Kombinerade p-pillers

Innehållsförteckning
Var den här artikeln till hjälp?

Vad är p-piller?

P-piller, eller kombinerade p-piller, fungerar genom att skapa omständigheter i din kropp som håller ägget och spermierna borta från varandra. Om de två inte träffas blir ägget inte befruktat och du blir således inte gravid.

Det finns några olika typer av kombinerade p-piller och de är alla över 99% effektiva för att förhindra graviditet om du tar dem vid samma tidpunkt, varje dag. Ditt skydd mot graviditet kan äventyras om du inte tar ditt p-piller vid samma tidpunkt varje dag. Om missar att ta en tablett sjunker p-pillrets effektivitet till 91%.

Så, vad är ett kombinerat p-piller? Ett kombinerat p-piller (COCP) innehåller två kvinnliga hormoner: östrogen och progesteron. Östrogen och progesteron tillverkas naturligt i äggstockarna och p-pillret innehåller syntetiska versioner (tillverkade i labb). Det kallas för “kombinerat” eller “kombinerade” p-piller eftersom det kombinerar dessa två hormoner.

Östrogen och progesteron styr hur och när din kropp förbereder sig för graviditet, men mer om hur p-piller stoppar dig från att bli gravid om ett ögonblick. Som nämnts i ovan introduktion finns det flera olika typer av kombinerade p-piller. De är alla effektiva på sina olika sätt för att förhindra graviditet.

De tre huvudtyperna av p-piller:

Monofasiska 21-dagars p-piller: alla tabletter innehåller samma mängd hormoner. En tablett tas varje dag i 21 dagar och sedan inleds en tablettfri paus på 7 dagar.

Flerfasiska 21-dagars p-piller: är organiserade i remsor med 2 eller 3 olika färgade sektioner. Tabletterna av varje färgad sektion innehåller olika mängder hormoner. Återigen tas en tablett varje dag under 21 dagar och sedan inleds en tablettfri paus på 7 dagar.

Kontinuerliga p-piller: varje förpackning innehåller 28 tabletter. 21 av tabletterna är aktiva och sju av tabletterna är inaktiva (placebo). En tablett tas dagligen utan paus.

När uppfanns p-piller?

Det första kommersiellt tillgängliga p-pillret tillverkades i USA på 1950-talet . På 60-talet var tillverkningen i full gång och p-piller användes av 1,2 miljoner kvinnor i Amerika .

P-pillret introducerades först i Storbritannien 1961 och endast för gifta kvinnor. 1967 antogs NHS Family Planning Act 1967 och det gjorde p-pillret tillgängligt för alla kvinnor, gifta och ogifta . En FN-rapport från 2019 uppskattade att över 20 procent av kvinnor i reproduktiv ålder från 27 länder använder p-piller . P-pillret kom till Sverige 1964.

Hur fungerar det kombinerade p-pillret?

Så, vad gör p-piller och hur fungerar det i kroppen? Det finns tre sätt som kombinationen av progesteron och östrogen i p-piller förhindrar graviditet.

Nummer ett: P-piller stoppar ägglossningen. En gång i månaden när du har ägglossning släpper dina äggstockar ett ägg för att möta en spermie och bli befruktad. P-piller förhindrar ägglossningen, inget ägg frigörs, spermier och ägg kan aldrig mötas och en befruktning kan sålede inte ske.

Nummer två: P-piller gör sekretet i livmoderhalsen segare, så spermier har mycket svårare att tränga in i livmodern och nå ägget för befruktning.

Nummer tre: P-piller förhindrar din livmoderslemhinna att förtjockas. Livmoderslemhinnan byggs upp under hela månaden och bryts ner under din mens. Normalt implanteras ett befruktat ägg i denna slemhinna för att växa. Blir livmoderslemhinnan tunn blir chansen mindre att ett ägg implanteras i livmodern eftersom miljön blir ogästvänlig. En ytterligare fördel med denna process skapad av p-piller är att det kan göra din mens mildare och mer hanterbar.

