I takt med att coronafallen forstätter att öka i Sverige innebär det att risken för att smittas med coronaviruset (Covid-19) blir alltmer påtaglig. Då symptomen inkluderar hosta, feber och andningssvårigheter, har vi frågat Dr Daniel Atkinson, klinisk chef på Treated.com, om råd som astmatiker bör ha i åtanke i dessa turbulenta tider.

“När personer med astma utvecklar luftrörsinfektioner, kan de utlösa symptom som andfåddhet, hosta och ett potentiellt astmaanfall” förklarar Dr. Atkinson.”

Kan jag fortfarande använda min astmainhalator om jag får corona?

“Du kan minska risken för att få ett anfall orsakat av virus i luftvägarna, även coronavirus, genom att använda din förebyggande inhalator varje dag om du har fått sådana instruktioner. De flesta läkare rekommenderar att man använder förebyggande astmamedicin i tider som dessa, men se till att du konsulterar din läkare innan du gör så.”

Det finns olika typer av astmamediciner som man brukar dela upp i förebyggande medicin och luftrörsvidgande medicin.

“Du ska se till att alltid ha med dig din luftrörsvidgande medicin om du skulle drabbas av väsande andning, andfåddhet eller utvecklar andra symptom på astma”

Hur hanterar jag mina astmasymptom på bästa sätt med coronaviruset i åtanke?

“Det är bra att ha en plan. En plan kommer att hjälpa dig att hålla reda på vilka mediciner du ska ta, känna igen varningssignalerna om du håller på att få ett anfall och på så sätt förbereda dig på vilka åtgärder du ska vidta om du drabbas.”

“Har man en plan är man i en bättre position att hålla koll på sina symptom. De som har någon form av plan är ofta också mindre benägna att behöva uppsöka sjukvård. Diskutera gärna din plan med din astmasjuksköterska.”

Min astma har blivit värre och jag tror att jag har fått coronaviruset. Vad ska jag göra?

“Om din astma har blivit värre och du tror att du kan ha drabbats av coronaviruset, boka inte in ett möte med din läkare. Se till att först ringa jourhavande vårdmottagning eller kontakta sjukvårdsupplysningen 1177.”

“Berätta för dem att du har astma och att du upplever symptom. Förklara hur ofta du behöver använda din inhalator och att den inte verkar ge önskad effekt och följ deras anvisningar.”

“Upplever du att dina symptom plötsligt förvärras och du är orolig att du fått ett anfall, ska du ringa 112 och meddela dem att du tror att du har corona samtidigt som du har ett astmaanfall.”

Vad kan jag göra själv för att minska risken att smittas med coronavirus?

“Tvätta dina händer regelbundet med tvål och vatten, använd pappersnäsdukar för att täcka mun näsa om du hostar eller nyser och släng näsduken direkt efter användning samt undvik kontakt med sjuka personer, är alla allmänna riktlinjer för samtliga i kölvattnet coronavirusutbrottet.”

“Du ska också se till att vaccinera dig mot influensan om du inte redan har gjort det. Influensa är en annan luftrörssjukdom som kan leda till allvarliga konsekvenser  för astmatiker”

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte munskydd eller masker till allmänheten för att förebygga smitta.

Som astmatiker, finns det andra sjukdomar som jag borde vara vara extra försiktig med förutom coronavirus?

“Astmatiker i synnerhet borde vara medvetna om de potentiella riskerna med förkylningar och influensa, eftersom de kan förvärra astmasymptom, och till och med kan utlösa ett livshotande astmaanfall.”

“Förutom att tvätta händerna ofta, ska du undvika att dela handdukar, porslin, dryckesglas och andra hushållsföremål med någon som har en förkylning. Se också till att få tillräckligt med sömn och försök att stressa mindre, ‘är andra faktorer som också kan hjälpa.”