Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Serevent

Salmeterol Xinafoate

Serevent är en långverkande astmabehandling. Det tar mellan tio och 20 minuter för medicinen att börja verka och dess effekt kan hålla i sig i över tolv timmar.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

 

+1300 recensioner via Trustpilot
Serevent Accuhaler50 mcg

Serevent Accuhaler innehåller 50 mcg per puff. Startdosen är vanligtvis en puff per dag, men även detta kan höjas till två per dag.

+ Gratis expressfrakt
Serevent Evohaler25 mcg

Serevent Evohaler innehåller 25 mcg salmeterol per uppmätt dos. Rekommenderad startdos är två puffar per dag men detta kan höjas till fyra per dag.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Serevent är en långverkande astmabehandling. Det tar mellan tio och 20 minuter för medicinen att börja verka och dess effekt kan hålla i sig i över tolv timmar.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

 

Översikt

Serevent - Lindrande astmabehandling

Serevent är en lindrande astmabehandling tillverkad av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline. Serevent skiljer sig från andra lindrande kurer genom att dess doser är långverkande och kan hålla i sig så länge som tolv timmar. Produkten finns tillgänglig i två utföranden; som Evohaler (som innehåller en kapsel och påminner om en konventionell inhalator) samt som Accuhaler, vilket är ett inhalationspulver.

 • Kännedomen om astma och dess effekter är i Sverige väldigt god.
 • Omkring 6-8 % av befolkningen, motsvarande cirka 700.000, har astma. Om du inte själv har astma är det troligt att du känner någon som har det.
 • Sjukdomen påverkar andningsorganen och kännetecknas av andningssvårigheter, hosta och väsande/pipande andning.
 • Symptomen kan triggas av t.ex. luftburna retningar, rök, pollen, dammpartiklar eller kall luft.
 • Många kan även känna av symptomen i samband med fysisk ansträngning eller emotionell stress.

Hur eller varför astma förekommer hos vissa människor men inte hos andra är inte helt klarlagt. Genetik antas spela en roll då de som har astma tenderar att ha haft en historia av sjukdomen i familjen. Exponering för retningar, eller brist på exponering, kan orsaka ökad känslighet hos immunförsvaret - vilket gör att det börjar reagera drastiskt vid kontakt med retningar.

Katalysatorn för astmasymtpom är immunförsvaret. Immunförsvaret svarar på dessa retningar genom att utsöndra en kemikalie som inflammerar bronkerna - alltså de små luftrören som ansluter lungorna till lufstrupen. När dessa inflammeras så skapas anspänning i de anslutande muskelväggarna vilket minskar luftvägarna. Inflammationen kan även i vissa fall resultera i slemproduktion som även det minskar och irriterar luftvägarna. Den aktiva substansen i Serevent är salmeterol som fungerar genom att stimulera kroppens beta-2-receptorer. Detta slappnar av muskelväggarna i det drabbade området och utvidgar de åtstramade luftvägarna vilket reducerar symptom och möjliggör för enklare andning.

Köpa Serevent online hos Treated.com

För att kunna köpa Serevent online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online. Formuläret innehåller bland annat frågor om din allmänhälsa, din sjukdomshistoria och eventuella andra läkemedel du för närvarande tar. Därefter kommer din beställning att granskas av en av våra legitimerade läkare.

Ifall din beställning godkänns förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept) följt av att vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU skickar läkemedlet med leverans redan nästföljande dag.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är mycket viktigt att du använder Serevent enligt din läkares instruktioner. Se även till att du läst igenom bipacksedeln ordentligt före användning. Det här maximerar effekten av läkemedlet och minimerar risken för biverkningar.

 1. Ta enligt din läkares direktiv.
 2. För Serevent Evohaler kan detta vara två puffar två gånger dagligen.
 3. För Serevent Accuhaler rekommenderas en startdos på en puff, två gånger dagligen.
 4. Din läkare kan komma att föreslå att fördubbla ovan doser om dina symptom är allvarliga.
 5. Varje dos ska vara verksam i tolv timmar.
 6. Överskrid inte angiven dos.
 7. Evohalern är en mer traditionell inhalatortyp med trycksatt behållare som du behöver pressa ner vid användning.
 8. Accuhalern består av inhalationspulver som fördelas genom en något annorlunda enhet. Pulvret inhaleras genom ett munstycke och kräver inte att användaren trycker ner en knapp.
 9. Mer detaljerade instruktioner om hur du använder dessa enheter finns i respektive bipacksedel.
 10. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 11. Kompensera aldrig för utebliven dos med en dubbel dos. Bara fortsätt din kur som vanligt och kontakta läkare om du är bekyrmad. 

Dessa riktlinjer är endast en summering. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur du ska använda denna produkt.

Ladda ner Serevent Evohaler

Ladda ner Serevent Accuhaler

 

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Serevent Accuhaler 50 mcg

Serevent Evohaler 25 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att du känner till detta läkemedels eventuella biverkningar, då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård. Uppsök omedelbart läkarvård om dina symptom försämras efter inledd behandling eller du märker av tecken på allergisk reaktion.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Muskelkramper, skakningar, snabb eller ojämn hjärtrytm eller huvudvärk.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Utslag, ångest.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Yrsel, sömnlöshet, muskelskörhet eller kramper orsakat av sänkte kaliumhalter i blodet.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Förhöjt blodsocker, ont i munnen eller halsen, värker, svullna leder eller bröstsmärtor.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Serevent

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Serevent kan påverka eller påverkas av följande: ketokonazol, itrakonazol eller andra svampmedel, ritonavir, betablockerare som t.ex. atenolol, propranolol och sotalol eller diuretika.

Andra sjukdomar och Serevent

Det är mycket viktigt att du redogör för din sjukdomshistoria till din förskrivare före användning då vissa sjukdomar och tillstånd kan innebära att denna behandling är olämplig för dig. Serevent får inte användas vid laktosintolerans. Det kan även vara olämpligt att använda Serevent om du haft en överaktiv sköldkörtel, diabetes mellitus, hjärtsjukdomar eller oregelbundna eller snabba hjärtslag.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Serevent Accuhaler 50 mcg

Serevent Evohaler 25 mcg

Vanliga frågor: Serevent

Vanliga frågor: Serevent

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Serevent?

Ja. Funktionerna av detta läkemedel ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Serevent?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Serevent användas när jag är gravid?

Konsultera din läkare före användning om du är gravid eller ammar.

Hur ska Serevent förvaras?

Förvara Serevent svalt och på en säker plats, utom räckhåll för skarpa objekt som eventuellt kan göra hål i behållaren. Förvaras under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Serevent?

Använd ej Serevent om du är allergisk mot någon av följande ingredienser.

Serevent Evohaler innehåller: salmeterol och norfluran.

Serevent Accuhaler innehåller: salmeterol och laktos.

Kan jag köpa Serevent receptfritt?

Nej, denna produkt är en receptbelagd behandling och kan inte köpas utan att konsultation med läkare ägt rum. Baserat på svaren du lämnat i vårt medicinska frågeformulär kan vår läkare utfärda ett recept åt dig.

Är Serevent rätt behandling för mig?

För att ta reda på om Serevent är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här