Hur lång tid tar det för p-piller att ge effekt?

Om du undrar hur lång tid det tar för p-piller att verka: du kan när som helst påbörja användandet men hur lång tid det tar för p-pillret att ge effekt beror på var du befinner dig i din menstruationscykel.

Så om du börjar med p-piller inom 5 dagar av din mens första dag, är du skyddad från graviditet direkt.

Om du börjar någon annan gång under din menscykel är du skyddad från graviditet efter 7 dagars användning av p-piller. Om du har sex innan dess måste du använda kondom för att skydda dig mot graviditet.

P-piller skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner, så om du har en ny sexpartner kan det vara en bra idé att använda kondom oavsett om du tar p-piller eller inte.

Kom ihåg att ta Viagra eller Viagra Connect precis som din läkare rekommenderat. Om du har några frågor medan du tar det, loggar du bara in på ditt konto och skickar ett meddelande till oss.

Hur effektiva är kombinerade p-piller?

Det finns två sätt att mäta om p-piller är effektiva för att förhindra graviditet. Den första är under ”perfekt användning” vilket är när du tar p-pillret exakt enligt instruktionerna, varje dag, utan att missa en dos. Perfekt använt är det kombinerade p-pillrets effektivitet 99%.

“Typisk användning” är när du använder p-piller men ibland glömmer att ta en dos eller tar den sent. Med typisk användning är p-piller 91% effektivt för att förhindra graviditet. Det betyder att cirka 9 av 100 kvinnor som tar det över ett år blir gravida.

Till exempel, i kliniska studier som tittade på riktiga kvinnor i verkliga miljöer som tog p-piller var graviditets frekvensen cirka 0,9 % av 456 kvinnor som fick p-piller under ett år, med forskare som drog slutsatsen att p-piller är: “effektivt, säkert och väl tolererat.”

Återigen, i en annan studie som följde 900 kvinnor i tre olika länder, Brasilien, Egypten och Kina, rapporterades endast fyra oönskade graviditeter, alla fyra eftersom p-pillret inte togs “perfekt” (varje dag vid ungefär samma tidpunkt). På samma sätt, i en studie genomför av över 2000 kvinnor som tog p-piller under ett år, blev 19 gravida. Varav 15 graviditeter berodde på att doser regelbundet missades eller att dosen tagits för sent.

Så hur tillförlitligt är p-piller? Med perfekt användning – mycket tillförlitligt. Men att missa en och annan dos eller ta en dos sent påverkar effektiviteten och ökar dina chanser att bli gravid med cirka 9 %. Det bästa sättet att säkerställa att p-piller är så effektivt som möjligt för att skydda mot graviditet är att ta det vid samma tidpunkt varje dag.

Andra saker som kan påverka p-pillrets effektivitet är bland annat kräkningar eller diarré, antibiotikan Rifampin, det svampdödande medlet Griseofulvin, HIV-läkemedel, läkemedel mot epilepsi och naturläkemedlet Johannesört. Prata med din läkare om du tar dessa innan, eller om du redan ordinerats p-piller bör du använda kondom som reservskydd.

Vilka är fördelarna med p-piller?

Vissa kombinerade p-piller kan hjälpa till att göra menstruationer mer regelbundna, mildare och mindre smärtsamma, lindra symptom på PMS (premenstruellt syndrom) och är samtidigt 99 % effektiva för att förhindra graviditet när de tas på rätt sätt .

Ytterligare fördelar med p-piller inkluderar att inte avbryta mitt i sex för att ta på en kondom, minskad risk för äggstockscancer, endometrie- och tjocktarmscancer, skydd mot bäckeninflammation och minskad risk för myom, cystor på äggstockarna och bröstsjukdomar som inte inkluderar cancer.

