Innehållsförteckning
Var den här artikeln till hjälp?

Biverkningar av kombinerade p-piller

Kombinerade p-piller är orala preventivmedel som innehåller de två hormonerna östrogen och gestagen. Dessa hormoner kan förhindra att ägglossning sker och resulterar i att spermier får det svårt att befrukta ett ägg genom att orsaka förändringar i sekretet i livmoderhalsen, samt att de påverkar livmoderns slemhinna (endometrium) och gör miljön för ett befruktat ägg ogästvänligt.

Det finns olika typer av kombinerade p-piller. De innehåller olika versioner av gestagen och östrogen och består av olika mängder av hormonet.

När du börjar med ett nytt läkemedel riskerar du att få biverkningar. Några av de vanligaste biverkningarna av p-piller är ömma bröst, huvudvärk, illamående, uppblåsthet, stigande blodtrycksnivåer, förändringar i menstruationscykeln och oregelbundna blödningar. I de flesta fall uppträder dessa som ganska milda symtom och försvinner med tiden.

Även om det är ovanligt finns det några allvarliga biverkningar som kan uppstå vid användandet av p-piller. Blodproppar eller problem med lever, gallblåsa och hjärta, för att nämna några.

P-piller och dess biverkningar kan variera beroende på vilket typ av piller. Men du bör alltid söka akut vård om du upplever någon av dessa sällsynta biverkningar: svår buksmärta, hudinfektion, depression, synproblem, ihållande kraftiga blödningar, svår huvudvärk, kramper, gulsot, svullnad i benen eller utebliven mens (abstinensblödning) två gånger i sträck.

Hur säkert är p-piller?

P-piller är säkert och kan vara 99% effektivt för att förhindra graviditet. Det betyder att av 100 personer som tar p-piller under ett år blir bara 1 gravid – om det konsumeras korrekt och kontinuerligt. Men som med alla andra läkemedel är det individuellt hur bra det passar just dig. Vad som fungerar bra för andra behöver inte nödvändigtvis fungera för dig.

Du bör alltid meddela din läkare om eventuella medicinska tillstånd under din konsultation. De kommer att kunna ge råd om p-piller är ett säkert alternativ för dig.

Om du är över 35 år och röker ska du inte ta kombinerade p-piller eller någon annan typ av behandling som innehåller hormonet östrogen. Undvik att ta p-piller om du har leverproblem, djup ventrombos eller lungemboli, okontrollerat högt blodtryck, oförklarliga blödningar från slidan, okontrollerade blodsockernivåer, hjärtproblem eller ammar.

Kliniska studier har visat ett samband mellan p-piller och bröstcancer . Medan vissa indikerar att p-piller ökar risken för bröstcancer, drar andra slutsatsen att endast p-piller med höga doser östrogen kan utlösa denna risk . Det finns inget definitivt resultat på detta ännu, men du kan alltid diskutera eventuella osäkerheter med din läkare.

Kan p-piller orsaka huvudvärk?

Vissa kvinnor rapporterar att p-piller ger dem en viss lindrig form av migrän. Medan de för andra kan utlösa huvudvärk eller förvärra deras symptom. Det här avgörs baserat på hur din kropp reagerar på läkemedlet och de förändrade nivåerna av hormoner som ditt piller skapar.

Vissa kvinnor kan vara mer känsliga för de hormoner som finns i p-piller, särskilt östrogen. När östrogennivåerna sjunker, upplever de symptom på huvudvärk eller migrän. Denna nedgång i östrogen observeras oftast hos kvinnor precis innan mensen börjar.

Men om du redan får migrän vid mens kan kombinerade p-piller balansera dina östrogennivåer under din menstruationscykel och hjälpa till att förebygga huvudvärk.

Huvudvärk är en av de vanligaste biverkningarna av p-piller. Men om du får huvudvärk av ditt preventivmedel dagligen eller om det förvärras, kontakta den läkare som skrivit ut receptet och informera om tillståndet. De kommer att kunna föreslå ett alternativ som kan vara mer lämpligt för dig.

Kan p-piller orsaka håravfall?

Vissa p-piller har kopplats till håravfall. Ett av de syntetiska hormonerna som används är gestagen, som är den syntetiska formen av det naturliga hormonet progesteron. Dessa progestiner fungerar som androgener (manliga hormoner) i kroppen. När det finns en ökning av androgen aktivitet kan det leda till hårförtunning eller håravfall. Det naturliga hormonet progesteron är anti-androgent.

Men inte alla kvinnor som tar p-piller upplever problem med håravfall. Det beror på hur dina hårsäckar reagerar på hormonerna i det p-piller som du tar och om du är känslig för hormonella förändringar som sker i din kropp.

Om du har en familjehistoria av håravfall är det bra att låta läkaren veta det under konsultationen. De kommer att överväga en behandling som har mer östrogen (och mindre gestagen) eftersom det kan utlösa hårväxt. Du kan också välja en icke-hormonell form av preventivmedel som kopparspiral.

Så, även om vissa p-piller kan kopplas till håravfall, är p-piller och normal hårväxt fortfarande möjligt.

Preventivmedel: vilka är de emotionella biverkningarna?

Orala kombinerade p-piller tolereras väl av de flesta kvinnor. Men vissa kvinnor går igenom fysiska och känslomässiga förändringar medan de tar dem. Depression, humörsvängningar, ångest, trötthet, låg sexlust och en försämring i humöret innan menstruation är bara några av de rapporterade emotionella biverkningarna av p-piller.

