Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Adenuric

Febuxostat

Adenuric tabletter, som innehåller den aktiva ingrediensen febuxostat, är ett läkemedel till för att förhindra och behandla gikt. Den dagliga dosen kan stoppa giktkristaller från att byggas upp och därmed minska symptomen.

Hos Treated.com kan du både få och förnya dina recept på Adenuric och andra giktbehandlingar smidigt online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept och få ditt ärende granskat av en legitimerad läkare. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

+1200 recensioner via Trustpilot
Adenuric80 mg

Adenuric 80 mg innehåller 80 mg av den aktiva ingrediensen febuxostat. Rekommenderad dos hos vuxna är en tablett dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Adenuric120 mg

Adenuric 120 mg innehåller 120 mg febuxostat. Rekommenderad dos en tablett dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 22 september

Adenuric tabletter, som innehåller den aktiva ingrediensen febuxostat, är ett läkemedel till för att förhindra och behandla gikt. Den dagliga dosen kan stoppa giktkristaller från att byggas upp och därmed minska symptomen.

Hos Treated.com kan du både få och förnya dina recept på Adenuric och andra giktbehandlingar smidigt online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept och få ditt ärende granskat av en legitimerad läkare. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Översikt

Översikt - Adenuric

Adenuric tabletter innehåller den aktiva ingrediensen febuxostat som verkar för att minska mängden urinsyra i blodet. Dessa typer av läkemedel kallas xantinoxidashämmare och är förebyggande behandlingar mot gikt. Överskott av urinsyra (urat) kan byggas upp och orsaka att mikroskopiska kristaller, så kallade giktkristaller, bildas i lederna, vilket kan förvandlas till smärtsamma giktsymptom.

 1. Verkar genom att sänka urinsyranivåerna
 2. Minskar symptomen med tiden
 3. Kommer i smidig tablettform

Kroppens urinsyrehalter styrs vanligtvis av njurarna, så att överskott av urinsyra, även kallat urat, kan lämna kroppen i urinen och avföringen. Men hos vissa människor misslyckas denna process och slutar fungera effektivt, vilket ger en högre mängd urinsyra i blodet och i vissa fall kan det inte längre förbli lösligt. Vid detta skede kan det omvandlas till natriumuratkristaller som upptar mellanrummen mellan lederna. Kristallerna irriterar lederna, även kallad synoviumet, vilket orsakar smärta och begränsad rörlighet. Uppbyggnaden av kristallerna finns oftast i extremiterna, i synnerhet stortån men också i knän och armbågar. Kristallerna kan följaktligen klumpas samman och bilda synliga klumpar under huden. Dessa kallas för tophi och de kan växa och orsaka skada på brosk och ben.

Vilka drabbas av gikt?

Gikt finns i alla folkgrupper men insjuknandet sker vanligtvis i medelåldern - där män något vanligare drabbas än kvinnor. Hos män träder det som vanligast in efter 30 års ålder, medan motsvarande ålder hos kvinnor är 60 år. Det finns flera riskfaktorer som kan öka chanserna för gikt, såsom högt blodtryck, diabetes, njursjukdom, högt kolesterol och osteoartrit. Gikt kan även orsakas av läkemedel som används för att behandla ovan nämnda tillstånd.

Det finns även en korrelation mellan ohälsosamma faktorer som kost med höga halter av puriner, som rött kött, fisk och skaldjur, slaktbiprodukter, öl, sprit och söta drycker, och gikt. Därför kan en läkare komma att uppmuntra till positiva livsstilsförändringar, såsom viktnedgång eller kostomläggning. I tillägg till ovan, är tillståndet även ärftligt.

Hur Adenuric behandlar gikt

Du kan smidigt beställa Adenuric för att behandla besvär förknippade med gikt. Adenuric verkar genom att hämma processen som utförs av enzymet xantinoxidas, som är ansvarigt för att producera urinsyra. Detta, i sin tur, minskar den totala mängden urat i kroppen så att kristaller blir mindre benägna att bildas. Adenuric ordineras normalt sett inte som smärtlindring vid gikt, utan som en långtidsbehandling som syftar till att förebygga giktanfall. Giktsymptom kan initialt förvärras medan kroppen reglerar mängden urat i bloden.

Att leva med gikt kan vara smärtsamt och att ta sig tiden att uppsöka vårdcentral och ett apotek för något så enkelt som receptförnyelse kan i många fall upplevas som en stor ansträngning. Hos Treated.com har vi emellertid gjort det väldigt smidigt. Vår team av legitimerade läkare och apotekspersonal finns tillgängligt för dig dygnet runt - och allt du behöver göra för att begära ditt recept är att fylla i ett snabbt, medicinskt frågeformulär. Alla godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  22-07-2020
Bruksanvisning

Så tar du Adenuric tabletter

Ta alltid Adenuric precis så som ordinerats åt dig. Se även till att ta dig tiden att läsa igenom den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta alltid Adenuric i linje med läkarens anvisningar.
 2. Tabletterna ska tas oralt (genom munnen) och kan tas med eller utan mat.
 3. Om du upplever ett giktanfall ska du vänta tills dina symptom avtar innan du påbörjar behandlingen.
 4. Ta din dagliga dos varje dag, även om du inte upplever några symptom.
 5. Sluta inte ta Adenuric utan att läkaren uttryckligen sagt åt dig att göra det.

Anvisningarna ovan är endast en sammanfattning över hur du använder Adenuric. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, där du hittar kompletta anvisningar.

