Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Colchicine (Colrefuz - kolkicin)

Colchicine

Colchicine (kolkicin), som säljs i Sverige under namnet Colrefuz, är en receptbelagd behandling till för att behandla gikt. Tabletterna verkar genom att begränsa antalet vita blodkroppar som flyttar sig till det inflammerade ledområdet, vilket minskar svullnad.

Vi vet att det inte alltid är enkelt att ta sig tiden att boka en läkartid, besöka vårdcentral och apotek för att få eller förnya ett recept. Hos oss på Treated.com behöver du endast fylla i ett medicinskt frågeformulär - sedan sköter vi resten.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
500 mcg

En tablett innehåller 500 mikrogram av den aktiva ingrediensen kolkicin. Rekommenderad dos kommer bestämmas beroende på om du behandlar en kraftig giktattack eller om du tar läkemedlet i förebyggande syfte. Din läkare kommer bestämma dosen.

Beställ nu för leverans måndag 1 mars

Colchicine (kolkicin), som säljs i Sverige under namnet Colrefuz, är en receptbelagd behandling till för att behandla gikt. Tabletterna verkar genom att begränsa antalet vita blodkroppar som flyttar sig till det inflammerade ledområdet, vilket minskar svullnad.

Vi vet att det inte alltid är enkelt att ta sig tiden att boka en läkartid, besöka vårdcentral och apotek för att få eller förnya ett recept. Hos oss på Treated.com behöver du endast fylla i ett medicinskt frågeformulär - sedan sköter vi resten.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Colrefuz (kolkicin)

Colrefuz (kolkicin) tabletter användas för att behandla de ofta smärtsamma symptomen vid gikt. Läkemedlet tillverkas av Actavis och går i Sverige under namnet Colrefuz. Den aktiva ingrediensen i Colrefuz är kolkicin. Denna substans hjälper till med att lindra den ledsvullnad som kommer i samband med gikt. Colrefuz är ett receptbelagt läkemedel, vilket innebär att en person endast kan köpa läkemedlet efter att en läkare skrivit ut ett recept.

 1. Receptbelagt läkemedel mot gikt
 2. Lindrar smärtsamm ledsvullnad
 3. Tillverkas av Actavis

Vad är gikt?

Gikt är en typ av artrit som drabbar lederna och gör dem svullna och ömma. En giktattack orsakas oftast på grund av en ackumulering av urinsyra, även känd som urat. Återstoden av urinsyra i kroppen tas vanligen upp av njurarna och överskottet lämnat i regel kroppen genom urinen och avföringen. Men hos vissa människor störs regleringen av denna restprodukt vilket leder till att för mycket urinsyra kan finnas kvar i kroppen. Detta gör att små giktkristaller lägger sig i och runt lederna och i ledvätskan. I takt med att dessa kristaller ligger kvar orsakar de inflammation och obehag.

Detta tillstånd är vanligast hos män och äldre personer, men de första fallen av skov presenterar sig oftast i personens medelålder. Detta betyder dock inte att kvinnor och yngre människor inte diagnostiseras med gikt utan vem som helst kan utveckla symptom. Vissa livsstilsfaktorer kan även tros öka en persons chanser att få gikt. De vanligaste är högt blodtryck, diabetes, högt alkoholintag eller intag av drickor med socker eller stort intag av kost rik på puriner (som finns i bland annat sardiner och lever).

Behandla gikt

När gikt behandlas är det därför inte ovanligt att läkaren kommer föreslå att göra positiva livsstilsförändringar. Dessa kan handla om att försöka förlora vikt om du är överviktig, äta en mer hälsosam kost, minska ditt alkoholintag, ta bort söta drycker från din diet och se till att du dricker tillräckligt med vatten under hela dagen. Under en giktattack bör du vila berörd kroppsdel, försöka ha den stående om möjligt och tillämpa isförpackningar för att lindra svullnaden. Om gikt lämnas obehandlat kan det i vissa fall leda till permanent ledskada, njursten och synliga klumpar under huden (så kallad tophi).

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) förskrivs ofta för att lindra symptom vid gikt. Men för dem som inte tål denna medicin eller inte märker av några förbättringar finns andra behandlingar, som t.ex. Colrefuz.

Colrefuz extraheras från växten crocus. Det verkar genom att reducera smärtsam svullnad förknippad med gikt genom att förhindra överskottsmängder av vita blodkroppar att resa till de drabbade lederna. Alltför många vita blodkroppar orsakar bildandet av mjölksyra och andra inflammatoriska enzymer i det angripna området. Genom att hindra dem från att nå sin destination kan svullnaden desarmeras och smärtan lindras.

