Spedra

Innehållsförteckning
Var den här artikeln till hjälp?

Vilka biverkningar kan man få av Spedra?

Det är inte alls säkert att du kommer känna av några biverkningar av Spedra. De allra flesta män kan faktiskt använda det med väldigt få eller inga problem alls . De vanligaste biverkningarna av avanafil förekommer hos upp till 1 av 10 användare, medan de sällsynta biverkningarna förekommer hos upp till 1 av 1000 användare.

Att veta om vilka biverkningar som kan dyka upp kan hjälpa dig att hantera dem om de inträffar.

 • Vanliga biverkningar
 • Mindre vanliga biverkningar
 • Sällsynta biverkningar

De vanligaste biverkningarna av Spedra förekommer hos upp till 1 av 10 patienter. För det mesta är symtomen milda och går snabbt över. De försvinner också oftast när man använt läkemedlet några gånger, eftersom kroppen vänjer sig vid läkemedlets effekter.

De vanligaste biverkningarna av Spedra är:

 • Huvudvärk
 • Ansiktsrodnad
 • Nästäppa

Om symtomen kvarstår eller är allvarligare än normalt ska du berätta det för din förskrivande läkare, som kanske kan justera dosen.

Följande biverkningar är ovanliga och förekommer hos upp till 1 av 100 patienter:

 • Yrsel
 • Trötthet
 • Dåsighet
 • Blockerade bihålor
 • Dimsyn
 • Illamående
 • Värmevallningar
 • Andnöd
 • Ryggont
 • Förändringar i hjärtrytmen
 • Förhöjda leverenzymer

Följande biverkningar förekommer hos mindre än 1 av 1000 patienter, så även om de kan uppstå och du bör vara medveten om dem, är det mycket osannolikt att du kommer att uppleva någon av dem:

 • Influensa eller influensaliknande symtom
 • Täppt och rinnande näsa
 • Gikt
 • Hösnuva
 • Övre luftvägsproblem
 • Utslag
 • Diarré
 • Penissjukdomar
 • Näsblod
 • Feber
 • Viktökning
 • Smärta i ländryggen
 • Smärta i sidan av bröstet
 • Spontana erektioner utan stimulering
 • Svullna anklar
 • Onormala blodprovsresultat
 • Onormala nivåer av kreatin
 • Snabb puls
 • Spasmer
 • Frekvent urinering
 • Sömnlöshet
 • För tidig utlösning
 • Olustkänsla
  Rastlöshet
 • Bröstsmärta
 • Värk och smärta i musklerna
 • Genital klåda
 • Svaghet
 • Högt blodtryck
 • Färgad urin
 • Njurproblem
 • Avvikande PSA-värden (prostatatest)

Vad ska jag göra om jag får dimsyn efter att ha tagit Spedra?

Medan de flesta av symtomen listade ovan är milda och bör avta snabbt, ska man söka läkarvård omedelbart om man får dimsyn när man tar Spedra. Om din syn försämras eller om du tappar synen på ett eller båda ögonen, måste du genast uppsöka läkare.

För mer information om allvarliga biverkningar, se förpackningen som kommer med din medicin. Där hittar du alla biverkningar du kan stöta på och vad du ska göra om de uppstår.

Kan Spedra orsaka biverkningar på lång sikt?

För det mesta är eventuella biverkningar av Spedra kortvariga och upphör oftast helt när du har tagit det några gånger. Om det inte finns någon anledning att oroa sig över svårighetsgraden av dessa biverkningar, bör du kunna fortsätta ta medicinen enligt anvisningarna.

Om biverkningarna kvarstår bör du rapportera dessa till din förskrivande läkare så att de kan diskutera andra alternativ med dig, som till exempel att sänka dosen eller prova en annan behandling.

Symtom som varar under en längre tid är sällsynta men kan vara av en allvarligare natur. Om du upplever någon av dessa biverkningar ska du genast tala om det för din förskrivande läkare eller söka läkarvård omedelbart om det står det i instruktionerna i bipacksedeln.

Vad ska jag göra om jag får biverkningar av Spedra?

Oavsett hur obetydliga du tror att biverkningarna är, kan du alltid prata med din förskrivare om du upplever problem när du tagit Spedra några gånger.

I vissa fall måste du söka läkarvård omedelbart. Det är väldigt sällsynt att det händer, men det är viktigt att veta för säkerhets skull om det skulle inträffa. Dessa allvarliga symtom inkluderar:

 • Priapism (en erektion som inte avtar efter fyra timmar)
 • Dimsyn
 • Hörselnedsättning som ibland visar sig i yrsel
 • Plötslig synförlust på ett eller båda ögonen

Om man råkar ut för priapism kan det efter fyra timmar leda till allvarliga skador på penis och resultera i att du inte längre kan få erektion. Om du misstänker att du fått priapism är det viktigt att söka läkarvård omedelbart.

