erektil dysfunktion

Fakta har kontrollerats Fakta har kontrollerats
Vad är erektil dysfunktion?

Vad är erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion (ED) är ett ganska vanligt tillstånd. Det är när en man inte kan få en erektion som är tillräckligt hård (eller varar länge nog) för sex.

Symptomen för erektil dysfunktion kan vara allt från måttliga till svåra, enstaka till frekventa. Impotens hos män ökar vanligtvis med åldern, men det förekommer också hos yngre män.

Men vad innebär då erektil dysfunktion för vår allmänna hälsa och hur påverkar ED vårt sexliv? Är det permanent och vad kan vi göra åt saken?

Daniel Atkinson
Medicinskt granskad av
Daniel Atkinson, Klinisk chef

Symptom på erektil dysfunktion

ED symptom varierar i svårighetsgrad och påverkar olika män på olika sätt. Symptomen på erektil dysfunktion och andra indirekt relaterade besvär inkluderar:

The symptom The details
Möjlighet att delvis få erektion, men inte hela tiden. Din penis ökar i storlek när du känner dig upphetsad eller sexuellt stimulerad, men du vill inte ha sex varje gång.
Möjlighet att få erektion, men inte tillräckligt länge. Du kan få en partiell eller fullständig erektion, men inte en som håller tillräckligt länge för att kunna ha sex. Dina erektioner slaknar efter ett tag och är inte tillräckligt hårda för penetration.
Oförmåga att få erektion. Du är upphetsad eller sexuellt stimulerad, men du kan inte få någon erektion.
Minskad sexlust. Minskad sexlust innebär att du inte är intresserad av att ha sex eller att få erektion. Kan kopplas till relationsproblem, stress, trötthet eller underliggande hälsoproblem.
Att känna sig låg eller nere. När oförmågan att få eller behålla en erektion får dig att känna dig otillräcklig eller på dåligt humör.
Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Dr. Daniel Atkinson
Klinisk chef
den oktober 13, 2022.
Träffa Daniel  
Daniel
Var den här artikeln till hjälp?

Vad orsakar manligt håravfall?

Erektionsproblem är vanligt och påverkar nästan alla män någon gång i livet.

Om det bara händer ibland är det oftast inget att oroa sig för. Om du utan problem kan ha skönt och regelbundet sex igen efter att du haft en ED episod, behöver du förmodligen inte prata med en läkare eller ta saken vidare. Det var troligen bara en engångsgrej.

Om kvaliteten på dina erektioner sakta försämras över tid, eller om du allt oftare förlorar din erektion halvvägs genom sexakten, kan det vara tecken på att du börjar få fysisk ED. Denna typ av erektionsproblem blir allt vanligare med åldern och förekommer oftare hos äldre män. (Men inte alltid.)

ed-specs-02

Med åldern kan vår hälsa försämras och ge upphov till hjärtproblem och liknande komplikationer. Eftersom erektioner behöver bra blodflöde och kärlfunktion sker det att hjärtproblem leder till ED symptom av olika slag. Detta beror ofta på livsstil, underliggande hälsotillstånd eller ärftliga sjukdomar. Under årens gång blir det också vanligare att penisen inte blir mer än delvist hård, temporärt eller återkommande, samt att risken till andra ED symptom ökar.

Om du kan onanera utan problem eller vaknar med hårda erektioner på morgonen, men upplever symptom på ED när du har sex, kan det vara så att det rör sig om en mer psykologisk form av ED.

Psykologisk eller psykogen ED uppstår ibland i anknytning till mentala svårigheter som depression eller ångest, men orsakas även av extern press eller intern stress att prestera sexuellt.

Alkohol och droger kan påverka erektionens kvalitet, så om du tar den där extra drinken för att “jobba upp modet” eller för att minska på hämningarna, kom ihåg att det kan göra det svårare att få stånd.

Hur ser då erektil dysfunktion ut?

Erektil dysfunktion är inte alltid lätt att känna igen. Vilken man som helst kan uppleva erektil dysfunktion. Ibland är det svårt för läkare eller medicinsk personal att ställa en diagnos om det bara har hänt en eller ett par gånger.

