Sildenafil

Sildenafil kontraindikationer och varningar

Sildenafil är säkert att ta för i princip alla som lider av ED. Men vissa hälsotillstånd kan innebära att Viagra inte är säkert för dig, eller ger dig en högre risk för biverkningar. En del andra mediciner kan också påverka hur väl Viagra fungerar.

Du bör alltid konsultera med en läkare innan du använder Viagra. Du kan också skicka ett meddelande till oss om du har en fråga eller om något ändras.

Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Mr Craig Marsh
Apotekare
den oktober 15, 2022.
Träffa Craig  
Craig
Var den här artikeln till hjälp?

Är Viagra farligt?

För de flesta män är Viagra inte farligt. Men för män med vissa tillstånd kan det vara det.

För det mesta kommer du förmodligen inte att märka några biverkningar alls om du tar Viagra, och om du gör det kommer de sannolikt att vara ganska milda.

Viagra kan vara extra farligt om det tas av någon som också tar nitrater eller kväveoxid. Denna kombination av läkemedel är inte säker. Du bör göra förskrivaren medveten om du för närvarande tar eller nyligen har tagit denna typ av läkemedel.

Viagra är en säker behandling som har genomgått omfattande kliniska tester. Det har använts framgångsrikt av miljontals män runt om i världen. Det är viktigt att komma ihåg att Viagra är ett läkemedel och är inte för fritidsbruk. Du ska inte ta Viagra om du inte har ED.

Sildenafil varningar

Hur bra Viagra funkar för dig kan ha mycket att göra med andra hälsotillstånd. Du bör känna till vilka hälsotillstånd som vanligtvis varnas för, vad det innebär för din behandling och hur du kan hålla dig frisk samtidigt som du fortfarande kan få bra erektioner.

En av de bra grejerna med sildenafil är att den kommer i tre olika doser. Detta innebär att din förskrivare kan justera styrkan i din behandling för att passa dina behov.

De flesta män börjar med dosen 50mg. Men varje individs medicinska historia kan påverka deras startdos.

Å ena sidan, om du märker milda biverkningar på 50mg men att Viagra annars fungerar bra för dig, kan din förskrivare sänka dosen till 25mg.

Å andra sidan, om du känner att dina erektioner inte är så bra som du hade velat när du tar 50mg och du inte har upplevt biverkningar, kan din förskrivare öka till den maximala dosen 100mg.

Du löper större risk att utveckla ED om du har diabetes . ED kan orsakas av olika fysiska faktorer kopplade till diabetes.

Det finns dock några goda nyheter. Diabetiker med ED kan framgångsrikt behandlas med Viagra eller andra PDE5-hämmare. En klinisk studie visade att nästan 60% av diabetikerna med ED rapporterade erektionsförbättringar när de tog Sildenafil .

Om du har diabetes och Viagra inte hjälper dig att få bättre erektioner finns det andra alternativ, inklusive icke-orala alternativ som injektioner, krämer och vakuumpumpar.

ED är vanligtvis associerad med män som har högt blodtryck . Blodkärl som stelnar kan förhindra att en bra blodtillförsel når penis, vilket i sin tur gör det svårt att få stånd. En annan aspekt av hypertoni och ED är att sildenafil kan interagera med några av de aktiva ingredienserna som finns i vissa blodtrycksläkemedel.

Viagra kan användas med försiktighet av personer med högt blodtryck, men förskrivaren kommer kanske vilja kontrollera blodtrycksnivåerna.

Alla biverkningar som uppstår vid användning av sildenafil ska rapporteras till din läkare. Om du märker några biverkningar som en förändring av blodtrycket eller hjärtklappning bör du söka läkarvård.

Höjer Viagra blodtrycket?

En förändring av blodtrycket är en ovanlig biverkning av Viagra . Om du märker av symtom på förändring i blodtrycket, ska du tala med din förskrivare.

Viagra har visat sig sänka blodtrycket något . Om du redan har lågt blodtryck kan din förskrivare föreslå en alternativ ED-behandling.

