Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Ventoline

Salbutamol Sulphate

Ventoline® är en behandling vid astma som tillhör kategorin luftrörsvidgande astmamedicin. Ventoline tillverkas av GlaxoSmithKline (GSK).

Köp Ventoline online hos Treated.com. För att begära ditt recept behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas alltid med spårbar expresslevererans. 

+1300 recensioner via Trustpilot
Accuhaler200 mcg

Ventoline Accuhaler innehåller 200 mcg salbutamol per inhalation.

+ Gratis expressfrakt
Evohaler100 mcg

Ventoline Evohaler innehåller 100 mcg salbutamol per inhalation.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Ventoline® är en behandling vid astma som tillhör kategorin luftrörsvidgande astmamedicin. Ventoline tillverkas av GlaxoSmithKline (GSK).

Köp Ventoline online hos Treated.com. För att begära ditt recept behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas alltid med spårbar expresslevererans. 

Översikt

Översikt - Ventoline Evohaler och Ventoline Diskus

Ventoline Diskus och Ventoline Evohaler är luftrörsvidgande astmaläkemedel som tillverkas av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, förkortat GSK. Ventoline innehåller den aktiva ingrediensen salbutamol som tillhör läkemedelsgruppen beta-2-stimulerare. Denna typ av astmamedicin verkar genom att få musklerna i luftrören att slappna av och därmed underlätta andning.

 1. Luftrörsvidgande astmamedicin
 2. Blå inhalator vid akuta symptom
 3. Finns som två olika inhalatorer (Diskus & Evohaler)

Olika typer av astma och symptom

Astma är ett vanligt tillstånd i Sverige. Man tror att så många som 800,000 svenskar kan ha sjukdomen, vilket gör det till en av vår tids största folksjukdomar. Astma är en sjukdom som angriper luftvägarna och gör det svårt och tungt att andas. Vanliga symptom är väsande och rosslande andning, hosta och andnöd. Astma är ofta kronisk och astmatiker tenderar att behöva ha med sig sin medicin vart de än går.

Även fast symptom vid astma är lika oavsett triggers eller orsak, finns det olika typer av astma som ofta sorteras efter vad det är som triggar symptomen. Den vanligaste typen kallas för allergisk astma och tenderar att utvecklas hos personer som har eller har en familjehistoria av allergier som pälsdjursallergi eller hösnuva (pollenallergi).

Icke-allergisk astma, i sin tur, är astma utan samtidig förekomst av allergier. Utöver dessa två huvudtyper, finns även ansträngningsastma, förkylningsastma, köldastma och arbetsrelaterad astma, som utlöses av faktorer som fysisk aktivitet, förkylningsvirus, kall luft eller förorenad luft eller luftburna retningar i arbetsmiljön. Alla typer av astma kan kräva att du behöver få recept på ett luftrörsvidgande läkemedel som t.ex. Ventoline Diskus.

Behandling vid astma

Det finns inget botemedel mot astma - den drabbade behöver använda läkemedel för att lindra sina symptom. Läkemedel vid astma delas ofta upp i två kategorier; förebyggande astmaläkemedel som ansvarar för att minska den inflammation i luftrören som orsakar symptom, samt luftrörsvidgande astmaläkemedel som används för att lindra mer akuta besvär. Ventoline tillhör den andra kategorin, alltså luftrörsvidgande läkemedel, och kan därmed inte användas dagligen för att förebygga besvär.

Hur verkar Ventoline?

Salbutamol, som är den aktiva ingrediensen i Ventoline, tillhör en grupp läkemedel som heter bronkdilaterande medel. Denna typ av läkemedel verkar luftrörsvidgande genom att slappna av de ansträngda och sammandragna musklerna i luftrören, vilket gör att de öppnar upp och användaren kan andas mer obehindrat.

Personer som har astma har i de flesta fall två olika inhalatorer. En som tas dagligen (så kallad förebyggande astmamedicin) och en som de bär med sig och kan ta vid behov (luftrörsvidgande), som exempelvis Ventoline. Exakt hur mycket Ventoline du ska ta avgörs av din läkare eller astmasjuksköterska. Ventoline verkar luftrörsvidgande inom fem minuter.

Vad är skillnaden mellan Ventoline Diskus och Ventoline Evohaler?

