Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Tamiflu

Oseltamivir

Tamiflu är ett läkemedel som används för att behandla och förebygga influensa. Läkemedlet finns som hård kapsel och som oral suspension. Tamiflu är ett varumärkesskyddat läkemedel som tillverkas av Roche.

Att bekämpa influensa handlar om att tidigt fånga dina symptom och agera snabbt. Hos Treated.com erbjuder vi snabb onlinekonsultation, och expressleverans hem vid alla godkända beställningar.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
Beställ nu för leverans onsdag 3 mars
75 mg

Varje tablett innehåller 75 mg oseltamivir. Tas en gång åt gången, två gånger dagligen vid aktiv influensa eller en gång dagligen för att förebygga influensa.

6 mg oral lösning

Innehåller 6mg/ml oseltamivir. Behandlingen kräver två flaskor. För influensa: 1 dos (12,5 ml), två gånger dagligen i 5 dagar. För influensaförebyggande: 1 dos varje morgon i 10 dagar.

Beställ nu för leverans onsdag 3 mars

Tamiflu är ett läkemedel som används för att behandla och förebygga influensa. Läkemedlet finns som hård kapsel och som oral suspension. Tamiflu är ett varumärkesskyddat läkemedel som tillverkas av Roche.

Att bekämpa influensa handlar om att tidigt fånga dina symptom och agera snabbt. Hos Treated.com erbjuder vi snabb onlinekonsultation, och expressleverans hem vid alla godkända beställningar.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt - Tamiflu

Tamiflu är ett läkemedel till för att behandla och förebygga influensa. Läkemedlet finns både som hård kapsel och som pulver till oral suspension. När Tamiflu tas under influensans tidiga skede kan det bidra till att minska omfattningen av symptom, och därmed påskynda användarens återhämtning. Tamiflu kan också användas förebyggande för att parera en infektion, om det tas efter att personen utsatts för viruset. Tamiflu tillverkas av läkemedelsföretaget Roche.

 1. Både behandlar och förebygger influensa
 2. Kan tas som kapsel och i flytande form
 3. Pålitlig och populär behandling

Smittspridning

Influensa, som ibland kallas för “flunsa”, är en smittsam virussjukdom som nästan alla personer kommer drabbas av åtminstone en gång i sina liv. Ofta används begreppet influensasäsong för att beskriva en period där viruset är som mest aktivt. Detta är inte sällan under vintern, även fast det även kan ske under de varmare månaderna. Viruset kan spridas luftburet, till exempel genom att en person hostar eller nyser, och det finns till och med belägg att det kan överföras genom att bara tala med en smittad.

Viruset finns i små partiklar i luften och om dessa andas in av någon annan kan de plocka upp infektionen, och därefter passa den vidare till en annan person genom ovan nämnda kanaler. Dessa droppar kan även leva i upp till 24 timmar på ytor och föremål, och kan därmed överföras mellan människor genom indirekt fysisk kontakt.

Symptom och behandling av influensa

Symptomen vid influensa är omfattande och kan variera från fall till fall. De vanligaste symptomen är hög feber, hosta och nysningar, täppt eller rinnande näsa, huvudvärk, muskelvärk, diarré och aptitlöshet. Kombinationen av två eller flera av dessa symptom kan även orsaka att den smittade personen känner sig allmänt trött och slö.

Även om influensa kan vara mycket obehagligt att uppleva och orsaka kraftiga störningar i det vardagliga livet skakar de flesta av sig sin influensa naturligt inom en till två veckor. Dock kan de med ett svagt immunförsvar eller en underliggande sjukdom, såsom diabetes eller andningsproblem, vara känsliga för ytterligare komplikationer och behöva hjälp med att bekämpa infektionen.

Behandla influensa med Tamiflu

Influensa behandlas genom antivirala läkemedel, som till exempel Tamiflu. Tamiflu, som finns som kapsel och oral lösning som användaren dricker, innehåller den aktiva ingrediensen oseltamivir. Denna substans verkar genom att störa de virala cellernas reproduktionsprocess när de väl är i kroppen. För att föröka sig och spridas utnyttjar cellerna ett enzym som kallas neuraminidas, som gör det möjligt att transportera sig och även infektera andra celler.

Oseltamir, som tillhör läkemedelsgruppen neuraminidashämmare, verkar genom att ansluta sig till detta enzym och hämma dess funktion. Detta, i sin tur, stoppar tillväxten av viruset och hjälper även till med att lokalisera infektionen, vilket möjliggör för immunsystemet att bekämpa den.

Hos Treated.com är det både tryggt, smidigt och enkelt att få och förnya recept för din influensamedicin. Allt du behöver göra för att begära ditt recept är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig för din influensa skrivs ett recept ut. Godkända beställningar skickas med expressleverans, raka spåret till din ytterdörr nästa arbetsdag, så att du aldrig behöver vänta med att inleda din behandling.