Även om kopplingen mellan depression och p-piller ännu inte har varit tydlig, har vissa studier visat att det har förekommit högre nivåer av nedstämdhet hos kvinnor som tar kombinerade p-piller .

I de flesta fall uppstår dessa biverkningar vanligtvis när du börjar med p-piller och försvinner inom några veckor, men om de kvarstår länge bör du informera din läkare. De kanske råder dig att prova ett annat alternativ.

Det är möjligt att använda preventivmedel utan att uppleva humörsvängningar men det kan kräva lite tålamod för att hitta det lämpligaste p-pillret för dig.

Ett alternativ kan vara att välja kombinerade p-piller med en generell låg dos eftersom de inte orsakar humörsvängningar. Minipiller är ett annat bra sätt att minska sannolikheten för humörsvängningar eftersom de innehåller låga nivåer av hormoner.

En studie fann att användningen av p-piller leder till strukturella förändringar i hjärnan och känslomässig bearbetning hos kvinnor . Detta förändrade hur de reagerar på vissa stimuli och tolererar olika nivåer av stress, vilket kan göra dem mer sårbara för humör relaterade problem. Så hur din hjärna reagerar när du använder preventivmedel kan vara annorlunda än hur den normalt skulle reagera.

En annan mental aspekt att tänka på är stress och kan stress göra att preventivmedel inte fungerar som de ska? Även om det inte är bevisat att det påverkar p-pillrets effekt, finns det en chans att det kan påverka dess effektivitet om det lämnas okontrollerat. Så det är viktigt att hålla dina stressnivåer i schack och prata med din läkare om du kämpar med din mentala hälsa.

Preventivmedel och din säkerhet

Dina p-piller skyddar dig från oönskade graviditeter men hur säkra är de?

De flesta kvinnor som använder dem är nöjda med sina resultat, men det finns ett fåtal som upplever biverkningar och ger upp sin behandling halvvägs. Några av de vanligaste biverkningarna är kräkningar, illamående, huvudvärk, uppblåsthet och förhöjt blodtryck. Dessa försvinner ofta efter några veckor.

Även om det är sällsynt, finns det en risk för blodpropp orsakad av preventivmedel. Kvinnor som använder preventivmedel som innehåller östrogen, som kombinerade p-piller, p-plåster eller p-ring löper högre risk att drabbas av blodproppar.

Det normala förhållandet av blodproppar hos kvinnor är 1 av 10 000, medan hos dem som tar preventivmedel innehållande östrogen – i över ett år – är risken cirka 3 av 10 000.

För den genomsnittliga kvinnan som tar p-piller är den risken för blodpropp fortfarande liten. Endast en av 3000 kvinnor per år som tar p-piller kommer att utveckla en blodpropp; men för kvinnan med trombofili eller en historia av trombos blir risken betydande. Men alternativa metoder finns tillgängliga. Ett alternativ är preventivmedel som endast innehåller gestagen.

Blodproppar orsakade av preventivmedel kan leda till djup ventrombos, hypertoni (högt blodtryck), hjärtinfarkt, stroke eller lungemboli. Alla har inte samma riskprofil, det kan bero på din sjukdomshistoria. Du kan vara mer i riskzonen för dessa tillstånd om du redan har högt blodtryck, är överviktig eller har något annat medicinskt tillstånd. Det är upp till den receptskrivande läkaren att bedöma din risk och ordinera det bästa preventivmedlet för dig.

Kan preventivmedel göra dig infertil?

Nej. Studier har funnit att hormonella p-piller inte påverkar fertiliteten positivt eller negativt.

Så om du har tagit preventivmedel under en längre tid, oroa dig inte. Och oavsett vilket preventivmedel du har använt - p-piller, p-plåster, p-ring, spiral, p-stav eller p-spruta - förblir dina chanser att bli gravid desamma som för någon som aldrig har använt dem.

När du slutat använda p-piller återgår din kropp normalt till ägglossning. Din menstruationscykel bör vara normal igen inom 1–3 månader. Om det inte är det, kontakta din läkare.

Kan jag ta preventivmedel om jag har en familjehistoria av bröstcancer?

Användning av p-piller påverkar eller ändrar inte risken för bröstcancer hos kvinnor med en familjehistoria av bröstcancer .

Men vissa kliniska studier har visat att kvinnor med en familjehistoria av bröstcancer, som använde p-piller före 1975 löpte en större risk för att drabbas av bröstcancer än de som tog det efter det .

Före 1975 hade p-piller en hög volym av östrogen- och gestagen hormoner. Idag använder p-piller en lägre dos av dessa hormoner vilket gör dem mycket säkrare att använda.

Men det finns studier som inte helt motbevisar den relativa kopplingen mellan de två. En sådan studie visade att risken varierar med åldern - äldre kvinnor (över 35 eller 45 år) som fortfarande tog hormonella p-piller löpte en större risk. Hos kvinnor äldre än 35 år var det en av 7 690 som fick diagnosen. Och för kvinnor yngre än 35 år var det istället en av 50 000 kvinnor.

Att ge ett definitivt ställningstagande angående risken för bröstcancer vid användning av hormonella preventivmedel är svårt eftersom studier har motstridiga slutsatser. Men ja, vi kan dra slutsatsen att om det överhuvudtaget finns en risk bland användare av hormonellt preventivmedel så är risken mycket låg.

Det finns dock betydande bevis att hormonella p-piller kan minska risken för äggstockscancer , endometriecancer och kolorektalcancer .

Kan man få en överdos av preventivmedel?

