Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Visanne

Dienogest

Visanne är en behandling vid endometrios i tablettform som tillverkas av läkemedelsföretaget Bayer. Det innehåller ett konstgjort könshormon kallat dienogest, som är en syntetisk version av progesteron.

Köp Visanne smidigt och säkert på nätet hos Treated.com. Vår tjänst har gjort det så smidigt och tryggt som möjligt att få och förnya dina recept online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
Beställ nu för leverans måndag 8 mars
2 mg

Visanne tabletter innehåller 2 mg dienogest. Tas enligt läkarens anvisningar.

Beställ nu för leverans måndag 8 mars

Visanne är en behandling vid endometrios i tablettform som tillverkas av läkemedelsföretaget Bayer. Det innehåller ett konstgjort könshormon kallat dienogest, som är en syntetisk version av progesteron.

Köp Visanne smidigt och säkert på nätet hos Treated.com. Vår tjänst har gjort det så smidigt och tryggt som möjligt att få och förnya dina recept online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt: Visanne (dienogest) - behandling vid endometrios

Visanne är ett receptbelagt läkemedel till för att behandla endometrios. Det innehåller den verksamma substansen dienogest som verkar genom att förhindra förtjockning av vävnad, både innanför och utanför livmodern. Detta, i sin tur, lindrar smärta och obehag. Behandlingen kommer i formen av tabletter som tas en gång dagligen. Visanne tillverkas av läkemedelsföretaget Bayer.

Vad är endometrios?

Det tros att endometrios drabbar omkring var tionde kvinna världen över, vilket skulle motsvara omkring 200,000 kvinnor i Sverige. Det drabbar som vanligast kvinnor i fertil ålder, även fast kvinnor i övergångsåldern samt kvinnor efter klimakteriet även kan drabbas. Endometrios kännetecknas av att vävnad börjar växa i områden utanför livmodern, exempelvis i äggstockarna eller äggledarna.

Symptom vid endometrios kan variera i allvarsgrad. Vanliga symptom är att den drabbade upplever buksmärtor eller smärta i bäckenet, smärtsamma menstruationer eller kraftig mensvärk, smärta efter sex, illamående, förstoppning, diarré, blod i urinen eller svrågitherer att bli gravid. I vissa fall kan endometrios även leda till mental ohälsa såsom depression.

Hur behandlas endometrios?

I vissa fall kan symptomförbättring ske utan läkemedelsbehandling. Vid fall där symptomen är ihållande kan dock en gynekolog rekommendera att man sätter in ett läkemedel för att motverka smärtan. Smärtstillande preparat såsom antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol kan bistå i att lindra symptomen.

Ett annat alternativ är hormonbaserade läkemedel såsom Visanne. Dessa verkar genom att minska mängden östrogen och höja nivåerna av progesteron i kroppen. Detta påverkar den normala menstruationsprocessen i kroppen. På så vis motverkas det att slemhinnan i endometriet förtjocknar, någonting som vanligtvis sker under menstruationscykeln i syftet att förbereda kvinnans kropp för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Detta, i sin tur, hämmar takten som slemhinnan förtjocknar i, vilket lindrar symptomen.

Processen ovan kan även motverkas genom att använda kombinerade p-piller eller andra preventivmedel med två könshormoner, såsom p-ring och spiraler (p-stav). Tabletter endast innehållandes progesteron, som exempelvis minipiller, kan också bistå i detta. För behandling vid endometrios kan även läkemedel som Visanne bistå med ovan. Visanne innehåller en aktiv ingrediens kallat dienogest, som härmar verkan av det kroppsegna könshormonet progesteron. På detta vis bistår det i att minska att slemhinnan i livmodern växer och orsakar symptom.

Köpa Visanne online hos Treated.com

Ifall du upplever symptom som kan indikera på endometrios är det viktigt att du blir undersökt. På så vis kan en lämplig behandling rekommenderas.

