Cialis

Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Dr. Daniel Atkinson
Klinisk chef
den oktober 13, 2022.
Träffa Daniel  
Daniel
Var den här artikeln till hjälp?

Kommer jag att få biverkningar av Cialis?

Det är omöjligt att veta vem som kommer att få biverkningar av en medicin, och än mindre vilka dessa biverkningar kan vara eller deras svårighetsgrad. Vad vi kan göra är att prata om sannolikheten för att biverkningar uppstår och vad som kan göras för att hantera dem.

För det första är biverkningar av Cialis Daily sällsynta, de vanligaste drabbar bara var tionde person av dem som använder det. De allra vanligaste biverkningarna är också oftast milda och i många fall knappast märkbara. Dessutom kan de ofta avta ju mer du använder Cialis, eftersom kroppen vänjer sig vid medicinen.

Det finns också några saker du kan göra för att minimera risken. Detta inkluderar att dricka mycket vatten. Du kan också minska risken för lågt blodtryck eller yrsel genom att avstå från alkohol när du tar medicinen.

Om du är orolig för biverkningar från Cialis ska du prata med förskrivaren. De kan prata igenom riskerna med dig och till och med justera din dos eller rekommendera en annan behandling om det behövs.

Vad kan jag göra om jag får huvudvärk av Cialis?

En av de vanligaste biverkningarna av Cialis är huvudvärk. Det är mer troligt att det inträffar när du tar Cialis för första gången och brukar bara hålla i sig i några minuter. Ofta avtar huvudvärken ju mer du använder behandlingen.

Det finns några saker du kan göra för att undvika huvudvärk i början av behandlingen, som att ta en huvudvärkstablett med paracetamol. Det är också viktigt att undvika att bli uttorkad, så se till att dricka mycket vatten för att hjälpa till att minimera risken.

Om din huvudvärk kvarstår eller är väldigt svår, sluta använda Cialis och tala med din förskrivande läkare. Med deras hjälp bör du kunna hitta en annan behandling som hjälper mot dina erektionsproblem utan att ge dig huvudvärk.

Är det normalt att få ryggont när man tar Cialis?

Även om de flesta biverkningarna av Cialis (tadalfil) inte skiljer sig nämnvärt från andra orala ED-läkemedel, är ryggsmärtor något vanligare. Det betyder inte nödvändigtvis att det kommer att drabba dig, men skulle det göra det tenderar symtomen att vara milda, och färre än 1% av användarna avbryter behandlingen av den anledningen .

Om du upplever mild till måttlig ryggsmärta kan smärtstillande medicin hjälpa, det kan vara paracetamol, ibuprofen eller en lokalbehandling som appliceras direkt på området som fungerar för dig. Om du har väldigt ont är det bäst att avbryta behandlingen och prata med din läkare som kan undersöka närmare och erbjuda dig en annan behandling.

Vilka andra biverkningar kan Cialis orsaka?

Det finns andra biverkningar som du bör hålla koll på när du tar Cialis. Kom ihåg att det inte betyder att du kommer att uppleva dem, men det är bra att vara medveten om dem innan du börjar ta en ny medicin.

 • Vanliga biverkningar av tadalafil

 • Mindre vanliga biverkningar av tadalafil

 • Sällsynta biverkningar av tadalafil

Påverkar 1 till 10 av 100 patienter

 • huvudvärk
 • ryggont
 • muskelvärk
 • smärta i armar och ben
 • värmevallningar 
 • nästäppa
 • matsmältningsbesvär.

Påverkar 1 till 10 av 1000 patienter

 • yrsel
 • magont
 • illamående
 • kräkningar
 • reflux
 • dimsyn
 • smärta i ögonen
 • andningssvårigheter
 • blod i urinen
 • långvarig erektion
 • hjärtklappning 
 • snabb puls
 • högt blodtryck
 • lågt blodtryck
 • näsblod
 • ringer i öronen
 • svullnad i händerna
 • fötter eller anklar
 • trötthet

Påverkar 1 till 10 av 10 000 patienter

 • svimning
 • krampanfall och minnesförlust
 • svullnad i ögonlocken
 • röda ögon
 • plötslig förämring eller förlust av hörsel
 • utslag (kliande röda små blåsor på huden)
 • blödning från penis
 • förekomst av blod i sperma
 • ökad svettning

Hur länge varar biverkningar från Cialis?

