Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, mer känt som KOL, är en sjukdom som påverkar andningsorganen där andningsproblem och slemmig hosta är vanliga symptom.

 1. Orsakas i huvudsak av rökning
 2. Behandlas med luftrörsvidgande medicin
 3. Ges oftast i form av inhalationspulver eller kapsel

Att förnya din receptbelagda behandling på nätet behöver inte vara svårt. Vi erbjuder en enkel och smidig tjänst som möjliggör för dig att förnya recept samt få medicin levererat direkt hem.

 • Registrerade läkare och apotekare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

8 behandling(-ar) för KOL

Combivent

Combivent

 1. Skicklig på att behandla KOL

 2. Inhaleras genom en nebulisator

 3. Lättanvändlig anordning

Beställ nu
Seebri Breezhaler

Seebri Breezhaler

 1. Slappnar av musklerna i luftvägarna
 2. Möjliggör för lättare andning
 3. Varje dos håller i sig i 24 timmar
Beställ nu
Onbrez Breezhaler

Onbrez Breezhaler

 1. Lättanvändligt läkemedel
 2. Skicklig på att lindra symptom
 3. Tas en gång om dagen
Beställ nu
Eklira Genuair

Eklira Genuair

 1. Effektiv bronkodilator
 2. Lindrar symptom som t.ex. andfåddhet
 3. Enkel och lättanvändlig
Mer information
Ipratropium Steri-Neb

Ipratropium Steri-Neb

 1. Slappnar av spänningar
 2. Lindrar andningssvårigheter
 3. Lättanvändlig
Mer information
Mucodyne

Mucodyne

 1. Skicklig på att lindra KOL
 2. Finns som kapsel och flytande form
 3. Tas en gång om dagen
Mer information
Respontin

Respontin

 1. Effektiv bronkodilator
 2. Lindrar KOL-symptom
 3. Fördelas genom nebulisator
Mer information
Spiriva

Spiriva

 1. Långverkande luftrörsvidgare
 2. Enkel att använda
 3. Underlättar andningssvårigheter
Mer information
Översikt

Översikt

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, vanligen förkortat KOL, är en term som används för att beskriva en rad tillstånd som t.ex. bronkit, emfysem och kroniskt obstruktiv luftvägssjukdom. I de flesta fall uppstår KOL efter långvarig, upprepande exponering för retningar, som t.ex. cigarettrök, damm, rök eller andra förorenande ämnen.

Vanliga symptom vid KOL är andningssvårigheter, allvarlig slemhosta och väsande/rosslande andning - i synnerhet i samband med fysisk ansträngning. KOL inträffar när slemhinnorna i luftvägarna skadas genom exponering för någon av ovan listade retningar. Detta leder till inflammation och ärrbildning samt produktion av överskottsslem. KOL är en fortskridande sjukdom, vilket innebär att den förvärras ju längre den går obehandlad.

I Sverige lever omkring en halv miljon personer med KOL, vilket motsvarar ungefär fem procent av befolkningen. De allra flest av dessa, ungefär 400.000, vet inte om att de har KOL. Antingen har de fått fel diagnos eller så har de överhuvudtaget inte haft läkarkontakt. Den vanligaste feldiagnosen är rökhosta. KOL är en av Sveriges stora folksjukdomar.

När KOL ska behandlas är det vanligt att en läkare vill utreda vilka livsstilsfaktorer som kan bidra till den. Den vanligaste orsaken till KOL är rökning. Det uppskattas att omkring en fjärdedel av alla rökare utvecklar KOL i någon form. Läkare kommer därav rekommendera att omedelbart sluta röka då det kan förhindra sjukdomens fortskridande. Om det är en luftburen retning som orsakat sjukdomen kan läkare även komma att rekommendera att avlägsna sig från miljön där retningen finns.

Läkemedelsbehandling vid KOL inkluderar slemlösande och antimuskarina läkemedel. Slemlösande läkemedel verkar genom att reducera mängden slem i luftvägarna, vilket underlättar för patienten att hosta upp slem. Antimuskarina läkemedel, som t.ex. Seebri Breezhaler, Onbrez Breezhaler, Respontin m.fl. verkar genom att slappna av musklerna i slemhinnorna. Detta gör att slemhinnorna i luftvägarna utvidgas och möjliggör för enklare andning.

