Astma

Fakta har kontrollerats Fakta har kontrollerats
Astma orsaker, utlösare och symtom

Astma orsaker, utlösare och symtom


Även om astma är ett vanligt tillstånd idag, finns det fortfarande många missuppfattningar om hur det påverkar människor och vilka människor det påverkar. Vissa tror att astma helt enkelt är en barnsjukdom som växer bort, medan andra felaktigt tror att det är ett psykologiskt syndrom som triggas av stress och ångest.

Astma är dock ett kroniskt lungtillstånd som alla typer av människor kan uppleva under sin livstid, både i barndomen och i vuxen ålder. Men hur vet du om du har astma?

Tecknen på att man har astma som vuxen kan variera mycket, och det kan även typerna av astma göra. För vissa är astma en olägenhet. För andra kan det vara en daglig kamp.

Daniel Atkinson
Medicinskt granskad av
Daniel Atkinson, Klinisk chef
Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Dr. Daniel Atkinson
Klinisk chef
den oktober 17, 2022.
Träffa Daniel  
Daniel
Var den här artikeln till hjälp?

Visste du att det finns flera typer av astma, och många av dem har sin egen uppsättning triggers? Det här låter ganska skrämmande, men du kommer att bli lättad när du ser att de flesta typer av astma kräver samma behandling och vård.

Med det sagt är det viktigt att ta reda på vilken typ du har för att hålla den under kontroll och undvika uppblossningar.

Vad är astma?

Astma är ett långsiktigt (kroniskt) tillstånd i lungorna som orsakar överkänslighet i luftvägarna och resulterar i olika symtom, såsom andfåddhet eller väsande andning.

Med astma kan rören som transporterar luft in och ut ur lungorna bli inflammerade och sammandragna. Detta är vad som orsakar den typiska tätheten i bröstet och andfåddhet vid en astmaattack.

Astma är ett av de vanligaste tillstånden som drabbar barn och drabbar också ofta många vuxna. Faktum är att en rapport från 2019 visade att över 260 miljoner människor har astma världen över.

Vad är det som orsakar astma?

Så hur får man då astma? Ärligt talat är de exakta orsakerna bakom astma i stort sett okända. Vi vet, inte mycket till hjälp tyvärr.

Naturligtvis finns det många teorier kring olika orsaker för astma. Genetik och miljöfaktorer, såsom föroreningar, har föreslagits som potentiella faktorer i utvecklingen av astma .

Det finns till och med studier som spekulerar i om modern renlighetstandard spelar en roll i utvecklingen av astma . Enligt ”hygienhypotesen” hindras alltför rena lungor från att ”lära sig” hur man försvarar sig mot allergener.

Men sluta inte tvätta händerna än. Det finns för närvarande inte tillräckligt med vetenskapligt bevis för att definitivt bevisa någon av dessa teorier. Vi vet dock mycket mer om de saker som orsakar astmasymtom.

Astmasymtom

Symtom på astma varierar mycket beroende på individen, så det är värt att känna till de olika tecknen om du tror att du kan vara astmatisk.

 • Hosta.
 • Andnöd eller trånghetskänsla i bröstet.
 • Slemproduktion.
 • Väsande andning.
Får du hosta av astma? Det är vanligtvis inte ett vanligt symtom, men hosta kan uppstå om astman inte hanteras tillräckligt. Symtom på astma inkluderar vanligtvis en torr, irriterande hosta som är ihållande eller kommer tillbaka gång efter gång. Men du kan också uppleva en astma hosta som producerar ett tjockt, klart slem. Denna typ av hosta är i allmänhet ett symtom på okontrollerad astma.

Vad utlöser astmahosta?

Det är viktigt att veta vad som utlöser astmahosta och uppblossningar för att undvika att en astmaattack inträffar. Utlösare för astma inkluderar:
 • Utomhusallergener (pollen)
 • IInomhusallergener (damm, hår från husdjur). Vissa läkemedel
 • Miljöirriterande ämnen (föroreningar, rök)
 • Förkylning eller influensa
 • Väderförhållanden (kyla, luftfuktighet, årstider)
 • Stress
 • Träning (astma bör dock inte hindra dig från att utöva fysisk aktivitet)
Om din astma blossar upp mer än två gånger i veckan kan det vara ett tecken på att din astma är okontrollerad, och du bör söka hjälp av en specialist.

Vad gör att astmahosta blir värre på natten?