Viagra kan fortfarande användas på ett säkert sätt om du är över 70 år. Din läkare kan behöva ta hänsyn till andra hälsotillstånd men Sildenafil kan fortfarande vara ett alternativ.

Du kan komma att börja med 25mg dosen för att se hur din kropp reagerar på behandlingen. Detta är ofta fallet för personer med underliggande njur- eller leverproblem, eftersom dessa tillstånd kan ändra hastigheten för hur lång tid det tar för Viagra att gå ur kroppen.

Kardiovaskulära komplikationer, som ibland finns hos män över 70 år, kan innebära att Viagra inte är den mest lämpliga formen av ED-behandling.

Om du är över 70 år och i allmänhet mår bra, kan Sildenafil betraktas som ett alternativ för att hjälpa till med erektil dysfunktion.

Prostatakirurgi kan orsaka erektionsproblem . Men Viagra och andra PDE5-hämmare kan framgångsrikt användas som en del av en penisrehabilitering

Det är viktigt att ha ett samtal med din läkare eller specialist om att återfå sexuell funktion efter operationen.

Om oral medicinering inte fungerar finns det andra ED-behandlingsalternativ man kan prova.

Sildenafil och Viagra kontraindikationer

Alla kan inte ta Sildenafil eller Viagra. Personer med allvarliga hjärt- eller leverproblem, sällsynta ärftliga ögonsjukdomar som retinitis pigmentosa eller de som har upplevt synförlust på grund av NAION (icke-arteritisk AION) bör varnas så att de inte tar Sildenafil.

Det kan finnas ett samband mellan sildenafil och permanent skada på synen hos personer med ärftliga ögonsjukdomar .

Andra tillstånd att ta hänsyn till när man tittar på Sildenafil som ED-behandling inkluderar Peyronies sjukdom eller deformitet av penis, sicklecellanemi, leukemi, multipelt myelom, magsår, hemofili och andra tillstånd relaterade till blodproppar.

Om PDE5-hämmare inte är en lämplig ED-behandling på grund av en medicinsk kontraindikation kommer din läkare att kunna diskutera andra alternativ med dig.

Kan du ta Viagra efter en hjärtattack?

Hur du återhämtar dig efter en hjärtattack kan påverka när eller om du kan ta Viagra. När din läkare säger att det är okej att ägna sig åt måttlig fysisk aktivitet kan du sätta fart på sexlivet igen. Men skulle du behöva lite hjälp för att uppnå erektion kan Viagra hjälpa.

Den medicin du ordineras efter en hjärtinfarkt kan ibland interagera med Viagra. Vi kommer att prata mer om Viagra och läkemedelsinteraktioner längre ner på sidan.

När du har ett samtal med en läkare eller förskrivare om behandling av ED se till att informera förskrivaren om din medicinska historia. Om du är orolig om effekterna av Viagra är ansträngande för hjärtat bör du prata med din läkare.

Kan du ta Viagra om du har en hjärtsjukdom?

Om du kan ta Viagra när du har en hjärtsjukdom beror på ett antal faktorer. Detta kan inkludera din ålder, hur allvarligt ditt tillstånd är och vilka mediciner du tar. Den som ordinerar din medicin kommer att ta hänsyn till dem.

Remember to only take Viagra or Viagra Connect as your clinician advises. If you have any questions while you're taking it, just log into your account and send us a message.

Vilka läkemedel ska inte tas med Viagra?

Det finns flera läkemedel som inte ska tas tillsammans med Viagra. Nitrater (läkemedel som föreskrivs för bröstsmärta), kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit (även kallat “poppers”) och Riociguat.

Om du tar något av dessa läkemedel måste du informera den ordinerande läkaren. De kan tala om för dig vilka andra ED-behandlingar som kan vara lämpligare för dig.

Viagra och nitrater för bröstsmärta

Sildenafil och nitrater ska inte tas tillsammans eftersom de båda kan sänka blodtrycket. De potentiella hypotensiva effekterna av varje läkemedel i kombination kan resultera i betydande livshotande biverkningar .

Om du har fått nitrat för bröstsmärta eller annat tillstånd måste du prata med din läkare om att ta Viagra.