Om du tar mer än ett piller på en dag kanske du inte upplever några biverkningar och kan fortsätta med din vanliga dos nästa dag. Men om du har tagit många p-piller, antingen avsiktligt eller av misstag, kan du känna dig illamående, kräkas eller få blödning från slidan. Denna typ av obehag försvinner med största sannolikhet på en dag.

Även om det inte finns några allvarliga eller skadliga effekter av överdosering av p-piller, bör du hålla dig till den dosering som din läkare har föreskrivit.

Varför inträffar oregelbundna blödningar när man använder preventivmedel?

Oregelbundna blödningar, blodblandade flytningar eller mellanblödningar är vanliga symptom som de flesta kvinnor upplever när de börjar använda preventivmedel.

Du kan få oregelbundna blödningar medan du använder preventivmedel om du har missat eller hoppat över en dos, om du röker, om det finns en interaktion med ett annat läkemedel du tar, om du använder ett kontinuerligt preventivmedel som endast innehåller gestagen, om du har en könssjukdom (STI), eller om du drabbas av kräkningar, diarré eller en svampinfektion.

Förutom preventivmedel, ordineras p-piller också för behandling av andra hälsotillstånd som polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), myom, endometrios eller klimakteriet. Blodblandade flytningar eller oregelbundna blödningar kan också hända på grund av detta.

Ett bra sätt att minska eller förhindra oregelbundna blödningar av preventivmedel är att ta ditt preventivmedel vid samma tidpunkt varje dag. Detta hjälper till att balansera de hormonella förändringarna i din kropp.

Att drabbas av oregelbundna blödningar är inte ett allvarligt tillstånd och försvinner vanligtvis inom några veckor när din kropp vänjer sig vid de nya hormonnivåerna som behandlingen medför. Om du börjar blöda kraftigt eller om de oregelbundna blödningarna fortsätter även efter 6 månader efter det att du påbörjat behandlingen ska du rådgöra med din läkare.

Biverkningar av p-plåster

P-plåster är en typ av preventivmedel som innehåller hormonerna östrogen- och gestagen. Det förhindrar ägglossning varje menstruationscykel och skyddar dig från oönskade graviditeter.

Du kan bära p-plåstret på överkroppen, överarmen, ryggen, nedre delen av magen, låren eller skinkorna.

Som med alla typer av läkemedel eller preventivmedel kan du få vissa biverkningar när du börjar använda p-plåster. Några av de vanligaste biverkningarna av p-plåster är illamående, trötthet, huvudvärk, oregelbundna blödningar eller blodblandade flytningar, humörsvängningar, viktuppgång, mensvärk, hudirritation och ömma bröst. Dessa är milda biverkningar och de går vanligtvis över efter några veckor. Men om biverkningarna fortsätter länge ska du rådgöra med din läkare. De kan således föreslå ett annat alternativ.

Även om det är sällsynt, finns det några allvarliga biverkningar av p-plåster. Några av dem är förändringar i din menscykel, magsmärtor, knölar i bröstet, bröstsmärtor, svaghet, andfåddhet, gulsot, migrän och ny eller förvärrad depression.
P-plåstret kan öka risken för att få blodproppar. Så om du har haft en blodpropp tidigare, undvik att använda p-plåster.

Det enda licensierade p-plåstret för preventivmedel som finns i Sverige är Evra. I USA heter det Ortho-Evra. Du kan sätta plåstret på ett rent, torrt område på huden utan hår. Den övre delen av ryggen, den yttre överarmen, skinkorna och buken är de föredragna områdena för att placera Evra-plåstret.

Men det finns även biverkningar av Evra plåster. Så om du får biverkningar som huvudvärk, illamående eller ömma bröst när du använder plåstret, få inte panik. De är normala.

Du kan också uppleva vissa biverkningar när du tar av plåstret. Detta sker främst på grund av de hormonella förändringarna som sker i din kropp. De potentiella biverkningarna av att sluta med Evra plåster, som oregelbunden mens, är milda och bör minska när din kropp anpassar sig till att inte längre använda det.

WOMAN-7-2048x1536

Biverkningar av p-ring

P-ring är ett säkert och effektivt preventivmedel. Liksom kombinerade p-piller eller p-plåster innehåller det hormonerna östrogen- och gestagen som skyddar dig från oönskade graviditeter.
Det är sannolikt att du får några biverkningar när du börjar använda p-ring. De vanligaste biverkningarna (påverkar cirka 1 av 10 kvinnor) är att ringen faller ut, migrän, huvudvärk, minskad sexlust, illamående, klåda vid slidan, vaginalt obehag, bäckensmärta, akne, ömma bröst, smärtsam mens eller viktuppgång.

Biverkningarna bör bara ge dig obehag under en kort period och för många försvinner de helt. Men om de orsakar dig för allvarliga problem och avsevärt påverkar ditt dagliga liv bör du föra en dialog med din läkare.

Det finns några allvarliga biverkningar vid användande av p-ring som man bör vara medveten om, såsom blodproppar i vener eller artärer, svår bröstsmärta, plötslig andnöd, kontinuerlig bensmärta, allergiska reaktioner, högt blodtryck, problem med gallblåsan, leverproblem, problem med att tala, diarré eller plötsligt hög feber. Även om risken för att uppleva dessa biverkningar är liten, om du lider av någon av dessa efter att ha påbörjat användandet av p-ringen rekommenderas det att du omgående söker medicinsk hjälp.