Du kan köpa samt förnya dina KOL-behandlingar enkelt och smidigt när du använder vår onlinebaserade tjänst. Allt du behöver göra är att välja produkt och sedan fylla i vårt medicinska frågeformulär. Ditt ärende kommer sedan att granskas av en av våra legitimerade läkare - och om behandlingen bedöms säker och ändamålsenlig för dig skrivs ett recept ut. Leverans sker alltid nästa arbetsdag - direkt till din ytterdörr.

Senast granskat:  27-01-2020
Typer av KOL-behandlingar

Typer av KOL-behandlingar

I de flesta fall är läkarens första åtgärd att försöka begränsa exponeringen till den retning som orsakar KOL. Exempel på detta kan vara att uppmuntra till att sluta röka eller försöka förhindra kontakt med de förorenande ämnen som orsakar det.

Det finns en rad olika behandlingar tillgängliga för de som lider av KOL. De flesta behandlingar kommer i form av bronkodilatorer, ofta som antimuskarina kapslar eller inhalationspulver, som t.ex. Seebri, Onbrez, Spiriva, Eklira Genuair. Vissa behandlingar kommer i form av lösning för nebulisator, exempel på dessa är Ipratropium Steri Neb och Respontin. Din läkare kan även komm att förskriva slemlösande läkemedel, oftast i form av tabletter eller lösning.

Hur fungerar behandlingarna?

Bronkdilaterare verkar genom att få den glatta muskulaturen i luftvägarna att slappna av och på sätt öka luftflödet. Detta görs genom att minska känsligheten hos acetylkolinreceptorer och förhindra att de drar ihop sig. På detta vis utvidgas luftvägarna och obstruktion minskar, vilket leder till lättare andning.

Funktionen av mykolytika är något annorlunda. Dessa verkar genom att minska tätheten av slem i luftvägarna så att patienten lättare kan hosta upp det.

Finns det några biverkningar?

De flesta läkemedel orsakar biverkningar men dessa står alltid i rimlig proportion till den fördel som behandlingen medför. De vanligaste biverkningarna i samband med KOL-behandling är huvudvärk, hosta eller ökad hjärtrytm. Du hittar mer information om biverkningar på respektive produktsida.

Kan jag kombinera dessa behandlingar med andra läkemedel?

Du bör alltid meddela din läkare om vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan vara olämpliga att kombinera med KOL-behandlingar.

Senast granskat:  27-01-2020
Vanliga frågor: Behandling vid KOL

Vanliga frågor: Behandling vid KOL

Vad är skillnaden mellan de olika behandlingarna?

Medicinerna skiljer sig såväl i utförande som funktion. Bronkdilaterare fungerar genom att vidga luftvägarna vilket underlättar andning och kommer oftast i form av inhalator, som t.ex. Onbrez or Seebri eller som lösning för nebulisator, som t.ex. Ipratropium eller Respontin.

Ska jag använda mig utav en bronkodilator eller slemlösande läkemedel?

Läkare kommer att avgöra vilken behandlingsform som är mest lämplig och ändamålsenlig för dig.

Skiljer sig biverkningarna?

Ja. Det finns dock några vanliga gemensamma biverkningar för alla behandlingar och dessa är huvudvärk, muntorrhet samt hosta direkt efter användning. Se respektive produktsida för detaljerad information om biverkningar.

Är det rätt behandling för mig?

Det har aldrig varit enklare att förnya ditt recept online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt korta medicinska frågeformulär. Så fort som en läkare har granskat ditt ärende och bedömt att behandlingen är ändamålsenlig och säker för dig så skrivs ett recept ut. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar sändning med leverans inom 24 timmar - allt för att du ska kunna påbörja din behandling redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  27-01-2020

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vårt team består av registrerade läkare och apotekare som alltid sätter din hälsa i fokus. Alla våra läkemedel är genuina och godkända för försäljning i Europa. Hos oss hittar du både välkända varumärken och generiska alternativ. Godkända beställningar skickas i diskreta förpackningar med expressleverans.

Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till en tredje part.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här