Den gångna veckan har innehållit bland annat internationella antibiotikadagen, nya rön om multipel skleros, mest känt som MS samt internationella diabetesdagen. Det twittrades även om hur du kan ändra på allt stillasittande i vardagen genom promenerande möten, växla mellan stående och sittande positioner och massage. På så sätt kan du förebygga huvudvärk, rygg- och axelvärk och hjärtproblem. Och ett par intressanta artiklar om bland annat hypotyreos och tuberkulos.

Veckans hälsotweets vecka 46

Multipel skleros, mest känt som ms, är en sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Ms kan orsaka symtom som t.ex. svårigheter att hålla balansen, stelhet i muskler, trötthet, värk, känselrubbningar och skakningar, och det finns i dagsläget inget botemedel mot sjukdomen. Men forskningen om behandling av sjukdomen som bl.a. drabbat landslagsfotbollsspelaren Emma Lundh, går ständigt framåt - vilket @LmVarlden påmint oss om. Ett nytt ms-läkemedel är på väg mot ett godkännande. Läkemedlet, som ges i injektioner och har visat goda resultat, heter Ocrevus. Artikeln i sin helhet kan du läsa här: Nytt ms-läkemedel på väg att godkännas (Läkemedelsvärlden).

La ̈kemedelsva ̈rlden

Vecka 46 innehöll också diabetesgalan, som @diabetes_sv varit duktiga på att promota. Diabetesgalan är Sveriges första tv-gala för insamling av pengar till forskning om diabetes. Galan är, inte helt olikt exempelvis bröstcancergalan, även till för att sprida kunskap om sjukdomen. Galan, som leddes av Peter Jihde (som själv är diabetiker) sändes på TV3 och Viaplay - och lyckades samla in över 5,7 miljoner kronor.

Diabetesfo ̈rbundet

Antibiotikaresistens är ett ämne vi tagit upp ett antal gånger på Treated.com, bland annat i ett blogginlägg från förra veckan. Kortfattat innebär antibiotikaresistens att bakterier som orsakar virus och infektioner utvecklar ett motstånd mot antibiotika, alltså att infektionen inte går att behandla med antibiotika. Sverige ligger i framkant i arbetet mot antibiotikaresistens, och genom bra resistensövervakning och riktlinjer för förskrivning har den svenska antibiotikaanvändningen minskat betydligt över de 25 senaste åren, utan fara för patienterna. Vi tackar för den positiva informationen @sahlgrenska!

Sahlgrenska

En mycket intressant artikel om funktionell arbetsmiljö för att förhindra stillasittande kavlades ut av @martelagroup i veckan. Det tweetades om artikeln av bland annat @JaanaAhlberg som frågade sina följare om de lider av axel- eller ryggvärk. Men axel- och ryggvärk inte den mest allvarliga effekten av det tilltagande stillasittandet. Stillasittande är en av de starkast bidragande faktorerna till att hjärt-kärlsjukdomar som diabetes, högt blodtryck och kärlkramp börjat öka även bland unga. Så ge dina axlar, din rygg och framförallt ditt hjärta den bästa av presenter och se till att undvika för stora mängder av stillasittande.

Jaana Ahlberg

Läkare Utan Gränser, eller @MSF_Sweden på Twitter, har i veckan twittrat om tuberkulos. Tuberkulos går ofta odiagnostiserat, det vill säga att personen helt enkelt inte vet om att hen har sjukdomen. Ur ett världshälsoperspektiv handlar mycket om tillgång till de resurser och den kunskap som krävs för att både kunna ställa en diagnos och snabbt sätta in rätt behandling. Detta vill man uppmärksamma genom 30,000 underskrifter från människor i 120 länder, med kravet att ministrar världen över trappar upp responsen mot tuberkulos.

La ̈kare Utan Gra ̈nser

Promenadmöten är ett mycket intressant fenomen och vi tackar @stjernstoft för att hon delat med sig av det. Det innebär kort och gott precis vad det låter som: du har ditt möte promenerandes. Något som ofta glöms bort i mullret av träningsmetoder är att en rask promenad är bland den bästa träningsformen för din kropp, både fysiskt men också psykiskt. Genom raska promenader blir du mer alert och höjer din koncentrationsförmåga, bättrar ditt korttidsminne - för att inte tala om alla de fysiska hälsofördelar som det medför.

Elisabeth Sterjstoft

Ställ dig upp från skrivbordet, bli masserad, drick vatten och träna regelbundet. Knepen är många för de som lider av huvudvärk, vilket Tidningen Kollega (@Tidn_Kollega) tipsade om. Huvudvärk tros förekomma hos närmare 20% av den svenska befolkningen. Vanliga bovar är bland annat migrän och förkylningar.

Tidningen Kollega

Topphälsa skriver om sambandet mellan depression och hypotyreos. Hypotyreos innebär en underaktiv sköldkörtel och det tros att upp emot 3% av den kvinnliga befolkningen i Sverige har sjukdomen. Levaxin, som är första linjens behandling vid hypotyreos, har blivit en av de mest förskrivna behandlingarna världen över. Besvärligt nog har sjukdomen symtom som kan gå in i symtomen orsakade av en depression - och kan skapa ett växelspel. Att känna sig nedstämd, orkeslös och viljelös är alla faktorer som kan skapa depression eller ångest - som sedan ger näring till sig själv. Den intressanta artikeln delades av bland annat @ecomakemesmile.

Make Me Smile


Följ Treated.com Sverige för mer hälsorelaterade tweets!

     
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
20 november 2017