Vissa kombinerade p-piller används också för att behandla måttlig till svår akne. Prata med din receptskrivande läkare om du kämpar med akne, tar p-piller och redan har provat utvärtes behandlingar och antibiotika. Läkaren kanske kan rekommendera ett kombinerat p-piller som kan hjälpa dig med dina besvär. Det är viktigt att notera att minipiller (endast gestagen) kan göra akne värre.

Att börja med p-piller: vilket är det rätta sättet att påbörja användandet?

Det finns tre möjliga sätt att komma igång med p-piller:

Ett sätt är att börja på den första dagen av din mens. När du tar din tablett på samma dag som du får mens är du skyddad från att bli gravid direkt. Så du behöver inte använda kondom för att skydda dig mot graviditet.

Du kan börja med p-piller när som helst under din menscykel. När du tar den första tabletten i förpackningen över fem dagar efter första dagen av din menstruation behöver hormonerna i p-pillret tid för att byggas upp i din kropp. Det tar således sju dagar från det att du börjat använda p-pillret för att det ska fungera. Under de här 7 dagarna behöver du använda en barriärmetod, som en kondom till exempel.

Att börja på den första söndagen efter din mens kan ha en fördel då i många p-piller förpackningar är tabletterna ordnade dag för dag, från och med söndag. Du måste använda en barriärmetod under de första 7 dagarna, som en kondom.

När kan jag börja ta p-piller efter förlossningen?

Om du inte ammar: 21 dagar efter förlossningen, men kontrollera först med din läkare eller förskrivare. Om de ger dig ett okej skyddas du direkt.

Om du ammar: ordineras du inte kombinerade p-piller. Istället är minipiller ett lämpligare alternativ.

Hur använder man p-piller efter missfall eller abort?

Om du genomgått ett missfall eller abort kan du börja med p-piller upp till 5 dagar efter händelsen och bli skyddad direkt. Om du börjar med p-piller mer än 5 dagar efter, måste du använda en barriärmetod, till exempel via att använda kondom, under de första 7 dagarna.

Är p-piller säkert?

Ja, p-piller är säkert. Som sagt, det är vanligt att uppleva biverkningar när du börjar med ett nytt p-piller, men de är oftast milda och försvinner efter de första två till tre månaderna.

Några biverkningar inkluderar illamående, huvudvärk, ömma bröst, förändringar i ditt humör, uppblåsthet och genombrottsblödning (en blödning de 7 dagar du inte tar aktiva tabletter). Ömma bröst och illamående kan minskas genom att ta ditt p-piller före sänggåendet.

Allvarliga biverkningar som allergiska reaktioner eller blodproppar är sällsynta, men du bör akut uppsöka sjukhus om du upplever några tecken på dessa. Tecken på en allergisk reaktion inkluderar nässelfeber, svullnad i ansiktet eller andningssvårigheter. Tecken på blodproppar inkluderar smärta eller svullnad i benen, plötslig andfåddhet, bröstsmärtor eller oregelbunden hjärtrytm. Ytterligare information om p-pillers biverkningar finns i den tillhörande bipacksedeln. Om du får biverkningar som är outhärdliga eller inte försvinner efter ett par månader, prata med din läkare så kan de rekommendera ett annat alternativ.

Äldre forskning väckte oro över ett samband mellan p-piller och en ökad risk för cancer. I själva verket minskar kombinerade p-piller risken för äggstockscancer, livmodercancer och kolorektal cancer med en skyddande effekt som kan vara upp till 15 år efter att du slutat använda preventivmedlet. Det är viktigt att bekanta dig med p-pillrets potentiella biverkningar innan du börjar ta det.

P-piller och dess 7-dagar långa, tablettfria paus: är jag fortfarande skyddad?

Ja. Du är skyddad från graviditet under ditt uppehåll på 7 dagar så länge du börjar ta ditt p-piller igen den 8:e dagen. Du måste ta ditt p-piller som du gjorde innan (helst vid samma tidpunkt på dagen) den 8:e dagen.

