Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Seretide

Salmeterol

Seretide är ett kortisonpreparat avsett för behandling av astma. Det tillverkas av det globala läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline och finns tillgängligt som diskus och inhalationsspray.

För att beställa din behandling mot besvärande astma behöver du bara fylla i vårt undersökningsformulär. Vår legitimerade läkare kommer att granska dina svar och sjukdomshistoria för att säkerställa att din valda behandling är säker för din hälsa och lämplig för dina besvär.

+1300 recensioner via Trustpilot
Seretide Evohaler
900 Kr Save 0 + Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december
Seretide Diskus
768 Kr Save 0 + Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Seretide är ett kortisonpreparat avsett för behandling av astma. Det tillverkas av det globala läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline och finns tillgängligt som diskus och inhalationsspray.

För att beställa din behandling mot besvärande astma behöver du bara fylla i vårt undersökningsformulär. Vår legitimerade läkare kommer att granska dina svar och sjukdomshistoria för att säkerställa att din valda behandling är säker för din hälsa och lämplig för dina besvär.

Trustpilot-betyg 4,6 av 5
Översikt

Översikt

Seretide är en inhalationsbehandling som förskrivs för att lindra astmabesvär. Seretide finns tilgängligt som både Evohaler och Diskus, där Evohaler består av en traditionell inhalator, medan Diskus innehåller ett pulver som andas in. Båda innehåller flutikason och salmeterol och hör till kategorin kortisonläkemedel.  

 1. Tillgänglig som både diskus och inhalationsspray
 2. Varumärk behandling från global tillverkare
 3. Inflammationsdämpande

Vad är astma?

Astma är en sjukdom som drabbar luftvägarna och som kan orsaka väsande andning, slemhosta och andnöd. Omkring 700,000 svenskar har astma vilket gör sjukdomen till en av vår tids stora folksjukdomar. Astmasymptom kan triggas av ett antal faktorer, där de två huvudgrupperna är allergisk astma och icke-allergisk astma, men det finns en rad undergrupper som förkylningsastma, kalluftsastma, astma orsakad av arbetsmiljö, och så vidare. 

Astma är en kronisk sjukdom, vilket innebär att den drabbade bär med sig sjukdomen resten av livet. Eftersom det inte är ovanligt att astmasymptom träder fram i barndomen är vårdkontakten ofta omfattande och föräldrar till barn med astma behöver oftast anskaffa sig kännedomen i sjukdomen. Astmatiker bör alltid bära med sig sitt läkemedel.

Hur fungerar Seretide?

De aktiva ämnena i Seretide, flutikason och salmeterol, verkar för att lindra och behandla astma på lite olika sätt. Flutikason är en kortikosteroid och begränsar särskilda substanser som avges från immunförsvaret som då kroppen kommer i kontakt med vissa utlösande faktorer. Denna reaktion kan ofta leda till en inflammation i luftvägarna samt att extra slem bildas. Flutikason förhindrar att denna process sker och minskar på så sätt risken för att symptom ska uppstå.    

Salmeterol å andra sidan verkar genom att få musklerna i luftrören att slappna av. Då spänningen i musklerna släpper öppnas luftrören upp så att användaren får lättare att andas. Salmeterol ger ingen omedelbar lindring, men vid regelbunden använding ges en ihållande effekt som kan hålla luftrören fria i upp till 12 timmar.

Seretide är ett kombinationsläkemedel

Seretide tillhör kategorin kombinationsläkemedel, vilket innebär att behandlingen både verkar förebyggande och luftrörsvidgande. Kombinationen av de två verksamma ingredienserna flutikason och salmeterol gör att behandlingen dels är en långverkande luftrörsvidgare och minskar svullnad och irritation i lungorna. 

Köpa Seretide online

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att boka in ett läkar- eller vårdcentralbesök. Långa väntetider kan också försvåra något så enkelt som att få ett recept förnyat. Därför erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst så att du kan få hjälp, råd, recept och läkemedel på en och samma sida -  allt under uppsikt och godkännandet av legitimerade läkare.

Välj din astmabehandling och fyll i vårt medicinska frågeformulär. Detta används av våra läkare så att de kan bilda sig en uppfattning om din hälsa och sjukdomshistoria. Om de anser att din behandling är säker och lämplig för dina symptom skriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras till din dörr inom 24 timmar.

Seretide: doser och priser

NamnStyrkaBeskrivning
Seretide Diskus mite50 mcg/100 mcg/dosDetta är den lägre dosen och den innehåller 50 mcg salmeterol och 100 mcg flutikason. Kan förskrivas av läkare om patienten aldrig använt behandlingen tidigare.
Seretide Diskus50 mcg/250 mcg/dosDenna dosnivå innehåller 50 mcg salmeterol och 250 mcg flutikason och kan förskrivas om patienten avslutat sin behandling med den lägre dosen.
Seretide Diskus forte50 mcg/500 mcg/dosDetta är maxdosen och förskrivs i de fall där lägre doser varit otillräckliga i att lindra symptomen.
Seretide Evohaler mite25 mcg/50 mcg/dosDenna dos innehåller 25 mcg salmeterol och 50 mcg flutikason och kan förskrivas om patienten aldrig använt behandlingen tidigare.
Seretide Evohaler25 mcg/125 mcg/dosDenna dosnivå kan förskrivas vid de fall där den lägre dosen varit otillräcklig. Innehåller 25 mcg salmeterol och 125 flutikason.
Seretide Evohaler forte25 mcg/250 mcg/dosDetta är den maximala dagliga dosen och kan förskrivas av en läkare om de lägre doserna inte varittillräckligt effektiva.

 

Beställ nu
Senast granskat:  12-03-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av denna behandling. Detta höjer effekten av Seretide samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar.

