Fakta har kontrollerats Fakta har kontrollerats
Är det ett fysiskt tillstånd som orsakar min ED?

Är det ett fysiskt tillstånd som orsakar min ED?

Erektil dysfunktion (ED) är ett tillstånd där en man inte kan få eller behålla en erektion som är tillräckligt hård för att ha sex. De främsta orsakerna till ED är fysiska eller psykologiska, eller ibland en blandning av de två. Fysiska orsaker till erektionsproblem inkluderar allt från medicinbiverkningar till sjukdomar eller till och med fysiska problem som exempelvis skador. Psykologiska orsaker till erektionsproblem kan å andra sidan vara sådant som stress, psykisk ohälsa eller relationsbekymmer.

ED kan kännas som världens undergång, men det är viktigt att veta att du inte är ensam. Det finns många tillgängliga behandlingsalternativ beroende på vad som orsakar din ED är och vilka symptom du upplever. Samtalsterapi kan till exempel hjälpa till att bota psykologisk erektil dysfunktion, medan ED-medicin som Viagra ofta ordineras för fysisk erektil dysfunktion. Och för båda typerna kan livsstilsförändringar som att få mer sömn och motion också hjälpa.

Om du vill veta mer om de fysiska orsakerna till att du inte kan få erektion, finns vi här för att hjälpa dig. Nedan kommer vi att gå igenom de vanligaste orsakerna till erektionsproblem och även lösningar som kan hjälpa dig att bli som förut igen.

Craig Marsh
Medicinskt granskad av
Craig Marsh, Apotekare
Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Mr Craig Marsh
Apotekare
den oktober 14, 2022.
Träffa Craig  
Craig
Var den här artikeln till hjälp?

Det är en bra fråga. När du ser (eller känner, luktar, hör, etc) något sexuellt stimulerande skickar din hjärna ett meddelande till din kropp. Blodkärlen i din penis slappnar av och blodet rusar in för att fylla dem, vilket skapar en erektion när din penis expanderar.

Den del av din penis där alla blodkärl finns (alias corpus cavernosum), är omgiven av ett membran som hjälper till att hålla blodet på plats så att du håller dig hård tillräckligt länge för att kunna ha sex.

Erektil dysfunktion kan vara ett tecken på ett underliggande medicinskt tillstånd. Faktum är att en fysisk orsak kan identifieras i cirka 80 % av fallen. Dessa orsaker delas in i fyra huvudkategorier:

 • Vaskulogena tillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck påverkar hur blodet strömmar till din penis.
 • Neurogena tillstånd som ryggradsskador, Parkinsons sjukdom och multipel skleros påverkar ditt nervsystem, vilket kan leda till ED.
 • Hormonella tillstånd som hypertyreos, hypotyreos, låga testosteronnivåer eller Cushings syndrom kan göra det svårare att få och bibehålla en erektion.
 • Anatomiska tillstånd som Peyronies sjukdom, som inträffar när ärrvävnad bildas över penis kan orsaka ED.

När erektionsproblem uppstår plötsligt eller för första gången är det bäst att gå på en läkarundersökning för att undersöka om det finns en underliggande sjukdom som behöver behandlas.

Orsakar diabetes ED?

Orsakar diabetes ED? Ja, diabetes orsakar ofta erektil dysfunktion. Studier har faktiskt visat att 35-75% av män som har diabetes upplever erektil dysfunktion, jämfört med endast 26% av män som inte har diabetes. Dessutom tenderar erektil dysfunktion att inträffa 10-15 år tidigare hos män med diabetes. Detta beror på att diabetes kan skada dina nerver och blodkärl, vilket gör det svårt att få och bibehålla en erektion.

För män med diabetes kan ED-mediciner som Viagra vara en bra lösning. Men eftersom diabetes ofta går hand i hand med andra hälsotillstånd som högt kolesterol eller högt blodtryck, är det viktigt att se till att behandlingen för erektil dysfunktion inte stör någon annan ordinerad medicin.

Det går dock att råda bot på dessa problem. Livsstilsförändringar som hjälper till att hantera tillstånd som diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol kan också hjälpa till att förbättra erektilfunktion. Att sluta röka, träna mer och äta en hälsosam och varierad kost har alla visat sig minska risken för ED.