ED handlar mer om förändringar du märker över tid och hur det upplevs av dig och din partner. Så för att ställa en diagnos kommer en läkare sannolikt att ställa en rad frågor i liknande stil:

  • Hur ofta upplever du erektionsproblem?
  • Hur hård eller styv blir din penis vanligtvis när du blir upphetsad?
  • Hur ofta kan du tränga in i din partner under sex?
  • Njuter du av samlag?
  • Hur ofta känner du sexuell lust?


Läkare frågar ofta om underliggande hälsotillstånd och om du tar några mediciner, eftersom det kan påverka din förmåga att få eller behålla erektion. Ibland föreslår de att du skriver ner dina erfarenheter av ED eller att du testar dina nattliga erektioner för att skilja fysiska orsaker från psykiska.

Hur ser då erektil dysfunktion ut?

Det är inte alltid så enkelt att känna igen tecknen på erektil dysfunktion. De vanligaste symptomen är till exempel att man bara kan få halvstånd, vilket betyder att man blir hård men inte tillräckligt länge för att ha sex, eller att man inte kan få erektion överhuvudtaget.

Men det finns andra lite mindre tydliga varningstecken på erektil dysfunktion som man ska hålla utkik efter. Ett exempel är låg libido eller minskad sexlust. Att definiera hälsosam sexlust är heller inte så lätt eftersom det delvis är subjektivt. Vi har alla olika definitioner av sexuell tillfredsställelse. Men som en tumregel kan man säga att om ditt bristande intresse för sex blir störande eller har en negativ inverkan på din livskvalitet bör du diskutera det med din läkare.

Relationsproblem är en vanlig orsak till låg eller minskad sexlust. Det inkluderar olösta konflikter, minskad sexuell attraktion till sin partner eller om det ofta uppstår bråk som förstör stämningen. Sexuella problem som för tidig utlösning eller ED kan också leda till minskad sexlust och ge upphov till spänningar i en relation. Om du till exempel ofta måste kämpa för att få erektion kan det få dig att vilja strunta i sex helt.

Psykiska sjukdomar kan också ligga bakom varningstecken på erektil dysfunktion. Depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och personlighetsstörningar riskerar att ha en negativ inverkan på din sexlust och ge upphov till ED symptom.

Finns det olika typer av erektil dysfunktion?

Manlig impotens eller erektil dysfunktion faller normalt inom två kategorier. De diagnostiseras som fysisk eller psykologisk ED, men man kan även ha en kombination av båda.

Om dina symptom har försämrats över tid är det möjligtvis ett tecken på att du lider av fysisk ED. Det kan röra sig om att det har blivit allt svårare att få erektion, att du bara kan få halvstånd, att penisen slaknar när du har sex eller att du inte kan få stånd överhuvudtaget.

Fysiska ED störningar uppstår när blodflödet till penis är blockerat, i synnerhet när svällkropparna har blockerats. För att man ska kunna få en erektion måste blodkärlen kunna vidgas när man är upphetsad och sedan dra ihop sig igen när penisen är fylld. Detta hjälper dig att hålla dig styv. Vissa livsstilsval och hälsotillstånd kan skada blodkärlen, vilket i sin tur gör det svårare att få erektioner.

Den andra kategorin av manliga erektionsproblem har psykologisk grund. Mentala hälsoproblem eller till exempel prestationsångest kan bidra till symptom på ED. Dessa tycks oftast drabba yngre män som tenderar att vara fysiskt välmående i övrigt. Ibland rör det sig om en kombination av både fysiska och psykogena faktorer.

Svårigheter att få erektion

Om du inte kan få erektion behöver du kanske inte träffa läkare omedelbart. Det finns några första steg du kan ta om din penis inte blir hård och det börjar påverka ditt sexliv.

Det första steget är att försöka göra några enkla livsstilsförändringar för att se om det leder till förbättrade erektioner. Det kan handla om att äta en balanserad kost och se till att din vikt ligger inom det hälsosamma BMI måttet.

Regelbunden träning rekommenderas också för att minska risken för erektionsproblem. Upp till 150 minuters måttlig fysisk aktivitet eller 75 minuters hård träning i veckan. Det kan också hjälpa att sluta röka och minska på alkoholkonsumtionen om den överstiger 14 enheter alkohol per vecka.