Nuvaring är en godkänd p-ring som används av många kvinnor idag eftersom det ger 99% skydd mot graviditeter när det används “perfekt”. Men det ger också vissa biverkningar. Några ovanliga biverkningar av Nuvaring (påverkar cirka 1 av 100 kvinnor) är yrsel, svullnad i buken, trötthet, synproblem, humörsvängningar, gallblåsinfektion, problem under samlag som blödningar eller smärta, svårigheter att kissa, ryggsmärta, smärta i ben eller armar, förändringar i menscykeln, vaginal infektion, vaginal torrhet, håravfall, klåda, kräkningar, förstoppning eller diarré, ömma bröst, knölar i bröstet, stigande blodtryck, utslag eller spasmer i livmodern.

Vilket preventivmedel har minst biverkningar?

Att välja ut det bästa preventivmedlet med minsta biverkningar är inte lätt. De olika formerna av preventivmedel är säkra och effektiva, men din kropp kan reagera olika på var och en av dessa metoder. Det som fungerar bra för dig kanske inte fungerar på samma sätt för alla. Allt beror på din hälsobakgrund och ditt val av preventivmedel.

Det är viktigt att vara medveten om att vissa biverkningar är allvarligare än andra. Omfattande studier har visat att kvinnor som använder kombinerade p-piller löper cirka 1,6 gånger större risk att få hjärtinfarkt eller stroke än de som inte gör det. Om din risk normalt ändå är låg, ökar risken inte betydande men om du redan är inom en ökad riskgrupp för dessa problem så är det definitivt något att överväga.

När du börjar med preventivmedel kan det ta några försök att avgöra vilket som fungerar bäst för dig. Din läkare kommer att kunna hjälpa dig.

Kan preventivmedel minska libido?

Vissa kvinnor som använder preventivmedel har märkt att de är mindre intresserade av sex. Få kvinnor har rapporterat en ökad libido medan vissa inte uppfattade någon förändring i sin sexlust.

I en studie från 2013 tillfrågades 8 422 kvinnor som använder orala preventivmedel och 1 826 rapporterade en ökning av sexlust, 5 358 märkte ingen förändring och endast 1 238 rapporterade en minskning .

Så vi kan konstatera att minskad sexlust inte är en faktor för alla. Det är en potentiell biverkning som skiljer sig från person till person.

Kan preventivmedel orsaka led- och muskelvärk?

Ledvärk eller muskelsmärta är vanligtvis inte en biverkning av preventivmedel. Endast ett fåtal kvinnor har rapporterat det när de använder preventivmedel, även om det kan ha funnits andra faktorer som utlöst det.

Kan jag få kramper av preventivmedel?

De flesta kvinnor som använder preventivmedel har upplevt endast milda kramper eller inga alls i bäckenet. Detta händer i princip när du börjar använda preventivmedel då din kropp försöker anpassa sig till de hormonella förändringarna som äger rum. Men bäckensmärtor vid preventivmedel bör minska eller sluta inom några veckor.

Men om du upplever svår bäckensmärta, kontakta din läkare. Du kan också uppmärksamma blödningar, kräkningar, feber, yrsel eller illamående i samband med kramperna.

Finns det några långsiktiga biverkningar av preventivmedel?

Långvarig användning av preventivmedel kan ha några bra, såväl som vissa mindre bra, effekter. Det beror på personens allmänna hälsotillstånd, ålder och sjukdomshistoria.

Preventivmedel kan minska risken för äggstockscancer, endometriecancer och kolorektal cancer, men kan även öka risken för att utveckla blodproppar och hjärtinfarkt. Risken blir högre om du röker, är över 35 år och redan har högt blodtryck, diabetes eller hjärtproblem.

De flesta kvinnor tolererar p-piller bra och upplever inga allvarliga biverkningar. Om du har använt preventivmedel i många år och inte haft några problem med dem, brukar det betyda att du ska kunna fortsätta använda det så länge du vill. Men det är viktigt att du regelbundet gör kontroller med din läkare. De kan ge dig råd om säkerhetsriskerna med att använda preventivmedel under en längre tid.

Kom ihåg att ta Viagra eller Viagra Connect precis som din läkare rekommenderat. Om du har några frågor medan du tar det, loggar du bara in på ditt konto och skickar ett meddelande till oss.

Biverkningar av att sluta med preventivmedel

Att sluta med preventivmedel kan medföra olika biverkningar för olika kvinnor. Vissa kvinnor kan uppleva kramper, akne, premenstruellt syndrom (PMS), humörsvängningar, förändringar i vikt och sexlust, oregelbundna menscykler, ömma bröst, huvudvärk och kraftig mens.

Om du slutar med preventivmedel för att försöka att bli gravid finns det en möjlighet att det tar några menstruationscykler innan fertiliteten återgår till det normala (som det var innan).

I allmänhet är det enkelt och problemfritt att sluta med preventivmedel. Om du tar orala p-piller kan du helt enkelt sluta ta dem. Om du använder Nuvaring tar du enkelt ut den själv, men om du använder en spiral måste du få den borttagen av en läkare. Om du har plötslig feber eller kraftig blödning från slidan efter att du tagit ut spiralen, sök omedelbart akut vård.

Det är bra att ta råd från din läkare innan du slutar ta preventivmedel. De kan vägleda dig hur du gör det säkert och korrekt. Uppskattningsvis behöver din kropp 2–3 månader för att återställa sig till hur den fungerade innan, men om den inte gör det, ska du kontakta din läkare.

