10 Orsaker ED

Det tros att så många som hälften av alla män vid något skede har eller kommer att uppleva erektionsproblem. För många snubbar därute kan det vara skrämmade första gången det inträffar, i synnerhet om man inte fullt förstår varför det händer. Oron leder ofta till självdiagnostisering - kanske är det något fel i ens relation?

Men, många fall av erektil dysfunktion har faktiskt en underliggande faktor som orsakar problemen i sängen. Många läkemedel kan orsaka erektil dysfunktion som en biverkan, för att inte nämna hur alkohol kan orsaka slakhet. Nedan tar vi oss en titt på 10 vanligt förekommande orsaker till problem med att få stånd.

1. Högt blodtryck

Högt blodtryck, eller hypertoni som det även kallas, är ett av de vanligaste kardiovaskulära tillstånden i Sverige, i synnerhet hos män över 65 års ålder. Högt blodtryck kan orsakas av många olika faktorer såsom övervikt eller fetma, kraftig och frekvent konsumtion av alkohol, rökning, snusning, för lite motion eller en dålig kosthållning, i synnerhet om en person äter mycket salt och fett. Högt blodtryck innebär att hjärtat behöver slå med större kraft än vanligt för att pumpa runt blodet i kroppen, vilket ökar artärernas resistens. Detta gör att blodets passage i kroppen blir mer begränsat, vilket slutar i cirkulationsproblem. Detta, i sin tur, kan leda till att blodflödet till penis störs eller blir begränsat och att förlust av potens därmed inträffar.

Högt blodtryck är en vanligt förekommande underliggande orsak till erektionsproblem och det har gjorts många studier på blodtryckets inverkan på den manliga potensen. En omfattande sådan genomfördes 2007, där den erektila funktionen hos 296 män med högt blodtryck respektive 298 med normalt blodtryck undersöktes (fotnot: normalt blodtryck anses vara en person med 140/90 mmHg eller lägre). Det visade sig att 66%, alltså ganska exakt två tredjedelar av männen med högt blodtryck även hade erektionsproblem. Endast en knapp fjärdedel, 24%, av männen med normala blodtrycksvärden upplevde erektionsproblem.

Källa: Prevalence of erectile dysfunction among hypertensive and nonhypertensive Qatari men (2007). Department of Medical Statistics and Epidemiology, Hamad Medical Corporation, Weill Cornell Medical College Qatar.

2. Högt kolesterol

Högt kolesterol är inte helt olikt högt blodtryck i vad gäller symtom och orsaker. Likt högt blodtryck är övervikt, fetma, alkohol, rökning, dåliga matvanor och för lite motion alla kända riskfaktorer. Och inte helt otippat finns det därmed också en länk mellan högt kolesterol och dålig potens. Då högt kolesterol kan leda till närvaro av fett i artärerna innebär det även här att tillståndet kan hämma blodets cirkulation i kroppen, och potentiellt även blodflödet till penis. 

3. Prestationsångest

Sexuell prestationsångest är mycket vanligt. När en man går in i ett nytt förhållande gör han ofta det tillsammans med en nervositet om hur sexlivet kommer att se ut. Kanske föreligger ett undermedvetet iver att kunna imponera på sin partner. Återigen är det vanligt att problemen är övergående och de kan gå över i takt med att förhållandet och sexlivet blir mer bekvämt för båda. Prestationsångest är dock en av de absolut vanligaste psykologiska orsakerna till impotens. Sexuell prestationsångest har ofta en påverkan på självkänsla och självförtroende och kan ofta skapa en slags "ond cirkel"; ångesten och oron inför att prestera i sängen kan leda till att mannen presterar sämre, vilket i sin tur höjer prestationsångesten. 

Det är viktigt att prata om problemet, inte minst med sin partner. Ju längre tid det tar innan problemet bemöts desto längre tid tillåts erektionsproblemen kvarstå - och detta kan ju, onekligen, orsaka ytterligare besvär. Ibland kan det vara så enkelt som att ha ett snack med sin partner för att lindra oro och anspänning. Om detta inte skulle hjälpa kan det vara bra att kontakta sin husläkare som kommer kunna ge råd eller, om det krävs, antingen remittera till en samtalsterapeut eller förskriva ett receptbelagt läkemedel.

Källa: Anxiety and erectile dysfunction: a global approach to ED enhances results and quality of life (2003). International Journal of Impotence Research.