Sömnbrist kan leda till ED symptom och öka risken för vissa hälsotillstånd, som i sin tur kan leda till erektionsproblem. Rekommendationen är att sova regelbundet mellan sex och åtta timmar per natt.

Om din penis fortfarande inte blir styv trots att du har gjort dessa förändringar i din livsstil kan det vara värt att diskutera dina symptom med en läkare eller en expert på sexuell hälsa.

Vad gör jag om jag inte kan bli hård?

Vad gör jag om jag inte kan bli hård?

Om du inte har haft erektion på flera veckor, trots att du vill och känner dig upphetsad, är detta ett tydligt tecken på att du kan lida av svår erektil dysfunktion. I detta fall är det värt att fylla i ett frågeformulär som värderar din förmåga att få erektion, utefter det internationella indexet för erektil dysfunktion (IIEF).

ED testet ställer frågor om dina symptom och ber dig att värdera svårighetsgraden från ett till fem. Sedan räknar man ihop poängen för att få en idé om hur allvarliga symptomen är och vilken typ av erektil dysfunktion det troligen rör sig om.

Hur hård ska en erektion vara?

En helt upprätt penis ska kännas hård och styv och tillräckligt hård för att kunna ha penetrerande sex. Om du känner att din erektion inte är så hård som den borde vara, särskilt när du är upphetsad eller sexuellt stimulerad, kan detta vara ett tecken på ED.

En sak du kan prova är att mäta hur hård din erektion är under en period (till exempel en månad) och “betygsätta” dina erektioner enligt följande:

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Penis blir inte större.

Penis är större, men inte hård.

Penis är hård men inte tillräckligt hård för penetration.

Penis är tillräckligt hård för penetration men inte helt hård.

Penis är helt hård och helt styv.

En frisk, genomsnittlig man har vanligtvis en erektionspoäng på fyra när han är upphetsad. Men det är också normalt att det blir lite mindre poäng någon gång då och då.

Om du i genomsnitt tycker att hårdheten på din erektion är tre eller mindre är dina erektioner inte så hårda som de skulle kunna vara, vilket kan vara ett tecken på erektil dysfunktion.

Svårighet att få erektionen att stanna kvar

Vissa män tycker att penis blir hård när de först blir upphetsade, men att det är svårt att hålla kvar erektionen tillräckligt länge för att kunna ha sex. Svårigheter att behålla en erektion är ett tecken på måttlig erektil dysfunktion, i motsats till svår ED där du inte kan få någon erektion alls.

Om erektionen försvinner medan du har sex kan det vara ett symptom på både fysisk och psykologisk ED. Hälsorelaterade effekter kan minskas med hjälp av en hälsosammare livsstil. En del män använder sig även av bäckenbottenövningar för att minska på ED symptom, även om dess effektivitet inte har studerats i stor utsträckning.

Är det så att du inte kan behålla din erektion och misstänker att orsakerna är psykogena, kan du försöka prata igenom det med din partner. Problem med låg sexlust eller svårigheter i ett förhållande leder ibland till psykologisk ED. Om du tror att problemet kan bero på din övergripande psykiska hälsa kanske du vill överväga att prata med en kurator eller expert på sexuell hälsa.

Om du fortfarande har problem med att upprätthålla en erektion efter att du har provat dessa steg är det en god idé att boka in ett läkarbesök.

Hur länge varar en erektion?

Hur lång tid en erektion varar varierar från person till person.

Hur länge din erektion varar kan bero vad du gör, till exempel om du har sex eller ej.

Om du har sex avtar erektionen alltid efter en utlösning och det är i princip omöjligt att få stånd direkt efter (detta kallas refraktionsperiod eller återhämtningsperiod).

En studie med 500 par fann att den genomsnittliga tiden det tog att få utlösning var cirka 5,5 minut. Men hur fungerar det med erektioner utan utlösning?

Nocturnal penile tumescence (NPT), allmänt känd som nattlig erektion eller morgonstånd, är erektioner som uppstår i sömnen. För friska män är det helt vanligt och brukar pågå 25–35 minuter åt gången . Det kan upplevas mellan tre och fem gånger per natt.