P-ring är ett säkert och effektivt preventivmedel. Liksom kombinerade p-piller eller p-plåster innehåller det hormonerna östrogen- och gestagen som skyddar dig från oönskade graviditeter.
Det är sannolikt att du får några biverkningar när du börjar använda p-ring. De vanligaste biverkningarna (påverkar cirka 1 av 10 kvinnor) är att ringen faller ut, migrän, huvudvärk, minskad sexlust, illamående, klåda vid slidan, vaginalt obehag, bäckensmärta, akne, ömma bröst, smärtsam mens eller viktuppgång.

Biverkningarna bör bara ge dig obehag under en kort period och för många försvinner de helt. Men om de orsakar dig för allvarliga problem och avsevärt påverkar ditt dagliga liv bör du föra en dialog med din läkare.

Det finns några allvarliga biverkningar vid användande av p-ring som man bör vara medveten om, såsom blodproppar i vener eller artärer, svår bröstsmärta, plötslig andnöd, kontinuerlig bensmärta, allergiska reaktioner, högt blodtryck, problem med gallblåsan, leverproblem, problem med att tala, diarré eller plötsligt hög feber. Även om risken för att uppleva dessa biverkningar är liten, om du lider av någon av dessa efter att ha påbörjat användandet av p-ringen rekommenderas det att du omgående söker medicinsk hjälp.

Nuvaring är en godkänd p-ring som används av många kvinnor idag eftersom det ger 99% skydd mot graviditeter när det används “perfekt”. Men det ger också vissa biverkningar. Några ovanliga biverkningar av Nuvaring (påverkar cirka 1 av 100 kvinnor) är yrsel, svullnad i buken, trötthet, synproblem, humörsvängningar, gallblåsinfektion, problem under samlag som blödningar eller smärta, svårigheter att kissa, ryggsmärta, smärta i ben eller armar, förändringar i menscykeln, vaginal infektion, vaginal torrhet, håravfall, klåda, kräkningar, förstoppning eller diarré, ömma bröst, knölar i bröstet, stigande blodtryck, utslag eller spasmer i livmodern.

Vad ska jag göra åt biverkningarna av kombinerade preventivmedel?

Biverkningarna av kombinerade preventivmedel är normalt milda och minskar när kroppen vänjer sig vid behandlingen . Men om de fortsätter för länge och stör dina dagliga aktiviteter bör du prata med din läkare.

De kan föreslå ett alternativt preventivmedel som minipiller (innehåller endast gestagen) eller kopparspiral (hormonfri) beroende på vad som fungerar bäst för dig.

Kombinerade preventivmedel: vart ska jag börja?

Det finns massor av preventivmedel tillgängliga. Om du vill se vilka som kan passa dig kan du göra vårt preventivmedel test för att få en liten uppfattning utan att känna någon press. Alternativt om du vill se vad våra prenumerationer på preventivmedel har att erbjuda, kan våra experter hjälpa till att begränsa dina alternativ så att du kan välja det bästa preventivmedlet för dig.

Biverkningar av p-pillret Cilest

Liksom alla läkemedel kan Cilest orsaka biverkningar, även om alla inte får dem. Några av de vanligaste (som drabbar mer än 1 av 10 personer) inkluderar:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Menstruationsproblem.

Några andra biverkningar av Cilest (drabbar mer än 1 av 100 personer) är:

 • yrsel eller svaghet
 • viktförändringar
 • humörsvängningar
 • nervositet
 • sömnstörningar
 • migrän
 • ömma bröst
 • magproblem
 • förstoppning
 • svullnad/smärta i händer, fötter eller rygg
 • hudproblem
 • depression.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Cilique

Biverkningar är möjliga med alla typer av hormonella preventivmedel. Vanliga biverkningar av Cilique inträffar för ungefär 1 av 100 personer. Biverkningarna försvinner oftast med tiden, så du behöver inte oroa dig.

Du kanske upplever:

 • huvudvärk
 • magsmärta
 • oregelbundna blödningar
 • vaginala infektioner eller flytningar
 • yrsel
 • diarré
 • ömma bröst
 • humörsvängningar
 • rastlöshet eller nervositet
 • hudutslag

Genom att ta Cilique enligt anvisningarna minskar du risken för biverkningar.

Några andra vanliga biverkningar av Cilique inkluderar:

 • urinvägsinfektion
 • utebliven mens
 • PMS symtom
 • magsmärta
 • yrsel
 • hudproblem
 • akne
 • viktförändringar
 • vätskeretention
 • ryggsmärta
 • humörförändringar.

Viktuppgång är en av de vanligaste rapporterade biverkningarna av Cilique, även om det för de mesta gäller en minimal förändring.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Cimitz

Några vanliga biverkningar som rapporterats bland kvinnor som använder Cimizt inkluderar:

 • huvudvärk
 • viktuppgång
 • humörsvängningar
 • ömma bröst
 • matsmältningsproblem.

Biverkningar av Cimitz tenderar att gå över efter att du har använt det i några månader. Men om dessa kvarstår längre bör du informera din läkare.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Elevin

Liksom andra kombinerade p-piller kan du uppleva vissa biverkningar när du tar Elevin. De vanligaste (påverkar 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • huvudvärk
 • oregelbundna blödningar
 • humörsvängningar
 • depression
 • minskad sexlust
 • vaginal infektion
 • nervositet
 • svimmningar
 • yrsel
 • smärta i buken
 • kräkningar
 • vätskeretention
 • akne
 • ömma bröst
 • bröstförstoring
 • smärta i brösten
 • vätska från bröstvårtorna
 • förändringar i vaginala sekretet
 • förändringar i slidan
 • smärtsam eller oregelbunden mens (abstinensblödning)
 • utebliven mens
 • viktförändring