Beställ nu
Senast granskat:  15-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning Tamiflu

För att uppnå bästa möjliga effekt av Tamiflu och minimera risken för biverkningar är det viktigt att du tar läkemedlet exakt så som ordinerats av din läkare och noga följer läkarens riktlinjer. Se även till att du läst igenom och förstått informationen i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.
 2. Ta Tamiflu så snart som möjligt, helst inom 48 timmar från starten av influensasymptomen.
 3. Den rekommenderade dosen vid influensa är en 75 mg-kapsel eller 12,5 ml oral suspension två gånger dagligen. Ta läkemedlet en gång på morgonen och en gång på kvällen under fem dagar.
 4. Om du tar Tamiflu för att förebygga influensa eller efter att du utsatts för smittorisk är den rekommenderade dosen en 75 mg-kapsel eller 12,5 ml oral suspension, en gång dagligen, i 10 dagar.
 5. Vid speciella situationer, såsom utbredd influensa i närsamhället, kan behandlingen pågå längre. Din läkare kommer i det fallet instruera dig om hur och hur länge du tar Tamiflu.
 6. Detaljerade instruktioner om hur du använder Tamiflu oral suspension finns i den bifogade bipacksedeln.
 7. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 8. Om du glömt att ta Tamiflu, vare sig hård kapsel eller oral suspension, ska du bara ta din dos så snart du kommer ihåg. Om du skulle komma på det samtidigt som det är dags för din nästa dos ska du bara hoppa över den glömda dosen.
 9. Kompensera aldrig för glömd dos med att ta dubbel dos.
 10. Tamiflu kan tas med eller utan mat. Det är inte ovanligt att du kan känna dig sjuk och uppleva illamående eller kräkningar den första gången du tar läkemedlet. För att minimera risken för detta kan du ta läkemedlet tillsammans med mat.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du tar Tamiflu. Detaljerade anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan du inleder din behandling.

Tamiflu® bipacksedel hos FASS.

Ladda ner bipacksedel för Tamiflu® från FASS.

Senast granskat:  15-07-2020
Biverkningar

Biverkningar Tamiflu

Liksom alla läkemedel kan även Tamiflu orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand är medveten om vilka eventuella biverkningar som detta läkemedel kan orsaka. Avbryt omedelbart din behandling och uppsök snarast sjukvård om du får leverdysfunktion, allvarliga hudproblem, gastrointestinal blödning, neuropsykiatriska störningar eller en allergisk reaktion.

Notera även att flera av de biverkningar som listas nedan kan orsakas av influensa. De listade biverkningarna nedan är endast en summering. Komplett genomgång över rapporterade biverkningar finner du i bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan du inleder din behandling.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Huvudvärk, illamående eller kräkningar.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Bronkit, munsår, hosta, feber, smärta, yrsel, rinnande näsa, sömnlöshet, halsont, magont eller buksmärtor, magbesvär, sömnighet, uppkördhet eller infektion i luftvägarna.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Kramper, oregelbundna hjärtslag, leverdysfunktion eller hudreaktion.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Trombocytopeni eller synstörningar.

Andra läkemedel och Tamiflu

Tala alltid om för din läkare om du tar eller planerar på att ta några som helst andra läkemedel - även receptfria sådana.

Tamiflu kan interagera med: klorpropamid, metotrexat, fenylbutazon eller probenecid.

Andra sjukdomar och Tamiflu

Förse även din förskrivare med en komplett genomgång av din sjukdomshistoria i samband med att du begär ditt recept. Tamiflu kan vara olämplig för dig som har eller har haft njurproblem, nedsatt immunförsvar, kronisk hjärtsjukdom, lungsjukdom eller något allvarligt tillstånd som kan kräva omedelbar sjukvård.

Senast granskat:  15-07-2020
Vanliga frågor: Tamiflu

Vanliga frågor: Tamiflu

Kan jag dricka alkohol när jag tar Tamiflu?

Ja, det tros inte att denna behandling interagerar med alkohol. Avstå dock från att dricka alkohol om du upplever uppkomst av influensa, eftersom det kan förvärra ditt tillstånd.

Kan jag köra bil när jag tar Tamiflu?

Ja. Det är inte troligt att Tamiflu kommer att påverka din körförmåga. Om du dock skulle uppleva någon eller några biverkningar som du tror kan påverka din körförmåga är det viktigt att du avstår från att köra och kontaktar din läkare.

Kan Tamiflu användas när jag är gravid?

Ta endast Tamiflu om du är gravid eller ammar ifall din läkare tycker att det är absolut nödvändigt.

Hur ska Tamiflu förvaras?

Förvara inte Tamiflu kapslar eller Tamiflu oral suspension över 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Tamiflu?

Tamiflu hård kapsel innehåller: oseltamivir, pregelatiniserad stärkelse, talk, natriumstearylfumarat, povidon, kroskarmellosnatrium, gelatin, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172) titandioxid (E171), shellack (E904), titandioxid (E171) FD och C Blue 2 (indigokarmin E132).

Tamiflu oral suspension innehåller: oseltamivir, sorbitol (E420), natrium (E331 [a]), xantangummi (E415), natriumbensoat (E211), sackarinnatrium (E954), titandioxid (E171) och tutti frutti-smak (tutti frutti-smaken innehåller: maltodextriner [majs], propylenglykol, gummi arabicum [E414] och naturidentiska smakämnen som främst består av banan, ananas och persikosmak).

Kan jag köpa Tamiflu receptfritt?

Nej. För att kunna köpa Tamiflu måste du ha fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare. Detta så att de kan säkerhetsställa att läkemedlet är lämpligt för dig att använda. En av våra legitimerade läkare kan skriva ut ett recept åt dig ifall det bedöms att behandlingen är ändamålsenlig och säker för dig.

Är Tamiflu rätt behandling för mig?

Ta reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär och begära ditt recept. När väl detta är gjort, vilket i regel endast tar några minuter, kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms det att behandlingen är rätt för dig så förskrivs läkemedlet genom ett elektroniskt recept. Alla godkända beställningar levereras redan nästkommande arbetsdag - hela vägen till din ytterdörr

Senast granskat:  15-07-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här