Magen är ett mycket avancerat och viktigt organ. Den är ansvarig för att extrahera majoriteten av vitaminer och mineraler som vi behöver från maten vi äter. Vi kommer ofta inte att märka de vitala och komplexa funktioner som sker hela tiden. Under förutsättning att allt fungerar som det ska så märker man snabbt av när magen stöter på några problem.

Tarmrörelser är sällan ett ämne som diskuteras i vardagliga samtal. Därför kan det ibland vara svårt att förstå vad som är ett “mindre” magbesvär och vad som faktiskt kräver läkarvård.

Majoriteten av oss kommer att ha stött på magsjuka någon gång under vår livstid. Illamående, kräkningar, diarré och mild feber är vanliga indikationer på magsjuka, som orsakas av virus eller bakterier.

IBS (irritable bowel syndrome eller irritabel tarm) är ett tillstånd som av vissa kan misstas för en akut sjukdom - och det är lätt att förstå varför. IBS påverkar magen och kan orsaka ungefär samma symptom som vid vanlig magsjuka. Men dessa två tillstånd är väldigt olika, och det är skillnaderna vi kommer att reda ut i denna artikel. Som hjälp har vi diskuterat med Dr. Nick Read, ordförande i IBS Network.

Kriterier för diagnos

IBS är mycket vanligare än många tror. IBS Network uppskattar att någonstans mellan 10-20% av alla västerlänningar någon gång kommer att drabbas av sjukdomen.
- Kriterier för diagnos kan vara buksmärta, uppblåsthet eller störningar i tarmen. Symptom ska inträffa minst en gång i veckan och ha pågått i mer än tre månader och det borde inte finnas några tecken på annan tarmsjukdom, tarmcancer, Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller celiaki, förklarar Dr. Read.

Till skillnad från andra sjukdomar finns det ingen specifik testmetod för IBS. Eftersom det inte presenteras några tydligt identifierbara tecken i kroppen förutom ovanstående symptom består diagnosen av att eliminera andra faktorer.
- IBS diagnostiseras vanligtvis av de flesta läkare på grund av typiska symptom på tarmirritation utan att specifik orsak föreligger.

IBS eller magsjuka?

Symptom på IBS kan komma och gå och symptomen i sig kan överlappa med symptom för andra sjukdomar. Patienter kan därför ibland ha svårt att veta vilken sjukdom de ska misstänka. Dr. Read berättar:
- Magsjuka är ett akut tillstånd. Det brukar bara vara några dagar och är huvudsakligen förknippat med diarré, buksmärta och illamående. Huvudskillnaden är hur lång tid symptomen varar.

Det bör dock noteras att effekterna av magsjuka kan vara närvarande längre i en mindre mängd fall:
- Vissa människor kan utveckla beständiga symptom som liknar IBS efter att ha drabbats av magsjuka. Detta är vanligare om patienten är deprimerad eller har ångest.

När borde jag uppsöka vård?

För många kan symptom på IBS endast vara en mindre irritation. Vissa kan också vara ovilliga att söka läkarvård då oregelbundna tarmvanor för vissa känns väldigt privat eller genant att prata om. Andra kan anta att det finns lite som en läkare kan göra för att förbättra situationen.

Att rådgöra med en läkare eller en expert om ämnet kan bidra till att minska smärtorna och minimera frekvensen. Det är också viktigt för dem som inte har fått en IBS-diagnos, men upplever en ökad tarmrörelse att prata med sin läkare eftersom det kan vara tecken på annan sjukdom som kräver behandling. Dr. Read hjälper oss att förstå detta bättre:
- Om symptomen är svåra och man känner sig väldigt sjuk, om symptomen följs av ofrivillig viktminskning eller om symptomen hållit i sig i över tre månader utan någon uppenbar anledning bör man söka läkarvård.
- I tillägg, om du är över 50 år och utvecklar en bestående förändring i dina tarmrörelser utan uppenbar anledning, bör du alltid gå och undersöka dig för att utesluta tarmcancer.

Efter att du diagnostiserats med IBS

När man diagnostiserats med IBS får man vanligtvis mycket information. Det är inte ovanligt att man vill veta hur diagnosen kommer att påverka ens dagliga liv.

Vad är det som initierar IBS?
- IBS kan initieras av trauma, emotionell stress, oro, förändringar, överarbete eller något som är kopplat till det ursprungliga traumat, förklarar Dr Read.

Men IBS kan även påverkas av mat och dryck. Stark eller fet mat, mat innehållandes fermenterade sockerarter eller fermenterade kolhydrater, drycker innehållandes mycket koffein, som t.ex. kaffe, té och energidrycker kan alla förvärra symptomen. Men att begränsa och hantera sin stress är mycket viktigt för patienter med IBS:
- IBS kan hanteras med kost och metoder för att minska stress och höja det allmänna välmåendet, även om människor gör det bättre när de kan förstå vad som har föranlett IBS och själva lära sig vad som fungerar för dem. Det här försöker vi hjälpa dem att göra på IBS Network.

Behandling vid IBS

Det finns ingen första linjens behandling vid IBS. Det rekommenderas att man försöker undvika de födoämnen som kan orsaka att symptomen blossar upp. Det finns olika receptfria läkemedel tillgängliga som kan lindra besvären. I vissa fall kan en läkare förskriva ett receptbelagt läkemedel för att minska frekvensen och intensiteten av smärtorna, ett sådant exempel är Mebeverin som du kan köpa online hos Treated.com. I vissa fall kan även en låg dos av antidepressiva läkemedel hjälpa.

Om du får förstoppning som resultat av IBS finns det läkemedel som kan hjälpa till med att behandla detta, som exempelvis Movicol och Fybogel Mebeverine.

Men en framgångsrik behandling handlar om att identifiera hur din egen kropp svarar på olika strategier. Dr. Read tillägger:
- För många patienter handlar det om att förstå deras tillstånd och vad som utlöser det. Det kan också handla om att göra saker som avleder dem från sin sjukdom. Detta kan betraktas som mindfulness och kan innehålla kreativ aktivitet (måla, skriva, musik), motion (dans, rytmisk rörelse, yoga, simning, jogging, promenader), terapi och meditation.


Ursprunglig artikel: IBS or Stomach Bug: What’s the Difference? (Treated.com)

   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
11 juli 2018