Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Onbrez Breezhaler

Indacaterol (as Maleate)

Onbrez Breezhaler är ett läkemedel till för att lindra symptom vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, mer känt som KOL. Onbrez Breezhaler tillverkas av Novartis.

Att få snabb och tillförlitlig sjukvård online är enklare nu än någonsin. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar levereras nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Onbrez Breezhaler300 mcg

Den högsta dosen innehåller 300 mcg indakaterolmaleat per kapsel och tas en gång om dagen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Onbrez Breezhaler är ett läkemedel till för att lindra symptom vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, mer känt som KOL. Onbrez Breezhaler tillverkas av Novartis.

Att få snabb och tillförlitlig sjukvård online är enklare nu än någonsin. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar levereras nästa dag.

Översikt

Översikt

Onbrez Breezhaler är en behandling vid KOL som kommer i form av inhalationspulver i en hård kapsel, som placeras i en inhalator. Anordningen sticker hål på kapseln vilket frigör inhalationspulvret som sedan inhaleras av användaren. Onbrez Breezhaler är en receptbelagd behandling och tillverkas av läkemedelsföretaget Novratis.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en term som används för att beskriva en rad tillstånd som påverkar luftvägarna i lungorna. Några exempel på dessa tillstånd är bronkit, emfysem och kroniskt obstruktiv luftvägssjukdom. KOL orsakas i huvudsak av rökning och är resultatet av ihärdig inflammation och skada i luftvägarna. Dock kan KOL även orsakas av kontinuerlig exponering inför andra luftburna föroreningar och retningar såsom dammkvalster, ånga eller andra luftföroreningar.

De vanligaste symptomen är svår slemhosta, rosslande/väsande andning - i synnerhet i samband med fysisk ansträngning. I Sverige lever cirka 500.000 personer med sjukdomen, vilket gör den till den näst vanligaste luftvägssjukdomen efter astma. KOL är en progressiv sjukdom och drabbar oftast personer som är över 35 år. Tyvärr feldiagnostiseras ofta patienter med KOL, och det uppskattas att cirka fyra femtedelar av de som lever med KOL gör det utan vetskap om att de faktiskt har sjukdomen.  

I och med att KOL alltid förvärras om exponering till retningar fortskrider kommer en läkare alltid rekommendera att personer med KOL slutar att röka. En läkare kommer också rekommendera att personen håller sig på avstånd från de eventuella andra luftburna retningar som orsakat sjudkomen.

För att lindra KOL-symptom från att förvärras kan läkare även komma att rekommendera en behandling som begränsar inflammation. Onbrez innehåller ingrediensen indakaterolmaleat, som är en beta-2-agonist. Substansen är långverkande och varar i 24 timmar efter dosering. Läkemedlet verkar i kroppen genom att slappna av musklerna i luftvägarna vilket gör att de kan utvdigas efter åtstramning.

