Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Levitra

Vardenafil

Levitra är ett läkemedel vid impotens hos män som tillverkas av Bayer. Levitra finns i doserna 5 mg, 10 mg och 20 mg samt både som vanliga filmdragerade tabletter och som munsönderfallande tabletter (sugtabletter).

Köp Levitra smidigt online hos Treated.com. Få ditt recept utskrivet genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa dag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Levitra
1 141 Kr Save 0 + Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans tisdag 24 maj
Beställ nu för leverans tisdag 24 maj

Levitra är ett läkemedel vid impotens hos män som tillverkas av Bayer. Levitra finns i doserna 5 mg, 10 mg och 20 mg samt både som vanliga filmdragerade tabletter och som munsönderfallande tabletter (sugtabletter).

Köp Levitra smidigt online hos Treated.com. Få ditt recept utskrivet genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa dag.

Trustpilot-betyg 4,5 av 5
Översikt

Översikt - Levitra (vardenafil)

Impotens, även kallat erektionsproblem, är ett tillstånd som drabbar män och kännetecknas av en oförmåga att uppnå en erektil styv och tillräcklig för samlag. Erektionsproblem kan ha både fysiologiska och psykologiska orsaker och kan drabba män i alla åldrar, även fast det är som vanligast hos äldre män. I jämförelse med snarlika behandlingar som exempelvis Viagra (sildenafil) och Cialis (tadalafil) innehåller Levitra en lägre dos vilket hos de flesta män minskar risken för eventuella biverkningar. Levitra finns både som traditionella tabletter som tas med vatten och som sugtabletter.

Levitra passar bra för män över 50 år och kan oftast tas på ett säkert sätt av män med högt blodtryck, högt kolesterol eller diabetes. Till skillnad från de flesta andra tablettbehandlingar vid impotens kan Levitra även tas tillsammans med måltid och effekten av läkemedlet varar i upp till fem timmar.

Vad innebär impotens och varför drabbas man?

För att en man ska kunna få stånd måste ett antal processer i kroppen ske. Efter upphetsning kulminerar denna process i att blod flödar till corpus cavernosum i penis, som därefter skapar en erektion. När denna process störs försämras även mannens förmåga att kunna få en erektion. Detta kan orsakas av såväl underliggande sjukdomstillstånd, psykologiska faktorer som stress eller ångest, alkoholkonsumtion, rökning eller som biverkan av ett läkemedel du tar.

Fysiologiska faktorer som kan bidra till impotens

Impotens är ett relativt vanligt tillstånd. Det tros att merparten av alla sexuellt aktiva män vid något skede upplevt impotens, även fast de flesta fall inte behöver behandlas av läkemedel. Eftersom blodflödet till penis spelar en central roll i möjligheten att få en erektion är det vanligast att äldre män drabbas av impotens, eftersom det är vanligare med problem med blodflödet ju äldre man blir.

Fysiologiska orsaker är främst sjukdomar som på något sätt påverkar blodcirkulationen, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck eller kärlkramp, högt kolesterol eller diabetes. Även skada på blodkärl och åderförkalkning (åderförfettning) kan hämma blodflödet till penis, vilket ökar sannolikheten för impotens. I vissa fall kan erektionsproblem uppstå efter neurologisk skada eller att kroppen drabbats av trauma, till exempel från en olycka.

Om ens impotens är orsakat av någon annan sjukdom kommer läkare alltid i första hand försöka behandla det sjukdomstillstånd som orsakat ens erektionsproblem.

Psykologiska faktorer bakom impotens

Psykologiska faktorer är också starkt bidragande. Depression, stress eller nedstämdhet kan alla påverka en mans förmåga att få en erektion. Även ångest, panikångest och sexuell prestationsångest kan orsaka impotens. Det sistnämnda är särskilt vanligt i en ny relation, där man kan vara ivrig att imponera på sin partner sexuellt.

Utöver fysiologiska och psykologiska orsaker kan även vissa läkemedel orsaka erektionsproblem som biverkan.