Ventoline finns i två utföranden:

 • Ventoline Evohaler, som innehåller en uppmätt dos på 100 mcg per inhalation (puff)
 • Ventoline Diskus, som innehåller den dubbla dosen, det vill säga 200 mcg salbutamol per puff

Utöver att de innehåller olika dosering, skiljer sig även Ventoline Evohaler och Diskus till utseendet. Evohaler är en plastinhalator med metallbehållare av aluminium, medan Diskus är rund inhalator (som ser ut som en puck), där inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade doser. Du måste känna till hur du öppnar och stänger Ventoline Diskus för att kunna använda läkemedlet på rätt sätt.

Köpa Ventoline online hos Treated.com

Om du har astma och snabbt, smidigt och säkert vill förnya ditt recept på Ventoline online är Treated.com ett mycket bra alternativ. Hos Treated.com behöver du endast fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som innehåller frågor om din hälsa, dina symptom och vilket/vilka läkemedel du för närvarande tar. När du fyllt i formuläret och slutfört din beställning kommer den att granskas av en av våra legitimerade läkare.

Ifall läkaren godkänner beställningen skickas ditt läkemedel direkt samma dag från ett utav våra samarbetsapotek inom EU. Alla beställningar skickas dessutom alltid med spårbar expressleverans utan extra kostnader.

När det är dags att förnya ditt recept, skickar vi en påminnelse, så att du lika smidigt kan se till att du inte hamnar i en situation där du står utan inhalator.

Beställ nu
Senast granskat:  02-11-2021
Bruksanvisning

Så tar du Ventoline Evohaler och Diskus

Läs alltid igenom bipacksedeln mycket noga innan du börjar ta Ventoline. Där hittar du information om hur du tar läkemedlet och detaljerade anvisningar om hur du använder inhalatorn. Det är även viktigt att du följer läkarens instruktioner om hur du ska ta Ventoline, för att ge läkemedlet maximal effekt. Rådfråga din läkare eller astmasjuksköterska om du är osäker över någonting.

Så tar du Ventoline Evohaler

 1. Testspraya för att kontrollera att sprayen fungerar som den ska innan du tar Ventoline Evohaler för första gången.
 2. Ta av skyddshuven genom att trycka på båda sidorna samtidigt.
 3. Skaka om inhalatorn ordentligt.
 4. Sitt eller stå när du tar en inhalation.
 5. Kontrollera att munstycket är helt rent.
 6. Skaka inhalatorn 4-5 gånger så att innehållet blandas ordentligt.
 7. Håll inhalatorn upprätt och andas ut så djupt du kan.
 8. Sätt inhalatorn i munnen, mellan tänderna och slut läpparna om munstycket.
 9. Andas in genom munnen. Matcha din inandning med när du trycker ned toppen på inhalatorn, vilket administrerar en puff.
 10. Vänta minst 30 sekunder om du ska administrera en andra inhalation.

 

Så tar du Ventoline Diskus

 1. I bipacksedeln finns bilder som instruerar dig om hur du öppnar och stänger inhalatorn.
 2. Håll inhalatorn så du har munstycket mot dig själv.
 3. Mata fram en dos genom att föra spaken framåt tills du har ett klick, då är inhalatorn redo för användning.
 4. Andas ut som vanligt.
 5. Placera inhalatorn i munnen, slut läpparna kring munstycket och andas djupt in genom munnen.
 6. Ta bort inhalatorn från munnen och håll andan i 5-10 sekunder.
 7. Andas ut och stäng inhalatorn (tills du hör ett klick).

Du ska aldrig ta mer Ventoline än vad din läkare ordinerat. Om du glömt att ta en dos ska du ta din dos så snart som du kommer ihåg. Om du har tagit för stor dos, kontakta giftinformationscentralen genom att ringa 112 - de kan göra en bedömning om hur farligt det är. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker över något.

Ventoline bipacksedel

Ventoline Evohaler bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Ventoline Evohaler från FASS

Ventoline Diskus bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Ventoline Diskus från FASS

Senast granskat:  02-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Accuhaler 200 mcg

Evohaler 100 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Ventoline kan, likt alla läkemedel, orsaka vissa oönskade bieffekter. Detta kallas för biverkningar. Det är mycket viktigt att du läser igenom innehållet i den medföljande bipacksedeln innan du börjar din behandling Ventoline - där hittar du all information om biverkningar. Om du är osäker över någonting gällande din behandling med Ventoline eller din astmakontroll bör du rådfråga läkare eller astmasjuksköterska.