Använd Seretide enligt läkarens anvisningar.

Seretide Evohaler

 1. Rekommenderad använding kan vara 1-4 spraydoser 2 gånger om dagen. Din personliga dos rekommenderas av läkaren.
 2. Ta av skyddslocket.
 3. Skaka behållaren 4-5 gånger.
 4. Andas ut så mycket som du kan.
 5. Placera munstycket i munnen och tryck ned behållaren så att en dos utlöses samtidigt som du långsamt andas in.
 6. Håll andan i 10 sekunder.
 7. Om du har ordinerats mer än en spraydos, vänta 1 minut innan du repeterar ovan instruktioner för din andra dos.
 8. Du kan rekommenderas att skölja munnen med vatten efteråt för att minska risken för halsirritation.

Seretide Diskus

 1. En typisk startdos kan innebära 1 inhalation, 2 gånger om dagen. Denna dos kan minskas till 1 inhalation, 1 gång om dagen om dina besvär är under kontroll.
 2. För att öppna Diskus, för tumgreppet i pilens riktning så långt det går och tills ett klick hörs.
 3. För frammatningsspaken från dig tills ett andra klick hörs.
 4. Håll Diskus bort från munnen och andas ut så mycket du kan
 5. För Diskus till munnen och slut läpparna om munstycket.
 6. Andas in djupt genom Diskus, inte genom näsan.
 7. Håll andan i 10 sekunder.
 8. Andas långsamt ut.
 9. Stäng Diskus igen.
 10. Skölj munnen efter användning för att förhindra heshet och svampinfektion. 

Gällande både Evohaler och Diskus;

 1. Överskrid ej läkarens rekommenderade dos.
 2. Ta ej dubbla doser om du missar en. Fortsätt istället och ta nästa dos enligt anvisningarna.
 3. Rådfråga din läkare eller närmsta apotek om du är osäker på hur dessa behandlingar ska tas.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Seretide Evohaler

Ladda ner bipacksedeln för Seretide Diskus

Senast granskat:  12-03-2021
Biverkningar

Biverkningar

Då detta läkemedel innehåller kortikosteroider kan vissa användare uppleva biverkningar. Du bör alltid läsa igenom läkemedlets bipacksedel innan användning och bekanta dig med hur eventuella biverkningar kan yttra sig.

Kontakta din läkare eller vårdcentral omedelbart om du upplever någon allergisk reaktion eller om din astma förvärras.

Seretide Evohaler

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk, fer förkylningsperioder.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare);

Svampinfektion, värkande svullna leder och muskelvärk, muskelkramp.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare);

Förhöjdablodglukosnivåer, känsla av skakighet, bröstsmärta, sömnsvårigheter.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Andningssvårigheter, viktökning, minskad bentäthet.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Depression eller aggression (mer troligt hos barn)

Seretide Diskus

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk, fler förkylningsperioder.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare);

Svampinfektion i mun och svalg, värkande svullna leder och muskelvärk, muskelkramp.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare);

Förhöjda blodglukosnivåer, grå starr, mycket snabba hjärtslag, känsla av skakighet, sömnsvårigheter, allergiska hudutslag.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Andningssvårigheter, viktökning, beteendestörningar, svampinfektion i matstrupen.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal.

Använda Seretide med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Seretide.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Seretide; läkemedel för behandling av svamp- eller virusinfektioner, betablockerare, diuretika eller andra kortikosteroider.

Seretide och andra sjukdomar

Förskrivande läkare kan komma att neka en receptförskrivning om du har eller har haft något av följande tillstånd eller sjukdomar då denna behandling kan påverka din hälsa; någon hjärtsjukdom eller en snabb och oregelbunden hjärtrytm, en överaktiv sköldkörtel, högt blodtryck, diabetes, låga kaliumnivåer i blodet eller tuberkulos.

Påminnelse. Detta är inte en komplett lista. För att göra detta läkemedel så säkert som möjligt för dig att använda och för att hjälpa dig att undvika biverkningar är det viktigt att du informerar läkaren om din sjukdomshistorik. Denna används som ett underlag så att vår läkare kan förskriva en lämplig behandling åt dig.

 

Senast granskat:  12-03-2021
Vanliga frågor: Seretide

Vanliga frågor: Seretide

Kan jag dricka alkohol i kombination med Seretide?

Ja, ingredienserna i Seretide ska inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Seretide?

Ja. Din körmåga ska inte påvekas av Seretide. Om du upplever några biverkningar som påverkar ditt allmäntillstånd bör du dock avstå från att köra bil och rådfråga din läkare.

Kan Seretide användas när jag är gravid?

Du bör rådfråga din läkare innan du använder Seretide om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du bör även rådfråga din läkare innan du använder Seretide om du ammar.

Hur ska Seretide förvaras?

Seretide ska förvaras torrt, svalt och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Seretide?

Använd ej Seretide om du är allergisk mot någon av följande ingredienser:

Seretide Evohaler; varje uppmätt dos innehåller 25 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 50, 125 eller 250 mikrogram flutikasonpropionat. Övrigt innehållsämne är drivgasen: norfluran (HFA 134a) drivgas.

Seretide Diskus; varje uppmätt dos innehåller 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 100, 250 eller 500 mikrogram flutikasonpropionat. Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkprotein)

Kan jag köpa Seretide receptfritt?

Nej, Seretide är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas med recept.

Är Seretide rätt astmabehandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt undersökningsformulär. Våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär för att för att få en uppfattning om din allmänna hälsa, symptom och sjukdomhistorik. De godkänner endast de beställningar med läkemedel som är säkra och ändamålsenliga för dig och dina symptom, precis som läkaren hos din vårdcentral gör.

Om ditt valda läkemedel anses rätt för dig förskriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek och din behandling levereras till din dörr redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  12-03-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här