Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Simvastatin

Simvastatin

Simvastatin är ett läkemedel som används för att sänka nivåerna av kolesterol i blodet. Det förskrivs i de fall där kolesterolsänkande diet inte lyckats sänka nivåerna.

Det har aldrig varit såhär enkelt att få tillgång till den behandlingen du behöver för att sänka farligt högt kolesterol. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Simvastatin Oral lösning SF20 mg/5 ml

Denna lösning innehåller 20 mg simvastatin per 5 ml. En typiskt daglig dos vid högt kolesterol kan vara 10, 20 eller 40 mg, delat upp i två eller tre separata administreringar.

+ Gratis expressfrakt
Simvastatin Oral lösning SF40 mg/5 ml

Den högre koncentrationen om 40 mg per 5 ml kan användas i de fall där det finns en förhöjd risk för hjärtproblem eller om det finns en familjehistoria av högt kolesterol. Daglig dos varierar mellan 5-40 mg dagligen, som delas upp i flertalet administreringar.

+ Gratis expressfrakt
Simvastatin10 mg

Tabletten på 10 mg kan sättas in som startdos, eller förskrivas till dem som löper en förhöjd risk för biverkningar.

+ Gratis expressfrakt
Simvastatin20 mg

Tabletten på 20 mg är rekommenderad startdos. Tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Simvastatin40 mg

Din läkare kan komma att justera dosen till 40 mg om lägre doser varit otillräckliga.

+ Gratis expressfrakt
Simvastatin80 mg

Denna dos innehåller 80 mg simvastatin och är den dagliga maxdosen. Förskrivs endast om lägre doser inte varit tillräckliga i att sänka kolesterolet.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Simvastatin är ett läkemedel som används för att sänka nivåerna av kolesterol i blodet. Det förskrivs i de fall där kolesterolsänkande diet inte lyckats sänka nivåerna.

Det har aldrig varit såhär enkelt att få tillgång till den behandlingen du behöver för att sänka farligt högt kolesterol. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Översikt

Simvastatin är ett generiskt läkemedel avsett för att sänka nivåerna av totalkolesterol i blodet hos patienter där en kolesterolsänkande diet och motionsprogram varit otillräcklig med detta. Simvastatin finns tillgängligt i en rad olika doser där den rekommenderade startdosen typiskt är 10 eller 20 mg, som tas som en tablett en gång dagligen. Simvastatin tillverkas av flera olika läkemedelsföretaget, däribland Almus, och är den generiska versionen av läkemedlet Zocord. Det verkar likadant i kroppen, det vill säga genom att sänka kolesterolet. Simvastatin finns även tillgängligt som oral lösning.

Många svenskar är ovetandes om att kolesterolet, trots att det är ett fett, är en substans som kroppen behöver för att fungera normalt. Kolesterolets uppgift i kroppen är att tas upp av proteiner i levern där det omvandlas till lipoproteiner, förkortat LDL, innan det transporteras runt via blodomloppet. När dessa fetter sedan nått sin destination i kroppen spelar de en viktig roll i bildandet av friska cellstrukturer.

Höga halter av lipoproteiner är emellertid det som orsakar problem. När LDL samlas i överflöd orsakar de åtstramning av artärerna och höjer därmed risken för sjukdomar relaterade till dålig cirkulation då blodet får det svårare att flöda fritt genom artärerna. Stroke, angina eller hjärtattack är alla exempel på komplikationer som kan uppstå på grund av dålig blodcirkulation.

Vissa personer kan vara genetiskt predisponerade för högt kolesterol, medan andra kan uppleva det som en följd av annan sjukdom, som t.ex. diabetes. Livsstilsfaktorer är även en viktig bidragande orsak. Personer som har stort intag av mättade fetter i kosten, personer som röker eller regelbundet dricker större mängder alkohol eller är fysiskt inaktiva är mycket mer benägna att utveckla högt kolesterol.

Därför är det inte helt ovanligt att en första åtgärd vid högt kolesterol är en uppmaning till att lägga om livsstilsvanor som kost, motion och eventuellt sluta röka eller skära ner på alkohol. Men i de fallen där dessa åtgärder är otillräckliga finns det receptbelagda läkemedel som sänker kolesterolet. Dessa läkemedel kommer inte sällan i form av statiner.

Läkemedelsgruppen statiner stör de processer i levern som producerar kolesterol. Behandlingar som Simvastatin, som innehåller den aktiva ingrediensen med samma namn, gör det genom att hämma funktionen av det enzym som stimulerar LDL-receptorer. På detta vis ökas upptaget av kolesterolet från blodet vilket konsekvent sänker patientens kolesterolvärde och minskar risken för allvarliga komplikationer.

Det är inte alltid helt enkelt att ta sig tiden att besöka en vårdcentral och ett apotek för att hämta ut en kolesterolsänkande behandling. Långa köer på vårdcentralen och på apoteken kan göra att du måste offra flera arbetstimmar för att hålla dig frisk. Men som tur är finns det idag lagliga onlinetjänster som Treated.com, där du smidigt, enkelt och säkert kan få och förnya recept online. Alla godkända beställningar skickas med expressändning och levereras redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  28-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Simvastatin enligt din förskrivares anvisningar och enligt de instruktioner som du hittar i den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.
 2. Du kommer regelbundet att behöva mäta ditt kolesterolvärde under behandlingstiden.

 

Simvastatin filmdragerad tablett:

 1. Rekommenderad dos är en 10 mg eller 20 mg tablett som tas en gång dagligen.
 2. Försök alltid ta din dos vid samma tidpunkt varje dag. Det rekommenderas att du ska ta din dos på kvällen.

