Preview (1)Sverige har varit hem för en handfull studier kring medicinsk yoga för högt blodtryck och nyfikenheten om medicinsk yoga som behandlingsmetod inom primärvården är alltjämt kvar.

Att hitta en stund stillhet varje dag är för många väldigt viktigt. För många handlar det om att kunna stilla sina sinnen, gå inåt i sig själv och kunna koppla bort med en ordentligt rofylld stund. Genom en stund av tomhet och stillsamhet menar många på att man kan samla ny energi och kraft för att klara av vår en kanske stressfull tillvaro. Men det handlar inte alltid bara om att få tag på sina djupare känslor och hitta sin inre ro. Så kallad medicinsk yoga (ibland kallat “mediyoga”) i syfte att sänka en persons blodtryck har länge varit föremål för många studier, inte minst i Sverige. Och nyfikenheten om medicinsk yoga som behandlingsmetod för personer med högt blodtryck tycks växa - sedan två år är yoga en del av svensk primärvård.

Vad är medicinsk yoga?

Medicinsk yoga är en terapeutisk yogaform där fysiska övningar och yogaställningar kombineras med andningstekniker och koncentrationstekniker. Praktiken innehåller idag hundratals olika pass och meditationer och används för att behandla en rad olika personer med olika hälsotillstånd som bland annat personer med astma, migrän, ryggproblem, utbrändhet och ångest. Sverige har varit i framkant i studerandet om medicinsk yoga (förkortat MediYoga) som behandlingsform.

Danderyds sjukhus först i norden att erbjuda yoga som behandling för hjärtpatienter

Men idag finns det även anledning att tro att hypertoniker, alltså personer med högt blodtryck, kan dra nytta av medicinsk yoga. 2013 genomfördes en svensk studie där det undersöktes om två yogainterventioner hos diagnostiserade hypertoniker inom primärvården kunde sänka blodtrycket och höja livskvaliteten. Respondenterna fick även besvara en kortare enkät om deras upplevelser. De positiva resultat som studien redovisade gjorde att Danderyds sjukhus, som första sjukhus i norden, började erbjuda medicinsk yoga som en del av sitt ordinarie hjärtrehabiliteringsprogram.

  1. 83 patienter fick pröva yoga på olika sätt, i två grupper.
  2. En grupp fick gå på regelbunden yoga en gång i veckan med instruktör och öva hemma 30 minuter om dagen.
  3. Den andra gruppen fick ett enklare program om ett 15 minuters yogaprogram som de själva genomförde en gång dagligen.
  4. Efter 12 veckor utvärderades effekten på blodtrycket och livskvaliteten.
  5. Det visade sig att den grupp som yogade hemma fick en signifikant sänkning av det diastoliska trycket (det lägre blodtrycket) tillsammans med att de skattade sin livskvalitet högre.

Medicinsk yoga i praktiken: vilka övningar som ger den blodtryckssänkande effekten.

Vi lät Emina Kolasevic, artist och entrepenör, genomföra 15-minutersprogrammet hemma. Emina lever ett fartfyllt liv med långa och intensiva dagar och har börjat märka av att den dagliga stressen orsakat högt blodtryck. Högt blodtryck innebär kort sagt att hjärtat och blodkärlen måste arbeta hårdare än normalt för att pumpa runt blodet i kroppen. En persons blodtryck mäts genom en så kallad blodtrycksmätare där blodtrycket anges med två tal, till exempel 120/80. Det första talet indikerar kraften med vilket hjärtat pumpar ut blod och kallas för övertrycket, medan det andra anger undertrycket, med vilket innebär trycket i artärerna när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Ett normalt blodtryck anses vara under 140/90 mmHg, eller "140 över 90" som det läses.

Yogasessionen består av sju stycken enklare övningar som alla kan göra sittandes. 
Fotograf: Smilla Lindqvist
Klicka på bilderna för förstorad version!

1. Ryggflex

Pressa fram svanken och tryck bröstkorgen upp mot taket, utan att tappa huvudet bakåt. Släpp sedan ner bröstkorgen och dra den bakåt, så att bröstryggen kuvas bakåt och ryggraden formas som en banan. Tappa inte ner hakan i bröstet. Denna övning går bra att göra sittande på en stol. Sitt då rak i ryggen, gärna en bit fram på stolen om möjligt. Håll händerna stadigt om knäskålarna.

   

2. Ryggvridning

Lägg händerna på axlarna med fingrarna framåt och tummarna bakåt. Vrid därefter kroppen åt vänster respektive höger och låt huvudet passivt följa med kroppsrörelsen.

   

3. Tumspetsarna mot varandra

Böj armbågarna och vänd handflatorna in mot bröstkorgen, vänster hand innanför höger. Låt handflatorna stanna i höjd med hjärtat med händerna cirka fem centimeter från bröstbenet. Tryck tumspetsarna mot varandra med underarmarna parallella mot golvet.

   

4. Sat kriya

Sträck upp armarna så att dina överarmar lätt trycket in mot öronen, med fingrarna sammanflätade och pekfingrarna pekandes uppåt. 

      

5. Andning genom vänster näsborre

Tryck tummen eller pekfingret så den håller för höger näsborre så att hela näsborren blockeras. Andas sedan djupa andetag genom vänster näsborre.

   

6. Långa, djupa andetag liggandes (om möjlighet finns)

Ligg utsträckt på din rygg. Lägg ena handen på din mage och den andra handen högt upp över bröstkorgen. Tryck ut magen följt av bröstkorgen i samband med att du andas in.

   

7. Meditation för hjärtat

Sitt rakryggad på en stol. Håll vänster handflata till mitten av bröstkorgen i höjd med hjärtat, och ha höger handflata ovanpå vänster.

   


Treated.com vill rikta ett stort tack till Emina Kolasevic som satt modell för övningarna och även till talangfulle Smilla Lindqvist som var vår samarbetsfotograf i projektet.

Här hittar du Smilla Lindqvist portfolio online: smillalindqvist.se

Fotnot: medicinsk yoga som intervention för hypertoniker kan vara en del av ett hjärtrehabiliteringsprogram. Sedan 2015 erbjuds det på Danderyds sjukhus. Högt blodtryck är en riskfaktor som kan orsaka stroke och hjärtinfarkt. Om du har högt blodtryck rekommenderas det alltid att du uppsöker läkarvård för detta. Ovan artikel är endast en genomgång av medicinsk yoga som komplement i en behandling.

   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
20 april 2017