Astma

Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Dr. Daniel Atkinson
Klinisk chef
den oktober 17, 2022.
Träffa Daniel  
Daniel
Var den här artikeln till hjälp?

När klassas ett erektionsproblem som erektil dysfunktion?

Inhalatorer levererar mediciner som du andas in i lungorna via munnen. Dessa mediciner vidgar luftvägarna och minskar inflammation, vilket gör att mer luft kan röra sig in och ut ur lungorna.

Medan inhalatorer oftast används av personer med astma, kan det också förskrivas till patienter med bronkit, KOL, en ihållande hosta eller annan luftvägssjukdom.

Det finns olika typer av inhalatorer och de används på olika sätt. Så kallade pMDI-inhalatorer levererar dosen som en spray i en trycksatt cylinder, som en aerosol. Det finns även SMI-inhalatorer som finfördelar vätskan till ånga, medan andra kommer i pulverform.

Metered Dose Inhalers (MDI) är den vanligaste typen. Aktivera inhalatorn genom att trycka på cylindern och samtidigt ta ett djupt andetag. Andningsaktiverade inhalatorer kräver inte att du andas in och trycker samtidigt, utan det fungerar (du gissade rätt) så fort du tar ett djupt andetag. Andningsaktiverade inhalatorer kan ge en finfördelad ånga av medicin eller ett torrt pulver. Båda fungerar väldigt bra. Medicinen levereras till utsidan av luftvägarna i lungorna där det kan minska inflammation eller arbeta på musklerna i luftvägarna så att de öppnar sig.

Om den används på rätt sätt kan en inhalator:

 • Minska risken för ett astmaanfall.
 • Hjälpa dig att känna dig mindre andfådd när du gör en fysisk aktivitet.
 • Göra att du kan hantera dina vanliga triggers bättre.
 • Hjälpa dig att få bättre sömnkvalitet.
 • Minska tiden du tvingas ta ledigt från jobbet på grund av din astma.

Hur du använder en astmainhalator

Customer-Satisfaction-1Om du har ordinerats en inhalator för första gången behöver du förmodligen behöva lära dig hur du använder den på rätt sätt. Felaktig användning kan förvärra dina symptom och leda till att du använder inhalatorn för ofta.   Medan alla inhalatorer kräver att du andas in medicinen, kommer den exakta tekniken du bör använda för att göra detta variera beroende på vilken typ av inhalator du använder. Här går vi igenom det du behöver veta för att använda din inhalator så korrekt och effektivt som möjligt.

En pMDI-inhalator är standarden som astmapatienter vanligtvis rekommenderas. Den kallas också ofta för en “puffer” och är väldigt enkel att använda.

 1. Ta bort skyddslocket från munstycket (du kan behöva klämma på sidorna av skyddslocket för att lossa det).
 2. Kontrollera dosräknaren (om möjligt).
 3. Håll inhalatorn upprätt och skaka den väl.
 4. Andas ut försiktigt för att tömma lungorna.
 5. Placera munstycket mellan tänderna och stäng läpparna för att bilda en tät försegling. Bit inte ner på munstycket.
 6. Andas in långsamt genom munnen samtidigt som du trycker ned inhalatorn med stadig hand.
 7. Fortsätt att andas in långsamt och djupt under resten av inandningen.
 8. Håll andan i cirka fem sekunder eller så länge som det känns bekvämt.
 9. Ta bort inhalatorn och andas sedan ut försiktigt och långsamt.
 10. Om ytterligare en dos behövs, upprepa steg 1-9 enligt ovan och sätt sedan tillbaka skyddslocket.

En Accuhaler kan se helt annorlunda ut än en pMDI-inhalator, men den bör också vara enkel att använda. 

 1. Håll din Accuhaler i ena handen och öppna inhalatorn med andra genom att trycka tillbaka tumgreppet tills det klickar, vilket gör ett hål synligt.
 2. Kontrollera dosräknaren för att säkerställa att du har tillräckligt med medicin.
 3. Tryck tillbaka spaken tills du hör ett klick för att ladda medicinen.
 4. Andas ut försiktigt (bort från munstycket).
 5. Placera munnen över munstycket och ta ett djupt, långsamt och stadigt andetag genom munnen (inte näsan).
 6. Ta ut din Accuhaler ur munnen och håll andan i 10 sekunder.
 7. Stäng enheten genom att dra tumgreppet mot dig.
 8. Om ytterligare en dos krävs, upprepa stegen ovan vid behov.

