Efter att den svenske DJ:n Tim Bergling, mest känd under sitt artistnamn “Avicii”, under oerhört tragiska omständigheter avslutat sitt liv den 20 april har Sverige befunnit sig i ett chocktillstånd. Endast 28 år gammal, med en historia av psykisk och fysisk ohälsa, har familjen till Bergling gått ut till allmänheten med att han “inte orkade längre” och “ville få frid”.

Personer som avslutar sina liv eller personer som har tankar på att avlusta sitt liv är ett extremt svårt ämne att diskutera och kan för många vara oerhört svårt att prata eller läsa om. Ifall du inte vill läsa mer av denna artikel kan du klicka här för att snabbt ta dig härifrån. 2016 avled totalt 1,129 personer i åldrarna 15 år eller äldre till följd av att de själva avslutat sina liv - av dessa var två tredjedelar män. Även fast de flesta som avslutar sina liv är i åldrarna 45-64, år är det den näst vanligaste dödsorsaken bland personer i åldrarna 15-29 år. (källa: Folkhälsomyndigheten)

Om du har tankar på att avsluta ditt liv ska du aldrig hålla de för dig själv. Tankar på att avsluta sitt liv är vanligt och det är viktigt att be om hjälp - det finns bra hjälp att få.

Nödnummer 112 om du mår outhärdligt dåligt eller om du har allvarliga tankar eller planer på att ta ditt liv.

* - ovan information är från 1177 Vårdguiden.

Klicka här för att snabbt ta dig härifrån. Artikeln fortsätter nedan.


Hur kan jag hjälpa någon som har tankar på att avsluta sitt liv?

Att veta om att en älskad har tankar på att avsluta sitt liv kan vara skrämmande. Det finns ingen tydlig, enkel instruktionsmanual som omedelbart gör situationen bättre. Det kan sätta dig som anhörig under enorm press - inte minst eftersom ett liv potentiellt står på spel - och det är helt vanligt att inte veta vad du ska göra eller säga. Även fast det inte finns något tydligt svar på frågan så skulle man kunna säga att om det fanns en tumregel skulle det vara: våga lyssna.

Vi har gått igenom tips ur en Facebook-grupp, där personer som själva har haft tankar på att avsluta sitt liv berättat om vad de behövde när de kände sig som värst. Det är viktigt att förstå att alla människor bär sitt egna sociala och emotionella bagage, men vi har samlat 5 tips som vi hoppas kan ge en något bättre insyn.

* - Svaren har justerats grammatiskt och vi har ändrat på förstapersonsperspektiv (jag-form).

Bekräftelse

Människor kommer inte till punkten att de vill ta sina liv på grund av att de är småaktiga eller själviska. Det händer när man ärligt inte kan föreställa sig en väg ut ur vad man går igenom. Man svarar inte på vädjan om att överväga känslorna hos de du lämnar efter sig. Man tänker uppriktigt att de människorna inte bryr sig eller skulle må bättre av att ens liv tog slut. Därför är det så viktigt att helt enkelt försöka förstå eller vidkänna en persons tanke om att avsluta hens liv. Då, och endast då, kan man tala om en väg ut, ett ljus i slutet av tunneln, och värdet av att leva och hur man kan bli hjälpt.

Lyssna och inte döma

Man behöver bara att någon är där och lyssnar och inte är dömande. Det finns människor där ute som ser tankar om att avsluta sitt liv som en svaghet. Men det handlar egentligen om att de med tankar på att avsluta sitt liv kommit till en punkt där de inte kan se en framtid för sig själva. Om man då skuldbelägger personen med tankar på att avsluta sitt liv görs saken bara värre. Man vet redan om vilken ofattbar sorg det är för anhöriga när en person i dess närhet avlider, men där och då behöver man bara personer som älskar en för den man är, och inte dömer.

Var bara där

Var där när man kunna behöver pladdra på om exakt allt som händer i ens huvud, men var också där när man behöver sitta tyst och gå igenom ens egna känslor i tystnad. Bara se till att vara där. Utan att dra några förhastade slutsatser och utan att döma personen som mår dåligt genom att anta vad hen kan behöva. Bara var där.

Förstå allvaret

Om en person säger att den har tankar på att avsluta sitt liv - förstå att det är på allvar. Anta inte att personen vill ha uppmärksamhet. Det går aldrig att veta hur “djupt ner” i mörkret en person är så lämna inte personen ensam i mörkret med sina tankar -  även om personen själv begär det. Om det inte går att finnas där fysiskt och om du är osäker på ifall någon annan kan vara det, försök då finnas där och lyssna över telefon. Om inget annat, uppmuntra personen till att gå ut och promenera eller fokusera på sina hobbys. Försök få personen att känna sig accepterad och välkommen.

Distrahera med det normala

Tala med personen. Bokstavligt talat, ha en normal konversation om saker som vädret, om vilket fotbollslag som vann matchen eller fråga om personen är hungrig - och gå och hämta mat. Personer som mår dåligt vill inte alltid ha en predikan, så fråga om något annat än hur personen för närvarande känner sig. Låt personens tankar få vandra någon annanstans och ge normalitet - inget exceptionellt.

Felaktiga myter om självmord

  • “Den som talar om självmord vill bara få uppmärksamhet”. FEL! Mycket få personer avslutar sina liv utan att berätta eller antyda till omgivningen om hur de faktiskt mår. De som överväger att avsluta sina liv lämnar ledtrådar och varningssignaler längst vägen som ett rop på hjälp - och de flesta vill bli räddade.
  • “Depression är en svaghet”. Depression har ingenting att göra med om en person är mentalt stark eller svag - det är ett allvarligt, men behandlingsbart, tillstånd.
  • “Deprimerade personer känner sig alltid ledsna eller nedstämda”. En person som är deprimerad kan uppleva alla möjliga symptom, från lättretlighet, rastlöshet och hänsynslöst beteende till sömnproblem, aptitförlust och hjärtrusning.
  • “Det går inte att hjälpa en person som vill avsluta sitt liv”. Detta är en vanligt förekommande och helt felaktig bild många har. De flesta som är suicidala vill egentligen inte få slut på sina liv - de vill få slut på sin smärta. Genom att erbjuda förståelse, stöd och hopp kan du potentiellt ge en livlina.
  • “Ett misslyckat självmordsförsök betyder att de egentligen inte ville ta sitt liv”. Självmordsförsöket i sig själv är den viktiga faktorn, inte självmordsmetodens effektivitet. Det är mycket vanligt att personer som fullföljer ett självmord försökt avsluta sitt liv tidigare.

   
Författare: Elias Hemmilä 
elias.hemmila@treated.com 
2 maj 2018