Inom medicinen är konflikterande teorier nästan oundvikligt. Du kan nästan alltid lita på att läkare kommer ha olika hållningar kring medicinska frågor och, i tillägg till detta, tenderar även forskningsutfall att skilja sig. Detta kan naturligtvis anses vara en drivande faktor, då fler synvinklar och utgångspunkter stimulerar utvecklingen, men hjälper det verkligen det vanliga folket ute i stugorna? Utan medicinsk utbildning kan det vara ytterligt svårt att orientera sig i det brokiga landskapet - i synnerhet om det gäller ett så omtalat ämne som erektil dysfunktion.

Det positiva med detta, som nämns ovan, är att tillståndet onekligen blivit ytterligare utforskat över de två senaste årtiondena. Det finns idag en rad behandlingsalternativ tillgängliga, inte minst receptbelagda tabletter. Din husläkare kommer idag kunna förse dig med mer information om tillståndet än tidigare förut - och online finns ett antal källor som kan hjälpa dig med ytterligare kunskap.

Men all denna information kan, paradoxalt nog, upplevas som en smula överväldigande. I synnerhet kan avsnitt om naturläkemedel vid erektil dysfunktion vara en aning svårt att förstå - särskilt med tanke på att det området är än mer omdiskuterat än erektionsproblem själv. Receptbelagda läkemedel är trots allt inte den bäst lämpade lösningen för alla; nitrater vid kärlkramp och alfablockerare mot högt blodtryck är exempel på detta.

Det finns på regelbunden basis ett antal idéer och antaganden beträffande receptfria lösningar vid erektil dysfunktion. Men de som upplever tillståndet är i regel bara ute efter en säker, snabb och effektiv behandling. Då naturläkemedel är en väg som allt fler väljer att ta så reder vi här ut vad de egentligen är och hur de fungerar.

———————————————————————————————————————————————

  1. Akupunktur

Den hundratals år gamla praktiken av att infoga mycket små och fina nålar i tryckpunkter längst ryggen har ofta nämnts som ett livskraftigt behandlingsalternativ för personer med erektionsproblem. Vanligtvis kommer din läkare bedöma ditt allmäna hälsotillstånd innan hen bedömer huruvida akupunktur är en väg att gå. När du väl är i rätt position, vanligtvis liggandes, förs små nålar in genom huden. Det kan orsaka stickningar i början men är i regel tämligen smärtfritt. Efter insättning kommer du bli kvar i samma läge i ungefär en halvtimme. Sedan tas nålarna ut.

Denna praktik tros göra att musklerna slappnar av och hjälper på det viset blodflödet. Dock finns det sparsamt med verifierbara bevis på att detta skulle vara en effektiv behandling vid erektil dysfunktion. En sydkoreansk omfattande översiktsstudie i ämnet visade att mindre än hälften av de studier om ED och akupunktur som kartlagts hade sin rot i kliniska studier. Av de som väl hade det, bedömdes endast fyra stycken som tillförlitliga. Och även hos detta, kraftigt nedsnävade segment, var resultaten på sin höjd blandade. Även svenska Akupunkturakademin har flaggat för att impotens främst handlar om kost och stress, snarare än brist på alternativmedicin.

Akupunktur anses dock indirekt kunna lindra stress, vilket i sin tur kan hjälpa vissa med erektionsproblem. Men det finns emellertid inte särskilt mycket av substans som kan föreslå att akupunktur direkt kan behandla erektil dysfunktion relaterad till blodflöde.

———————————————————————————————————————————————

  1. DHEA

Dehydroepiandrosteron, vanligt förkortat DHEA, är ett naturligt förekommande hormon som produceras av binjurarna i kroppen. Många hävdar att ämnet bidrar till ett friskt och väl fungerande immunsystem, liksom att hjälpa till med att upprätthålla god integritet i kroppens muskler och ben. DHEA omsätts i kroppen till testosteron och östrogen, som är central för den sexuella funktionen hos män och kvinnor. Tillskott av DHEA kan alltså bidra till att komplettera låga testosteronnivåer, som ofta återfinns hos män med erektil dysfunktion.

Emellertid har användandet av DHEA som ett komplement även det varit tämligen omdiskuterat. Det kan orsaka vissa hälsorisker, såsom hypofysinsufficiens, eller hypofyssvikt som det ibland kallas för, vilket även Läkartidningen flaggat för. Även vid DHEA saknas tillförlitligt underlag för att kunna bedöma huruvida det är en effektiv behandlingsform - vilket är varför läkare i regel inte rekommenderar att du behandlar dina erektionsproblem denna väg.

———————————————————————————————————————————————

  1. L-arginin

L-arginin är en naturlig substans som kallas för aminosyra. Arginin hjälper kroppen att använda proteiner och hjälper funktionen av kroppens rekuperativa läkningsprocesser. Det är ett viktigt näringsämne som återfinns i bl.a. kyckling, fläsk och nötkött, mjölk, tonfisk, lax och ansjovis.

På grund av dess effekter på produktinoen av kväveoxid är det också tänkt att slappna av kroppens blodkärl; en viktig process vid potensbehandling. Studier har funnit det vara fördelaktigt vid fall av erektionsproblem associerade till hjärt- och kärlsjukdomar, där funktionen av kroppens kväveoxid kan äventyras. Undersökningar har visat att de som tar arginin tillsammans med tallbarksextrakt kan åtnjuta avsevärda fördelar, och nästan inga biverkningar.

Däremot kan arginin interagera med andra läkemedel och bör därför tas med försiktighet. L-arginin kan emellertid vara livsfarligt om du har fått en hjärtinfarkt eller har åderförkalkning - tala därför alltid med din läkare innan du börjar ta arginin.

