Covid - 19 Vår tjänst fortsätter att fungera som vanligt.
×

Airomir

Salbutamol Sulphate

Airomir är en inhalator för lindrande av astmasymptom som tillverkas av läkemedelsföretaget Teva. 

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

 

Trustpilot-betyg 4,6 av 5
Beställ nu för leverans tisdag 14 juli
100 mcg

En puff innehåller 100 mcg salbutamol. Dosera en till två puffar vid behov (när symptom upplevs), men inte oftare än var fjärde timme eller fler än åtta gånger per dag.

Beställ nu för leverans tisdag 14 juli

Airomir är en inhalator för lindrande av astmasymptom som tillverkas av läkemedelsföretaget Teva. 

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

 

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Airomir är en anordning till för att motverka astma. Medicinen lindrar symptom medan de pågår. Den aktiva substansen i Airomir är salbutamol och tillverkas av läkemedelsföretaget Teva.

Astma är en vanlig sjukdom i Sverige. Det uppskattas att 6-8 % av befolkningen, motsvarande 700.000, har astma. De vanligaste tidpunkterna att få symptom är tidig morgon och sen kväll, dock kan förhöjd irritation initiera symptomen när som helst. Irritation kan bestå av rök, kemikaliska utsläpp eller luftburna allergener som t.ex. pollen. Symptomen kan även initieras av fysisk ansträngning och vissa fall emotionell stress

Astma inträffar när de små luftrören som ansluter luftstrupen med lungorna inflammeras. Detta i sin tur gör att musklerna i dessa luftrör, bronker, blir åtspända och därmed minskar luftvägarna. Det kan även resultera i slemproduktion som även det minskar och irriterar luftvägarna.

Hur eller varför astma förekommer hos vissa människor men inte hos andra är inte helt klarlagt. Genetik antas spela en roll då de som har astma tenderar att ha haft en historia av sjukdomen i familjen. En annan faktor som många experter lyfter fram är immunförsvarets aktivitet. Personer med astma tenderar att vara mer känsliga mot irritation vilket resulterar i immunsvar och på så vis inflammerar bronkerna.

Den aktiva substansen i Airomir, salbutamol, är en kortverkande beta-2-agonist, även kallad bronkodilator.  Med detta menas att den bekämpar symptom genom att stimulera kroppens beta-2-receptorer och ge de berörda musklerna avslappning. På detta vis kan luftvägarna utvidgas och andningen bli lättare.

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att boka in ett läkar- eller vårdcentralbesök. Långa väntetider kan också försvåra något så enkelt som att få ett recept förnyat. Därför erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst så att du kan få hjälp, råd, recept och läkemedel på en och samma sida -  allt under uppsikt och godkännandet av legitimerade läkare.

Välj din astmabehandling och fyll i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare så att de kan bilda sig en uppfattning om din hälsa och sjukdomshistoria. Om de anser att din behandling är säker och lämplig för dina symptom skriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras till din dörr inom 24 timmar.

 

Beställ nu
Senast granskat:  05-05-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Eventuell omformulering: Innan du använder detta läkemedel är det viktigt att du har läst och förstått läkarens instruktioner samt läkemedlets bipacksedel

 1. Tas enligt läkarens ordination.
 2. Hos vuxna är det vanligtvis en eller två puffar för att lindra väsande/pipande andning och andnöd orsakad av astma.
 3. Du kan även ta en eller två puffar före träning.
 4. Överskrid inte åtta puffar per dygn.
 5. Vänta fyra timmar med ny dosering efter att du tagit två puffar.
 6. Uppsök läkare omedelbart om denna behandling inte ger tillräcklig symptomlindring.
 7. Instruktioner för hur du använder detta läkemedel hittar du i bipacksedeln. Ta hjälp av din läkare eller förskrivare för ytterligare hjälp.

Ytterligare instruktioner hittas i bipacksedeln. Läs instruktionerna noga innan användning.

Ladda ner PDF

Senast granskat:  05-05-2020
Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att du känner till detta läkemedels eventuella biverkningar, då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård. Uppsök omedelbart läkarvård om dina symptom försämras efter inledd behandling eller du märker av tecken på allergisk reaktion.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Kliande, illamående, väsande/pipande andning och tryck över bröstkorgen, muntorrhet, halsirritation, smakförändringar, yrsel, huvudvärk, ömhet, lätta darrningar, muskelkramp eller hjärtklappning.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Airomir

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Airomir kan påverka eller påverkas av följande: xantiner som t.ex. aminofyllin vs teofyllin, brustabletter, långsiktiga laxeringsmedel, metronidazol, disulfiram, steroider, betablockerare som t.ex. propranolol, behandling av hjärtsjukdomar som t.ex. Digoxin, monoaminoxidashämmare som t.ex. phenelzine eller tricykliska antidedepressiva läkemedel som t.ex. amitriptylin eller trazodon.

Andra sjukdomar och Airomir

Det är inte lämpligt att använda salbutamol vid vissa tillstånd och viss sjukdomshistoria, som t.ex. sköldkörtelproblem, diabetes, allvarlig hjärtsjukdom, hjärtrytmproblem, högt blodtryck, allvarlig astma, hypoxi eller angina. Under konsultationen kommer du utkrävas all nödvändig information.

 

Senast granskat:  05-05-2020
Vanliga frågor: Airomir

Vanliga frågor: Airomir

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Airomir?

Ja. Funktionerna av denna autohaler ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Airomir?

Ja, så länge du inte upplever någon biverkning som gör din körförmåga osäker. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Airomir användas när jag är gravid?

Om du är gravid eller ammar bör du endast använda Airomir ifall din läkare tycker du behöver det.

Hur ska Airomir förvaras?

Förvara inhalatorn på en säker plats där den inte kan skadas. Airomir ska förvaras svalt (ej över 30°C). Ljuskänsligt.

Kan jag vara allergisk mot Airomir?

Använd ej AeroBec om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: salbutamol, oljesyra, etanol och HFA-134a (norfluran).

Kan jag köpa Airomir receptfritt?

Nej. Du kan endast köpa Airomir om du har ett recept från en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vår lättanvändliga onlinetjänst för recept ger dig möjlighet att få ditt ärende granskat av en praktiserande läkare.

Är Airomir rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

 

Senast granskat:  05-05-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här