För de flesta kvinnor är dessa biverkningar milda och försvinner efter några veckor. Men om du upptäcker att de kvarstår, eller om du upplever några biverkningar som orsakar dig obehag, kontakta din läkare. De kan råda dig att byta till ett annat p-piller eller föreslå andra alternativ.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Eloine

Det finns vissa biverkningar du kan få när du börjar använda Eloine, även om inte alla får dem. De vanligaste biverkningarna av Eloine inkluderar:

 • humörsvängningar
 • huvudvärk
 • yrsel
 • smärta i brösten
 • oregelbundna blödningar
 • utebliven mens

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-plåstret Evra

Vissa kvinnor som använder Evra Patch kan få biverkningar. Det är ganska vanligt att dessa dyker upp i början och att de sedan försvinner av sig själva efter några veckor, när din kropp vant sig vid hormonförändringarna.

De vanligaste biverkningarna av Evra Patch inkluderar:

 • huvudvärk
 • yrsel
 • ömma bröst
 • svampinfektion i underlivet
 • humörsvängningar
 • depression
 • ångest
 • illamående
 • migrän
 • magproblem
 • uppblåsthet
 • kräkningar eller diarré
 • akne
 • hudproblem
 • bröstproblem som smärta, förstoring eller knölar i brösten
 • förändringar i mensblödning, livmoderkramper, smärtsamma menstruationer och flytningar
 • problem där plåstret har suttit på huden såsom rodnad, irritation, klåda eller utslag
 • trötthet eller allmän sjukdomskänsla
 • viktuppgång

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Femodene

De vanligaste biverkningarna av Femodene inkluderar:

 • illamående och yrsel
 • viktuppgång
 • ömma eller smärtsamma bröst
 • humörsvängningar
 • magsmärtor
 • huvudvärk

Biverkningar av Femodene är vanligtvis milda och försvinner efter några veckor. Om du får några biverkningar som fortsätter länge, låt din läkare veta. De kan justera din dos eller erbjuda dig ett annat alternativ.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Femodette

Liksom andra kombinerade preventivmedel kan Femodette orsaka biverkningar men de drabbar inte alla. Om du får någon biverkning som är allvarlig eller ihållande, vänligen meddela din läkare.

Några av de vanligaste biverkningarna av Femodette inkluderar:

 • illamående
 • magsmärta
 • viktuppgång
 • huvudvärk
 • humörsvängningar
 • depression
 • ömma eller smärtsamma bröst

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Gedarel

Gedarel 20 150 är en lägre dos av p-piller som innehåller mindre östrogen. Det ordineras vanligtvis till kvinnor som har testat att använda Gedarel 30 eller ett liknande piller, och fann att det i allmänhet fungerade bra men orsakade milda östrogena biverkningar (uppsvälldhet, huvudvärk, fyllighet i brösten). I detta fall kan Gedarel 20 vara mer lämpligt.

Även om det är sällsynt kan du få några milda biverkningar när du börjar ta det.

Den vanligaste biverkningen av Gedarel (påverkar 1 av 10 kvinnor) är oregelbundna blödningar.

Andra vanliga biverkningar av Gedarel inkluderar:

 • smärta i buken
 • akne
 • viktuppgång
 • illamående
 • huvudvärk
 • humörsvängningar
 • depression
 • smärtsam mens
 • utebliven mens
 • ömma bröst
 • smärta i brösten.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av Gedarel 30 150

Gedarel 30 150 är lämpligt för dig som inte har några eller minimala problem med att tolerera ett piller med en standardnivå av östrogen. Om du har tagit 20 versionen och funnit att den inte gör tillräckligt för att ta itu med progestogens biverkningar, kan den högre dosen av östrogen som finns i 30 versionen hjälpa.

Även om läkemedlet i allmänhet tolereras väl, kan du få några milda biverkningar när du använder Gedarel 30 150.

Den vanligaste biverkningen är oregelbundna blödningar. Andra vanliga biverkningar inkluderar:

 • huvudvärk
 • illamående
 • depression
 • utebliven mens
 • smärtsam mens
 • smärta i buken
 • humörsvängningar
 • viktuppgång
 • akne
 • ömma bröst
 • smärtsamma bröst.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Katya

Likt andra kombinerade p-piller kan Katya orsaka vissa biverkningar som vanligtvis försvinner efter några veckors användning. Om du drabbas av biverkningar som orsakar dig besvär under en längre tid bör du kontakta din läkare.

Några vanliga biverkningar (som drabbar cirka 1 av 10 personer) inkluderar:

 • huvudvärk
 • synproblem
 • dålig tolerans av kontaktlinser
 • migrän
 • vätskeretention
 • nervositet
 • akne
 • illamående
 • viktuppgång
 • oregelbundna blödningar
 • utebliven eller minskad mens
 • ömma bröst
 • minskad sexlust
 • humörsvängningar
 • nedstämdhet
 • irritation.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Levest

Liksom andra kombinerade p-piller kan du få en del milda biverkningar när du börjar ta Levest.

Några av de vanligaste inkluderar:

 • huvudvärk
 • magsmärta
 • viktuppgång
 • nedstämdhet
 • humörsvängningar
 • ömma eller smärtsamma bröst

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Lizinna

När du börjar ta Lizinna kan du uppleva vissa biverkningar som vanligtvis är milda och ofta avtar när kroppen vänjer sig vid de hormonella förändringarna. Om du får allvarliga biverkningar medan du tar Lizinna eller om dina biverkningar fortsätter under en längre period bör du rådgöra med din läkare.