4. Stress

Inte helt otippat kanske, men även stress kan naturligtvis ta ut sin rätt i sängkammaren. De psykologiska orsaker som går att härleda till erektionsproblem är inte nödvändigtvis alltid koncentrerade till sexet i sig. Tuffa perioder på jobbet eller i skolan, dåliga ekonomiska tider, allmän stress eller oro - ja, vad som helst i stort sett kan orsaka stress - som i sin tur kan orsaka erektionsproblem. Ledande experter pekar på att aktiviteten i hjärnans mindre essentiella delar, t.ex. de som hanterar sexuell upphetsning, avtar vid perioder av stress.

En annan förklaring är att man kan bli distraherad. När hjärnan hanterar stress blir det mycket svårare att förbli fokuserad på sex. Under perioder av stress eller ångest producerar kroppen kortisol, vilket kan orsaka att testosteronnivåerna sjunker. Att gå till botten med sin stress är alltid viktigt, inte bara för sexlivet, utan även för det allmäna välmåendet.

5. Depression

Förlorad självkänsla, förlorad ork och svårigheter med att äta och sova är alla mycket kända tecken på depression. Men, ett mindre omtalat sådant om än mycket frekvent sådant, är faktiskt erektionsproblem. Och de två kan faktiskt växelvärka och ge näring till varandra. Depression och nedstämdhet blir allt vanligare i Sverige, åtminstone är det fler som äter antidepressiva läkemedel än någonsin tidigare. Vissa menar på att det kan ha göra med att stigmat kring depression långsamt är på väg bort och att det finns effektivare behandlingar idag som inte orsakar samma allvarliga biverkningar eller kräver samma behandlingsuppföljning.

Receptbelagda behandlingar som Viagra fungerar effektivt när de tas om det finns en underliggande depression till en persons erektionsproblem. Det finns även studier som visat på att Viagra till och med kan lindra depressionssymptom - dock ska du alltid gå till en läkare om du är deprimerad i första hand, då denne kan remittera dig till KBT-terapeut eller psykolog. 

Receptbelagda läkemedel, likt Viagra, kan sättas in vid erektil dysfunktion orsakat av depression. Tyvärr kan vissa av dessa läkemedel orsaka just impotens som biverkan. Även vissa antidepressiva läkemedel kan orsaka impotens som oönskad bieffekt. Återigen är det därför mycket viktigt att du söker vård om du är deprimerad. 

Källa: Treatment of erectile dysfunction in men with depressive symptoms: results of a placebo-controlled trial with sildenafil citrate (2001). Department of Psychiatry, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York.

6. Diabetes

Fler än 450,000 svenskar har idag diabetes, som delas in i som typ 1 eller typ 2, även fast en klar majoritet (uppmot 90%) har diabetes typ 2. Diabetes är ett tillstånd som innebär att kroppen av olika anledningar inte producerar tillräckligt med insulin, vilket är en substans som reglerar dens blodsockernivåer. Och, likt högt blodtryck och kolesterol, är det även här skada på blodkärlen som kan orsaka erektionsproblem. Men diabetes kan även leda till nervskador, som i sin tur kan hämma överföringen av signalsubstansen dopamin i kroppen. Dopamin är den substans som reglerar glädje och entusiasm. 

Därför tros det att de flesta män som är diabetiker även kommer uppleva erektil dysfunktion. Det tros att cirka varannan manlig diabetiker även har erektionsproblem. Det tros även att män med diabetes kan utveckla erektionsproblem i ett tidigare skede, allt upp till 15 år tidigare, än om de inte hade haft diabetes.

Källor: 
[1] Diabetes-induced erectile dysfunction: epidemiology, pathophysiology and management (2011). Department of Pharmacology, AISSMS College of Pharmacy, Near R.T.O.
[2] Erectile Dysfunction and Diabetes (2017). WebMD.

7. Godartad prostataförstorning (BPH)

Fastän det inte fullt klarlagts hur korrelationen mellan BPH, eller godartad prostataförstorning, och erektil dysfunktion ser ut i detalj, så vet man idag att de två tillstånden kan närvara samtidigt. Godartad prostatförstorning är en ofarlig förtorning av mannens prostata, som kan orsaka symtom som t.ex. ökat behov att kissa, sömnlöshet och förlorad libido (minskad sexlust). 

Intressant nog har man upptäckt att tadalafil, som är den verksamma ingrediensen i Cialis (som är en behandling för erektil dysfunktion) även kan behandla en förstorad prostata. Detta gjorde att the Federal Drugs Administration, motsvarande Läkemedelsverket, i USA, godkänt tadalafil för behandling av även BPH. I skrivande stund är det inte godkänt hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten, och därmed inte godkänt i Sverige.

