Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Loperamid

Loperamide

Loperamid är ett läkemedel mot diarré (antidiarroikum) som kommer i form av hård kapsel. Loperamid är den generiska versionen av Imodium och tillverkas av Wockhardt.

Det kan ibland vara tufft att ta sig till vårdcentral och apotek när symptomen vid diarré är i full gång. Vår kombinerade hälso- och apotekstjänst online erbjuder dig möjligheten att snabbt och smidigt köpa och förnya recept för dina behandlingar vid besvärande diarré.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
2 mg

En hård kapsel innehåller 2 mg loperamidhydroklorid. Dessa tas enligt din förskrivares anvisningar för att behandla akut diarré. Maximal behandlingstid är en dag.

Beställ nu för leverans måndag 1 mars

Loperamid är ett läkemedel mot diarré (antidiarroikum) som kommer i form av hård kapsel. Loperamid är den generiska versionen av Imodium och tillverkas av Wockhardt.

Det kan ibland vara tufft att ta sig till vårdcentral och apotek när symptomen vid diarré är i full gång. Vår kombinerade hälso- och apotekstjänst online erbjuder dig möjligheten att snabbt och smidigt köpa och förnya recept för dina behandlingar vid besvärande diarré.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Loperamid är en behandling vid akut (tillfällig) diarré som kommer i form av hård kapsel, som sväljs med vatten. Läkemedlet ska tas under en dag vid akut diarré. Den aktiva ingrediensen i Loperamid heter just loperamid, och verkar genom att öka absorptionen av vatten från avföring samtidigt som den hindrar vatten från att enklelt passera genom tarmen. Loperamid tillverkas av läkemedelsföretaget Wockhardt.

Diarré är mycket vanligt och drabbar nästan alla människor vid något skede i livet. Vanliga tecken på diarré är ökad frekvens i tarmrörelser och en lösare, och avföring av mycket mer vattnig och flytande konsistens. Det är inte heller helt ovanligt med symptom som t.ex. huvudvärk, buksmärtor och magont, illamående, kräkningar och aptitförlust. Vanligen är inte diarré ett allvarligt tillstånd men allvarliga fall av diarré kan leda till uttorkning vilket kan kräva behandling.

Akut diarré orsakas i regel av något. Vanligt är närvaro av parasiter, virus eller bakteriell infektion, överdriven alkoholkonsumtion, stress eller som reaktion på livsmedel eller läkemedel, som t.ex. antibiotika. Akut diarré är sällan allvarligt och passerar i regel på egen hand. Dock bör akut diarré behandlas i de fall där det orsakar svåra besvär. Akut diarré kan även vara ett tecken på blindtarmsinflammation. Vid blindtarmsinflammation kommer dock diarrén oftast tillsammans med svår buksmärta, och det är då viktigt att omedelbart uppsöka närsta sjukhus.

I mindre allvarliga fall av diarré passerar oftast symptomen inom ett par dagar. Mycket vila i kombination med att dricka mycket vatten är ofta rekommenderat i fall av diarré som inte är så allvarliga. Att undvika fettig eller kryddstark mat kan även vara ett effektivt sätt att lindra besvär.

Allvarliga fall kräver dock receptbelagda behandlingar. Loperamid innehåller den aktiva substansen loperamid som verkar mot specifika nervreceptorer i tarmen. På detta vis minskas känsligheten för de signaler som orsakar de muskelsammandragningar i tarmen som orsakar att mat passerar mer långsamt. Även tarmrörelserna påverkas av loperamid genom att tarmslemhinnan tar upp normala mängder vätska, vilket gör att man undviker att få så stora mängder vätska i avföringen som gör den vattnig.

Diarréepisoder kan vara mycket intensiva och besvärande. Att ta sig tiden att besöka vårdcentral och apotek kan därför vara jobbigt när symptomen är igång. Hos oss på Treated.com kan du beställa och förnya recept för en rad olika behandlingar vid diarré online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms ändamålsenlig skrivs ett recept ut. Alla godkända beställningar skickas med spårbar expressändning och levereras inom 24 timmar!