Ifall du redan tar Visanne eller blivit rekommenderad att ta Visanne av din husläkare kan du få och förnya dina recept smidigt online hos Treated.com. Du behöver fylla i vårt medicinska frågeformulär online, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Du behöver inte besöka ett apotek för att hämta ut ditt läkemedel när du beställer det online hos Treated.com - hemleverans nästa dag är alltid inkluderat i priset.

Beställ nu
Senast granskat:  08-04-2019
Bruksanvisning

Så tar du Visanne (dienogest)

Följ alltid läkarens anvisningar mycket noga när du tar Visanne. Se även till att du läst igenom och förstått informationen i bipacksedeln, som är bifogad med läkemedlet.

 1. Rekommenderad dos är en tablett dagligen.
 2. Svälj tabletten hel tillsammans med lite vatten.
 3. Försök alltid att ta Visanne vid samma tidpunkt varje dag.
 4. Ifall du har glömt att ta Visanne, hoppa då över den glömda dosen och fortsätt därefter som vanligt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.
 5. Ifall du kräks inom 3-4 timmar efter att du tagit Visanne ska du ta en ny tablett.
 6. När du slutfört en tablettkarta av Visanne ska du börja på nästa direkt utan något uppehåll.
 7. Tabletterna ska även tas under de dagar du har mensblödning.
 8. Ta aldrig mer av detta läkemedel än vad läkaren ordinerat.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du tar Visanne. I den bifogade bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan, hittar du mer information. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker över något.

Visanne bipacksedel

Visanne bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Visanne från FASS

Senast granskat:  08-04-2019
Biverkningar

Visanne: biverkningar, varningar och försiktighet

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar, även fast alla användare inte behöver uppleva dem. Om du får en allergisk reaktion av Visanne, sluta genast att ta läkemedlet och uppsök vård snarast möjligt.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Viktuppgång, depression, sömnproblem, ångest, förlorad libido, humörsvängningar eller förändrat humör, huvudvärk, migrän, illamående, buksmärtor, gasighet (flatulens), svullen mage, kräkningar, akne, håravfall, ryggvärk/smärta i ryggen, ömma bröst eller obehagskänsla i brösten, cystor på äggstockarna, värmevallningar, blödningar från livmodern eller mellanblödningar eller spotting, svaghetskänsla eller lättretlighet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 kvinnor eller färre):

Anemi, viktuppgång, förhöjd aptit, ångest, humörsvängningar, obalans i det autonoma nervsystemet, störd uppmärksamhetsförmåga, ögontorrhet, tinnitus, cirkulationsproblem, hjärtklappning, lågt blodtryck, andnöd, diarré, förstoppning, buksmärtor eller obehag i buken, gastrointestinal inflammation, gingivit, torr hud, ökade svettningar, allvarlig klåda över hela kroppen, manlig hårväxt (hirsutism), sköra naglar, mjäll, dermatit, abnormal hårväxt, överkänslighet för ljus, problem med hudpigmentering, smärta eller tyngdkänsla i armar, händer, ben eller fötter, muskelspasmer, urinvägsinfektion, svampinfektion i slidan, torrhet i slidan, flytningar ur underlivet, bäckensmärtor, inflammation i könsorganet med flytningar (så kallad atrofisk vulvovaginit), knutor i brösten, vätskeretention eller förändrad bentäthet (framförallt hos yngre kvinnor).

Andra läkemedel och Visanne

Din läkare kommer behöva veta ifall du tar något av följande läkemedel, eftersom de kan interagera med Visanne och påverka dess funktion, och vice versa:

 • Antiepileptika (behandling vid epilepsi) såsom fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat eller felbamat.
 • Läkemedel mot tuberkulos såsom rifampicin.
 • Behandling som används vid hiv-infektion eller hepatit C såsom ritonavir, nevirapin eller efavirenz.
 • Läkemedel mot svampinfektioner som griseofulvin eller ketokonazol.
 • Läkemedel, naturläkemedel eller andra preparat innehållandes johannesört.