Livsstilsfaktorer som kan orsaka erektionsproblem

I vissa fall kan man genom positiva livsstilsförändringar även se till att förbättra förutsättningarna för att kunna få en erektion. Övervikt och fetma är ett välkänt exempel som kan bidra till impotens. Om du är överviktig kan en läkare föreslå regelbunden motion och bättre kost som första insats.

Alkohol är känt för att kunna orsaka erektionsproblem. Det är i regel inga större problem med att dricka ett par alkoholenheter då och då, men om du regelbundet konsumerar större mängder alkohol är det troligt att det även kan påverka din förmåga att få en erektion. Alkohol höjer dessutom blodtrycket, vilket i sig kan orsaka impotens.

Om du röker eller snusar (eller använder andra nikotinprodukter) rekommenderas det alltid att du slutar. Även nikotin höjer blodtrycket, vilket kan orsaka impotens. Narkotiska preparat kan ha en mycket kraftig inverkan på ens förmåga att få en erektion. Om du använder narkotika är det extremt viktigt att du slutar, eftersom det kan orsaka många andra skador och följdsjukdomar.

Vad är Levitra?

Levitra är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den verksamma ingrediensen vardenafil som bistår patienten i att kunna få en styv och mer ihållande erektion. Levitra tillverkas av läkemedelsföretaget Bayer och har funnits på marknaden sedan 2003. Patenttiden för Levitra löpte emellertid ut under 2018, vilket innebär att även andra läkemedelsföretag får tillverka vardenafil, som generiskt läkemedel. Här kan du läsa mer om generisk Levitra och köpa din behandling.

Levitra finns i doserna 5 mg, 10 mg och 20 mg. Rekommenderad startdos för män som aldrig använt Levitra tidigare är 10 mg. Dosen kan höjas till 20 mg om 10 mg inte är tillräckligt effektivt. I motsats kan dosen även sänkas till 5 mg om användaren upplever besvärande biverkningar. Levitra 10 mg finns både som filmdragerade tabletter och som sugtabletter (munsönderfallande tabletter).

Hur fungerar Levitra?

Vardenafil, den aktiva ingrediensen i Levitra, tillhör en grupp läkemedel som heter PDE5-hämmare. Dessa verkar genom att motverka effekten av ett enzym kallat PDE5, som orsakar sammandragning av blodkärlen, vilket i förlängningen försämrar förutsättningarna för att kunna få en erektion. Genom att istället utvidga blodkärlen tillåts blodet att mer obehindrat flöda till penis, vilket möjliggör för en bättre erektion.

Hur länge verkar Levitra?

Levitra tas vid behov och börjar verka inom 25-60 minuter. Effekten av läkemedlet håller i sig i upp till fem timmar. Det är en potensbehandling som tas vid behov och, likt alla andra medel vid erektil dysfunktion, krävs det sexuell stimulering för att det ska verka.

Levitra doser

5 mg filmdragerade tabletterKan förskrivas till den som tagit 10 mg men upplevt milda biverkningar eller till förstagångsanvändare.
10 mg filmdragerade tabletterStyrkan på 10 mg är rekommenderad underhållsdos och tas av de flesta.
10 mg munsönderfallande tabletterRekommenderad underhållsdos, kommer i formen av smälttabletter.
20 mg filmdragerade tabletter20 mg kan förskrivas om du tagit 10 mg och den var otillräckligt i att generera en erektion.

Köpa Levitra online hos Treated.com

Levitra är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas om du har fått ett recept utskrivet av läkare. Hos Treated.com kan du smidigt och säkert både få och förnya ditt recept på Levitra på nätet genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär. Dina svar kommer därefter att granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för dig att använda skrivs ett elektroniskt recept ut.

Beställningar som godkänts innan klockan 17.00 svensk tid skickas samma dag och levereras med expressleverans nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  24-06-2021
Bruksanvisning

Hur tar jag Levitra?

Ta alltid Levitra enligt din läkares instruktioner. Se även till att du har läst igenom bipacksedeln innan du börjar ta Levitra (du kan ladda ner den på svenska längre ner på denna sida). Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker över något.