Adenuric bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Adenuric från FASS

Senast granskat:  22-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Adenuric 80 mg

Adenuric 120 mg

Biverkningar

Biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Adenuric orsaka vissa biverkningar men alla användare behöver inte uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand.

Om du drabbas av anafylaktisk chock eller en allvarlig allergisk reaktion ska du uppsöka akutavdelningen på närmsta sjukhus. Symptom på överkänslighet omfattar men är inte begränsade till: mycket allvarliga hudutslag, blåsor eller utgjutning i vanligen en kroppsöppning som munnen eller könsorganen. Detta åtföljs ofta av feber, halsont, trötthet, förstorade lymfkörtlar, leverförstorning eller leversvikt och förhöjt antal vita blodkroppar. Om du upplever muskelsmärta eller svaghet, ansiktsvullnad eller andningssvårigheter ska du genast kontakta din läkare.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Diarré, huvudvärk, onormala svar på leverfunktionstest, utslag, illamående, svullnad orsakad av vätskeretention eller förvärrade giktsymptom.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Aptitminskning, förändrade blodsockernivåer, överdriven törst, ökade blodfettnivåer, viktökning, förlorad sexualdrift, sömnlöshet, sömnighet, yrsel, domningar, stickningar, parestesi, förändrat eller nedsatt smaksinne, onormalt EKG, oregelbunden hjärtrytm (arytmi), hjärtklappning, rodnad, höjt blodtryck, hosta, andfåddhet, smärta eller obehag i bröstet, luftvägsinfektion, bronkit, muntorrhet, buksmärta, flatulens, halsbränna, matsmältningsbesvär, förstoppning, ökat behov att tömma tarmen, illamående, klåda, nässelfeber, inflammation i huden, missfärgning av huden, hudrodnad tillsammans med små knöl i huden, utslag, andra hudsjukdomar, muskelkramp, muskelsvaghet, bursit eller artrit, smärta i extremiteter, ryggont, blod i urinen, onormalt frekvent urinering, onormala urinprov, nedsatt njurfunktion, bröstsmärta, sten i gallblåsan, njurarna eller gallkanalerna, ökad mängd TSH-hormoner, abnormala blodtestresultat eller erektil dysfunktion (erektionsproblem).

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användar eller färre):

Muskelskada, svullnad i hudens djupare skikt (särskilt runt läppar, ögon, könsdelar, händer, fötter eller tunga), plötsliga andningssvårigheter, hög feber och mässlingsliknande hudutslag, förstorade lymfkörtlar, förstorad lever, hepatit, leversvikt, förhöjt antal vita blodkroppar, hudrodnad, olika hudutslag, Stevens-Johnsons syndrom, nervositet, törstkänsla, tinnitus, dimsyn eller synförändring, håravfall, munsår, inflammation i bukspottkörteln (vanliga symptom vid inflammation i bukspottkörteln är buksmärta, illamående och kräkningar, ökade svettningar, muskel- och/eller ledstelhet, onormalt låg mängd blodkroppar, brådskande behov av att urinera, förändrad eller minskad mängd urin på grund av inflammation i njurarna eller gulsot).

Ovan är endast en summering över eventuella biverkningar förknippade med Adenuric. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling, där hittar du en komplett genomgång.

Andra läkemedel och Adenuric

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra receptbelagda eller receptfria läkemedel när du fyller i det medicinska frågeformuläret, detta eftersom vissa läkemedel kan interagera med Adenuric. Särskilt om du tar något av följande: teofyllin, azatioprin och merkaptopurin.

Andra sjukdomar och Adenuric

Din läkare kommer att behöva veta om du har eller någonsin har haft: hjärtproblem, njursjukdom, allergisk reaktion mot allopurinol, leversjukdom, avvikelser i leverfunktionstestresultat, Lesch-Nyhan-syndrom eller eventuella sköldkörtelproblem.

Senast granskat:  22-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Adenuric 80 mg

Adenuric 120 mg

Vanliga frågor

Vanliga frågor: Adenuric

Kan jag dricka alkohol när jag tar Adenuric?

Då alkoholkonsumtion kan förvärra giktsymptom rekommenderas det att du diskuterar att eventuellt reducera ditt alkoholintag med din läkare innan du börjar denna behandling.

Kan jag köra bil när jag använder Adenuric?

Adenuric kan orsaka biverkningar som bland annat dimsyn, yrsel, sömnighet och stickningar som potentiellt kan påverka din körförmåga. Om du skulle uppleva några av dessa biverkningar är det viktigt att du avstår från att köra bil eller hantera maskiner.

Kan jag använda Adenuric när jag är gravid?

Du bör tala med din läkare innan du börjar använda Adenuric om du är gravid, försöker att bli gravid eller ammar.

Hur ska Adenuric förvaras?

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte Adenuric efter utgångsdatumet.

Kan jag vara allergisk mot Adenuric?

Adenuric innehåller: febuxostat, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal hydratiserad kiseldioxid. Filmdrageringen innehåller: opadry II gul, 85F42129 innehållande: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogoler 3350, talk, järnoxidgult (E172).

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Adenuric receptfritt?

Nej, du kan bara köpa Adenuric om en läkare skrivit ut ett recept åt dig. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du begära ditt recept på Adenuric.

Är Adenuric rätt behandling för mig?

Du kan få och förnya dina recept på Adenuric online genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Om du lider av gikt och tror att du kan vara en lämplig kandidat för läkemedlet kan en av våra legitimerade läkare skriva ut behandlingen åt dig (förutsatt att det anses vara säkert, lämpligt och ändamålsenligt för dina besvär). Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  22-07-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1245 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här