Om du får biverkningar när du tar Cialis är de oftast ganska milda. De brukar också avta snabbt, allteftersom kroppen vänjer sig vid medicinen. Med andra ord är det inte troligt att du kommer ha några problem efter några timmar om du över huvud taget upplever några problem.

Långsiktiga biverkningar av Cialis är sällsynta, men om du är orolig kan du alltid diskutera dem med din förskrivare. Det första alternativet kan vara att sänka dosen, vilket kan minimera eller få bort problemet helt. Eller så kanske det är bättre att hitta en annan behandling som passar dig bättre, en där du inte behöver få några pågående biverkningar alls.

Det finns flera behandlingar mot erektil dysfunktion tillgängliga, så det finns goda skäl att vara optimistisk att det kommer finnas en annan medicin som är minst lika effektiv.

Behöver jag göra något åt biverkningarna jag får av ​​Cialis?

Det beror helt på hur allvarliga de är. Om dina biverkningar är allvarliga, till exempel en allergisk reaktion, måste du sluta använda Cialis och omedelbart söka läkarvård.

Om du tycker att biverkningarna inte är så farliga och behandlingen fungerar bra annars, kan du fortsätta använda Cialis. Men om du har besvär som du känner av hela tiden och som inte avtar, kanske du vill överväga ett annat alternativ. Patienter och vårdpersonal kan rapportera eventuella biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket.

I vilket fall som helst kan du alltid diskutera eventuella problem med din läkare. Ibland kan även de mildaste biverkningarna hanteras genom att sänka dosen och det finns tips för att minimera sannolikheten för att de uppstår över huvud taget.

Vilka interaktioner med tadalafil bör jag känna till?

Det är jätteviktigt att du berättar för din förskrivande läkare om andra mediciner du tar. Detta gäller även behandlingar du tar som inte är relaterade till erektil dysfunktion, liksom alla receptfria läkemedel eller tillskott.

Läkemedel som tillhör en grupp som kallas nitrater, kan interagera med PDE5-hämmare, såsom Cialis, och bör inte tas tillsammans.


Interaktioner med tadalafil är relativt få, men vissa kan utgöra allvarliga hälsorisker.

Läkemedel som kan orsaka interaktioner med tadalafil

 • Alfablockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urinsymtom i samband med godartad prostatahyperplasi)
 • Andra läkemedel mot högt blodtryck
 • Riociguat (ett läkemedel som används för pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, kan också reagera med tadalafil och förändra läkemedlets hypotensiva effekter.)
 • Läkemedel som ketokonazol tabletter (för behandling av svampinfektioner) och proteashämmare för behandling av aids eller hiv-infektion
 • Fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antikonvulsiva läkemedel)
 • Rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol
 • Andra behandlingar för erektil dysfunktion
 • Nitrater

Att ta Cialis med nitrater

Nitrater kan inte tas med Cialis, eftersom de kan interagera på ett sätt som kan leda till allvarliga hälsoproblem. Cialis sänker blodtrycket utan att interagera med andra mediciner, så när det används med nitrater kan det leda till ett kraftigt blodtrycksfall. Om du tar nitrater, även för rekreativ användning, ska du tala om det för din läkare.

Det bör också noteras att användning av tadalafil vid högt eller lågt blodtryck kan komma att orsaka oönskade biverkningar. Om du lider utav något av de följande tillstånden bör du se till att din läkare är medveten om detta innan du tar Cialis.

Cialis och läkemedel för högt blodtryck

Högt blodtryck, även känt som hypertoni, kan göra Cialis olämpligt. Vissa blodtrycksbehandlingar kan också fungera som en kontraindikation. Till exempel kan Lisinopril och Cialis anses olämpligt, men det kan bero på dina specifika hälsorisker.

Så länge din läkare har informerats fullständigt om alla mediciner du tar, kommer de att kunna bedöma eventuella risker och skriva ut en behandling som är säker för dig.

Kan man blanda Cialis och alkohol

Att dricka alkohol när du använder Cialis kommer förmodligen inte att orsaka några större problem om du dricker med måtta, men det kan leda till blodtrycksfall och öka sannolikheten för huvudvärk om du dricker för mycket.
Dessutom är alkohol en primär orsak till erektil dysfunktion, så det kan åtminstone förvärra de problem som du tar Cialis för. Med andra ord kan Tadalafil och alkohol blandas, men att dricka stora mängder alkohol rekommenderas inte.