  1. Koreansk röd ginseng

Även Koreansk röd ginseng är ett alternativ som varit subjekt för mycket få kliniska studier - och det underlaget som väl finns anses vara vara motsägelsefullt. En studie från 2002 visade att det tros kunna förbättra styvheten i penis, och ytterligare en studie från drygt tio år senare föreslog att röd ginseng är jämförbart med Viagra i avseende potens. Båda studier har dock varit föremål för hård kritik där en annan hållning är att röd ginseng essentiellt endast är ett placebo och inte alls lindrar symptom.

Som du säkert vi det här laget misstänker så är det inte fullt karlagt hur ginseng fungerar eller är tänkt att fungera i kroppen för att stimulera sexuell prestanda. Läkare spekulerar ofta i att det kan förbättra produktionen av kväveoxid, som i sin tur minskar spänningar i blodkärlen, och möjliggör för blod att enklare flöda till penis. Men, återigen, kan detta tillskott orsaka interaktioner när det tas tillsammans med andra behandlingar. Återigen är det därför mycket viktigt att du talar med din läkare.

———————————————————————————————————————————————

  1. Yohimbe

Tagen från barken av Yohimbe, ett träd som återfinns i Västafrika, är detta naturläkemedel ett tillgängligt komplement - men har även utvecklats till ett receptbelagt läkemedel som kallas Yohimbine (yohimbinhydroklorid). Läkemedlet utfärdades av vissa läkare vid erektionsproblem redan innan Viagra. Yohimbine bidrar till att vidga blodkärlen vilket i sin tur kan öka blodflödet till penis.

Men, medan dess förmåga att adekvat behandla erektionsproblem har ifrågasatts, är läkemedlet även förknippat till en rad biverkningar som högt blodtryck och njurproblem. Mot denna bakgrund tenderar de flesta läkare att avråda från behandlingen.

———————————————————————————————————————————————

  1. Epimedium (Horny Goat Weed)

Växtbaserade läkemedel, likt epimedium, eller sockblommor som det kallas, har använts för att behandla erektil dysfunktion i många år. Epimedium är egentligen ett släkte bestående av mer än 60 örtartade gömfröväxter i familjen berberisväxter, och den stora majoriteten av dessa arter härstammar från östra Asien. Substansen i dessa läkemedel, icariin, tros kunna verka snarlikt som de PDE5-hämmare som återfinns i exempelvis Viagra och Cialis.

Fosfodiesteras typ 5, eller PDE5, är ett ezym som kan ha en bromsande inverkan på blodkärl, vilket leder till att blodflödet till penis under tider av upphetsning kan reduceras. Genom att blockera det, eller hämma, uppmuntrar läkemedel som Sildenafil till ökat blodflöde till penis. Detta möjliggör för användaren att uppleva mer fasta och längre varaktiga erektioner.

Medan den verkar på liknande sätt, är det dock inte tänkt att icariin är lika potent som receptbelagda läkemedel. Och i likhet med andra naturläkemedel kan Epimedium, eller Horny Goat Weed, inducera vissa biverkningar - i synnerhet när det kombineras med andra läkemedel. Därför är det extra viktigt att du talar med din läkare innan du inleder behandling med detta läkemedel.

———————————————————————————————————————————————

  1. Ginkgo Biloba

Att behandla erektionsproblem har historiskt sett inte varit det huvudsakliga syftet för ginkgon, eller kinesiskt tempelträd som det ibland kallas. Ginkgo biloba är ett unikt träd, den enda arten i sin division, och har länge använts för att behandla nedsatt kognitiv förmåga, som exempelvis vid tidiga stadier av demens. Fastän vissa läkare har satt in Ginkgo Biloba hos de som upplever erektionsproblem som en biverkning av ett antidepressivt läkemedel, finns det högst begränsad empirisk data om ginkgons effektivitet. Återigen är det därför viktigt att du talar med din läkare först.

———————————————————————————————————————————————

  1. Granatäppeljuice

Granatäpplet är en populär antioxidant och har flera användbara egenskaper för dem som vill förbättra sin allmäna hälsa. Det kan hjälpa blodflödet och minskar risken för luftvägssjukdomar, såsom de som rör högt blodtryck. Men vad gör det egentligen för sexuell aktivitet?

En studie från 2007 visade att hela 47 % av de testade männen som drack ett glas granatäppeljuice varje dag under fyra veckors tid upplevde symptomförbättring. Men även det här har varit föremål för diskussion, där bland annat brittiska NHS ifrågasatt huruvida granatäppeljuicen verkligen varit en bidragande faktor i symptomförbättringen.

De övergripande fördelarna med granatäppeljuice är dock så pass stora att det definitivt kan vara värt ett försök. Chansen finns att det inte genererar några förbättringar, men det kommer i varje fall inte skada din kardiovaskulära hälsa.

———————————————————————————————————————————————

Det saknas konsensus kring effektiviteten av naturläkemedel. Medan vissa läkare håller fram dem som legitima behandlingsformer kan andra mena att de saknar effektiviteten som receptbelagda läkemedel ger.

Det kanske bästa alternativet för dig som vill behandla ED utan läkemedel är att försöka undvika symptom. Ett antal självhjälpsalternativ, som begränsant alkoholintag, att sluta röka och skära ner på feta livsmedel och minska stress, kan bidra i att lindra symptom.

Skulle dessa åtgärder vara otillräckliga är det alltid bra att tala om dina besvär. Genom att tala med din sexualpartner, eller för den delen med din husläkare, kan du enklare ta dig över tröskeln.

Senast granskat:  03-11-2016