Detta beror på att under pausen på 7 dagar försvagar p-pillrets huvudsakliga funktion att förhindra ägglossning; det betyder att det finns en ökad risk att din kropp släpper ett ägg om du missar ditt p-piller den 8:e dagen.

Under den tablettfria pausen på 7 dagar drabbas många kvinnor av en “bortfallsblödning”, som är ungefär som mens. Det orsakas av att man inte tar hormoner och är inte en “riktig” menstruation.

Om du undrar om du kan ta din tablettfria paus tidigt så är svaret nej. Det ökar din sannolikhet att bli gravid.

Kan jag ta kombinerade p-piller kontinuerligt?

Kan man ta p-piller utan paus? Ja, det är säkert och kan stoppa månatliga blödningar hos vissa kvinnor.

Regelbundna månatliga blödningar har inte visat sig ha några kända medicinska fördelar, och genom att ta p-piller kontinuerligt kan du stoppa dem . Att kontinuerlig använda p-piller kan också minska mensvärk, migrän, annan huvudvärk och är mycket bekvämt under veckan då din mens besvärar dig.

Om du tar en paus i det kontinuerliga användandet är det sannolikt att du kommer att blöda, likt en menstruation men att orsaken är det plötsliga fallet av hormonnivåer i kroppen (abstinensblödning) och det betyder inte att du inte är gravid.

Att använda p-piller kontinuerligt är en off label-förskrivning, eftersom läkemedlet inte används exakt enligt tillverkarens instruktioner, men det är säkert att använda det på det här sättet. Eventuella biverkningar är detsamma som om du tog p-piller med en 7-dagars paus.

Prata med din förskrivare innan du kontinuerligt tar kombinerade p-piller eftersom instruktioner kan variera mellan vilken typ av p-piller du använder. De kan samtidigt svara på alla eventuella frågor du har.

Hur länge kan man använda p-piller?

Kombinerade p-piller kan användas som preventivmedel fram tills du når klimakteriet eller tills du fyller 50 år. Detta är oberoende på om du använder den vanliga metoden eller den kontinuerliga metoden.

Det finns dock några omständigheter där det kan vara en bra idé att diskutera med din läkare om det är säkert för dig att använda p-piller. Om du exempelvis utvecklar vissa hälsotillstånd kan det finnas en risk att dessa interagerar med preventivmedlet.

Några exempel inkluderar en störning i blodkoaguleringen, högt blodtryck, hjärtproblem, bröstcancer, leverproblem, gallblåsesjukdomar, migrän med aura (du ser ljusa linjer precis innan din migrän börjar) och diabetes.

Om du är en rökare över 35 år eller precis har fött barn, meddela det till din läkare så att de kan rekommendera en annan form av preventivmedel för dig på lång eller kort sikt.

Passar kombinerade p-piller mig?

Om du tagit dig ända ner hit på sidan och fortfarande är osäker kan ett bra nästa steg vara att genomgå vår onlinekonsultation här på Treated. Den består av några frågor om din hälsobakgrund, nuvarande hälsa och vad du efterfrågar i ett preventinmedel.

En av våra registrerade läkare återkommer sedan med några rekommendationer som är skräddarsydda för just dig. Därefter kan du välja en prenumerationsplan och få din behandling levererad till dig utan att någonsin behöva åka till ett apotek. Du kan ändra, pausa eller avsluta din prenumeration när som helst. Har du några ytterligare frågor eller önskar göra några ändringar behöver du bara logga in på ditt konto och skicka ett meddelande till våra experter så hjälper de dig.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref5
Reference Popover #ref6
Reference Popover #ref7
Reference Popover #ref8
Reference Popover #ref9
Reference Popover #ref10

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.7

Vårt genomsnittliga betyg av 16378 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om p-piller och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.