Hjärt-Lungfonden har i över 100 år arbetat för att främja forskning om hjärt- och kärlsjukdomar, som 2016 alltjämt var den vanligaste dödsorsaken hos svenskar. Och nu får insamlingsorganisationen en fantastisk möjlighet att etablera sitt budskap även på idrottsscenen i Sverige, då man ingått ett samarbete med fotbollsklubben AIK:
- Vi som organisation har en nära koppling till idrottsrörelsen då vetenskapligt underbyggd fysisk aktivitet står på vår agenda och vi är alltid angelägna att jobba med de frågorna, säger Anna Aderlund som är press- och PR-ansvarig på organisationen till Treated.com.

Det var direkt efter årets Allsvenska upptaktsträff, där spelare och ledare träffar fotbollsjournalister- och experter, som AIK meddelade om samarbetet. Det handlar om att fotbollsklubben valt att skänka sina huvudexponeringsytor till Hjärt-Lungfonden under Allsvenskans 20 inledande omgångar.
- Vi blev kontaktade av AIK och fick frågan för ett par veckor sedan, sedan dess har vi haft en ganska snabb dialog. Vi har haft en lång relation av samarbeten med både AIK och Svenska Fotbollsförbundet och idrottsrörelsen i stort.
- I och med att vi som organisation har en nära koppling till allt som har med idrott och fysisk aktivitet att göra är vi angelägna att samarbeta med idrottsrörelsen och jobba med de frågorna.
- Fysisk aktivitet är något som står på vår agenda, berättar Anna Aderlund.

AIK-familjen blev 2013 mycket bryskt påminda om skoningslösheten hos hjärtsjukdomar. Deras dåvarande, mycket omtyckta förstemålvakt Ivan Turina avled mycket hastigt i sviterna av ett plötsligt hjärtstillestånd.
- AIK drabbades av denna mycket tragiska händelse för fyra år sedan. Ingen ska behöva utsättas för något så hemskt som hans familj gick igenom.
- Plötsligt hjärtstopp i arbetsför ålder, som med Turina, är tyvärr ingen ovanlig företeelse. Medvetenheten om detta behöver spridas.

• • •

Så vad innebär just detta samarbete?
- AIK har upplåtit sin huvudexponeringsyta till Hjärt-Lungfonden. AIK:s tidigare huvudsponsor Åbro avslutar sitt sponsorskap hos klubben men vill göra det på ett bra sätt, på ett sätt som skulle bli en bra händelse att minnas. Så de upplät sina ytor till AIK att själva avgöra vilket ändamål de ville använda det till.
- I och med att AIK och Hjärt-Lungfonden sedan tidigare haft samarbeten så var det naturligt för AIK att välja oss som mottagare av den gåvan.

Vad har ni haft för tidigare samarbeten?
- Vi hade så sent som 2015 ett samarbete där AIK genom en välgörenhetsmatch samlade in 150,000 kronor till forskningen om hjärt- och lungsjukdomar.
- Vår historia av samarbeten med både AIK och Svenska Fotbollsförbundet går längre bak i tiden än det tragiska dödsfallet på Ivan Turina.

- Vi är fantastiskt glada för det här, men det är inte så att vi är knutna just till AIK som lag utan välkomnar alla klubbar som vill engagera sig i insamlandet av pengar till forskningen. Vi är väldigt inkluderande på det sättet.
- Sedan har vi naturligtvis vår policy och våra regler för hur samarbeten ska gå till, men AIK har gjort det fantastiskt och vi har fått en fantastiskt fin gåva från AIK som vi är otroligt tacksamma för. 

Vad betyder det att få den synligheten?
- Det betyder naturligtvis jättemycket för oss att synas på matchtröjan av ett så stort fotbollslag. Själva annonsplatsen i sig är värd väldigt mycket pengar, det handlar om flera miljoner. Som liten insamlingsorganisation hade vi inte haft råd att köpa den reklamplatsen eller synas på den sortens ytor.
- AIK har ungefär en halv miljon fans så det är stort för oss att synas på deras matchtröjor och på Friends Arena.

"Att synliggöra hjärtforskningens kamp på det sättet och för den målgruppen är väldigt stort för vårt varumärke".

Vad hoppas Hjärt-Lungfonden på att detta kommer leda till?
- Vi hoppas att vårt arbete för forskningens kamp mot hjärt- och kärlsjukdomar ska bli mer utbredd och bli mer allmänt känd bland yngre målgrupper. Många äldre människor känner till oss väl och är själva aktiva givare, men på det här sättet hoppas vi också nå yngre människor.
- Men det är inte bara äldre som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, utan även yngre människor.

- Stroke och plötsligt hjärtstopp i arbetsför ålder, som med Ivan Turina, är tyvärr ganska vanligt. Medvetenheten behöver spridas.
- Anledningen till att jag säger det är att allt fler riskfaktorer ökar och breder ut sig. Närmare en halv miljon människor lider av diabetes. Högt blodtryck finns idag hos lika många människor som de som lever med hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är omkring 1,9 miljoner. Den trenden riskerar att öka utbredningen av hjärt- och kärlsjukdomar. Antalet drabbade av hjärt-kärlsjukdom ökar.
- Att riskfaktorerna är så pass utbredda är en trend som utgör ett stort hot.