Beställ nu
Senast granskat:  24-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar och enligt de instruktioner som finns i den bifogade bipacksedeln. Detta kommer hjälpa dig i att maximera effekten av Loperamid samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta enligt din läkares instruktioner.
 2. Börja med en dos om två kapslar följt av ytterligare en kapsel efter varje diarréepisod.
 3. Maxdosen hos vuxna är sex kapslar på en dag.
 4. Loperamid ska inte användas mer än ett dygn. Om symptomen kvarstår bör du kontakta läkare.
 5. Kapslarna ska sväljas hela med vatten.
 6. Utöver denna läkemedelsbehandling behöver du även ersätta vätskeförlusten genom att dricka mer än vad du vanligtvis gör. Information om detta finns i bipacksedeln.
 7. Överskrid inte ordinerad dos.
 8. Kompensera aldrig för glömd dos med att ta dubbel dos. Hoppas över den glömda dosen och ta nästa schemalagda dos som vanligt. 

Notera att ovan hållpunkter endast utgör en summering över hur du använder Loperamid. Kompletta anvisningar hittar du i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel (Loperamid Mylan)

Detta läkemedel tillverkas i Sverige av Mylan

Senast granskat:  24-08-2020
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Loperamid orsaka vissa biverkningar även fast alla inte behöver få dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de inträffar.

Sluta att ta Loperamid och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmsta sjukhus om du skulle uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion, som t.ex. svårigheter med att andas eller svälja, nässelutslag, svåra hudutslag eller blåsor, magsmärtor eller svullnad i mage eller blodig avföring.

Övriga biverkningar (frekvens okänd):

Magont, illamående eller kräkningar, trötthet, gasbildning, matsmältningsbesvär, dåsighet, urinretention, hudutslag, klåda, hudförändringar, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, nekrotiserande enterokolit, megakolon inklusive toxisk megakolon eller muntorrhet.

Ovan är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med Loperamid. Mer information återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Loperamid

Tala alltid om för din förskrivare om du tar några andra läkemedel, i synnerhet om du tar något av cotrimoxazole, kinidin, ritonavir eller desmopressin.

Andra sjukdomar och Loperamid

Tala om för din läkare om du har några hälsotillstånd som kan påverka din kapacitet att ta Loperamid. Ta inte detta läkemedel om du är mottaglig för blockeringar av tjocktarmen eller uppsvälld mage, om du har en inflammation eller irritation av tarmen som kan orsakats av t.ex. tarmfickor, kolit eller bakteriell enterokolit, IBS (Irritable Bowel Syndrome) eller dysenteri.

Denna behandling kan även vara olämplig eller bör tas med särskild försiktighet om du har förlorat kroppsvätskor eller salter på grund av diarré eller om du har AIDS, leversjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Senast granskat:  24-08-2020
Vanliga frågor: Loperamid

Vanliga frågor: Loperamid

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Loperamid?

Det rekommenderas inte att du konsumerar alkohol om du lider av diarré.

Kan jag köra bil när jag använder Loperamid?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra ditt omdöme eller din motorik. Om så är fallet ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare.

Kan Loperamid användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte. Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad enligt tillverkaren. Rådfråga din läkare innan du använder Loperamid om du är gravid eller ammar.

Hur ska Loperamid förvaras?

Förvaras i en säker miljö och i rumstemperatur, utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Loperamid?

Loperamid innehåller: loperamidhydroklorid, majsstärkelse, laktos, povidon, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid, järnoxider (E172) och patentblått V (E131).

Kan jag köpa Loperamid receptfritt?

Nej. Loperamid 2 mg kapslar (30 st.) är en receptbelagd behandling som kräver läkarkonsultation innan receptutskrivning. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare.

Är Loperamid rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online - vilket endast tar ett par minuter. En av våra legitimerade läkare kommer därefter att granska ditt ärende och dina svar för att bedöma om detta är rätt behandling för din besvärande diarré. Godkänns beställningen skickas läkemedlet omgående från vårt apotek i Storbritannien med leverans inom 24 timmar - så att du kan inleda din behandling redan nästa arbetsdag.

 

Senast granskat:  24-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här