Viagra och läkemedel mot pulmonell hypertoni

Sildenafil, den aktiva ingrediensen i Viagra, används också för att behandla pulmonell hypertoni. Om du redan tar läkemedel för att behandla pulmonell hypertoni kan det därför finnas en kumulativ effekt som kan orsaka farliga biverkningar.

Viagra och Riociguat

Riociguat används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertoni (högt blodtryck orsakat av blodproppar i lungorna). Om det tas tillsammans med en PDE5-hämmare som Viagra kan läkemedlets hypotensiva effekter öka. Det betyder att ditt blodtryck kan sjunka för lågt.

För att undvika farliga interaktioner, var noga med att berätta för din läkare vilka mediciner du tar.

Det finns några läkemedel som potentiellt kan leda till interaktioner när de tas med Viagra. Beslutet att ta dessa läkemedel samtidigt kan utvärderas av förskrivaren individuellt, eftersom det kan kräva övervakning.

Beroende på vilken medicin du tar kan din läkare föreslå en lägre startdos av Viagra för att se hur du mår.

Blodtrycksmedicin och Viagra

Din förskrivare behöver veta om du tar blodtrycksmedicin. Detta är viktigt oavsett vilken typ av blodtrycksbehandling du använder.

Kategorin av läkemedel som kallas alfa-blockerare används för att behandla högt blodtryck och förstorad prostata. Alfa-blockerare kan interagera med Viagra och därmed leda till biverkningar.

Om du tar alfa-blockerare och har ED är det normalt att Viagra (eller andra PDE5-hämmare) bara ordineras när ditt blodtryck är välkontrollerat . Bli inte förvånad om din läkare föreslår att du börjar med 25mg dosen.

Lisinopril tillhör gruppen läkemedel som kallas ACE-hämmare och är en annan behandling för högt blodtryck. Det kan tas tillsammans med PDE5-hämmare som Viagra, men det kan kräva övervakning.

Om du upplever biverkningar som tyder på lågt blodtryck, till exempel svimning, yrsel eller snabb puls eller hjärtklappning, tala då med din läkare. Dessa biverkningar är mer troliga att uppstå när du börjar ta sildenafil.

Losartan kan hjälpa till att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Det är en angiotensin-II-receptorantagonist. Sildenafil kan påverka hur mycket Losartan sänker blodtrycket. De kan tas tillsammans men man kan behöva vara extra försiktig.

Amlodipin är ett annat blodtryckssänkande läkemedel. Därför bör försiktighet iakttas vid användning tillsammans med Viagra.

Terazosin är en alfa-blockerare. Därför bör du vara medveten om eventuella biverkningar som kan ge lågt blodtryck om det tas med Viagra.

Vissa blodtrycksläkemedel som betablockerare kan vara kopplade till ED . Därför bör du tala med din läkare om du tar dem och märker EDsymtom. Det finns olika typer av behandlingar för högt blodtryck och det kan vara värt att utforska dem tillsammans med din läkare, för att se om problemet löser sig.

Antidepressiva och Viagra

Antidepressiva läkemedel kan orsaka ED för vissa män . Men psykisk hälsa och förmågan att få erektion kan också kopplas samman. Som med alla mediciner, och som vi har nämnt många gånger tidigare, bör du meddela din läkare om du tar antidepressiva medel. Detta kan påverka hur man behandlar din ED.

Sertralin och Viagra

Sertralin är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som används för att behandla depression. SSRI kan kopplas till ED, vars frekvens uppskattas till mellan 25-73% . Om du tar SSRI ska du informera din läkare om du märker av några ED-symtom. Sluta inte ta din medicin eller gör några ändringar förrän du har diskuterat detta med din läkare. Sertralin och Viagra kan användas tillsammans men kan kräva övervakning.

Kan du ta Viagra samtidigt som andra ED-behandlingar?

Viagra är ett utmärkt val för många män som upplever ED. Men för vissa kanske det inte fungerar så bra som de hade hoppats. Detta kan göra att man blir frestad att hitta något att lägga till för att få bättre erektioner. Att göra det kan vara farligt och rekommenderas inte.