Vad händer om man tar Cialis tillsammans med partydroger?

Alla droger kan komma att interagera med andra substanser, så det rekommenderas inte att ta droger när du använder Cialis. Du bör också vara medveten om att partydroger ofta blandas med andra ingredienser, varav några av dem kan göra att de allvarliga biverkningar ökar när du använder Cialis.

Kom ihåg att Cialis inte är ett afrodisiakum så du kan bara få och behålla en erektion om du är sexuellt upphetsad.

02

Varningar och kontraindikationer: När ska jag inte ta Cialis?

Cialis kan vara ett alternativ som inte är säkert för dig om du lider av vissa sjukdomar. Då måste man i så fall överväga en annan behandling. För de flesta män med ED finns det alltid olika alternativ, så oroa dig inte om det visar sig att Cialis är olämpligt för dig.

Som med alla behandlingar är den främsta kontraindikationen med Cialis allergier mot någon av dess ingredienser. Även om det är sällsynt bör du omedelbart söka läkarvård om du märker en svullen mun, tunga, hals eller ansikte och andningsproblem.

Om du har haft en hjärtinfarkt eller allvarlig hjärtsjukdom kommer du inte att kunna ta Cialis. Detsamma gäller om du haft en stroke. Lågt eller väldigt högt blodtryck gör också tadalafil olämplig att använda.

Slutligen kan risken för NAION (icke-arteritisk AION), även kallad optikusinfarkt, öka vid användning av Cialis. Så om du är benägen att få detta tillstånd måste man överväga en annan behandling.

När kommer en läkare att säga att jag ska vara försiktig eller använda en låg dos?

Vissa tillstånd innebär inte automatiskt att du inte kan ta Cialis, men din läkare kan anse att det är onödigt att riskera. Ibland räcker det med en lägre dos eller att man övervakar användningen.

Kan jag ta Cialis efter en prostataoperation?

Cialis ordineras ofta till män som genomgått en prostatektomi och kan hjälpa till att bevara erektil funktion efter operationen . Men alla patienter är olika, så den dosering och typ av behandling som är effektiv kan variera från person till person.

Om du ska genomgå en prostataoperation är det troligt att läkaren också kommer att diskutera penisrehabilitering efter proceduren. Cialis kan vara ett alternativ för vissa män. Om du tidigare har genomgått prostatakirurgi, se till att din läkare vet om det så att de kan bedöma och ge dig de bästa behandlingsalternativenmot erektionsproblem

Behöver jag vara försiktig med Cialis om jag har diabetes?

Att använda Tadalafil om man har diabetes är i stort sett säkert, men du bör se till att din läkare är medveten om tillståndet innan de ordinerar en behandling. Diabetes är en vanlig orsak till erektil dysfunktion och Cialis är en av flera ED behandlingar som kan förskrivas.
Det är möjligt att de som lever med diabetes har en ökad risk för biverkningar när de tar Cialis, ibland relaterat till interaktioner mellan de olika medicinerna. När det gäller nitrater är risken för allvarliga interaktioner hög. Av denna anledning kan Cialis inte ordineras tillsammans med nitratmedicin.

Kom ihåg att ta Viagra eller Viagra Connect precis som din läkare rekommenderat. Om du har några frågor medan du tar det, loggar du bara in på ditt konto och skickar ett meddelande till oss.

Hur kan jag försäkra mig om att Cialis är säkert för mig?

Det första du kan göra för att försäkra dig om att Cialis är säkert för dig att ta, är att vara så ärlig som möjligt mot din förskrivande läkare. Det innebär att berätta om alla behandlingar du för närvarande eller nyligen har tagit och hålla dem uppdaterade om eventuella förändringar i din hälsa.
Det näst viktigaste att göra är att följa instruktionerna ordentligt, läs bipacksedeln innan du startar din kur och följ anvisningarna från din läkare eller apotekspersonal. Detta hjälper dig att få ut det bästa av din behandling med minimal risk för biverkningar eller andra hälsoproblem.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Den här sidan är medicinskt granskad av Dr. Daniel Atkinson, Klinisk chef den oktober 13, 2022. Nästa granskning utförs den oktober 13, 2024.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1086 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.