En Easi-Breathe inhalator ser nästan likadan ut som en pMDI-inhalator och är lika enkel att använda.

 1. Skaka din inhalator upp och ner, mellan tre och fem gånger.
 2. Håll din inhalator upprätt och öppna skyddslocket som täcker munstycket.
 3. Andas ut, bort från inhalatorn, och placera munstycket i munnen. Slut läpparna tätt runt munstycket. 
 4. Var noga med att inte täcka lufthålen i toppen av enheten med fingrarna, andas in långsamt och djupt tills lungorna känns fulla. Du kommer att höra ett klick och känna dosen, men du bör fortsätta andas in tills du har tagit ett djupt andetag.
 5. Ta ut enheten ur munnen och håll andan i upp till 10 sekunder innan du långsamt andas ut.
 6. Sätt tillbaka skyddslocket.
 7. Om ytterligare en dos krävs, upprepa stegen ovan vid behov.

En Autohaler styrs av inhalationen, vilket betyder att du inte behöver koordinera händerna för att lyckas administrera behandlingen.

 1. Ta bort skyddslocket från munstycket.
 2. Skaka din Autohaler väl.
 3. Håll inhalatorn upprätt och dra i laddaren så att den står rätt upp.
 4. Andas ut, bort från inhalatorn, och placera munstycket i munnen. Slut läpparna tätt runt munstycket.
 5. Andas in långsamt och djupt, fyll dina lungor. Autohalern släpper ut medicinen automatiskt.
 6. Med Autohaler kvar i munnen, håll andan i 10 sekunder.
 7. Ta bort din Autohaler och andas ut helt.
 8. Tryck ner laddaren och sätt tillbaka skyddslocket över munstycket.
 9. Om ytterligare en dos krävs, upprepa stegen ovan vid behov.

Som namnet antyder är Easyhaler designad för att vara enkel att använda.

 1. Ta av skyddslocket och skaka Easyhaler upp och ner mellan tre och fem gånger.
 2. Håll enheten upprätt mellan tummen och pekfingret.
 3. För att förbereda dosen, tryck en gång på den färgade knappen med pekfingret tills du hör ett klick, släpp sedan.
 4. Andas ut, bort från Easyhaler, och placera munstycket i munnen. Slut läpparna tätt runt munstycket.
 5. Andas in så snabbt och djupt du kan tills lungorna är fulla.
 6. Ta ut din Easyhaler ur munnen och håll andan i 5 till 10 sekunder.
 7. Andas ut långsamt.
 8. Om du behöver en andra dos, vänta 30 sekunder och upprepa sedan stegen ovan vid behov.

Så vet du om du använder rätt inhalator teknik

Medan alla inhalatorer arbetar på samma grundförutsättning (att få medicin till den plats där det behövs), är det viktigt att veta om tekniken du använder är korrekt. Din regelbundna utvärdering är en utmärkt tidpunkt för din läkare eller astmasjuksköterska att se över din teknik och se till att dina astmamediciner når dina lungor så effektivt som möjligt. Det finns flera tips för att få bästa resultat från din inhalator, inklusive:

 • Se till att du sitter upprätt eller står upp.
 • Forma en bra, lufttät tätning runt munstycket med dina läppar.
 • Se till att din tunga och tänder inte kommer i vägen när du andas in.
 • Ta ett andetag per dos från din inhalator.
 • Använd en spacer/andningsbehållare vid behov.

Det är lika viktigt att du använder rätt teknik med din inhalator oavsett om det är för att lindra ett astmaanfall eller i förebyggande syfte. Detta beror på att även välbehandlade symtom kan eskalera snabbt om du inte använder din förebyggande inhalator konsekvent.