Många astmasymtom, och i synnerhet hosta, kan förvärras under natten. Den exakta anledningen till att symtomen förvärras under natten är okänd. Vissa studier teoretiserar dock att en liggande position, kallare temperaturer eller hormonella förändringar under sömnen kan bidra till astmahosta på natten [5]. Som sagt, förvärrade astmasymtom under natten är vanligtvis en indikation på att din astma inte hanteras eller kontrolleras tillräckligt. Okontrollerad astma kan leda till andra hälsoproblem och komplikationer. Därför är det bäst att konsultera din läkare eller en astmaspecialist om du upplever en ökning av dina astmasymtom på natten

Att ha svårt att andas eller att lätt bli andfådd, är andra vanliga symptom på astma. Människor med astma kan uppleva att det blir värre under fysisk aktivitet och kan tycka att det är utmanande att ta ett stort, djupt andetag in eller ut.

Vissa personer med astma stöter på ett högt visslande ljud när de andas. Det orsakas av en förträngning av luftvägarna, vilket gör det svårare för luft att komma ut och avger ett väsande ljud.

Att hosta upp slem eller slem som ett symtom kan vara en indikation på att dina luftvägar är inflammerade på grund av okontrollerad eller att din astma har blivit värre.

Hur diagnostiseras astma?

Även om vi kan hjälpa dig med behandlingsalternativ för din astma eller hjälpa dig att återfå kontrollen över din astma, kan vi inte själva diagnostisera dig. Om du upplever astmasymtom är det viktigt att få en klinisk astmadiagnos från en läkare eller astmaspecialist.

Det finns också resurser online som kan hjälpa dig att förstå dina symtom men om du har nya symtom bör du kontakta din läkare så att de kan bekräfta en astmadiagnos och erbjuda behandling.

Din läkare kan fråga dig om din medicinska historia, livsstil eller familjens medicinska historia för att bättre förstå ditt tillstånd. Dessutom, för att bekräfta en diagnos, kan de göra lite tester, till exempel ett toppflöde- eller spirometritest, för att mäta din lungfunktion eller se om du har inflammation i lungorna.

Om du får en positiv diagnos kan du behöva träffa din läkare eller astmasjuksköterska regelbundet för att säkerställa att din astma hanteras på ett bra sätt.

Hur vet man om man har astma

Om du har något av symtomen ovan kan du mycket väl ha astma. Rådfråga din husläkare för en formell diagnos. De kommer att kunna genomföra lite tester för att ta reda på hur man bäst hanterar tillståndet.

Olika sätt att kolla om du har astma:

 • En PEF-mätning – en anordning som testar din lungfunktion genom att mäta hur snabbt du kan andas ut.
 • Ett spirometritest - en maskin som mäter hur snabbt du kan andas ut och hur mycket luft du kan hålla kvar i dina lungor under en bestämd tid.
 • Ett FeNO test - en typ av maskin som mäter halten av kväveoxid i ditt andetag (en indikator på lunginflammation).

Olika typer av astma

Visste du att det finns flera typer av astma, och många av dem har sin egen uppsättning triggers? Det här låter ganska skrämmande, men du kommer att bli lättad när du ser att de flesta typer av astma kräver samma behandling och vård.

Med det sagt är det viktigt att ta reda på vilken typ du har för att hålla den under kontroll och undvika uppblossningar.

Barn är de som främst drabbas av astma. Vissa barn som diagnostiseras med astma tycker att det förbättras drastiskt eller till och med försvinner när de blir äldre.

Om du inte diagnostiseras med astma men upplever astmasymtom medan du tränar kan du ha träningsinducerad astma. Denna typ av astma, som främst påverkar elitidrottare eller de som utövar fysisk aktivitet i kalla miljöer, orsakar andfåddhet, hosta eller trötthet under eller efter träning.

Behandlingsalternativ för träningsinducerad astma inkluderar en förebyggande eller avlastningsinhalator som ska användas före fysisk aktivitet eller andra långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel.

Allergisk astma är – som det låter – astma som utlösts av allergener, såsom pollen, husdjur eller dammkvalster. Det kan hanteras med en avlastningsinhalator och genom att undvika utlösande faktorer så mycket som möjligt.

Vissa människor lider bara av astma-uppblossningar under vissa årstider. Till exempel kan det inträffa på våren när det finns mycket pollen i luften eller på vintern när temperaturen sjunker. Därför kan det vara så att du bara behöver ta din astmamedicin under de här specifika säsongerna om du har säsongsastma.

Denna mindre vanliga typ av astma har inga bestämda orsaker. Till skillnad från allergisk astma finns det ingen utlösare i luften som orsakar symtom. Det kan ofta utvecklas senare i livet och kan vara allvarligare än allergisk astma.