 1. Ta en tablett Levitra cirka 25-60 minuter innan planerad sexuell aktivitet. Du måste vara sexuellt stimulerad för läkemedlet att verka.
 2. Svälj tabletten hel tillsammans med ett glas vatten.
 3. Tala om för din läkare om du upplever biverkningar av din behandling eller om behandlingen är för svag. Läkaren kan komma att justera din dos.
 4. Överskrid aldrig dosen som ordinerats åt dig.
 5. Om du har tagit för stor dos av Levitra bör du kontakta din läkare. Du kan komma att uppleva fler biverkningar som t.ex. allvarlig ryggsmärta.

Levitra bipacksedel

Levitra bipacksedel hos FASS
Ladda ner bipacksedel för Levitra från FASS

Levitra munsönderfallande tabletter, bipacksedel hos FASS
Ladda ner bipacksedel för Levitra munsönderfallande tabletter från FASS

Senast granskat:  24-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Levitra 20 mg

Levitra 5 mg

Levitra 10 mg

Levitra 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Levitra är känt för att inte orsaka lika omfattande biverkningar som andra PDE5-hämmare, men likt alla andra läkemedel kan det ändock orsaka vissa biverkningar hos vissa män. Det är bra om du känner till vilka eventuella biverkningar Levitra kan orsaka innan du börjar din behandling, så att du kan vidta lämpliga åtgärder om de skulle inträffa. 

Sluta genast att ta Levitra och uppsök akutvård om du får en allergisk reaktion av läkemedlet. Tecken på en allergisk reaktion är nässelutslag (nässelfeber), andningssvårigheter, svullnad i läppar, hals och mun.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 män eller fler)

Huvudvärk.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 män eller färre):

Yrsel, ansiktsrodnad, nästäppa, matsmältningsbesvär.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 män eller färre):

Svullnad av hud och slemhinnor (t.ex. ansikte, läppar och svalg), sömnproblem, domningar eller minskad känsel, sömnighet, påverkad syn som t.ex. röda ögon, påverkat färgsinne, smärta eller obehag i ögonen, ljuskänslighet, ringande ljud i öronen, svindel, ökad hjärtfrekvens, hjärtklappning, andöd, nästäppa, sura uppstötningar (halsbränna), magkatarr, magont, kräkningar, illamående, diarré, muntorrhet, höjda nivåer av leverenzymer i blodet, utslag eller rodnad i huden, ryggvärk eller muskelvärk, muskelstelhet, förlängd erektion (priapism), sjukdomskänsla.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 män eller färre):

Konjunktivit (inflammation i ögat), allergisk reaktion, ångest, svimning, minnesförlust, krampanfall, förhöjt tryck i ögat (även kallat glaukom), ökat tårflöde, påverkan på hjärtat, högt eller lågt blodtryck, näsblod, påverkad leverfunktion som visar sig i leverfunktionstest, överkänslighet i huden för solljus, smärtsamma erektioner, bröstsmärta.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Blod i urinen, blod i urinen eller i sperman.

Detta är endast en sammanfattning över biverkningar förknippade med Levitra. I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett förteckning, läs alltid igenom bipacksedeln före du börjar din behandling.

Andra läkemedel och Levitra

Tala alltid om för din läkare om du tar några som helst läkemedel. Detta inkluderar inte bara receptbelagda läkemedel utan även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Du ska inte börja ta Levitra eller helt sluta ta Levitra utan att ha talat med din läkare. Några läkemedel kan interagera med Levitra och påverka dess funktion. Dessa inkluderar:

Nitrater eller läkemedel vid kärlkramp (angina pectoris). Ditt blodtryck kan påverkas allvarligt om du tar dessa läkemedel samtidigt som Levitra. Läkemedel som har en påverkan på hjärtrytmen, som exempelvis kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

Eller läkemedel vid hiv-infektion, antisvampmedel som ketokonazol eller itrakonazol, Erythromycin eller klarithromycin (antibiotika), alfa-receptorblockerare, som kan förskrivas vid högt blodtryck eller godartad prostataförstoring (BPH) eller riociguat.