De vanligaste biverkningarna av Lizinna (påverkar fler än 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • huvudvärk
 • illamående
 • kräkningar
 • diarré
 • oregelbundna blödningar de första månaderna
 • smärtsamma eller underliga menstruationer

Några andra vanliga biverkningar (påverkar fler än 1 av 100 kvinnor) inkluderar:

 • migrän
 • humörsvängningar
 • svullna händer, anklar eller fötter
 • nervositet eller yrsel
 • depression
 • sömnstörningar
 • förstoppning
 • smärtsamma eller ömma bröst
 • magsmärtor
 • uppblåsthet
 • svaghet
 • akne
 • hudutslag
 • flytningar
 • svampinfektion i underlivet
 • muskelspasmer
 • smärta i ben, armar och rygg
 • urinvägsinfektion
 • oregelbunden eller utebliven mens

 

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Logynon

Några av de vanligaste biverkningarna av Logynon (påverkar mellan 100 och 1000 av var 10 000:e kvinna) inkluderar:

 • illamående
 • magsmärtor
 • huvudvärk
 • ömma eller smärtsamma bröst
 • viktuppgång
 • nedstämdhet
 • humörsvängningar.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Lucette

Almost all combined contraceptive pills, including Lucette, may bring in some side effects when you take it. These side effe

Nästan alla kombinerade p-piller, inklusive Lucette, kan ge vissa biverkningar när du tar det. Dessa biverkningar är oftast milda och försvinner inom några veckor. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Några vanliga biverkningar av Lucette (påverkar upp till 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • huvudvärk
 • nedstämdhet
 • migrän
 • illamående
 • menstruationsproblem
 • oregelbundna blödningar
 • smärta i bröstet
 • ömma bröst
 • tjocka, vitfärgade flytningar
 • svampinfektion i underlivet.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Maexeni

Några vanliga biverkningar av Maexeni (påverkar mellan 100 och 1000 av var 10 000:e kvinna) inkluderar: 

 • illamående
 • huvudvärk
 • magsmärta
 • viktuppgång
 • nedstämdhet
 • humörsvängningar
 • ömma eller smärtsamma bröst

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Mercilon

Du kan få vissa biverkningar när du börjar med Mercilon. Men dessa är ofta milda och försvinner efter några veckor. Men om du upptäcker att de kvarstår, eller om du får några biverkningar som orsakar dig betydande obehag bör du prata med din läkare. De kan rekommendera att du byter till ett annat piller och kan ge dig råd om alternativ som kan vara mer lämpliga för dig.

Vanligt rapporterade biverkningar av Mercilon (påverkar upp till 1 av 10 personer) inkluderar:

 • huvudvärk
 • viktuppgång
 • depression
 • humörsvängningar
 • ömma eller smärtsamma bröst
 • illamående
 • smärta i buken

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Microgynon

Det är möjligt att du upplever biverkningar när du tar Microgynon. De flesta av biverkningarna som är förknippade med preventivmedel är inte allvarliga, och många uppstår precis efter att du börjar ta det och försvinner av sig själva när din kropp anpassar sig till de nya hormonnivåerna.

Vanliga biverkningar av Microgynon 30 (kan förekomma mellan 100 och 1000 av var 10 000:e kvinna) inkluderar: 

 • illamående
 • magsmärta
 • viktuppgång
 • huvudvärk
 • nedstämdhet
 • humörsvängningar
 • ömma eller smärtsamma bröst

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Millinette

Milinette kan orsaka vissa biverkningar. I de flesta fall är dessa biverkningar milda och försvinner efter några veckor. Men om du upptäcker att de kvarstår, eller om du får biverkningar som orsakar dig betydande obehag, rådgör med din läkare.

Några mycket vanliga biverkningar (påverkar fler än 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • huvudvärk
 • oregelbundna blödningar.

Några andra vanliga biverkningar (påverkar upp till 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • yrsel
 • illamående
 • humörsvängningar
 • vaginala infektioner
 • depression
 • nervositet
 • smärta i bröstet
 • magsmärtor
 • akne
 • smärtsam mens
 • utebliven mens
 • viktuppgång
 • ömma bröst
 • smärtsamma bröst
 • svullna bröst
 • vätska från brösten.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Norinyl-1

Liksom alla läkemedel kan Norinyl-1 orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Några biverkningar av Norinyl-1 inkluderar:

 • illamående
 • huvudvärk
 • upprörd mage
 • viktuppgång
 • förändrad aptit
 • högt blodtryck
 • oregelbundna blödningar
 • depression
 • ömma eller svullna bröst
 • minskad sexlust
 • försämring av livmodersjukdomar.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-ringen Nuvaring

Kvinnor som önskar ett slippa besväret att komma ihåg att ta en tablett dagligen kan tycka att NuvaRing är ett alternativ som bättre passar deras behov. Det är en mycket säker preventivmetod.

Du kan få biverkningar när du startar en ny preventivmetod, men de är vanligtvis milda och går över av sig själva efter en eller två månader.

Några vanliga biverkningar av Nuvaring (påverkar upp till 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • att ringen ramlar ut
 • smärta i buken 
 • illamående
 • svampinfektion i underlivet
 • obehag i slidan orsakat av ringen 
 • klåda på könsdelarna
 • flytningar
 • huvudvärk
 • migrän
 • nedstämdhet
 • minskad sexlust
 • bröstsmärta
 • bäckensmärta
 • smärtsam mens
 • akne
 • viktuppgång

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Ovranette

Vanligt rapporterade biverkningar (som drabbar fler än 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • huvudvärk
 • migrän
 • oregelbundna blödningar.

