Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Liothyronin

Liothyronin

Liothyronin är en behandling vid hypotyreos (underaktiv sköldkörtel), som innehåller ett syntetiskt sköldkörtelhormon. Liothyronin är ett generiskt läkemedel i formen av tabletter.

Köp Liothyronin smidigt och säkert online hos Treated.com. För att få eller förnya ditt recept behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Liothyronine20 mcg

Tabletter som innehåller 20 mcg liothyronin. Tas enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Liothyronin är en behandling vid hypotyreos (underaktiv sköldkörtel), som innehåller ett syntetiskt sköldkörtelhormon. Liothyronin är ett generiskt läkemedel i formen av tabletter.

Köp Liothyronin smidigt och säkert online hos Treated.com. För att få eller förnya ditt recept behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Översikt

Översikt - Liothyronin

Liothyronin är ett generiskt läkemedel vid underaktiv sköldkörtel, ett tillstånd som kallas hypotyreos. Den aktiva ingrediensen i behandlingen är en syntetisk version av hormonet liothyronin och lindrar symptom genom att komplettera de fallande nivåerna av hormonet.  Ifall du redan tar Liothyronin instruerat av en specialist och din sköldkörtelfunktion såväl som din behandling är stabil kan du smidigt förnya ditt recept online hos Treated.com.

Vad innebär det att ha en underaktiv sköldkörtel?

Underaktiv sköldkörtel kallas för hypotyreos och är ett kroniskt tillstånd. Hypotyreos inträffar när  sköldkörteln inte producerar tillräckligt mycket av hormonerna tyroxin (T4) och triiodotyronin (T3). Dessa hormoner spelar en viktig roll i ämnesomsättningen, vilket är varför personer med hypotyreos kan uppleva viktuppgång, förstoppning eller trötthet. Andra vanliga symptom vid hypotyreos är oregelbunden menstruation hos kvinnor, muskelvärk, depression och förlorad libido. Symptomen kan emellertid variera från person till person, vilket gör tillståndet svårfångat och svårdiagnostiserat.

Hypotyreos är omkring 15 gånger vanligare hos kvinnor än hos män och tenderar att utvecklas över tid, vanligtvis som resultat av att immunsystemet angriper sin egen sköldkörtel. Sjukdomar orsakade av att immunsystemet angriper ett eget organ kallas för autoimmuna sjukdomar. I vissa fall kan tillståndet träda fram som konsekvens av behandling vid sköldkörtelcancer, eller det motsatta tillståndet överaktiv sköldkörtel (kallat hypertyreos).

Ifall du upplever några symptom som kan indikera på hypotyreos är det rekommenderat att du träffar din husläkare, som kan remittera dig till en specialist. De kan utvärdera din sköldkörtelfunktion genom tester och utfärda en behandling ifall det anses nödvändigt.

Behandling vid hypotyreos: vad är skillnaden mellan Levotyroxin och Liothyronin?

Levaxin är ett generiskt läkemedel innehållandes den aktiva substansen levotyroxin, som även finns som varumärkesläkemdlet Eltroxin - bägge förskrivs vanligtvis vid underaktiv sköldkörtel.

Liothyronin kan förskrivas som alternativ till levotyroxinbaserade behandlingar. Tyroxin omvandlas till liothyronin i kroppen, så Liothyronin kan ordineras av en specialist ifall någon har väldigt låga nivåer av sköldkörtelhormonet och behöver komplettera detta snabbt.

Ytterligare, är doserna av detta läkemedel inte bioekvivalent med levotyroxin, så de kan förskrivas av läkare i fall där patienten av någon anledning inte kan få sin dosering av levotyroxin till en tillfredsställande nivå.

Köpa Liothyronin online hos Treated.com

Behandling med Liothyronin behöver börjas på inrådan av specialist med regelbunden uppföljning och kontroll. Ifall du för närvarande inte tar någon behandling vid underaktiv sköldkörtel men tror att du upplever symptom på sjukdomen rekommenderas det att du börjar med att träffa din läkare.

Du kan köpa Liothyronin online hos Treated.com ifall du stadigt tar behandlingen och vill förnya ditt recept online istället för hos din specialist. För att köpa Liothyronin online behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen skrivs ett elektroniskt recept (e-recept) ut, följt av att läkemedlet ges ut av vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU. Beställningar godkända innan klockan 17.00 svensk tid skickas samma dag, och paketet blir i de flesta fall levererat redan nästa dag.

Beställ nu
Senast granskat:  05-08-2020
Bruksanvisning

Hur tar jag Liothyronin?

Se till att ha läst igenom informationen i den medföljande bipacksedeln. Där hittar du detaljerad information om hur du tar Liothyronin och annan viktig information. Rådfråga din läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker över något med denna behandling.

 1. Din specialist kommer avgöra vilken dos som är lämpligast för dig, i samband med att du går på konsultation.
 2. Vanligtvis ordineras mellan 10 mcg och 60 mcg dagligen, uppdelat i ett antal doser.
 3. Tabletterna skall sväljas hela tillsammans med lite vatten.
 4. Du behöver regelbundet få din sköldkörtelfunktion granskad hos din specialist som kan komma att justera din dos.
 5. Ifall du glömt att ta Liothyronin vid utsatt tid ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos vid utsatt tid.
 6. Dubbla aldrig upp för att kompensera för en glömd dos.