Förstorad prostata och ED

Orsakar diabetes ED? Ja, diabetes orsakar ofta erektil dysfunktion. Studier har faktiskt visat att 35-75% av män som har diabetes upplever erektil dysfunktion, jämfört med endast 26% av män som inte har diabetes. Dessutom tenderar erektil dysfunktion uppträda 10-15 år tidigare hos män med diabetes. Detta beror på att diabetes kan skada dina nerver och blodkärl, vilket gör det svårt att få och bibehålla en erektion.

För män med diabetes kan ED-mediciner som Viagra vara en bra lösning. Men eftersom diabetes ofta går hand i hand med andra hälsotillstånd, som högt kolesterol eller högt blodtryck, är det viktigt att se till att behandlingen för erektil dysfunktion inte stör någon annan ordinerad medicin.

Men det går att råda bot på dessa problem. Livsstilsförändringar som hjälper till att hantera tillstånd som diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol kan också hjälpa till att förbättra erektilfunktion. Att sluta röka, träna mer och äta en hälsosam och varierad kost har alla visat sig minska risken för ED.

Kan ED vara ett tecken på prostatacancer?

Nej, ED är inte ett tecken på prostatacancer. Men även om tillståndet i sig inte orsakar ED kan behandlingen för prostatacancer göra det. Några av de specifika procedurer som kan leda till erektil dysfunktion inkluderar hormon- och strålbehandling samt prostatakirurgi, där prostatakörteln avlägsnas. Ibland kan den erektila funktionen återuppstå några år efter operationen.

Högt kolesterol och erektil dysfunktion

Kan högt kolesterol orsaka ED? Ja. Högt kolesterol kan faktiska bidra till erektil dysfunktion på lite olika sätt. Högt kolesterol gör det svårare att producera vissa kemikalier och hormoner i kroppen, som kväveoxid (nödvändigt för erektion) och testosteron (som påverkar sexlusten). Dessutom skapar för mycket kolesterol plack i dina blodkärl, vilket begränsar blodflödet till penis.

STD och erektion: är ED ett tecken?

En sexuellt överförbar sjukdom, eller STD, är resultatet av en obehandlad sexuellt överförbar infektion (STI). Även om de två termerna ofta används omväxlande, är de inte riktigt samma sak. Men i vilket fall som helst är erektil dysfunktion vanligtvis inte ett tecken på en STI eller STD.

Därmed inte sagt att de är helt orelaterade. Kan en STD göra att en man inte blir hård? Eventuellt. STI och STD kan både påverka självkänslan och orsaka psykologisk erektil dysfunktion. Dessutom kan en smärtsam STI göra det obekvämt att ha sex.

Kan klamydia orsaka ED? Ja, men detta händer vanligtvis när obehandlad klamydia orsakar prostatit (en infektion i prostatan) eller bitestikelinflammation (svullnad på baksidan av testiklarna). Klamydia kan också göra sex smärtsamt, så det är viktigt att testa sig för STI och STD regelbundet.

Hjärtproblem och ED: finns det ett samband?

Erektil dysfunktion kan vara ett varningstecken på hjärtsjukdom. Behandling av diagnostiserad hjärtsjukdom kan också hjälpa till att behandla ED. Men hur hänger då dessa två tillstånd ihop?

Ett hjärtproblem som ofta dyker upp tillsammans med ED är kranskärlssjukdom, som kan orsaka en smärtsam tryckande känsla i bröstet som kallas angina. Kranskärlssjukdom uppstår när plack byggs upp i artärerna och blockerar blodflödet till ditt hjärta och resten av din kropp. Eftersom blodkärlen i penis är så små kan ED vara ett tecken på att något också pågår i hjärtat. Kronisk hjärtsvikt och ED kan också förekomma tillsammans. Erektil dysfunktion och libidoproblem (låg sexlust) rapporterades av upp till 75 % av patienterna med hjärtsvikt.

Om du upplever erektil dysfunktion är det viktigt att utesluta hjärtproblem innan behandlingen påbörjas. Mediciner som nitrater, som används för att behandla vissa hjärtproblem är inte säkra att använda med ED-piller som Viagra. Har du ett instabilt hjärttillstånd är det också möjligt att du avråds från att ha sex, eftersom det kan vara farligt när din puls höjs.