Visanne kan vara olämpligt att använda ifall du tar någon form av hormonellt preventivmedel, såsom p-piller, p-plåster eller ifall du har p-stav.

Andra sjukdomar och Visanne

Du ska inte ta Visanne ifall du har haft en blodpropp, eller någonsin haft en svår artärsjukdom, såsom hjärtproblem, angina pectoris (kärlkramp) eller stroke, diabetes med skador på blodkärlen, svår leversjukdom, godartad malign levertumör eller någon annan tumör som påverkas av könshormoner som bröstcancer eller gyncancer, oförklarliga blödningar ur slidan eller om du är allergisk mot något innehållsämne i läkemedlet.

Det är viktigt att du talar om för läkaren ifall du har eller har haft några andra sjukdomar eller tillstånd. Läkaren kan komma att förskriva Visanne med särskild försiktighet och vilja kontrollera din behandling ifall du har eller någonsin haft en blodpropp, nära släkting som haft bröstcancer, ifall du varit deprimerad, haft högt blodtryck, några tecken på leversjukdom när du tagit behandlingen, såsom gulsot eller klåda i huden, diabetes eller gestationsdiabetes, kloasma eller smärta i lägre buken.

Visanne och risk för blodpropp

Det finns en något ökad risk för blodpropp hos kvinnor som tar Visanne. Riskgrupper är kvinnor som är överviktiga, äldre, har en familjehistoria av blodproppar, som röker, har högt blodtryck, eller har varit orörliga för en lång period, exempelvis ifall de återhämtar sig från en operation.

Ifall du utvecklar tecken på en blodpropp såsom smärta eller svullnad i ben, bröstsmärtor eller smärta som rör sig från bröstet till armarna, andnöd, plötslig hosta, allvarlig huvudvärk eller migrän, synproblem, talproblem eller plötsligt känselbortfall i någon kroppsdel, ska du se till att omedelbart uppsöka vård.

Graviditet och amning

Visanne ska inte tas ifall du är gravid eller ammar.

Körförmåga och hantering av maskiner

Detta läkemedel tros inte påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Visanne, mat och dryck

Undvik att dricka grapefruktjuice när du tar Visanne. Detta eftersom detta kan förhöja aktiviteten av läkemedlet i din kropp.

Hormonersättningsterapi och cancerrisk

Läkemedel som innehåller könshormoner såsom progesteron kan höja risken för vissa typer av cancer hos vissa kvinnor. Du hittar mer information om cancerrisker i läkemedlets bifogade bipacksedel.

Laktosintolerans

Ifall du har en intolerans mot vissa typer av sockerarter ska du tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.

Senast granskat:  08-04-2019
Vanliga frågor

Vanliga frågor: Visanne

Kan jag dricka alkohol när jag tar Visanne?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Visanne och alkohol.

Kan jag köra bil när jag tar Visanne?

Det tros inte att Visanne påverkar din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Kan Visanne tas om jag är gravid?

Nej. Detta läkemedel ska inte tas om du är gravid eller ammar.

Hur ska Visanne förvaras?

Förvaras på ett säkert ställe och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Visanne?

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna i läkemedlet.

Visanne innehåller: dienogest, laktosmonohydrat, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, povidon K 25, talk, krospovidon och magnesiumstearat.

Kan jag köpa Visanne receptfritt?

Nej. Visanne är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas ifall du fått det förskrivet av läkare.

Hur köper jag Visanne online hos Treated.com?

Ifall du inte har tagit Visanne eller annat läkemedel vid endometrios tidigare rekommenderas det att du ska börja med att diskutera detta med din husläkare.

Ifall du använt Visanne tidigare kan du förnya ditt recept online hos Treated.com. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär online, vilket tar ett par minuter. Därefter kommer din beställning att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren godkänner din beställning skickas ditt läkemedel samma dag från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. De allra flesta beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  08-04-2019
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här