Andra vanliga biverkningar av Ovranette (påverkar upp till 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • vaginal infektion
 • illamående
 • kräkningar
 • nedstämdhet eller depression
 • smärta i buken eller kramper
 • viktförändringar
 • yrsel
 • nervositet
 • förändrad sexlust
 • akne
 • ömma eller smärtsamma bröst
 • förändringar i vätska från brösten
 • förstoring av bröst.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Qlaira

Qlaira tolereras vanligtvis väl och orsakar ofta inga biverkningar. Om du får några biverkningar, oroa dig inte. De varar vanligtvis bara i några veckor och tenderar inte att vara allvarliga. Men om du upptäcker att de kvarstår, eller om de orsakar dig betydande obehag bör du prata med din läkare.

De biverkningar som oftast kopplats till användningen av Qlaira inkuderar.

 • huvudvärk
 • illamående
 • smärta i buken
 • akne
 • menstruera problem som oregelbundna blödningar, smärtsam mens eller utebliven mens
 • obehag i brösten
 • viktuppgång

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Rigevidon

Milda biverkningar är ganska vanliga när du först börjar använda p-piller eller byter till ett nytt. Oftast försvinner dessa av sig själva efter ett par månaders användning. Men om dessa fortsätter länge bör du informera din läkare så kan de diskutera en lösning med dig.

Nedan är de vanligaste (påverkar upp till 1 av 10 kvinnor) biverkningar som rapporterats hos kvinnor som använder Rigevidon:

 • svampinfektion i underlivet
 • humörsvängningar
 • minskad sexlust
 • nervositet
 • yrsel
 • illamående
 • smärta i buken
 • akne
 • bröstsmärta
 • förstorade bröst och vätska från brösten
 • smärtsam mens
 • oregelbunden blödning
 • utebliven eller minskad mens
 • abnormitet i livmoderhalsen och bakteriell vaginos
 • vätskeretention
 • viktförändring.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Sunya

Vanliga biverkningar (påverkar upp till 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • huvudvärk
 • nervositet
 • dålig tolerans för kontaktlinser
 • påverkad syn
 • illamående
 • akne
 • migrän
 • viktuppgång
 • vätskeretention
 • oregelbundna blödningar de första månaderna
 • utebliven eller minskad mens
 • ömma bröst
 • minskad sexlust
 • nedstämdhet
 • lättirriterad

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Synphase

Liksom andra kombinerade p-piller kan intag av Synphase orsaka vissa biverkningar. Dessa tenderar att vara milda och försvinner vanligtvis av sig själva, men om du upptäcker att de kvarstår, eller om de orsakar dig betydande obehag bör du prata med din läkare.

Några vanliga biverkningar som du kan drabbas av inkluderar:

 • illamående
 • upprörd mage
 • viktuppgång
 • förändrad aptit
 • förändringar i hur din kropp bryter ned socker, fett och vitaminer
 • huvudvärk
 • högt blodtryck
 • depression
 • svullna eller ömma bröst
 • förändrad sexlust
 • försämring av livmodersjukdomar
 • oregelbundna blödningar.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Triregol

Du kan få några lindriga biverkningar när du börjar ta Triregol. Dessa är inte allvarliga och försvinner inom några veckor.

Vanligt rapporterade biverkningar (påverkar upp till 1 av 10 kvinnor) inkluderar:

 • huvudvärk
 • illamående
 • humörsvängningar
 • nedstämdhet
 • smärtsamma bröst
 • ömma bröst
 • oregelbundna blödningar
 • viktuppgång
 • blödningar som inte är mens
 • gallsten
 • Melasma (gul-bruna fläckar på huden)

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Yacella

Biverkningar av Yacella är vanligtvis milda till sin natur när de uppstår och avtar ofta när kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Men om du har biverkningar som kvarstår eller upplever ett betydande obehag bör du informera din läkare om situationen.

Några vanliga biverkningar av Yacella inkluderar: 

 • Menstruationsproblem som oregelbundna blödningar, blodiga flytningar och ömma bröst
 • huvudvärk
 • nedstämdhet
 • migrän
 • illamående
 • förändringar i flytningar
 • svampinfektion i underlivet.

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Yasmin

De vanligaste biverkningarna associerade med Yasmin inkluderar:

 • huvudvärk
 • migrän
 • nedstämdhet
 • illamående
 • smärtsamma bröst
 • ömma bröst
 • menstruationsproblem
 • oregelbundna blödningar
 • tjocka, vitfärgade flytningar
 • svampinfektion i underlivet

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Biverkningar av p-pillret Zoely

Liksom andra läkemedel kan du uppleva vissa biverkningar när du använder Zoely. Men de tenderar att försvinna av sig själva inom några veckor.

Några mycket vanliga biverkningar av Zoely inkluderar:

 • akne
 • förändringar i din menscykel, som utebliven eller oregelbunden mens

Några andra biverkningar inkluderar: 

 • minskad sexlust
 • depression/nedstämdhet
 • humörsvängningar
 • huvudvärk eller migrän
 • illamående
 • kraftig mens; bäckensmärta; bröstsmärta
 • viktuppgång

För en fullständig lista över biverkningar bör du läsa bipacksedeln.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref5
Reference Popover #ref6
Reference Popover #ref7
Reference Popover #ref8
Reference Popover #ref9
Reference Popover #ref10
Reference Popover #ref11
Reference Popover #ref12
Reference Popover #ref13
Reference Popover #ref14

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1071 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.