Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Spiriva

Tiotropium (as Bromide)

Spiriva kommer i form av inhalationspulver i en hård kapsel och tas genom en inhalator som kallas HandiHaler, och behandlar kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Hos Treated.com är det snabbt, smidigt och riktigt säkert att få och förnya dina recept online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare redan idag. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Spiriva18 mcg

Varje kapsel innehåller 18 mikrogram tiotropiumbromid, varav 10 mikrogram per uppmätt dos.

+ Gratis expressfrakt
Spiriva18 mcg med HandiHaler

Varje kapsel innehåller 18 mikrogram tiotropiumbromid, varav 10 mikrogram per uppmätt dos.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Spiriva kommer i form av inhalationspulver i en hård kapsel och tas genom en inhalator som kallas HandiHaler, och behandlar kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Hos Treated.com är det snabbt, smidigt och riktigt säkert att få och förnya dina recept online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare redan idag. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Översikt

Spiriva - vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Spiriva är en behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, mer känt som KOL. Läkemedlet kommer i form av inhalationspulver i en hård kapsel och tas genom en inhalator som kallas HandiHaler. Anordningen gör ett hål i kapseln för att frigöra inhalationspulbret som sedan inhaleras av användaren. Spiriva är en receptbelagd behandling som tillverkas av läkemedelsföretaget Boehringer.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, förkortat KOL, är en sjukdomsterm som används för att beteckna en rad allvarliga tillstånd som bronkit, emfysem och kroniskt obstruktiv luftvägssjukdom. Rökningen är den vanligaste orsaken vid KOL även fast kontinuerlig exponering för luftburna föroreningar såsom damm, ångor och föroreningar kan orsaka tillståndet. KOL är som vanligast bland personer över 35 år.

Vanligaste symptomen vid KOL

De vanligaste symptomen vid KOL är slemhosta, väsande och rosslande andning (i synnerhet i samband med fysisk ansträngning) samt andnöd. Dessa symptom misstas dessvärre ofta för att vara rökhosta vilket bidragit till att endast ungefär en femtedel av de som har sjukdomen fått sin diagnos fastställd.

När KOL behandlas kommer alltid patienten uppmanas till att sluta röka - eller att undvika den andra föroreningen som eventuellt orsakat sjukdomen. För att lindra symptom förknippade med KOL kan läkare komma att skriva ut en bronkdilaterare som Spiriva, vilket underlättar andning.

Den aktiva ingrediensen i Spiriva är ett antimuskariniskt medel som heter tiotropiumbromid. Detta medel verkar i kroppen genom att hämma effekten av kemikalien acetylkolin, som orsakar att slemhinnan i luftvägarna åtstramas. När luftvägarna utvidgats blir andningen lättare och symptomen av KOL lindras.

Köpa Spiriva online hos Treated.com

För att köpa Spiriva från vårt onlineapotek behöver du bara fylla i vårt korta medicinska undersökningsformulär. Det tar bara ett par minuter och dina svar kommer sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. När väl beställningen godkänts skickas ditt läkemedel med spårbar sändning och levereras hos dig inom ett dygn - så att du kan inleda din behandling redan nästa arbetsdag!

Beställ nu
Senast granskat:  07-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är mycket viktigt att du förstått och följer din läkares riktlinjer när du använder detta läkemedel. Det rekommenderas även att du läser igenom bipacksedeln innan du inleder behandlingen. Detta kommer hjälpa till i att maximera effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Använd alltid Spiriva enligt läkarens anvisningar.
 2. Den rekommenderade dosen är inhalation av innehållet i en kapsel per dag.
 3. Det rekommenderas att du tar din dagliga dos vid samma tidpunkt varje dag. Detta är viktigt eftersom varje dos har effekt i 24 timmar.
 4. Kapslarna är endast avsedda för inhalation genom HandiHaler. Svälj aldrig kapslarna.
 5. Frigör skyddslocket genom att trycka in knappen. Öppna sedan skyddslocket.
 6. Placera en kapsel i behållaren inuti HandiHaler.
 7. Stäng munstycket tills du hör ett klickljud.
 8. Tryck in knappen fullständigt för att göra hål i kapseln så att läkemedlet frigörs.
 9. Andas ut fullständigt.
 10. Slut läpparna tätt runt munstycket.
 11. Andas in sakta och djupt. håll sedan andan så länge det känns bekvämt. Ta bort HandiHaler från munnen och fortsätter därefter att andas normalt igen.
 12. Släng kapseln med skyddslocket stängt efter att du tagit din dos.
 13. Detaljerade anvisningar om hur du använder Spiriva återfinns i bipacksedeln.
 14. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 15. Om du glömmer en dos bör du ta den så snart du kommer ihåg. Ta dock aldrig två doser vid samma tidpunkt eller under samma dag. Ta därefter nästa dos som vanligt.

Ovan guide är endast en summering av hur du använder Spiriva. För detaljerade anvisningar, se den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  07-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Spiriva 18 mcg

Spiriva 18 mcg med HandiHaler

Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att du känner till vilka eventuella biverkningar detta läkemedel kan orsaka, så att du kan agera lämpligt om du skulle uppleva någon av dem. Uppsök omedelbart sjukvård om du upplever några som helst tecken på allergisk reaktion (som t.ex. svullnad i ansikt, mun eller hals), nässelfeber eller försämrade KOL-symptom.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Mild muntorrhet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Yrsel, huvudvärk, obehagliga smakförändringar, dimsyn, oregelbundna hjärtslag, halsont, heshet, hosta, halsbränna, förstoppning, urinretention eller smärta i samband med urinering, svampinfektioner i mun och svalg eller utslag.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Sömnsvårigheter, synproblem, hjärtklappning, tryck över bröstet efter inhalation, näsblod, laryngit, bihåleinflammation, förstoppning, gingivit, svårigheter att svälja, illamående eller kräkningar, klåda eller urinvägsinfektioner.

Vänligen notera att ovan endast är en summering över eventuella biverkningar. Se den bifogade bipacksedeln för komplett lista över biverkningar.

Andra läkemedel och Spiriva

Underrätta alltid läkare eller förskrivare om vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta.

Andra sjukdomar och Spiriva

Tala alltid om din sjukdomshistoria vid läkarkonsultation. Spiriva kan vara olämpligt om du har en historia av: glaukom, prostataproblem, urineringsbesvär, laktosintolerans, njurproblem, en hjärtinfarkt under de senaste sex månaderna, oregelbundna hjärtslag eller svår hjärtsvikt.

Senast granskat:  07-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Spiriva 18 mcg

Spiriva 18 mcg med HandiHaler

Vanliga frågor: Spiriva

Vanliga frågor: Spiriva

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Spiriva?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan Spiriva och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Spiriva?

Ja, så länge du inte upplever några biverkningar som skulle kunna försämra din motorik och omdöme. Om detta är fallet bör du kontakta läkare snarast möjligt.

Kan Spiriva användas när jag är gravid?

Rådfrågade alltid läkare innan du inleder behandlingen om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Hur ska Spiriva förvaras?

Förvaras utom räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Spiriva?

Spiriva innehåller tiotropium (som bromid monohydrat) och laktosmonohydrat. Använd inte denna medicin om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Spiriva receptfritt?

Du behöver ett recept för att kunna köpa Spiriva. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär och läkare godkänner din betällning skrivs ett recept ut.

Är Spiriva rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Vår tjänst är perfekt för dig som önskar att förnya recept snabbt och smidigt. Bara fyll i vårt onlineformulär, och så fort ditt ärende granskats och godkänts av en läkare skickas medicinen direkt hem till dig.

Senast granskat:  07-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här