppmätta doser à 400 mcg/dos.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Pulmicort Turbuhaler är ett läkemedel mot astma som tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Pulmicort Turbuhaler innehåller den aktiva substansen budesonid och kortikosteroid som minskar inflammation i luftvägarna.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

Översikt

Pulmicort - Budesonid

Pulmicort Turbuhaler är en lindrande astmabehandling som i ett tidigt skede stoppar astmasymptom genom att minska inflammation i luftvägarna. Medicinen fördelas ut genom en inhalator, så kallad turbuhaler. Det fungerar precis som en traditionell inhalator och användaren behöver inte trycka på en knapp vid användning. Bland användare eller personer med astma kallas Pulmicort ofta för brun inhalator eller den bruna inhalatorn. Pulmicort Turbuhaler tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca.

 1. Minskar inflammationen i luftvägarna
 2. Aktiva substansen budesonid
 3. Minskar risken för blockerande slemproduktion

I Sverige har cirka 6-8 % av befolkningen, motsvarande 700 000 , astma. De vanligaste symptomen är hosta, väsande, rosslande och andnöd. Vad som föranleder astma är inte fullt klarlagt, men en rad faktorer har identifierats. Folk med astma har oftast en förhöjd känslighet mot luftburna retningar vilket ger ett drastiskt immunsvar som orsakar inflammation. Irritation kan orsakas av kall luft, rök, kemikaliska utsläpp eller luftburna allergener som t.ex. pollen. Symptomen kan även initieras av fysisk ansträngning och vissa fall emotionell stress.

Astma inträffar när de små luftrören som ansluter luftstrupen med lungorna inflammeras. Detta i sin tur gör att musklerna i dessa luftrör, bronker, blir åtspända och därmed minskar luftvägarna. Det kan även resultera i slemproduktion som även det minskar och irriterar luftvägarna.

Pulmicort (budesonid) mot astma

Pulmicort innehåller ingrediensen budesonid. Denna substans är en kortikosteroid, vilket blockerar utsöndrandet av kemikalier från immunförsvaret som svar på retningar. Detta i sin tur reducerar inflammation och minskar sannolikheten att uppleva symptom. Detta minskar även risken att blockerande slemproduktion sker.

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att boka in ett läkar- eller vårdcentralbesök. Långa väntetider kan också försvåra något så enkelt som att få ett recept förnyat. Därför erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst så att du kan få hjälp, råd, recept och läkemedel på en och samma sida -  allt under uppsikt och godkännandet av legitimerade läkare.

Köpa Pulmicort (budesonid) online

Välj din astmabehandling och fyll i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare så att de kan bilda sig en uppfattning om din hälsa och sjukdomshistoria. Om de anser att din behandling är säker och lämplig för dina symptom skriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras till din dörr inom 24 timmar. Att köpa Pulmicort Turbuhaler online har aldrig varit såhär smidigt!

Vi lagerför endast tillförlitliga produkter som har hämtats antingen direkt ifrån producenten eller ifrån grossister med högt anseende.

Beställ nu
Senast granskat:  11-06-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning Pulmicort

För att maximera effekten av Pulmicort Turbuhaler samt miniera biverkningar är det viktigt att du följer de riktlinjer som anges i bipacksedeln samt använder medicinen enligt läkares anvisningar.

 1. Inhalera enligt ordination.
 2. Detta är vanligtvis en eller två inhalationer, en eller två gånger per dag (beroende på hur allvarliga dina symptom är).
 3. Läkare kan komma att öka din dos ifall dina symptom förvärras.
 4. För att mata fram en dos vrid vredet så långt det går åt ett håll, vrid därefter så långt det går åt andra hållet tills du hör ett klick. Enheten är nu klar för användning.
 5. Skruva av och lyft av skyddshylsan.
 6. Andas ut en så lång andning som möjligt.
 7. Sätt munstycket mellan läpparna.
 8. Andas in djupt och kraftigt genom munnen.
 9. Andas ut långsamt.
 10. Upprepa ovanstående steg om du behöver administrera mer än en dos.
 11. Sätt tillbaka skyddshylsan.
 12. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 13. Avbryt inte din behandling plötsligt utan att rådfråga läkare.
 14. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fullfölj i samma takt och rådrfåga läkare om du är osäker.

Dessa riktlinjer är endast en summering. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur du ska använda denna produkt.

Ladda ner PDF

Senast granskat:  11-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Pulmicort Turbohaler 100 mcg

Pulmicort Turbohaler 200 mcg

Pulmicort Turbohaler 400 mcg

Biverkningar

Biverkningar Pulmicort

Kontakta omedelbart din läkare om du skulle drabbas av en allergisk reaktion. Du bör även uppsöka läkarvård om dina symptom förvärras efter att du börjat använda denna produkt. Vissa biverkningar kan kräva att du uppsöker sjukvård.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Muntorsk, lättare halsont, hosta eller heshet

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 eller färre):

Sömnproblem, depression, ångest, rastlöshet, nervositet, överdriven upprymdhet eller överdriven irritation, blåmärken eller förlust av röst.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra mediciner och Pulmicort Turbuhaler 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Bricanyl kan påverka eller påverkas av följande: steroider, läkemedel mot svampinfektioner som t.ex. itrakonazol och ketoconazol, proteasinhibitorer som t.ex. ritonavir och nelfinavir.

Andra sjukdomar och Pulmicort Turbuhaler 

Viss sjukdomshistoria kan innebära att du inte kan använda Pulmicort Turbuhaler , eller att det bör användas med särskilt försiktighet. Exempel på dessa är: lunginfektioner, en förkylning eller bröstinfektion eller

Det kan vara olämpligt att använda Bricanyl vid vissa tillstånd och viss sjukdomshistoria, som t.ex. diabetes, hjärtsjukdomar, hjärtrytmproblem, angina eller överaktiv sköldkörtel.

Senast granskat:  11-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Pulmicort Turbohaler 100 mcg

Pulmicort Turbohaler 200 mcg

Pulmicort Turbohaler 400 mcg

Vanliga frågor: Pulmicort Turbuhaler

Vanliga frågor: Pulmicort Turbuhaler

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Pulmicort Turbuhaler?

Ja. Funktionerna av detta läkemedel ska inte påverka aller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Pulmicort Turbuhaler?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Pulmicort Turbuhaler användas när jag är gravid?

Konsultera din läkare innan användning om du är gravid eller ammar.

Hur ska Pulmicort Turbuhaler förvaras?

Förvara på en säker plats, under 30°C och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Pulmicort Turbuhaler?

Använd ej Pulmicort Turbuhaler om du är allergisk mot någon av följande ingredienser.

Pulmicort Turbuhaler innehåller: budesonid.

Kan jag köpa Pulmicort Turbuhaler receptfritt?

Nej, denna produkt är en receptbelagd behandling och kan inte köpas utan att konsultation med läkare ägt rum. Baserat på svaren du lämnat i vårt medicinska frågeformulär kan vår läkare utfärda ett recept åt dig.

Är Pulmicort Turbuhaler rätt behandling för mig?

För att ta reda på om Pulmicort Turbuhaler är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Senast granskat:  11-06-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här