Enligt an rapport från Harvard orsakas omkring 25% av all erektil dysfunktion av medicin. Vissa mediciner listar erektil dysfunktion som en möjlig biverkning, även om det faktiskt orsakas av det underliggande problemet som medicinen avsre åtgärda. Läs alltid bipacksedeln som medföljer ett läkemedel och prata med din läkare om biverkningar och kontraindikationer (skäl till att du inte bör ta ett specifikt läkemedel).

Exempel på mediciner som kan orsaka erektil dysfunktion:

 • Antidepressiva och ångestdämpande läkemedel
 • Medicin mot Parkinsons sjukdom
 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
 • Antihistaminer
 • Antiarytmika
 • Medicin mot prostatacancer
 • Muskelavslappnande medel
 • Diuretika (urindrivande)
 • Medicin mot högt blodtryck
 • Läkemedel vid kemoterapi

Medicin för högt blodtryck och ED

Att ha högt blodtryck är en riskfaktor för erektil dysfunktion, men visste du att behandlingar för högt blodtryck också kan orsaka ED? Här kommer lite info om några av de mediciner som vanligtvis ordineras för att behandla högt blodtryck (även kallat hypertoni), och hur sannolikt det är att de orsakar ED.

 • Amlodipin och ED: kalciumflödeshämmare som Amlodipin, som sänker ditt blodtryck genom att blockera kalcium från att komma in i ditt hjärta och artärer, orsakar sällan erektil dysfunktion.
 • När det kommer till angiotensinkonverterande enzym (ACE)-hämmare som lisinopril, rapporteras ED ibland. Det är dock inte statistiskt sett en signifikant biverkning av medicinen.
 • Orsakar Losartan ED? Nej. Faktum är att angiotensin II-receptorblockeraren (ARB) Losartan har visat sig förbättra den sexuella funktionen hos män med högt blodtryck.
 • När du tar en hög dos (mer än 50 mg) av diuretikumet hydroklortiazid är det mer sannolikt att ED rapporteras som en biverkning. Att minska dosen eller byta till en annan medicin är ett alternativ.
 • För män som tog betablockeraren metoprolol rapporterades ED återigen ofta som en biverkning.
 
Forskare har dock upptäckt att vissa av dessa fall faktiskt kan vara psykologisk erektil dysfunktion. En studie fann att för män som tar betablockerare rapporterades ED oftare av dem som fått höra att det var en möjlig sexuell biverkning än av de som inte fått höra det.

Erektil dysfunktion och läkemedel för högt kolesterol

Vi har redan pratat lite om sambandet mellan högt kolesterol och erektil dysfunktion, men precis som med högt blodtryck finns det också ett samband mellan behandlingar för högt kolesterol och ED.

Är du fundersam över atorvastatin och ED? Statiner är mediciner som vanligtvis ordineras för att behandla högt kolesterol. För män som tar atorvastatinet Lipitor rapporteras ED sällan som en biverkning. I en studie från 2014 fann man att statiner möjligen kan göra erektil dysfunktion värre om du tidigare lidit av det. Samma studie fann också att ED tenderade att bli bättre med tiden hos män som tog statiner för sitt höga kolesterol.[9]

Mer forskning krävs innan vi kan få en bättre förståelse för sambandet av statiner och ED.

Antidepressiva medel och erektil dysfunktion

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som Prozac är de vanligast utskrivna antidepressiva medlen. De behandlar depression och ångest genom att öka nivåerna av serotonin i hjärnan, men kan orsaka sexuella biverkningar för både män och kvinnor.

Om du tar Prozac och i övrigt svarar bra på det, behöver erektil dysfunktion inte hindra dig från att fortsätta med din behandling. Ett alternativ kan vara att prata med din läkare om att lägga till en andra medicin som Wellbutrin (bupropion), som ofta ordineras för att lindra antidepressiva biverkningar som sexuell dysfunktion och viktökning. ED-piller som Viagra eller Cialis kan också lindra SSRI-inducerad erektil dysfunktion.

Alternativt kan det kanske vara idé att byta till en helt annan medicin. Antidepressiva medel som inte orsakar erektil dysfunktion, eller åtminstone är mindre benägna att göra det än SSRI, inkluderar Wellbutrin (bupropion), Remeron (mirtazapin), Viibryd (vilazodon), Trintellix (vortioxetin) och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare.