Kan jag minska risken för biverkningar på Spedra?

Det viktigaste sättet att undvika biverkningar på Spedra är att ta medicinen enligt instruktionerna. Detta kommer inte bara att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av behandlingen, utan det minskar också eventuella problem du kan få.

Du bör också undvika att dricka grapefruktjuice när du använder Spedra eftersom det kan öka effekten av medicinen och öka risken för biverkningar.

Alkohol är också bäst att undvika när du använder avanafil, eftersom det kan interagera på ett sätt som sänker blodtrycket och orsakar yrsel. Alkohol är också en viktig orsak till erektil dysfunktion, så intaget bör hållas till ett minimum om du vill få ut så mycket som möjligt av behandlingen.

05 (2)

Varningar när du tar Spedra: vad du behöver veta

Dina förskrivande läkare kommer att kunna bedöma riskerna med att ta Spedra innan de erbjuder dig behandlingen. Men de kan bara göra det om du har gett dem all relevant information om eventuella medicinska tillstånd du har eller är benägen att få, samt eventuella mediciner du tar eller nyligen har tagit.

Vissa förhållanden gör att det inte är lämpligt, eller till och med farligt, att använda Spedra. Detsamma gäller andra mediciner du tar. I vissa fall räcker det att minska dosen för att minimera riskerna.

Kan användning av Spedra tillsammans med andra läkemedel orsaka interaktioner?

Vissa mediciner interagerar med Spedra på ett sätt som kan orsaka biverkningar eller till och med utgöra en allvarlig hälsorisk. Avanafil kan orsaka interaktioner med nitrater vilket kan leda till allvarliga blodtrycksfall och utgöra en allvarlig hälsorisk. Detta inkluderar mediciner för högt blodtryck och partydroger som amylnitrater.

Hiv-behandlingar som ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir och atazanavir är heller inte kompatibla med Spedra.

Vissa svampbehandlingar bör också undvikas när du använder Spedra, såsom ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol och vissa antibiotika, inklusive klaritromycin eller telitromycin.

Det finns vissa behandlingar där Spedra kan vara olämplig eller där en lägre dos kan behövas för att minimera risken för interaktioner. Dessa inkluderar alfablockerare, arytmimediciner, epilepsibehandling med karbamazepin, vissa humörstabilisatorer och amprenavir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenavir, verapamil och riociguat.
Spedra ska heller inte tas tillsammans med ett svampdödande medel som heter terbinafin, eftersom det kan göra att Spedra inte fungerar så bra som det borde.

Jag har ett medicinskt tillstånd. Kan jag använda Spedra ändå?

Precis som Spedra kan interagera med vissa läkemedel, finns det även vissa hälsotillstånd som gör att Spedra inte är lämpligt för dig och andra där användningen måste övervakas. Detta kan innebära att man startar på en 50 mg dos för att se om du får önskad effekt av behandlingen utan eventuella biverkningar.

Bland de tillstånd som kommer att behöva övervakas om Spedra ordineras finner man alla typer av hjärtsjukdomar, benägenhet för priapism (ostimulerade erektioner som varar i timmar), aktiva magsår och alla tillstånd som påverkar formen på din penis.

Vem bör inte använda Spedra?

Det finns vissa tillstånd som gör att Spedra är olämpligt för dig att använda. Var noga med att berätta för din förskrivande läkare om medicinska tillstånd du kan ha. Genom att berätta för läkarna om eventuella medicinska tillstånd kan de göra en detaljerad bedömning innan de ordinerar behandling.

 • De vanligaste hälsotillstånden där användningen av Spedra inte rekommenderas är följande:
 • högt blodtryck,
 • lågt blodtryck,
 • angina,
 • allvarliga njursjukdomar,
 • allvarliga ögonsjukdomar
 • allergier mot någon av ingredienserna i Spedra.

Dessa kan utgöra en allvarlig hälsorisk och kommer sannolikt innebära att en annan behandling måste övervägas.

Vad händer om min hälsa förändras när jag tar Spedra?

Om din hälsa förändras när du använder Spedra eller om du diagnostiserats med ett nytt tillstånd, oavsett om det är relaterat till erektil dysfunktion eller inte, ska du tala om det för din förskrivande läkare.

Du kan rekommenderas ett annat läkemedel eller en justering av din nuvarande dos. Om du har problem med ditt tillstånd eller behandling kan du rapportera det till våra experter inom ditt patientområde.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1086 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.