När du inte ska ta Levitra

Patienter med viss sjukdomshistoria ska inte ta Levitra. Detta gäller i synnerhet om du har eller har haft något av följande:

 • En allergi mot vardenafil eller någon annan ingrediens i Levitra.
 • Om du tar nitrater eller läkemedel mot hiv-infektion.
 • Om du är äldre än 75 år och samtidigt tar ketokonazol eller itrakonazol, som är antisvampmedel.
 • Om du har allvarliga hjärtproblem eller nedsatt leverfunktion eller andra leverproblem eller om du får njurdialys.
 • Nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt.
 • Om du har eller har haft lågt blodtryck.
 • Om du har en familjehistoria av ögonsjukdomar som näthinneinflammation.
 • Om du förlorat synen på grund av skada på synnerven, även kallat icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt eller neuropati (NAION).
 • Om du tar riociguat.

Andra sjukdomar och Levitra

Se alltid till att du redogör så noga som möjligt om sjukdomar eller tillstånd som du har eller har haft, eller som finns i din familj.

Detta är särskilt viktigt om du: har problem med hjärtat (eftersom det kan vara riskfyllt för dig att ha sex), har oregelbunden hjärtrytm (arytmi) eller någon medfödd hjärtsjukdom, om du har någon missbildning eller ärrvävnad i din penis, om du har en sjukdom som kan orsaka priapism (långvarig och ofta smärtsam erektion), magsår, hemofili eller om du upplever plötslig försämring av synen eller synförlust.

Levitra, mat och dryck och alkohol

Du kan vanligtvis ta Levitra tillsammans med måltid utan att det påverkar effekten av läkemedlet. Om du tar Levitra tillsammans med en stor måltid kan det ta längre tid för behandlingen att börja verka.

Samtidigt intag av Levitra och alkohol är inte farligt men alkohol kan påverka din förmåga att få en erektion, vilket kan motverka effekten av läkemedlet.

Drick inte grapefruktjuice när du tar Levitra eftersom det kan påverka upptagningen av läkemedlet i din kropp.

Levitra, graviditet och amning

Levitra är en behandling vid erektil dysfunktion hos män och ska inte tas av kvinnor.

Körförmåga och hantering av maskiner

Du ska kunna köra bil som vanligt när du tar Levitra. Om du dock skulle uppleva någon biverkan som kan påverka din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner rekommenderas det att du avstår, och kontaktar din läkare.

Senast granskat:  24-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Levitra 20 mg

Levitra 5 mg

Levitra 10 mg

Levitra 10 mg

Vanliga frågor: Levitra

Vanliga frågor: Levitra

Kan jag dricka alkohol i kombination med Levitra?

Det finns inga kända skadliga interaktioner mellan Levitra och alkohol, dock är det rekommenderat att du avstår från att dricka eftersom alkohol kan orsaka erektionsproblem och därmed motverka effekten av läkemedlet.

Kan jag köra bil när jag tar Levitra?

Ja, du ska kunna köra bil som vanligt så länge du inte upplever någon biverkan som kan påverka din körförmåga eller ditt omdöme. Om så är fallet, kontakta läkare och avstå helt från att köra bil.

Hur ska Levitra förvaras?

Levitra ska förvaras i rumstemperatur. Förvara tabletterna i sin orginalförpackning. Detta underlättar identifiering och skyddar dem mot ljus och fukt.  

Kan jag vara allergisk mot Levitra?

Levitra innehåller: vardenafil, krospovidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri).

Ta inte Levitra om du har en allergi mot någon av ovan innehållsämnen.

Kan jag köpa Levitra receptfritt?

Nej. Levitra är ett receptbelagt läkemedel. 

Finns generisk Levitra?

Ja, sedan 2018 finns Levitra som generiskt läkemedel kallat Vardenafil. Här kan du läsa mer om Vardenafil och begära ditt recept.

Hur köper jag Levitra online hos Treated.com?

Välj din dos och mängd tabletter, klicka på "Beställ nu" och fyll i det medicinska frågeformuläret. Detta innehåller frågor om din allmänhälsa, dina erektionsproblem och eventuella andra läkemedel du tar eller sjukdomar du har eller har haft. Därefter granskas dina svar av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen skrivs ett e-recept ut följt av att ditt läkemedel skickas från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU. Beställningar som godkänns innan klockan 17.00 skickas samma dag och levereras nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  24-06-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här