Om du behandlar din ångest på medicinsk väg och upplever erektil dysfunktion, kan Xanax vara en annan bov. Xanax är ett snabbverkande bensodiazepinläkemedel och skrivs inte ut på samma sätt som antidepressiva medel, som normalt tas dagligen. I stället tas Xanax vid behov och vanligtvis under en kort period. Xanax stannar kvar i din kropp i upp till 15 timmar efter du tagit det. Vilket betyder att det borde ha en mer tillfällig inverkan på din förmåga att få erektion. Men om du ordineras Xanax och kämpar med ED, föreslår vi ändå att du pratar med din läkare. De kan rekommendera att du avslutar din behandling eller byter till en annan medicin.

Orsakar Adderall erektionsproblem?

Adderall är ett stimulerande läkemedel som ordinerats för att behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet eller ADHD. Det är ett effektivt läkemedel som kan hjälpa dig att återfå ditt fokus, men kan orsaka sexuella biverkningar hos dem som tar det.

Adderall innehåller amfetamin och dextroamfetamin, så det är också möjligt att utveckla ED om du tar andra ADHD-mediciner med dessa ingredienser. Om du behöver din receptbelagda medicin för att kunna fungera men inte vill behöva stå ut med oönskade biverkningar, finns det alternativ.

Om du inte tar medicin med förlängd frisättning (Adderall XR) känner du förmodligen av effekterna från din tablett mer vissa tider på dygnet än andra. Att schemalägga sex precis innan du tar din medicin, eller ändra doseringen de dagar du vill ha sex, är ett sätt att få bukt med Adderall-inducerad ED. Receptbelagda ED-mediciner som Viagra kan också vara till hjälp vid behandling av erektil dysfunktion som orsakats av Adderall.

Kan partydroger orsaka ED?

Narkotikamissbruk förändrar hur din kropp fungerar och kan orsaka bestående skador, inklusive erektil dysfunktion. Med “partydrog” menar vi illegala droger, missbruk av receptbelagda läkemedel som Adderall och lagliga droger som tobaksprodukter.

Eftersom alla droger påverkar kroppen på olika sätt, är sätten de kan bidra till erektil dysfunktion också olika. Nikotinet i tobaksprodukter kan till exempel förhindra blod från att nå din penis medan heroin eller barbiturater kan minska din libido.

Det är viktigt att du talar om för din läkare om du tar droger när du söker hjälp för ED. Läkare är inte här för att döma dig, utan för att hjälpa dig att göra de bästa valen för din kropp. Om din läkare inte får hela bilden klar för sig blir det svårare att kunna hjälpa dig.

Det finns många livsstilsval som kan orsaka erektil dysfunktion.[12] Även om detta kan låta illavarslande är det faktiskt goda nyheter. Livsstilsfaktorer är sådant du kan kontrollera. Om du ändrar något av dessa beteenden kan du komma närmare en lösning på din erektila dysfunktion. Kanske till och med bota din ED helt och hållet.

Livsstilsfaktorerna som har störst sannolikhet att orsaka ED inkluderar:

 • Rökning
 • Brist på träning
 • Dålig kost
 • Övervikt eller fetma
 • Metaboliskt syndrom
 • Alkohol och partydroger

Rökning och erektil dysfunktion

Orsakar rökning ED? Absolut. Faktum är att om du upplever erektil dysfunktion är ett av de bästa livsstilsvalen du kan göra att sluta röka. Forskning visar ständigt att risken att utveckla erektil dysfunktion är högre för män som röker. År 2014 lades ED till listan över tillstånd som kan orsakas av rökning.[13]

Men hur kommer det sig att rökning påverkar din sexuella förmåga? Tja, för att få erektion måste du ha ett ordentligt blodflöde till din penis. Cigaretter innehåller upp till cirka 41 000 kemikalier, inklusive nikotin, arsenik och kolmonoxid. Alla dessa kan ha en negativ effekt på dina blodkärl och din förmåga att få stånd.

Orsakar tuggtobak ED?

Många som tuggar tobak misstar sig och tror att det är mindre skadligt än att röka. Men det finns inga ofarliga tobaksprodukter och tuggtobak har lika många risker, om inte fler.