Yrkesrelaterad astma är i allmänhet en typ av allergenastma. Om du arbetar i en miljö med allergener i luften och bara lider av astmasymtom under arbetsdagar kan din astma ha att göra med ditt yrke.

Exempel på arbetsplatser som kan orsaka eller göra din astma värre är byggarbetsplatser, bagerier (mjöl i luften) eller sjukvård (damm på latexhandskar).

Svår astma avser astma som är svår att hantera eller kontrollera. Andra hälsoproblem kan orsaka svår astma, till exempel allergier, eller det kan uppstå på grund av att du helt enkelt glömmer bort att ta rätt medicin.

Symtom på svår astma inkluderar:

 • En ihållande hosta som inte försvinner.
 • Användning av din avlastningsinhalator tre eller fler gånger i veckan.
 • Att du ofta upplever astmaattacker.

Tidigare känd som “skör astma”, hänvisar denna variant till astma som plötsligt och oväntat förvärras. Allvarlig astma är inte lika lätt att hantera med vanliga astmabehandlingar och kan kräva att individen tar en ny typ av medicin som kallas biologiska mediciner.

Om du upplever något av följande kan du ha svår astma:

 • Du får ofta astmaattacker.
 • Du upplever pågående symtom trots att du administrerar rätt doser av din inhalator eller medicinering.
 • Du använder din avlastningsinhalator mer än tre gånger i veckan.

Astmasymtom hos vuxna är desamma som för andra variationer av astma. Men olika variationer av astma börjar vanligtvis under barndomen.

Några möjliga orsaker till astma hos vuxna inkluderar exponering för rök (antingen genom rökning eller passiv rökning), hormonella förändringar (endast med kvinnliga hormoner), stress eller till och med yrkesastma (se ovan).

Komplikationer av astma

Även om det är ett livslångt tillstånd kan astma enkelt hanteras och hållas under kontroll med medicinska behandlingar och professionellt stöd. Ibland kan dock okontrollerad astma skapa problem.

Vanliga komplikationer av astma inkluderar:

 • Känner mig trött hela tiden.
 • Stress, ångest eller depression.
 • Lunginfektioner (till exempel lunginflammation).
 • Störningar i ditt dagliga liv på grund av oplanerade läkarbesök eller sjukhusbesök.
 • Hämmad tillväxt hos barn.
 • Astmaattacker.
Symtom på ett astmaanfall

Symtom på ett astmaanfall

Om du inte är säker på exakt hur en astmaattack känns, kommer här några av symtomen att hålla utkik efter:

 • Din astma blir svårare att hantera, vilket leder till ökad andfåddhet, hosta, väsande andning eller en trånghetskänsla i bröstet.
 • Din inhalator/behandling hjälper inte mot dessa symtom.
 • Du är för andfådd för att kunna tala ordentligt, äta eller sova.
 • Du känner att du inte kan andas.
 • Ditt PEF-värde är lägre än normalt [6].
 • Barn kan klaga på ont i magen eller bröstvärk.

Det är värt att notera att dessa symtom gradvis byggs upp över tid, vanligtvis över flera timmar eller dagar.

Om du får en astmaattack bör du:

 • Hålla dig upprätt (lägg dig inte ner) och försök ta långsamma, djupa andetag.
 • Ta en puff av din inhalator var 30-60 sekund, men inte mer än 10 puffar.
 • Om du inte har din inhalator till hands eller känner att dina symtom inte avtar, ring 112 för ambulans.
 • Medan du väntar på ambulansen, upprepa steg 2 efter 15 minuter.

Astmaanfall kan vara väldigt skrämmande, men det är viktigt att försöka vara lugn och följa stegen som beskrivs ovan. För mer detaljerad information om astmaattacker och hur man bäst hanterar och identifierar dem, se "Vad är en astmaattacker och vad ska man göra" [LÄNK].

Få råd om astmabehandling

Även om astma kan hanteras framgångsrikt med en inhalator eller medicinering, är det inte ovanligt att det tar lite tid att hitta de bästa behandlingsmetoderna.

Om du har fått diagnosen astma men vill utforska andra behandlingar eller ett bättre sätt att hantera din behandling, kontakta en av de behandlande experterna. Oavsett om du vill byta inhalator eller utforska olika läkemedelsalternativ, får du det stöd och den vägledning du behöver för att göra rätt val gällande din behandling.

Reference Popover #ref6
Reference Popover #ref5
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref1
Den här sidan är medicinskt granskad av Dr. Daniel Atkinson, Klinisk chef den oktober 17, 2022. Nästa granskning utförs den oktober 17, 2024.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1071 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om astma och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.