Simvastatin oral lösning:

 

 1. Den dagliga dosen kommer att vara mellan 5 och 80 g per dag. Det dagliga intaget delas upp i flera separata doser, beroende på vilken koncentration som används.

För både tablett och oral lösning:

 1. Din läkare kan komma att justera dosen efter en tids användning, beroende på hur effektivt läkemedlet har varit i att sänka ditt kolesterol. Maxdosen är 80 mg dagligen.
 2. Patienter som tar Simvastatin ska fortsätta följa den kolesterolsänkande diet och/eller träningsprogram som angivits av läkare.
 3. Överskrid aldrig dosen som ordinerats till dig.
 4. Om du glömt att ta en dos ska du inte ta en dubbel dos för att kompensera för den eller de doser du glömt. Fortsätt din behandling som schemalagt och ta din nästa dos som normalt.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder Simvastatin. Det är viktigt att du alltid tar detta läkemedel enligt din läkares anvisningar och att du läst igenom och förstått informationen i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ladda ner bipacksedel

Simvastatin är ett generiskt läkemedel som tillverkas av olika läkemedelsföretag.
Ovan bipacksedel är för Simvastatin Teva.

Senast granskat:  28-05-2021
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Simvastatin orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte behöver uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård.

Tala genast om för din läkare om du skulle märka av några tecken på en allergisk reaktion eller uppleva smärta, ömhet eller svaghet i musklerna, inflammation av levern eller pankreatit. Mer information finns i bipacksedeln.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Anemi, domningar eller svaghet i armar och ben, huvudvärk, stickningar, yrsel, matsmältningsbesvär, illamående eller kräkningar, hudutslag, håravfall, sömnlöshet eller minnesförlust.

Det här är inte en komplett lista över eventuella biverkningar förknnippade med Simvastatin. I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett lista över rapporterade biverkningar. Läs alltid igenom den noggrant innan användning.

Andra läkemedel och Simvastatin

Din förskrivare kommer alltid behöva veta om du tar eller har tagit några som helst andra läkemedel, då vissa kan påverka funktionen av Simvastatin och vice versa. Tala därför alltid om vilka eventuella andra behandlingar du tar under läkarkonsultation.

Simvastatin kan vara olämpligt att ta tillsammans med ciklosporin, antisvampmedel som itrakonazol, fibrater som gemfibrozil, danazol, antibiotika som erytromycin, läkemedel mot HIV-infektioner som t.ex. indinavir, nelfinavir eller ritonavir, läkemedel mot tuberkulos inklusive rifampicin, kolkicin, antikoagulantia, niacin, verapamil, diltiazem eller amlodipin eller nefazodon.

Andra sjukdomar och Simvastatin

Använd inte Simvastatin om du har en pågående leversjukdom. Det ska inte heller användas av patienter som för närvarande använder mer än en av ovan nämnda behandlingar.

När du fyller i vårt medicinska frågeformulär är det även viktigt att du talar om för vår läkare om du har eller har haft något av följande, då de kan hämma funktionen av Simvastatin eller kräva att läkemedlet administreras med särskild försiktighet: lever-, njur- eller sköldkörtelproblem, muskelproblem som antingen orsakats av användning av annan medicin eller som ärvts.

Använding av Simvastatin kan även kräva särskilda försiktighetsåtgärder om du är av asiatiskt etniskt ursprung, om du regelbundet dricker större mängder alkohol eller är 65 år gammal eller äldre.

Senast granskat:  28-05-2021
Vanliga frågor: Simvastatin

Vanliga frågor: Simvastatin

Kan jag dricka alkohol när jag använder Simvastatin?

Det rekommenderas inte att du dricker större mängder alkohol när du behandlas med Simvastatin, då alkoholkonsumtion kan påverka funktionen av läkemedlet.

Kan jag dricka grapefruktjuice när jag använder Simvastatin?

Nej. Det rekommenderas starkt att du inte dricker grapefruktjuice under tiden du behandlas med Simvastatin då grapefruktjuice innehåller en eller flera ämnen som kan ändra simvastatins effekt.

Kan jag köra bil när jag använder Simvastatin?

Ja. Det tros inte att din körförmåga ska påverkas av detta läkemedel. Om du skulle uppleva någon biverkning som kan påverka din körförmåga eller omdöme ska du dock alltid avstå från att köra och omedelbart kontakta din läkare.

Kan Simvastatin användas när jag är gravid?

Använd inte Simvastatin om du är gravid eller tror du är gravid. Det ska heller inte användas om du ammar.

Hur ska Simvastatin förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel på en säker plats, utom räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Simvastatin?

Simvastatin innehåller: simvastatin, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, butylhydroxianisol (E320), askorbinsyra, citronsyra, hypromellos, titandioxid, makrogol 3350, triacetin (E1518), röd järnoxid , gul järnoxid och svart järnoxid.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Simvastatin receptfritt?

Nej. Simvastatin och alla andra kolesterolsänkande behandlingar är receptbelagda och skrivs endast ut till patienter om behandlingen har bedömts säker, lämplig och ändamålsenlig. En av våra legitimerade läkare kan skriva ut ett recept åt dig om du fyller i vårt korta, medicinska frågeformulär.

Är Simvastatin rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på inom ett par minuter. Allt du behöver göra är att fylla i vårt korta, medicinska frågeformulär - det tar endast fem minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms behandlingen säker och lämplig för dig skrivs därefter ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med expressleverans så du får ditt läkemedel redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  28-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här