Kan du ta Cialis och Viagra tillsammans?

Att blanda Cialis och Viagra är inte en bra idé. Att göra det kan vara farligt och ökar sannolikheten att biverkningar uppstår, inklusive priapism, som kan orsaka allvarliga skador på cellerna i din penis. Det är också värt att notera att båda läkemedlen, även om de innehåller olika aktiva ingredienser, fungerar på samma sätt. Därför ökar inte kombinationen av två PDE5-hämmare din erektion.

Så, om du överväger att ta Cialis och Viagra tillsammans, eftersom din nuvarande behandling inte fungerar för dig, är det första du ska göra att prata med din läkare. Det finns massor av behandlingsalternativ för ED på marknaden och de flesta ED-fall kan behandlas framgångsrikt utan att riskera viktiga penisceller.

Blanda naturläkemedel med Sildenafil

Du bör inkludera alla växtbaserade läkemedel när du talar om för din läkare vilka mediciner du tar. Detta gör att de kan kontrollera om kombinationen är säker för dig att ta. Till exempel kan naturläkemedlet johannesört göra sildenafil mindre effektivt.

Kan du ta Viagra samtidigt som andra ED-behandlingar?

Att dricka alkohol samma dag som du tar Viagra kommer sannolikt inte att orsaka interaktioner. Det är dock förmodligen bäst att hålla ditt drickande måttligt eftersom för mycket alkohol kan försämra din förmåga att få stånd, även om du har Viagra med dig för att förbättra din prestation.

Ta partydroger med Viagra

Partydroger har en egen omfattande lista över potentiella problem, eftersom du aldrig riktigt vet vad det är du stoppar i din kropp. Om du sedan börjar blanda dem med andra mediciner, till exempel Viagra, kan det bli en katastrof.

Det är också fullt möjligt att partydroger kopplas till orsaken ED. Biverkningarna av att ta partydroger som kokain kan innebära att det är svårare att få erektion.

Ingrediensen amylnitrit, som finns i “poppers”, i kombination med Viagra kan orsaka ett allvarligt blodtrycksfall. Som vi redan har berört bör sildenafil och nitrater aldrig tas tillsammans.

Viagra och gräs (eller cannabis) bör också undvikas. Cannabis är känt för att ha en negativ effekt på förmågan att fungera sexuellt. På grund av brist på vetenskaplig forskning på området är det dock svårt att fastställa det exakta sambandet mellan gräs och ED. Detta kan också sägas om de potentiella interaktionerna mellan cannabis och Viagra. De som använder gräs för rekreationsändamål bör inte ta Viagra, eftersom man inte riktigt vet hur de två kommer att interagera med varandra.

Om du är orolig för ditt bruk av partydroger kan du prata med din läkare. Du kan också leta efter lokala ideella organisationer eller beroendemottagningar där du kan få hjälp med dina frågor.

Hur man undviker läkemedelsinteraktioner med sildenafil

Listan över potentiella läkemedelsinteraktioner när du tar sildenafil kan verka lite skrämmande. Men det finns ett enkelt sätt att hålla borta interaktioner, och det är att vara helt öppen och ärlig när du pratar med din läkare om din medicinering. Ge dem hela bilden så kommer de att kunna fatta välgrundade beslut om din behandling.

 

Vad du kan göra för att minimera eventuella interaktioner är att läsa bipacksedeln som kommer med din behandling och ta din medicin enligt anvisningar från förskrivaren. Om du märker några biverkningar när du tar Viagra, rapportera dem till din läkare för att se om några justeringar kan behöva göras.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref5
Reference Popover #ref6
Reference Popover #ref7
Reference Popover #ref8
Reference Popover #ref9
Reference Popover #ref10
Reference Popover #ref11
Den här sidan är medicinskt granskad av Mr Craig Marsh, Apotekare den oktober 15, 2022. Nästa granskning utförs den oktober 15, 2024.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.7

Vårt genomsnittliga betyg av 16378 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.