P-piller är idag en etablerad åtgärd mot oönskad graviditet. Hundratusentals svenska kvinnor i olika åldrar tar idag p-piller varje dag. Behandlingen innehåller hormoner och ger ett mycket säkert skydd mot graviditet om de används rätt. Men p-piller är idag så oerhört starkt förknippat med kvinnor att det nästan är omöjligt att närmare introducera begreppet utan att börjar med att redogöra för kvinnliga p-piller. Det är faktiskt viktigt att göra den distinktionen; p-piller finns idag nämligen även för män, men det råder ingen tvekan om att det knappast etablerat sig på marknaden. 

P-piller för män, som egentligen är en injektion, ger nästan samma nivå av skydd mot oönskad graviditet som hormonella preventivmedel för kvinnor, såsom kombinerade p-piller och minipiller

En av de färskaste studierna i ämnet, från oktober 2016, visade att manliga preventivmedel har en 96-procentig effektivitetsgrad. Studien omfattade 320 män från Storbritannien, Australien, Tyskland, Italien, Indien, Indonesien och Chile. Preventivmedlet som denna studier avser kommer i form av en injektion och visade att 274 av de 320 männen i studien lyckades sänka sin totala spermiemängd till mindre än 1 miljon per milliliter - vilket definierats som preventivt mot oönskad graviditet. 

Studien, som gjordes av The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, la onekligen fram ett mycket intressant bidrag som tveklöst pekar på att forskningen går i rätt riktning. Men vad säger statistiken? Låt oss ta en närmare titt.

P-piller för kvinnor

Förekomst av graviditetsskydd vid senaste samlaget (exkluderat de som önskar graviditet)

Preventivmedelsanvändning per metod, samma grupp kvinnor vid 19, 24 och 29 års ålder.

Andra ändamål för p-piller och vanligaste orsaker till att kvinnor slutar ta p-piller

Preventivmedel för män

96% effektivt 

274 av 320 män, motsvarande 85,7%, uppnådde önskad preventiv effekt inom 24 veckor. 
Preventivnivån låg på totalt 95,9% per 100 fortsatta användare.
8 män avslutade studien i förtid.

Vanligast förekommande biverkningar

Av totalt 1,491 rapporterade fall av biverkningar

Referenser (externa länkar)

Efficacy and Safety of an Injectable Combination Hormonal Contraceptive for Men
Male contraceptive jab 'effective', but side effects are common
Antikonception - Bakgrundsdokumentation


    
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
19 januari 2017