Spedra

 • Avanafil

Spedra är en ett snabbverkande läkemedel tillverkat av Menarini och avsett för behandling av erektil dysfunktion.

Vi vill göra det så enkelt, säkert och smidigt som möjligt för dig att behandla dina symptom. Alla våra beställningar granskas av våra legitimerade läkare och ditt läkemedel levereras direkt till din dörr i en diskret förpackning.

Beställ nu för leverans tisdag 19 december
Pris inkluderar receptförskrivning, expressleverans och läkemedel.
kan förskrivas av läkaren om patienten har en sjukdomhistoria som innebär en ökad risk för biverkningar.
329 kr
Säker betalning
Registrerat apotek
Expressleverans
Inget konto behövs
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Spedra är en ett snabbverkande läkemedel tillverkat av Menarini och avsett för behandling av erektil dysfunktion.

Vi vill göra det så enkelt, säkert och smidigt som möjligt för dig att behandla dina symptom. Alla våra beställningar granskas av våra legitimerade läkare och ditt läkemedel levereras direkt till din dörr i en diskret förpackning.

Översikt

Spedra är ett läkemedel mot erektionsproblem, även känt som erektil dysfunktion, som tillverkas av det italienska läkemedelsföretaget Menarini. Spedra, som lanserades så sent som 2014, som är som kändast för sin väldigt snabba verkningstid. Spedra har i kliniska tester visat sig nås in effekt så snabbt som inom 15 minuter, vilket är avsevärt mycket snabbare än snarliknande läkemedel som Viagra och Levitra.

 1. Finns i tre olika doser
 2. Ger verkan redan efter 15-30 minuter
 3. Effekten varar i upp till fem timmar

Vad innebär erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion är något som de allra flesta män råkar ut för i varierande omfattning någon gång i livet. Beräkningar visar på att ca 20 miljoner män världen över redan har sökt hjälp för impotensrelaterade problem.

Hos de som råkar ut för erektionsproblem i yngre ålder kan ofta stress, mental hälsa eller prestationsångest vara en bakomliggande orsak. Det är dock vanligare att äldre män påverkas, och kan då härledas till bland annat det allmänna hälsotillståndet och försämrad blodcirkulation.

Hur behandlar Spedra erektionsproblem?

Den aktiva substansen i Spedra är PDE5-hämmaren Avanafil som verkar på ett liknande sätt som både sildenafilcitrat (Viagra) och vardenafil (Levitra) och hämmar aktiviteten av det kroppsegna enzymet PDE5.

Enzymet PDE5 ansvarar i kroppen för att reglera blodflödet till bland annat penis. Detta genom att dra ihop, alternativt vidga blodkärl för en minskad respektive ökad blodgenomströmning. För att en erektion ska uppstå vid exempelvis sexuell upphetsning krävs det att blod strömmar till penis. När denna process hämmas eller avbryts uppstår det som kallas erektil dysfunktion (“erektionsproblem”). Spedra verkar genom att hämma aktiviteten av det blodflödesreglerande enzymet för att främja mer blod till penis och därmed en starkare och mer hållbar erektion.

 

Spedra finns i tre olika styrkor: 50mg, 100mg samt 200mg. Styrkan som du förskrivs beror på vilken eller vilka sorters behandlingar du har provat förut, och huruvida dessa var effektiva eller ej. Beroende på resultat så kan din dos höjas eller sänkas av din läkare.

När du köper denna typ av läkemedel via internet är det viktigt att se till så att du köper en ett genuint läkemedel. Beställ endast från registrerade internetapotek som har tillstånd från det brittiska läkemedelsverket och som arbetar med legitimerade läkare.

Om du vill ta reda på om Sildenafil kan vara en lämplig behandling av dina symptom ber vi dig fylla i vårt undersökningsformulär. Detta granskas av en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta läkemedel är säkert att förskriva till dig. Om ditt föreslagna läkemedel godkänns skickas din beställning från vårt apotek och levereras hem till dig inom 24 timmar.

Beställ nu

Hur du använder Spedra

Ta alltid Spedra precis så som din läkare ordinerat läkemedlet åt dig. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta alltid Spedra exakt enligt din läkares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en 100 mg tablett, vid behov.
 3. Ta din tablett 15-30 minuter innan sexuell aktivitet.
 4. Spedra kan tas med eller utan mat (notera att verkningstiden kan fördröjas om Spedra tas tillsammans med en stor måltid.
 5. Kom ihåg att Spedra bara hjälper om du är sexuellt stimulerad.
 6. Använd aldrig mer än en tablett per dygn.
 7. Överskrid aldrig den dos som ordinerats åt dig.