Kontakta genast din läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du får en allergisk reaktion av läkemedlet eller om dina astmasymptom förvärras.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Darrningar, huvudvärk.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare);

Irritation i mun och svalg, muskelkramper.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1,000 användare):

Minskad kaliumhalt i blodet, utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 10,000 användare);

Överaktivitet och sömnstöringar.

Listan ovan är endast en sammanfattning över biverkningar förknippade med Ventoline. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar ta detta läkemedel, där hittar du en komplett lista.

Andra läkemedel och Ventoline

Det är viktigt att du talar om för din läkare om du tar några andra läkemedel. Detta gäller inte bara astmaläkemedel utan alla läkemedel du kan tänkas ta, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka funktionen av Ventoline, och vice versa, om de tas samtidigt. Detta kallas för interaktioner.

Ventoline kan interagera med: betablockerare, kortikosteroider och diuretika.

Andra sjukdomar och Ventoline

När du fyller i det medicinska frågeformuläret måste du lämna all information om din sjukdomshistoria, även inkluderat sjukdomar som finns i familjen.

Följande sjukdomar kan göra det olämpligt att använda Ventoline:

Ventoline, graviditet och amning

Det är för närvarande inte helt känt hur säkert det är att ta Ventoline om du är gravid och heller är det inte känt huruvida läkemedlet övergår i bröstmjölken. Tala därför alltid om för din läkare om du är gravid, försöker att bli gravid, tror att du är gravid eller om du ammar.

Körförmåga och hantering av maskiner

Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil. Det tros inte att Ventoline påverkar din körförmåga eller ditt omdöme.

Laktosintolerans

Ventoline Diskus innehåller laktos i små mängder. Tala om för din läkare om du är laktosintolerant. Ventoline Evohaler innehåller inte laktos.

Senast granskat:  02-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Accuhaler 200 mcg

Evohaler 100 mcg

Vanliga frågor: Ventoline

Vanliga frågor: Ventoline

Kan jag dricka alkohol när jag tar Ventoline?

Ja, det tros inte att funktionen av varken Ventoline Evohaler eller Diskus ska påverkas av alkohol. Det rekommenderas dock alltid att du dricker med måtta.

Kan jag köra bil när jag använder Ventoline?

Ja, Ventoline ska inte påverka din körförmåga. Avstå dock från att köra bil om du upplever några biverkningar som påverkar ditt allmäntillstånd.

Kan Ventoline användas när jag är gravid?

Du bör rådfråga din läkare innan du använder Ventoline (både Evohaler och Diskus) om du är gravid eller ammar.

Hur ska Ventoline förvaras?

Du hittar mer information i respektive bipacksedel. I regel gäller dock rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Ventoline?

Ventoline Evohaler innehåller: salbutamol och norfluran drivgas (ca 75 mg per dos).

Ventoline Diskus innehåller: salbutamol och laktosmonohydrat (12,5 mg).

Använd ej Ventoline om du har en allergi mot någon av ingredienserna ovan. Tala om för din läkare om du är laktosintolerant och begär ett recept för Ventoline Diskus.

Vad kostar Ventoline?

Följande är priser för Ventoline hos Treated.com:

Ventoline Evohaler:

 • 1 inhalator: 469 kr
 • 2 inhalatorer: 679 kr

Ventoline Diskus:

 • 1 inhalator: 509 kr
 • 2 inhalatorer: 699 kr

Hos Treated.com ingår alltid läkarkonsultation online, receptförskrivning eller receptförnyelse och hemleverans av ditt läkemedel nästa dag i priset. Det tillkommer inga andra kostnader för ditt läkemedel.

Kan jag köpa Ventoline receptfritt?

Nej, Ventoline är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas med recept.

Är Ventoline rätt astmabehandling för mig?

Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du begära ditt recept för Ventoline. Dina svar granskas av en av våra legitimerade läkare, som kan godkänna beställningen och skriva ut ett e-recept åt dig om behandlingen anses lämplig och säker för dig att ta mot din astma.

Beställningar som godkänts vardagar innan klockan 17.00 svensk tid skickas samma dag från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU, och levereras nästföljande arbetsdag. Det tillkommer inga extra kostnader för expressleverans till din hemadress.

Senast granskat:  02-11-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här