Köp Colrefuz (kolkicin) online

Colrefuz finns att köpa i vårt onlineapotek. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms ändamålsenlig skrivs ett e-recept ut åt dig. Alla godkända beställningar skickas med expressleverans och blir levererade redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  11-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid noggrant din förskrivares instruktioner när du använder Kolkicin. Se även till att du läst igenom och förstått informationen i den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. På så vis kan du maximera effekten av Kolkicin samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta alltid Kolkicin enligt din läkares anvisningar.
 2. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 3. Överskrid aldrig ordinerad dos. För stor dos av kolkicin kan vara giftigt och, i vissa extrema fall, orsaka dödsfall.
 4. Om du glömt att ta Kolkicin ska du inte kompensera för detta med att ta dubbel dos. Ta tabletten så snart du kommer på eller hoppa över den om det är dags för din nästa dos.

Vid en giktattack

 1. Rekommenderad dos är initialt två tabletter följt av en tablett, en timme efter att attacken passerat. Lämna 12 timmar innan du tar en ny dos. Ta aldrig mer än tre tabletter på 24 timmar.
 2. Behandlingen bör avslutas när smärtan har lättat eller när sammanlagt 12 tabletter har tagits.
 3. Överskrid inte gränsen på 12 tabletter Kolkicin under en vecka.

Förebyggande av gikt

 1. Vid förebyggande av gikt är rekommenderad dos en tablett två gånger dagligen.
 2. Din förskrivare kommer att bestämma längden av din behandling.

Ovan information är endast en summerande guide av hur du tar Kolkicin. Kompletta anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln.

Colrefuz bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Colrefuz från FASS

Senast granskat:  11-08-2020
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Colrefuz orsaka vissa biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Sluta omedelbart att ta Colrefuz och besök omgående akut läkarvård om du känner dig illamående, kräks, har magsmärtor eller diarré.

Övriga biverkningar (okänd frekvens):

Feber, halsont, kraftig blödning, blåmärken, hudproblem, nervsmärta, svaghet eller domningar, gastrointestinal blödning, leverskador, håravfall, hudutslag, svaga muskler, njurproblem, oregelbunden eller avsaknad av menstruation, dysmenorré, minskat spermieantal.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, där du hittar en komplett lista över eventuella biverkningar.

Andra läkemedel och Colrefuz

När du fyller i vårt medicinska frågeformulär är det viktigt att du informerar vår läkare om vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria sådana. Detta då vissa läkemedel kan interagera med Colrefuz och påverka eller hämma dess funktion.

Colrefuz kan interagera med följande läkemedel: antibiotika som klaritromycin, erytromycin och telitromycin, antivirala läkemedel som ritonavir, atazanavir och indinavir, ciklosporin, svampmedel som ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol, verapamil, diltiazem, disulfiram, cimetidin, tolbutamid, digoxin, fibrater och statiner.

Andra sjukdomar och Colrefuz

Du bör alltid redogöra detaljerat för din sjukdomsbild och sjukdomshistoria för din förskrivare, i synnerhet om du har något av följande: allvarliga blodrubbningar eller hjärt-, njur-, lever- eller matsmältningsproblem.

Kvinnor i fertil ålder och/eller de som är gravida eller ammar ska inte ta Colrefuz.

Senast granskat:  11-08-2020
Vanliga frågor: Kolkicin

Vanliga frågor: Colrefuz (kolkicin)

Kan jag dricka alkohol när jag tar Colrefuz?

Det finns inga kända interaktioner mellan Colrefuz och alkohol. Dock kan alkoholkonsumtion förvärra symptom vid gikt. Därför är det mer gynnsamt för dig om du avstår från att dricka alkohol om du har gikt.

Kan jag köra bil när jag använder Colrefuz?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som negativt kan påverka din körförmåga. Då ska du avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Colrefuz användas när jag är gravid?

Nej. Colrefuz ska inte användas av kvinnor i fertil ålder eller av gravida eller om du är eller försöker bli gravid. Colrefuz ska inte heller användas om du ammar.

Hur ska Colrefuz förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel i dess originalförpackning, utom räckhåll för kraftigt ljus och barn.

Kan jag vara allergisk mot  Colrefuz?

Använd inte Colrefuz om du är allergisk mot någon av ingredienserna nedan.

Colrefuz innehåller: kolkicin, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat.

Kan jag köpa  Colrefuz receptfritt?

Nej. Colrefuz är ett receptbelagt läkemedel. Detta innebär att du endast kan köpa läkemedlet genom att ha fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare.

Är Colrefuz rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig skrivs ett e-recept ut åt dig. Därefter skickas läkemedlet direkt från vårt apotek i Storbritannien och levereras direkt hem till dig nästa arbetsdag.

Senast granskat:  11-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här