Sköldkörteln är en fjärilsformad, duktlös körtel som ligger strax nedanför adamsäpplet i halsen. Sköldkörteln frisätter hormonet tyroxin (även känt som T4), där det mesta omvandlas till trijodtyronin (T3) av kroppens organ, såsom njurarna och levern.

T3 och T4 hanterar kroppens ämnesomsättning, de kemiska reaktionerna som bryter ner molekyler i mat och omvandlar det till energi. Ämnesomsättningen är en väsentlig process som möjliggör för musklernas tillväxt och utveckling, håller våra organ och dess funktioner i ordning samt hjälper till att reparera kroppen när den är skadad.

Hypotyreos ofta in långsamt, med diffusa och svårfångade symptom, vilket gör det till en särskilt svårdiagnostiserad sjukdom. Många av symptomen är dessutom allmänna. Diagnos ställs genom blodprov.

Några av de vanligaste symptomen vid hypotyreos är:

 • Viktökning
 • Trötthet
 • Frusenhet
 • Depression
 • Förstoppning
 • Störningar i menstruationscykeln
 • Känsla av tröghet eller koncentrationssvårigheter
 • Torr hy och hår
 • Ledvärk och muskelvärk

Om tillståndet lämnas obehandlat kan det leda till hjärtsjukdomar, problem med fertiliteten, psykiska problem och nervskador. I denna artikel kommer vi emellertid att diskutera hur vikten påverkas av att ha en underaktiv sköldkörtel.

Hur vanligt är det att jag går upp i vikt på grund av hypotyreos?

Att gå upp i vikt är en vanlig bieffekt av att leva med en underaktiv sköldkörtel. Även fast det är en relativt liten viktuppgång, så är det vanligt att personer med hypotyreos går upp något i vikt på grund av hur sjukdomen påverkar ämnesomsättningen.

 • Det är som vanligast att en person med hypotyreos går upp någonstans mellan 2-5 kg.
 • Det är mycket ovanligt att patienten går upp mer än 10 kg i vikt.
 • Viktuppgången är i de flesta fall orsakad av vatten och salt.
 • Genom effektiv behandling brukar patienten gå ner ungefär 10% av sin kroppsvikt.
 • Om personen har utvecklat hypotyreos över tid kan det dock vara svårare att gå ner i vikt.

Om du börjar märka av att du går upp i vikt utan någon uppenbar orsak, men inte upplever några andra symptom förknippade med underaktiv sköldkörtel, är det osannolikt att du har drabbats av hypotyreos. Om du har blivit diagnostiserad med hypotyreos och tar ditt läkemedel som du ska men fortfarande upplever att du går upp i vikt är det sannolikt att din viktuppgång kan tillskrivas andra faktorer, såsom dålig kosthållning, för lite motion, eller annat sjukdomstillstånd.

Vad är det som orsakar viktuppgång vid hypotyreos?

Hypotyreos har länge varit förknippat med viktuppgång (i motsats till hypertyreos som kan orsaka viktnedgång, vilket du kan läsa om längre ner), men den exakta biokemiska orsaken till detta är inte helt klarlagt. Med det sagt, finns det ett antal mekanismer som kan förklara länken mellan viktuppgång och en underaktiv sköldkörtel.

De två mest aktiva sköldkörtelhormonerna, tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), cirkulerar i kroppen och påverkar vår ämnesomsättning genom interaktionen med:

 • Fettceller
 • Muskler
 • Levern
 • Bukspottkörteln
 • Hypotalamus

Sköldkörtelhormoner hjälper vanligtvis kroppen i att bryta ner fett. De hjälper också levern och bukspottkörteln i omsätta lagrade kalorier till energi. Därtill spelar sköldkörtelhormoner även en central roll i att hjälpa musklerna i kroppen när de använder energi. När kroppen innehar en normal mängd sköldkörtelhormoner minskar mängden sekretion av tyreoideastimulerande hormoner (TRH). Detta regleras av hypotalamus, som ansvarar för att reglera sköldkörtelhormoner i hjärnan.

När en person har ett underskott av sköldkörtelhormoner kan alla ovan funktioner påverkas. Kroppen kommer också lagra kalorier som fett när en person har en underaktiv sköldkörtel - vilket gör det särskilt svårt att bränna av och omsätta.

Gå ner i vikt med hypotyreos

Om du har hypotyreos kan det vara utmanande att gå ner i vikt. Många tror att det räcker med att börja med hormonersättningsläkemedel för att de där extra kilona ska trilla av. Läkemedelsbehandling vid underaktiv sköldkörtel hjälper absolut till i att förlora en viss del av den vikt en person med hypotyreos har lagt på sig, men det kräver också bra planering, hårt arbete, bra kosthållning och regelbundet med motion. Rådfråga din husläkare eller specialist om vad din idealvikt bör vara - de kan även komma med bra råd om hur du når den.

Kan jag förlora vikt på grund av hypotyreos?

Nej. Hypotyreos innebär en underaktiv sköldkörtel. I motsats finns hypertyreos, vilket är ett tillstånd där sköldkörteln producerar för mycket sköldkörtelhormoner. Hypertyreos kan orsaka en plötslig viktnedgång hos personer. Enligt Sköldkörtelförbundet insjuknar omkring 3,000 svenskar varje år i hypertyreos - vilket gör det till ett avsevärt mindre vanligt tillstånd än hypotyreos.

Vad kan orsaka hypotyreos?

Minskningen i hormonproduktionen är vanligtvis orsaken till skador som uppstår på sköldkörteln. I många fall attackeras den av kroppens egna immunsystem, detta kallas för autoimmuna sjukdomar.

Hypotyreos kan också orsakas av tidigare operation eller behandling av hypertyreos (överskott av sköldkörtelhormon) eller sköldkörtelcancer. Vissa läkemedel, oftast litium men även interferon och amiodaron kan leda till att sjukdomen utvecklas. Även vissa infektioner kan orsaka kortvarig skada på sköldkörteln.

Chansen att du drabbas av hypotyreos är större om någon i din familj har sjukdomen eller du har en historia av autoimmuna sjukdomar.

Misstänker du att du har hypotyreos ska du boka tid hos en läkare som kan kontrollera dina hormonnivåer med hjälp av ett blodprov. Visar det sig att du har hypotyreos är det mycket vanligt att en läkare direkt rekommenderar läkemedelsbehandling. Behandling vid hypotyreos kommer i formen av läkemedel innehållandes levotyroxin, som exempelvis Levaxin eller Eltroxin, eller liothyronin som finns i det generiska läkemedlet Liothyronin. I de flesta fall tas läkemedlet för resten av ens liv.

Dessa tabletter kompletterar de fallande nivåerna av tyroxin och verkar för att återställa kroppens ämnesomsättning till sin normala nivå. Det kan ta lite tid för din läkare att hitta rätt dosering och det kan ta flera månader innan du märker av en förbättring. Du kommer även behöva göra regelbundna kontroller för att mäta dina sköldkörtelhormonnivåer.

Senast granskat:  20-03-2020