8. Förlorat intresse

Det kan låta bagatellartat, men ett av de mest återkommande mönstrena i när psykologin bakom erektil dysfunktion undersöks är ett förlorat intresse. Förlust av sexuell lust, eller libido, är ett exempel på detta. Män är mer mottagliga för erektionsproblem om de inte är överdrivet intresserade i att ha sex, eller om deras intresse för det samma avtagit. Det gör att de kan bli mer mottagliga för förlorad libido om de upplever erektionsproblem - eller vice versa.

Relationsproblem kan vara en orsak till nedsatt eller förlorad libido, alltså minskad vilja att ha sex. Det kan vara så att sexlivet känns slentrianmässigt eller att det finns andra problem i förhållandet. Vid dessa tillfällen är det mycket viktigt att prata ut om detta med sin partner, eller söka hjälp hos allmänvården eller hos en terapeut. 

Det är även viktigt att komma ihåg att minskad vilja att ha sex som du tycker kommit helt utan begriplig orsak kan vara tecken på en annan sjukdom. Då rekommenderas det alltid att du söker sjukvård för detta.

9. Neurogena störningar

Impotens är egentligen en direkt konsekvens av en rad tillstånd som påverkar hjärna, ryggmärg och nervsystemet. Dessa tillstånd kan hämma, begränsa eller störa kapaciteten på de nervbanor mellan penis och hjärna, mer specifikt dess förmåga att kommunicera med varandra, vilket sedan kan resultera i erektionsproblem.

Låter det komplicerat? Kort sagt kan man säga att neurogena störningar eller skador, alltså nervskador, faktiskt kan vara en bov i dramat som vissa missar - även fast det inte är helt vanligt. Vad som däremot är vanligt är att män med diagnostiserade nervskador får erektionsproblem. Studier har visat att fler än hälften av alla män med multipel skleros (52,9%) hade erektil dysfunktion. Hos män med Parkinsons sjukdom är motsvarande siffra så hög som 68,4%. Även män som haft en stroke är benägna att få erektionsproblem.

Källor:
[1] Sexual dysfunctions and sexual quality of life in men with multiple sclerosis (2014). III Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw. 
[2] Sexual dysfunction in Parkinson's disease (2004). Movement Disorders Unit, Department of Neurology, Tel-Aviv Souraski Medical Center, Tel-Aviv

10. Psykologiskt beroende av läkemedel vid erektil dysfunktion

Receptbelagda läkemedel vid erektionsproblem blir allt vanligare, i synnerhet män som har problem med begränsat blodflöde till sin penis. Dessa kan vara skickliga på att ge en kraftig, om än kortsiktig, effekt hos de män som upplever impotens som är relaterad till ångest eller prestationsångest, genom att hjälpa dem med att övervinna en besvärlig period och därmed återställa självförtroende och självkänsla.

Men det är dock viktigt att påpeka att vissa av dessa läkemedel kan orsaka ett psykologiskt beroende, i synnerhet när det rör sig om potenspiller som används vid behov, då användaren kan uppleva att läkemedlet behövs för att ge erektion. Därför är det viktigt att känna till varför erektionsproblemen inträdde i första tillfället. 

Källa: Recreational Use of Erectile Dysfunction Medications and Its Adverse Effects on Erectile Function in Young Healthy Men [...] (2012). Department of Psychology, University of Texas at Austin.


Läkemedel mot erektionsproblem

Erektionsproblem är vanligt och inget man behöver skämmas över. Som nämnt ovan drabbar det många män, i olika åldrar, och kan ha en rad olika orsaker. Hos Treated.com kan du snabbt, säkert och diskret få och förnya dina recept online. Du begär ditt recept genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Efter att din beställning godkänts skickas sedan läkemedlet från vårt registrerade apotek, och levereras redan nästföljande arbetsdag. Har du några som helst frågor eller funderingar om våra behandlingar eller tjänster är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@treated.com eller på telefon 08 506 384 44.

Tala alltid med din läkare om du misstänker att dina erektionsproblem är orsakat av en eller flera av ovan nämnda faktorer. Din läkare kommer att kunna föreslå en lämplig behandlingsform för ditt tillstånd, vilket i sin tur kan hjälpa dig med att lindra erektionsproblem.

    
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
11 augusti 2017