Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Eltroxin

Levothyroxine Sodium

Eltroxin tabletter är en behandling vid underaktiv sköldkörtel, även kallat hypotyreos. Läkemedlet innehåller levotyroxinnatrium, vattenfritt, och tillverkas i Storbritannien av läkemedelsföretaget Mercury Pharma. Levotyroxin som är den aktiva ingrediensen finns även i liknande läkemedel så som Euthyrox och Levaxin.

Hos Treated.com är det både smidigt och säkert att få och förnya dina recept online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Eltroxin50 mcg

Denna dosnivå innehåller 50 mcg levotyroxinnatrium, vattenfri och tas helt i linje med din läkares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Eltroxin100 mcg

Den högre dosen innehåller 100 mcg levotyroxinnatrium, vattenfri. Tas enligt läkarens ordination.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Eltroxin tabletter är en behandling vid underaktiv sköldkörtel, även kallat hypotyreos. Läkemedlet innehåller levotyroxinnatrium, vattenfritt, och tillverkas i Storbritannien av läkemedelsföretaget Mercury Pharma. Levotyroxin som är den aktiva ingrediensen finns även i liknande läkemedel så som Euthyrox och Levaxin.

Hos Treated.com är det både smidigt och säkert att få och förnya dina recept online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Översikt

Vad är Eltroxin?

Eltroxin tabletter tillverkas i Storbritannien av Mercury Pharma och används för att komplettera bristen på sköldkörtelhormon i samband med underaktiv sköldkörtel. Den aktiva ingrediensen levotyroxinnatrium (som även finns hos liknande läkemedel Euthyrox och Levaxin), vattenfritt, imiterar tyroxinhormonets verkan och gör att kroppens ämnesomsättning återgår till en normal nivå.

 1. Innehåller levotyroxinnatrium, vattenfritt
 2. Liknar läkemedlet Euthyrox
 3. Kompletterar fallande hormonnivåer i samband med hypotyreos
 4. Hypotyreos drabbar oftast kvinnor

Vad är hypotyreos?

Hypotyreos orsakas av en underaktiv sköldkörtel. Sköldkörteln, som sitter i halsen, har som huvudsaklig uppgift att reglera kroppens ämnesomsättning, något som bidrar till att styra en rad organfunktion som t.ex. muskeltillväxt och matsmältning. När sköldkörteln tillverkar för lite av sköldkörtelhormonerna tyroxin och trijodtyronin kan man diagnostiseras med underaktiv sköldkörtel. Hypotyreos är klart vanligare hos kvinnor än hos män.

Hypotyreos: symptom och diagnos

Det är inte alltid helt enkelt att ställa en diagnos för hypotyreos då symptomen ofta kan variera och vara svårfångade. De kan därtill träda in långsamt, och ibland ta flera år. Symptom vid hypotyreos är flera till antalet och kan skilja sig mellan olika personer. Vanliga symptom är viktuppgång, trötthet, nedsatt ord, depression, koncentrationsproblem och frusenhet, såväl som symptom som orsakar huden och håret att bli torrt.

Hypotyreos klassas som en autoimmun sjukdom. Med detta menas att kroppens egna immunsystem angriper ett av dess egna organ, i detta fall angrips sköldkörteln av immunsystemet vilket påverkar dess förmåga att producera sköldkörtelhormoner. Den vanligaste formen av autoimmun tyreoidit (underfunktion i sköldkörteln) är Hashimotos tyreoidit. Där blir körteln svullen och bildar en klump i halsen. I sällsynta fall föds barn med tillståndet. Detta är känt som medfödd hypotyreos.

Om du tror att du kan ha hypotyreos ska du träffa din läkare som kommer att ta ett blodprov i syfte att kontrollera dina hormonnivåer. Om det visar sig att du har en underaktiv sköldkörtel så kommer du vanligtvis att ordineras ett receptbelagt läkemedel likt Eltroxin. Dessa typer av läkemedel kallas för hormonersättningsterapi (förkortat HRT) och kommer ofta i tablettform. Många patienter behöver gå på behandlingen i resten av sitt liv.

Hur verkar Eltroxin?

Den aktiva ingrediensen i Eltroxin är levotyroxinnatrium, vattenfritt. Denna substans verkar genom att komplettera nivåerna av naturligt förekommande sköldkörtelhormoner, som vid hypotyreos är fallande. En del av detta omvandlas till ett annat väsentligt hormon, trijodtyronin. Kroppens ämnesomsättning återgår därefter till normal funktion vilket gör det möjligt för den att fungera fullt normalt. Som med alla behandlingar vid hypotyreos kan det ofta ta lite tid att hitta den dos som kroppen svarar allra bäst på, och det krävs därtill regelbundna blodprov i syfte att kontrollera dina hormonnivåer. Dosen kan komma att justeras retroaktivt av en läkare.

Hos Treated.com kan du smidigt och säkert både få och förnya dina recept online. Genom en snabb läkarkonsultation online, vilket endast tar ett par minuter, begär du ditt recept. Därefter granskas ditt ärende mycket nära och noga av en av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar levereras raka spåret hem till din hemadress nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  05-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är mycket viktigt att du följer anvisningarna noggrant och följer alla ytterligare instruktioner som du har fått av din läkare. Detta kommer att förbättra effekten av din behandling och hjälpa dig att undvika biverkningar.