Du hittar mer information i bipacksedeln, som du kan ladda ner på svenska nedan. Om du är osäker över någonting, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Liothyronin bipacksedel från FASS

Ladda ner bipacksedel för Liothyronin från FASS

Senast granskat:  05-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Liothyronine 20 mcg

Biverkningar

Liothyronin: biverkningar, varningar och försiktighet

Vissa patienter kan uppleva biverkningar av att ta Liothyronin, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem.

Tala genast om för din läkare ifall du upplever tecken på en allergisk reaktion. Vanliga tecken är svullnad av ansikte eller hals, nässelutslag eller andningsproblem. Tala även om för din läkare ifall du upplever några biverkningar som blir allvarliga.

Biverkningar inkluderat i bipacksedeln inkluderar:

Sömnstörningar, feber, intolerans mot värme, tremor, kräkningar, allergiska reaktioner, bröstsmärtor, muskelkramper, diarré, viktminskning, huvudvärk eller rastlöshet.

Andra läkemedel och Liothyronin

Din läkare behöver veta ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda, eftersom samtidigt intag av vissa läkemedel kan påverka funktionen av Liothyronin. Detta är känt som interaktioner.

Liothyronin kan interagera med:

 • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel) som Waran (warfarin)
 • Insulin och behandlingar vid diabetes
 • Antikonvulsiva läkemedel som fenytoin
 • Hjärtglykosider som digoxin
 • Tricykliska antidepressiva läkemedel såsom amitriptylin
 • Kolestyramin
 • Hormonella preventivmedel
 • Amiodaron
 • Barbiturater
 • Primidon

Andra sjukdomar och Liothyronin

Det kan vara olämpligt för patienter med viss sjukdomshistoria att ta Liothyronin, medan andra kan komma att behöva ta läkemedlet med särskild försiktighet och uppföljning. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare ifall du haft några sjukdomar eller sjukdomstillstånd, i synnerhet om du har någon sjukdom som påverkar blodcirkulationen såsom angina pectoris (kärlkramp), om du är allergisk mot något av innehållsämnena i läkemedlet eller om du har tyrotoxikos.

Liothyronin kan behöva tas med särskild försiktighet av patienter som är gravida eller ammar, äldre patienter eller personer som har haft låga sköldkörtelnivåer under en lång period. Dito ifall du har diabetes, myxödem, hjärtproblem, högt blodtryck eller har utvecklat symptom som resultat av sköldkörtelbehandling, såsom lös avföring eller ökad hjärtfrekvens.

Graviditet och amning

Ifall du är gravid, ammar eller planerar på att bli gravid bör du tala med din läkare innan du börjar ta denna behandling.

Körförmåga och hantering av maskiner

Det finns ingen information om huruvida eventuella biverkningar kan påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker över något - det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil eller hantera maskiner.

Laktosintolerans

Laktos är ett hjälpämne i denna behandling. Ifall du har en intolerans mot några sockerarter är det viktigt att du talar om detta för din läkare innan du börjar ta Liothyronin.

Senast granskat:  05-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Liothyronine 20 mcg

Vanliga frågor

Vanliga frågor: Liothyronin

Kan jag dricka alkohol när jag tar Liothyronin?

Det finns inga kända interaktioner mellan Liothyronin och alkohol. Det rekommenderas dock alltid att du dricker med måtta. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Kan jag köra bil när jag tar Liothyronin?

Ifall du skulle uppleva några biverkningar som kan påverka din förmåga att köra bil, rekommenderas det att du talar med din läkare och avstår från att köra bil.

Kan Liothyronin tas om jag är gravid?

Ifall du är gravid eller ifall du blir gravid under tiden som du tar Liothyronin ska du tala om detta för din läkare som kan ge dig rådgivning.

Hur mycket Liothyronin ska jag ta?

Din läkare eller din specialist kommer att beställa din dos av Liothyronin. Vanligtvis förskrivs mellan 10 mcg och 60 mcg dagligen, som delats upp i ett antal dagliga doser. Ta alltid den mängd som du har ordinerats.

Hur ska Liothyronin förvaras?

Förvara detta läkemedel utom räckhåll för barn och utom direkt solljus.

Kan jag vara allergisk mot Liothyronin?

Liothyronin innehåller: liothyronin, laktos, majsstärkelse, pulverformig akacia, magnesiumstearat, natriumklorid, industriell metylerad anda och renat vatten.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Liothyronin receptfritt?

Nej. Liothyronin är ett receptbelagt läkemedel. Du kan få eller förnya ditt recept online hos Treated.com.

Ska jag ta Liothyronin?

Din husläkare kan remittera dig till en specialist som bestämmer den bästa behandlingen för dig under konsultation. De kan granska din sköldkörtelfunktion genom blodprov och även justera din dos vid behov. Ifall du tror att du börjat utveckla symptom på underaktiv sköldkörtel men inte tar någon behandling rekommenderas det att du börjar med att träffa en läkare.

Ifall du för närvarande tar Liothyronine kan du smidigt och säkert förnya ditt recept online hos Treated.com. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär, som innehåller frågor om din sköldkörtelfunktion och dina symptom samt vilken dos av Liothyronin du i dagsläget tar. Godkända beställningar skickas samma dag från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU.

Senast granskat:  05-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här