Men hur lång tid du har en erektion är också delvis subjektivt och beror på vad som känns skönt och tillfredsställande för dig. Om du är missnöjd med hur lång tid du kan behålla en erektion kan du prova på erektionskontrollövningar såsom bäckenbottenövningar och se om det förbättrar dina resultat.

Du kan också testa “edging”-tekniken, en orgasmkontroll. Edging avser att minska sexuell stimulans vid klimaxpunkten, för att helt stoppa och förhindra utlösning i det ögonblicket. Du väntar så länge det känns bekvämt och börjar sedan ha sex igen. Edging-praxis utformades ursprungligen som en behandling för tidig utlösning 1956, men kan också hjälpa dig att behålla en erektion.

Vad betyder erektil dysfunktion för mitt sexliv?

Du kanske känner att väl fungerande erektioner och hårda sådana är nyckeln till ett hälsosamt sexliv. Det är dock fullt möjligt att ha sex utan erektion och det har mycket att göra med hur vi definierar ”sex”.

Om du definierar sex som penetration kan ED utgöra ett verkligt problem för ditt sexliv. Men det är också värt att tänka på andra metoder som oralsex och hur du kan vara sexuellt tillfredsställande för din partner utan penetration. Du kanske vill sätta dig ner med din partner och ha ett öppet samtal om dina symptom och prata om hur ni kan ha det skönt tillsammans utan erektion. Sexleksaker, proteser och pumpar är också ett alternativ.

Många män upplever erektionsproblem, men det behöver verkligen inte vara slutet på ditt sexliv. Det är fullt möjligt att få orgasm och ejakulera även om penis bara är halvstyv. Du kan till och med få orgasm utan erektion alls.

Är erektil dysfunktion permanent?

Även om erektil dysfunktion kan vara komplicerat och ha en stor inverkan på ditt liv, kom ihåg att det kan vara ett temporärt problem. Det finns sätt att hantera både fysiska och psykologiska orsaker som ligger bakom symptomen.

En studie som publicerades i en tidskrift för sexualmedicin fann att 29% av deltagarna i studien upplevde en minskning av sina symptom efter 5 år. De uppgav att “sexuell dysfunktion hos åldrande män är en dynamisk störning vars förekomst och eftergift förutses av en rad modifierbara riskfaktorer.”

Enkelt uttryckt finns det en möjlighet att minska dessa symptom genom att göra aktiva val för att förbättra sin livsstil och leva ett hälsosammare liv, vilket kan leda till att man i vissa fall blir av med symptomen helt och hållet.

Men om dina symtom inte minskar trots att du vidtagit dessa åtgärder eller om du har kämpat med ED under ett antal år finns det många effektiva, väl tolererade behandlingar tillgängliga för dig.

Hur kan jag ta reda på om jag har ED?

Hur kan jag ta reda på om jag har ED?

Om du fortfarande är osäker på om du lider av erektil dysfunktion kan du använda Treateds självbedömningsverktyg för erektil dysfunktion. Det är ett snabbt och enkelt test utformat av läkare som hjälper dig att avgöra om du har ED eller inte.

Du kan också prata med din läkare eller vårdpersonal, särskilt om du upplever ED för första gången, för att diskutera dina symptom, reda ut vad som orsakar dem och huruvida behandling kan hjälpa.

Reference Popover #ref8
Reference Popover #ref7
Reference Popover #ref6
Reference Popover #ref5
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref1
Den här sidan är medicinskt granskad av Dr. Daniel Atkinson, Klinisk chef den oktober 13, 2022. Nästa granskning utförs den oktober 13, 2024.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Berätta för oss vad du vill höra.

Har du ett ämne som du vill att vi ska ta upp i en framtida artikel? Berätta gärna för oss.

Medicin för din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Friskrivningsklausul: Informationen på den här sidan kan inte ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa, vänligen prata med en läkare.

Föreslå en hälsoguide

Berätta om din idé.

(Och ge oss din e-postadress också så kan vi säga till om vi publicerar en artikel baserat på ditt förslag.)

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1071 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om erektil dysfunktion och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.