Hur du använder en inhalator med en spacer

En spacer är ett tomt plaströr som har ett utrymme där du kan sätta in inhalatorns munstycke i ena änden och ett integrerat munstycke i det andra. Du kanske också har hört talas om att det kallas för Aerochamber, även om detta faktiskt är ett av de olika varumärkena av spacer som finns tillgängliga.

Detta rekommenderas för användning med inhalatorer med uppmätta doser, som den vanliga pMDI puffern. Detta beror på att medicinen samlas i spacerns kammare, vilket låter dig andas in det naturligt, snarare än att försöka få tidpunkten och hastigheten för inandningen exakt rätt.

Det är enkelt att använda en spacer med en inhalator:

 1. Förbered dosen av medicinen och din inhalator och placera sedan inhalatorns munstycke i öppningen i ena änden av spacern.
 2. Ta bort skyddslocket från din spacers integrerade munstycke och placera dina läppar runt det, skapa en säker tätning.
 3. Administrera en dos av din astmamedicin in i kammaren.
 4. Andas in långsamt och stadigt, andas så djupt du kan.
 5. Ta bort spacern från munnen och håll andan i upp till 10 sekunder.
 6. Andas långsamt bort från spacern.
 7. Om du behöver en andra dos kan du ta en till direkt, såvida du inte använder beta-agonister.

Kombinationerna mellan spacer och inhalator kan vara annorlunda, så vi rekommenderar att du kontrollerar med din läkare och/eller astmasjuksköterska för att säkerställa att du upplever minimala biverkningar.

Hur du rengör en inhalator spacer

För att hålla din spacer ren och fri från skadliga mikroorganismer är det viktigt att känna till de bästa rengöringsteknikerna. Du bör använda varmt vatten och diskmedel för att rengöra din spacer, eftersom alla sorter inte tål rengöring i diskmaskin. Ta isär din spacer och rengör var och en av ytorna försiktigt i tur och ordning – skrubba inte. Var försiktig så att du inte använder kokande vatten eftersom det kan skada spacern. Låt din spacer lufttorka innan du sätter ihop den igen. I ett dokument som publicerats av en forskargrupp inom andningsfunktion rekommenderas det att man låter inhalatorn lufttorka över natten.

Hur ofta ska en spacer rengöras?

honest-expertise.svgVi rekommenderar att du rengör din spacer en gång i månaden, eller tidigare om den ser synbart smutsig ut eller om munstycket är förorenat. Om du har haft hosta eller varit förkyld, kanske du vill rengöra din spacer för att minimera risken att du också smittar dig själv igen med sjukdom.

Hur länge håller inhalatorer?

Medicinen i det flesta inhalatorer går ut cirka ett till två år efter att enheten har utfärdats, även om du bör kontrollera utgångsdatumet som är stämplat direkt på kapseln. För att en inhalator ska ha maximal livslängd bör den alltid förvaras på rätt sätt.

Helst bör du byta spacer minst en gång var 12:e månad, eller tidigare om du upptäcker några tecken på synliga skador som sprickor i plasten. Om du inte är säker på om din behöver uppdateras, tala med din läkare eller astmasjuksköterska för att få råd.

Hur länge håller inhalatorer?

Inhalatorer bör förvaras i rumstemperatur, borta från direkt solljus. Medicinen i din inhalator är trycksatt, så det är viktigt att inte sticka hål i den eller låta den bli för varm eller kall.

Förvara din spacer på rätt sätt för att hålla den i gott skick så att den fungerar effektivt. Spacers bör förvaras borta från damm och vätskor som kan förorena. Om du vill förvara din spacer i en påse, välj en sort som är plastfri för att förhindra att statisk elektricitet byggs upp i spacern och påverkar hur den fungerar. Ett stationärt eller kosmetiskt fodral i tyg är idealiskt.

Lär dig mer om olika astmainhalatorer

Om du använder inhalatorer för din astma och du vill lära dig mer om det olika typerna som finns tillgängliga, inklusive teknikerna, gå till vår omfattande jämförelsesida.

Den här sidan är medicinskt granskad av Dr. Daniel Atkinson, Klinisk chef den oktober 17, 2022. Nästa granskning utförs den oktober 17, 2024.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1086 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om astma och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.