Spedra bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Spedra från FASS

Spedra, biverkningar

Våra läkare har din säkerhet som högsta prioritet och förskriver aldrig ett läkemedel som anses kunna äventyra sin hälsa. Som med alla läkemedel kan Sildenafil orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, ansiktsrodnad, nästäppa.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Yrsel, dåsighet, sinushuvudvärk, förhöjd kroppstemperatur, ryggsmärta, ökad puls/ökad hjärtfrekvens, dimsyn, matsmältningsbesvär.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare eller färre):

Smärta i nedre delen av buken, diarré, hudutslag, blödning från penis, influensa, muskelspasmer, Pollakisuri (täta trängningar till vattenkastning), hudirritation.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar som är förknippade med Spedra. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du påbörjar denna behandling. Skulle du uppleva någon av biverkningarna ovan bör du kontakta din läkare omedelbart. 

Andra läkemedel och Spedra

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Sildenafil . Avbryt eller påbörja inte användning av detta läkemedel utan att först konsultera din läkare eller apotekare.

Följande läkemedel och behandlingar kan påverka huruvida Spedra är lämpligt för dig: Nitrater, läkemedel för behandling av HIV/Aid, antimykotika, alfablockerare, mediciner mot oregelbunden hjärtrytm, antibiotika mot bakterier eller virus, medicin mot epilepsi, amprenavir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenavir eller verapamil.

Spedra ska ej användas tillsammans med några andra läkemedel för impotens.

Andra sjukdomar och Spedra

Tala om för din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller symptom: Hjärtattack under de senaste 6 månaderna; allvarliga lever- eller njurproblem; kärlkramp; lågt/högt blodtryck; oregelbundna hjärtslag; ärftliga ögonproblem.

Varningar och försiktighet

Tala om för din läkare ifall du har hjärtproblem. Det kan då vara riskfyllt för dig att ha sex. Tala även om för din läkare ifall du har blödningsstörning eller aktivt magsår.

Priapism (långvarig och smärtsam erektion): priapism är en ihållande erektion som varar i 4 timmar eller mer. Detta kan drabbamän med underliggande tillstånd som sickelcellsjukdom, multipel myelom eller leukeumi. Om inte priapism behandlas omedelbart kan den penila vävnaden skadas och resultera i permanent potensförlust.

Tala även om för din läkare om du har något som helst tillstånd som påverkar formen på penis, t.ex. vinkling, Peyronies sjukdom eller kvarnös fibros. 

Vanliga frågor: Spedra

Kan jag dricka alkohol i kombination med Spedra?

Alkohol kan eskalera biverknignar såsom dåsighet, yrsel, ökad hjärtfrekvens och sänkt blodtryck och kan även tillfälligt försämra din förmåga att få en erektion. För att kunna maximera effekten av Spedra rekommenderas det därför att du begränsar din alkoholkonsumtion innan du tar Spedra. 

Kan jag dricka grapefruktjuice samtidigt som jag tar Spedra?

Grapefruktjuice kan öka exponeringen för Spedra för patienten och därför bör man undvika att dricka grapefruktjuice minst 24 timmar före intag av Spedra.

Kan jag köra bil när jag tar Spedra?

Spedra ska generellt sätt inte påverka din förmåga att köra bil. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Hur ska Spedra förvaras?

Förvara Spedra i sin originalförpackning, torrt i rumstemperatur och undan direkt solljus.

Kan jag vara allergisk mot Spedra?

Använd ej Spedra om du är känslig eller allergisk mot någon av följande ingredienser: Avanafil, mannitol, fumarsyra, hydroxipropylcellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, kalciumkarbonat , magnesiumstearat och gul järnoxid (E172).

Kan jag köpa Spedra receptfritt?

Nej. Spedra är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av legitimerade läkare. Treated.com erbjuder en EU-godkänd nättjänst som låter oss förskriva receptbelagda läkemedel om det anses säkert och att göra så.

För att köpa Spedra ber vi dig fylla i vårt undersökningsförmulär så noggrant du kan. Detta granskas sedan av en av våra läkare för att avgöra huruvida Sildenafil är ett lämpligt och säkert läkemedel för dig.

Är Spedra rätt behandling för mig?

Fyll i vårt undersökningsformulär med all relevant information om din hälsa. Om detta läkemedel anses säkert för dig skrivs ett elektroniskt recept till vårt apotek som skickar ut din beställning för leverans redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Spedra omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel