Alkohol Och Antibiotika

1. Hur mycket alkohol är för mycket?
2. Kända interaktioner mellan alkohol och antibiotika
3. Eventuella interaktioner mellan alkohol och antibiotika
4. Vad innebär interaktioner?
5. Vanliga frågor: alkohol och antibiotika

En av de vanligare frågorna ställda till läkare, såväl som till vår kära vän söktmotorn Google, är huruvida det är säkert att dricka alkohol samtidigt som man äter antibiotika. Vi svenskar är som bekant ett av de mer liberala folken i vad det gäller alkoholkonsumtion, och ibland kan det vara tufft att hålla igen när en semester eller en fest är runt hörnet.

Så, kan man dricka alkohol samtidigt som man tar antibiotika? Det finns egentligen inget definitivt svar, då det finns olika typer av antibiotikum, som vi går igenom nedan. Dock är det viktigt att komma ihåg att det alltid rekommenderas att man avstår från att dricka alkohol om man är sjuk eller tar antibiotika. Genom att avstå från att dricka alkohol ger du din kropp mindre arbete vilket möjliggör för bättre sömn och en snabbare återhämtning. Men, så, till den specifika frågeställningen: kan alkohol och antibiotika interagera?
Kort sagt: ja.

• • •

Det finns typer av antibiotika som direkt interagerar med alkohol. Tar du något av dessa antibiotikum är det viktigt att avstå från att dricka då alkohol kan påverka hur läkemedlet tas upp av kroppen. Detta, i sin tur, kan orsaka att läkemedlet inte ger maximal effekt. Det kan även orsaka en motsatt reaktion: vissa antibiotikum kan orsaka biverkningar och intag av alkohol kan förhöja risken för biverkningarna eller göra dem värre.

Här går vi igenom vilka antibiotikum i synnerhet som har kända interaktioner med alkohol och hur de kan ta sig i uttryck i kroppen och vad du ska göra om du är osäker.

Det finns typer av antibiotika som direkt interagerar med alkohol. Tar du något av dessa antibiotikum är det viktigt att avstå från att dricka då alkohol kan påverka hur läkemedlet tas upp av kroppen. Detta, i sin tur, kan orsaka att läkemedlet inte ger maximal effekt. Det kan även orsaka en motsatt reaktion: vissa antibiotikum kan orsaka biverkningar och intag av alkohol kan förhöja risken för biverkningarna eller göra dem värre.

Här går vi igenom vilka antibiotikum i synnerhet som har kända interaktioner med alkohol och hur de kan ta sig i uttryck i kroppen och vad du ska göra om du är osäker.

Först och främst: hur mycket är för mycket?

Huruvida du kan dricka alkohol när du tar antibiotika avgörs i regel av vilket antibiotikum du ordinerats. Även fast rekommendationerna skiljer sig beroende på läkemedlet i frågan så har Landstinget gemensamt att de rekommenderar att försöka avlasta kroppen när man är sjuk genom att dricka med måtta. Vad exakt som är måtta är ibland svårt att säga, men Socialstyrelsen säger bland annat:

 1. Att du som man bör hålla dig under 14 standardglas i veckan och att du som kvinna bör hålla dig under 9 standardglas i veckan.
 2. Att ett riskbruk definieras som att du antingen överskrider ovan, eller dricker mer fem eller fler standardglas som man eller fyra som kvinna, vid samma tillfälle.
 3. Socialstyrelsen flaggar även för att tolerans för alkohol varierar och att en lägre konsumtion kan innebära en risk för vissa personer.

Källa: Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor (2012)

Antibiotikum som har kända interaktioner med alkohol

 • Metronidazol och tinidazol

Metronidazol och tinidazol har kända interaktioner med alkohol och ska inte tas samtidigt som du dricker alkohol. Metronidazol är den aktiva ingrediensen i Flagyl, Metrogel, Rosex och det generiska läkemedlet Metronidazol, dessa behandlar bland annat bakteriell vaginos, rosacea respektive trikomonaskolpit. medan tinidazol finns i ett läkemedel kallat Fasigyn. Gemensamt för bägge är att de behandlar typer av infektioner i kvinnors underliv såsom trikomonaskolpit, tandinfektioner och infekterade sår. Tinidazol kan även användas vid behandling av olika tillstånd relaterade till magen orsakade av en bakterie som heter H. pylori.

I tillägg till detta:

 1. När du tar dessa antibiotikum ska du även avstå från att använda hostmediciner eller munskölj som innehåller alkohol.
 2. Om du äter antibiotikum innehållandes metronidazol ska du avstå från att dricka alkohol 48 timmar efter att avslutat behandlingskuren.
 3. Om du äter antibiotikum innehållandes tinidazol ska du avstå från att dricka alkohol 72 timmar efter avslutad behandlingskur.

Det är mycket viktigt att du avstår från att dricka alkohol när du tar dessa behandlingar, då de kan orsaka allvarliga och i vissa fall skadliga biverkningar, som t.ex:

 • Bröstsmärtor
 • Rodnad
 • Oregelbunden eller snabb hjärtrytm
 • Illamående eller kräkningar
 • Huvudvärk
 • Andnöd

Antibiotikum som kan orsaka reaktioner när de tas med alkohol

 • Trimetoprim och sulfametoxazol (som bland annat finns i läkemedlet Kotrimoxazol)
 • Doxycyklin
 • Erythromycin
 • Linezolid

Kotrimoxazol används för att behandla en rad olika tillstånd som till exempel lunginfektioner och infektioner i urinblåsan och kan i vissa fall orsaka reaktioner som de listade ovan när det tas tillsammans med alkohol. Både Doxycyklin och Erythromycin kan förlora sin effekt när de tas tillsammans med alkohol.

Vad exakt innebär interaktionerna?

Sätten som alkohol kan påverka och störa effekterna av antibiotikum är flera till antalet.

Alkohol bearbetas av leverenzymer precis som antibiotika. När bägge konsumeras samtidigt tar alkoholen upp en så pass stor del av enzymernas kapacitet att antibiotikumet inte kan brytas ner på rätt sätt. Detta, i sin tur, gör att läkemedlet inte bearbetas på rätt sätt i kroppen vilket gör att dess funktion blir begränsad.

Men detta innebär också att antibiotikumet inte bryts ner och därmed inte utsöndras tillräckligt, vilket i förlängningen kan göra att högre halter av läkemedlet stannar kvar i kroppen. Detta ökar toxiciteten i läkemedlet vilket även det ökar sannolikheten för biverkningar.

• • •

Vanliga frågor: alkohol och antibiotika

 • Vad ska jag göra om jag är osäker?

I vissa fall kommer din läkare att föreslå att det bästa är att helt undvika alkohol när du tar antibiotika. Om du vill veta huruvida samtidig alkoholkonsumtion är säkert eller inte så är det bästa rådet alltid att fråga läkaren. Men, enkelt sagt, så kommer ingen läkare någonsin rekommendera dig till att dricka alkohol. Om du behandlas med antibiotika, oavsett vilken typ det rör sig om, är det absolut bästa och säkraste att helt och hållet avstå från att dricka alkohol. Detta ger din kropp bästa möjliga förutsättningar att få en så effektiv behandling som möjligt.

 • Är det egentligen så farligt att dricka lite när jag tar antibiotika?

Det kan faktiskt vara det. De flesta läkemedel bryts ner i levern, där även alkohol bryts ner - och i vissa fall kan det orsaka farliga interaktioner. För att inte tala om att du fått antibiotika ordinerat på grund av att du har en infektion, och alla infektioner är i förlängningen farlga om de inte behandlas korrekt. Ur ett folkhälsoperspektiv kan det dessutom vara mycket oetiskt, eftersom en misslyckad antibiotikabehandling kan innebära att läkaren måste förskriva mer antibiotika, vilket påverkar den globala antibiotikaresistensen - något som alla påverkas av.

 • Min husläkare vill inte skriva ut antibiotika - då kan jag väl bara köpa lite på nätet?

Ett godkänt och lagligt onlineapotek arbetar endast med legitimerade läkare och med ett registrerat apotek. Gemensamt för alla läkare och apotek inom EU är att de endast ger ur läkemedel i fall där det bedöms säkert, lämpligt och ändamålsenligt. Med andra ord precis som en läkare skulle göra om du träffade en ansikte mot ansikte.

Treated.com förskriver ett antal olika antibiotikum i de fall där en patient har fått en infektion och vill beställa sin behandling online. Men gemensamt för varje beställning är att patienten måste fylla i ett medicinskt frågeformulär med frågor som motsvarar en fysisk läkarkonsultation. Detta formulär är utformat av våra legitimerade läkare och granskas av våra legitimerade läkare. Våra läkare godkänner endast de beställningar där de gjort bedömningen att patienten är i behov av läkemedlet. 


   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
28 april 2017
Redigerad 9 februari 2018