Dodsorsaker _SverigeFysisk aktivitet centralt vid förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar

Konditionsträning påverkar kroppen så att du både blir piggare och orkar mer utan att du blir trött. Enkelt uttryckt är kondition din kropps förmåga att ta upp syre och omvandla den till energi. Regelbunden fysisk aktivitet stärker både muskler, vävnad och skelett och förbättrar även ditt psykiska välbefinnande tillsammans med den fysiska hälsa (källa: Hjärt-Lungfonden).
- Fysisk aktivitet bland ungdomar blir lidande i och med att unga är mer stillasittande, både barn och vuxna rör på sig allt mindre, fortsätter Anna Aderlund.
- Vi ser en viktig uppgift i att gå ut och informera och öka medvetenheten om livsstilsfaktorer - att äta rätt, röra på sig regelbundet och undvika att sitta stilla - ha koll på sin hälsa helt enkelt.
- Forskning visar att man bör promenera eller på annat sätt aktivt röra på sig minst 30 minuter dagligen och undvika att sitta stilla i för långa perioder. Det är viktigt att syresätta kroppen genom att röra på sig då och då.

• • •

Hjärt-Lungfonden ger idag stöd till över 250 olika forskningsprojekt. Under 2016 delade organisationen ut 305 miljoner kronor till forskningen för visionen om en värld fri från hjärt- och kärlsjukdomar. Genom organisationens största forskningsprojekt, det världsunika SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study), byggs världens största kunskapsbank för att bättre kunna förutsäga vilka som är i riskzonen för hjärt- eller lungsjukdomar. Utöver det delar man årligen ut forskningsanslag genom satsningarna Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag samt Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare och har många samarbeten, med bland annat Karolinska Institutet där man jobbar med att förbättra prognosen för personer som drabbats av stroke. Anna Aderlund berättar:
- Vi är en insamlingsorganisation som samlar in pengar till forskning och det är forskningen som ligger till grund för alla sådana här rön. Vi är mycket angelägna om att den forskningen kommer fram och att människor blir medvetna om vad den säger och bevisar.

"Det är forskning allt handlar om, det finns vetenskaplig grund för allt som vi går ut med".

Hur står sig Hjärt-Lungfonden internationellt?
- Den forskning som Hjärt-Lungfonden finansierar står sig väl internationellt sett. Vi har mycket bra forskning i Sverige och har nått stora framgångar inom hjärtvården i Sverige gentemot andra länder genom bland annat registerforskning och personnummersystem.- Sedan är vi i Sverige även väldigt generösa med att dela med oss av vår kunskap och sprida vår kunskap internationellt. Vi har väldigt fina utbyten med organisationer utomlands och drar även till oss forskare från andra länder.
- Så Sverige står sig väl, vi har en hög nivå på hjärt-kärlforskning och har genom tiderna varit väldigt framgångsrika.

Anna _Aderlund

Ökad medvetenhet är nyckeln

- I Sverige drabbas 10,000 varje år av plötsligt hjärtstopp, och det är ungefär 600 som överlever.
- Vi är jätteglada för det här tillfället att synliggöra forskningens kamp mot hjärt-kärlsjukdomarna och otroligt tacksamma att vi får den här möjligheten, samtidigt som ingen ska behöva utsättas för något så hemskt som Ivan Turina och hans familj utsattes för. Det är det vi jobbar för, att öka medvetenheten och vikten av att forskningen behöver mer pengar, avslutar Anna Aderlund (på bilden till höger).

Fakta om samarbetet

Hjärt-Lungfonden och AIK - vad innebär samarbetet?

  1. Att Hjärt-Lungfondens logotyp syns på AIK:s hemma- och bortamatchtröjor.
  2. Logotypen syns även på storbildsskärm, digitala banderoller, annonser i matchprogram och hemsida.
  3. AIK startar en egen insamling på Hjärt-Lungfondens hemsida där man som supporter kan gå in och skänka pengar till forskningen via AIK.

Vem är avsändaren av denna gåva?
- Den här gåvan är från AIK. Att det var just AIK:s gåva till oss var viktigt för att vi skulle kunna ingå det samarbete vi gjort och det har vi varit tydliga med i all vår kommunikation.

Hur förhåller sig Hjärt-Lungfonden till det faktum att sponsorplatsen på AIK:s tröjor upplåtits av Åbro som är ett bryggeri?
- Vi driver inte aktivt frågor kring alkohol, även om vi stöder en sund livsstil baserad på vetenskapliga bevis. Som insamlingsorganisation samlar vi in pengar till vetenskapligt bedömd forskning. Vi går på Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens rekommendationer och håller oss till dem, om man till exempel vill vända sig till oss för kost- och livsstilsråd. Det gäller även alkohol.

»Socialstyrelsens rekommendationer om alkoholkonsumtion.

Står Hjärt-Lungfonden bakom några nykterhetsfrågor?
- Skulle det komma fram nya vetenskapliga bevis om exempelvis alkohol där det finns en tydlig linje så skulle vi ställa oss bakom det.

Samarbetar Hjärt-Lungfonden med företag som bedriver tobak- eller alkoholverksamhet?
- Nej. Vi är väldigt noga med att vi inte samarbeta med företag som har verksamhet inom tobak och alkohol. Det är inskrivet i våra samarbetspolicies.
- Vårt villkor för att kunna ta emot den här gåvan var att den skulle komma ifrån AIK och inte från någon annan.

Stödjer Hjärt-Lungfonden några andra livsstilsfrågor?
- Ja. Vi står bakom Tobacco Endgame om ett tobaksfritt Sverige, så visst har vi frågor vi tydligt ställer oss bakom.
- Men annars har vi inte på vår agenda att driva någon speciell alkoholpolitik. Vi står bakom en sund livsstil och bakom de rekommendationer som idag ges av myndigheterna.

Ett stort tack till Hjärt-Lungfonden och Anna Aderlund. Bilderna från presskonferensen är på Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung och AIKs representanter.
Treated.com stödjer kampen mot hjärt- och kärlsjukdomar.
   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
23 mars 2017