Det har aldrig varit såhär enkelt att förnya ditt recept online. Fyll bara i vårt onlineformulär, vilket endast tar ett par minuter, så kommer en av våra legitimerade läkare granska dina svar. Så fort din beställning godkänts skickas läkemedlet direkt hem till dig, med säker och spårbar leverans, allt inom 24 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  11-01-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se alltid till att du använder Onbrez Breezhaler i linje med din förskrivares anvisningar samt att du noggrant läst igenom bipacksedeln innan du inleder denna behandling. Detta hjälper till med att maximera effekten av läkemedelt och minimerar risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta enligt läkares ordination.
 2. Rekommenderad dos vid KOL för vuxna är en inhalationsdos per dag.
 3. Läkemedlet är en långvarig bronkodilator och varje dos håller i sig i 24 timmar. Det är därför viktigt att du tar din dos vid samma tidpunkt samma dag.
 4. Ta av locket och placera kapseln i kapselfacket.
 5. Tryck in de båda knapparna på inhalatorns sidor samtidigt för att sticka hål på kapseln.
 6. Andas ut så mycket du kan.
 7. Placera munstycket i munnen och slut läpparna hårt runt munstycket.
 8. Andas in snabbt och så djupt du kan. Du bör höra kapseln snurra inne i behållaren.
 9. Håll andan mellan fem och tio sekunder.
 10. Öppna locket och ta bort kapseln.
 11. Du bör alltid slänga inhalatorn efter fyra veckors användande.
 12. Detaljerade instruktioner för hur du använder detta läkemedel finns i bipacksedeln.
 13. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 14. Om du glömmer inhalation av en dos, inhalera en dos vid den vanliga tiden nästa dag. Inhalera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ovan är endast en guide. Mer detaljerade anvisningar om hur du använder Onbrez Breezhaler hittar du i bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  11-01-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Onbrez Breezhaler 300 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Onbrez Breezhaler orsaka biverkningar. Alla behöver inte uppleva dessa eventuella biverkningar men det är viktigt att du på förhand känner till dem. Du bör omedelbart uppsöka sjukvård om du upplever något av följande: kraftig smärta i bröstet, höga blodsockernivåer, oregelbundna hjärtslag, tecken på allergisk reaktion (som t.ex. Hudutslag, klåda, nässelutslag, svårigheter att svälja), yrsel eller andningsproblem.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Influensaliknande symptom som halsont, rinnande näsa eller nästäppa, nysningar, hosta eller huvudvärk.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Tryck eller smärta i kinderna och pannan, yrsel, hjärtklappning, muskelspasmer, svullna händer, vrister och fötter, kliande utslag, bröstsmärta eller smärta i muskler, ben eller leder.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Ökad hjärtrytm, stickningar eller domningar.

Ovan är inte en komplett lista. Se den bifogade bipacksedeln för komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med detta läkemedel.

Andra läkemedel och Onbrez Breezhaler

Meddela alltid din förskrivare om vilka andra läkemedel du tar innan du inleder denna behandling. Onbrez Breezhaler kan interagera med andra behandlingar vid inflammerade luftvägar som t.ex. salmeterol eller formoterol, betablockerare, läkemedel som sänker mängden kalium i blodet som t.ex. steroider, diuretika eller teofyllin.

Andra sjukdomar och Onbrez Breezhaler

Underrätta din förskrivare om du har, eller har en historia av, något av följande: hjärtproblem, astma, laktosintolerans, epilepsi, sköldkörtelproblem (tyreotoxikos) eller diabetes.

Senast granskat:  11-01-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Onbrez Breezhaler 300 mcg

Vanliga frågor: Onbrez Breezhaler

Vanliga frågor: Onbrez Breezhaler

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Onbrez Breezhaler?

Ja. Denna behandling ska inte interagera med alkohol. Dock kan läkare vid vissa fall av KOL avråda ifrån samtidig alkoholkonsumtion. Tala med din läkare innan du inleder behandlingen.

Kan jag köra bil när jag använder Onbrez Breezhaler?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan äventyra din körförmåga. Om så är fallet bör du avstå från att köra och omedelbart kontakta läkare.

Kan Onbrez Breezhaler användas när jag är gravid?

Du bör alltid tala om för din förskrivare om du är gravid, planerar på att bli gravid eller ammar då hen kan bedöma att denna behandling är olämplig under dessa förhållanden.

Hur ska Onbrez Breezhaler förvaras?

Detta läkemedel bör förvaras i en miljö med temperaturer under 30°C och utom räckhåll från barn.

Kan jag vara allergisk mot Onbrez Breezhaler?

Onbrez innehåller: indakaterolmaleat, laktos och gelatin.

Avstå från att använda behandlingen om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Onbrez Breezhaler receptfritt?

Onbrez är en receptbelagd behandling vilket innebär att en läkare behöver skriva ut ett recept åt dig om du vill köpa medicinen. Vår smidiga hälso- och sjukvårdstjänst på nätet ger dig möjligheten att skaffa ett recept, om en av våra läkare bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig.

Är Onbrez Breezhaler rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Vår tjänst är ideal för de som önskar att förnya recept snabbt och smidigt. Bara fyll i vårt onlineformulär, och så fort ditt ärende granskats och godkänts av en läkare skickas medicinen direkt hem till dig.

Senast granskat:  11-01-2018
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här