 1. Ta alltid Eltroxin enligt läkarens anvisningar.
 2. Tabletten tas minst en halvtimme före frukost eller några koffeinbaserade drycker. Detta kommer att säkerställa att läkemedlet absorberas på ett korrekt sätt i ditt system.
 3. Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten.
 4. Din dosering kommer att bestämmas av din läkare. Den vanliga startdosen för vuxna är 50 mcg eller 10 mcg per dag. Din eventuella dagliga dos kan vara upp till 200 mcg per dag.
 5. Om du är över 50 år eller har hjärtproblem kommer din dos normalt att vara lägre.
 6. Om du glömt att ta din tablett ska du bara ta den när du kommer på det. Detta förutsatt att det inte är dags för din nästa dos. I det fallet ska du hoppa över den dosen och sedan fortsätta som vanligt.
 7. Kompensera aldrig för glömd dos genom att ta dubbel dos.
 8. Om du har tagit för stor dos av Eltroxin ska du genast kontakta din läkare för en bedömning.
 9. Detta är en långsiktig behandling. Sluta inte ta detta läkemedel om inte din läkare har instruerat det.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder läkemedlet. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Där hittar du kompletta anvisningar.

Eltroxin tillverkas i Storbritannien men inte i Sverige. Därför är nedan bipacksedel på engelska. 

Eltroxin bipacksedel (engelska)

Senast granskat:  05-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Eltroxin 50 mcg

Eltroxin 100 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Alla som tar Eltroxin kommer inte att uppleva några biverkningar, men det är mycket viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att någon biverkan eventuellt skulle inträda. Sluta genast att ta Eltroxin och uppsök genast läkarvård eller akutavdelningen på närmsta sjukhus om du skulle få en allergisk reaktion. Symptom på allergisk reaktion inkluderar, men är inte begränsade till: svullnad i ansikte, läppar hals eller tunga, andningssvårigheter, känslighet mot solljus, klåda, hudrodnad eller gropiga utslag på huden, smärta i lederna, illamående eller en allmän sjukdomskänsla.

Du bör också uppsöka akut medicinsk hjälp om du får en allvarlig reaktion på ökade nivåer av sköldkörtelhormonet, känd som en ”sköldkörtelkris”. Symptom vid sköldkörtelkris är gulsot, förhöjd hjärtrytm eller arytrmi, feber, förvirring, hypotension (även känt som lågt blodtryck), konvulsioner, hjärtfel eller förlust av medvetande (medvetslöshet).

Biverkningar som är symptom vid hypertyreos

Många av de eventuella biverkningar som är förknippade med Eltroxin är de samma som symptom vid hypertyreos, alltså överfunktion av sköldkörteln - alltså det tillstånd där nivåerna av sköldkörtelhormonen är för höga och kan härledas till din dosering. Din läkare kan komma att justera din dos om du upplever något av följande symptom: huvudvärk, feber eller onormalt hög kroppstemperatur,, onormalt stora svettmängder, rastlöshet, störd sömn, skakning, förkylning, diarré, bröstsmärtor, viktminskning, kramper/svaghet i musklerna, snabba eller oregelbundna hjärtslag samt störd menstruationscykel.

Denna lista med biverkningar är inte heltäckande. Läs igenom läkemedlets bipacksedel för mer detaljerade instruktioner om eventuella biverkningar.

Varningar och försiktighet

Du ska inte ta detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna eller om du har en överaktiv sköldkörtel (hypertyreos) eller någon annan sjukdom som påverkar funktionen av binjurarna, om du för närvarande insulinbehandlar diabetes, har hjärtsjukdomar som kärlkramp, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller om du haft en underaktiv sköldkörtel under en lång tid.

Om du är över 50 år gammal kan en läkare komma att förskriva Eltroxin med särskild försiktighet eller välja att inte förskriva läkemedlet alls.

Graviditet och amning

Om du är gravid, ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar på att skaffa barn ska du diskutera din medicinering med din läkare. Detta är särskilt viktigt om du är i första trimestern av graviditeten.

Körning och användning av maskiner

Du ska kunna köra och använda maskiner som vanligt när du tar detta läkemedel.

Laktosintolerans

Eltroxin innehåller laktos. Om du är intolerant mot vissa sockerarter – tala med din läkare innan du använder den här behandlingen.

Senast granskat:  05-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Eltroxin 50 mcg

Eltroxin 100 mcg

Vanliga frågor: Eltroxin

Vanliga frågor: Eltroxin

Kan jag dricka alkohol i kombination med Eltroxin?

Ja, den här medicinen påverkas inte av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Eltroxin?

Ja, om du inte upplever några biverkningar som skulle kunna påverka din förmåga att köra bil. Om så är fallet så bör du avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Eltroxin användas när jag är gravid?

Tala med din läkare innan du börjar denna behandling om du är gravid, ammar eller funderar på att skaffa barn.

Hur ska Eltroxin förvaras?

Förvara Eltroxin i dess ursprungsförpackning och vid rumstemperatur (under 25°C) samt utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Eltroxin?

Eltroxin innehåller: levotyroxinnatrium, vattenfri, natriumcitrat, acaipulver, laktos, magnesiumstearat och majsstärkelse. Meddela din läkare om du är allergisk mot något av detta.

Kan jag köpa Eltroxin receptfritt?

Nej. Eltroxin är en receptbelagd behandling som kräver att en läkare har förskrivit läkemedlet åt dig för att kunna köpas. Om du ställts med diagnosen hypotyreos kan du få ett e-recept utskrivet och beställa Eltroxin smidigt via vår onlinetjänst.

Är Eltroxin rätt behandling för mig?

Du bör alltid rådfråga din läkare först om du tror att du har hypotyreos. Eltroxin kan förskrivas i de fall där en läkare bedömer att läkemedlet är en lämplig, säker och ändamålsbehandling för dina besvär. Hos Treated.com sker läkarkonsultation och receptförskrivning och receptförnyelse smidigt online. Godkända beställningar levereras dessutom med expressleverans nästa arbetsdag.

Senast granskat:  05-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här