Nikotin, ingrediensen i både tuggtobak och röktobak, har kopplats samman med nedsatt sexlust, infertilitet och, ja, erektil dysfunktion. Detta beror på att det kan påverka (och i vissa fall skada) dina blodkärl, vilket kan göra det svårt att få och behålla en erektion. Om du vill ha friska erektioner är det bäst att du håller dig borta från alla typer av tobak, inklusive tuggtobak och vaping.

Sömnhygien och erektioner

Sömnhygien (goda sömnvanor) är en viktig del av din allmänna hälsa, tillsammans med kost och träning. Att förlora sömn kan göra det svårt att fokusera nästa dag och som med alla andra vanor samlas effekterna på hög. Studier har visat samband mellan dålig sömnhygien och negativa hälsoresultat och, ja, trötthet kan orsaka ED.

Alkohol och ED

Kan alkohol orsaka ED? Ja och nej.

Om du är ute och dricker och dricker lite för mycket, är det mycket möjligt att du kommer att ha svårt att få erektion senare på natten. Men ibland är det faktiskt helt normalt att inte kunna få stånd. Du behöver inte oroa dig för erektil dysfunktion om det inte händer så ofta att det påverkar din livskvalitet.

Men även om en natts intensivt drickande inte ger dig ED, kan kronisk alkoholanvändning göra det. Långvarig alkoholanvändning kan också orsaka andra hälsoproblem, så försök att dricka med måtta.

Kost och ED

Det finns inga specifika livsmedel som orsakar erektil dysfunktion, eller specifika livsmedel som kan bota det. Och även om fetma inte orsakar ED, är dålig kost och övervikt båda riskfaktorer. Det beror på att övervikt ökar risken för hälsotillstånd som diabetes och hjärtsjukdomar, vilket kan orsaka erektil dysfunktion.
Om du äter bra och tränar regelbundet kommer inte lite bukfett att leda till erektionsproblem. Men om du är orolig för att övervikt är orsaken till din ED ska du prata med dina läkare. De kommer kunna hjälpa dig att lägga upp en plan för viktminskning, som inkluderar vissa livsstilsförändringar.

Det finns vissa skador som kan orsaka tillfällig eller långvarig erektil dysfunktion. De tenderar att falla in i flera olika kategorier.

För det första finns det skador på själva penis som lyckligtvis är ganska sällsynta. Erektil vävnadsskada består vanligtvis av akut bristning av corpus cavernosum. Det är den delen av din penis där blodkärlen sitter som hjälper dig att bli hård när du är upphetsad.

Om skadan upprepas om och om igen, kan ärrvävnad bildas på din penis och orsaka en krökt, smärtsam erektion. Detta tillstånd kallas för Peyronies sjukdom och kan behandlas med kirurgi eller icke-kirurgiska injektioner.

Neuropati, eller nervskada, bidrar också till erektil dysfunktion. Skada på penisnerven orsakad av sjukdomar som diabetes och multipel skleros kan leda till domningskänslor. Vissa mediciner som selegilin, som används för att behandla Parkinsons sjukdom, kan också orsaka förlust av känsel i penis.

Om din penis känns avdomnad är det bäst att gå till läkaren och bli undersökt för nervskador. Denna känsla kan också beskrivas som stickningar eller sveda, som de nålar du får när en arm eller ett ben somnar.

Vissa studier har funnit att huvudskador som hjärnskakning kan orsaka erektil dysfunktion liksom skador på ryggraden.

Kan bråck orsaka ED?

Det korta svaret är nej. Ett bråck uppstår när en inre del av din kropp, som ett organ, trycker igenom en mer yttre del, som dina muskler eller vävnadsväggar. Det finns flera olika typer av bråck beroende på vart de uppstår. Ett bråck bredvid din ljumske kallas ljumskbråck.

Även om bråcket i sig inte kommer att orsaka erektil dysfunktion, kan det orsaka visst obehag. Vissa ljumskbråck är bara knölar i ljumskområdet som inte ger några andra symptom. Men andra varianter kan orsaka illamående, kräkningar eller magsmärtor. Män med ljumskbråck väljer ofta att opereras, vilket är en relativt snabb procedur där du kan åka hem redan samma dag eller dagen därpå.

Det kan kännas nervöst att behöva operera sig i närheten av penis, men det finns några goda nyheter. Dessa operationer är mycket vanliga och ger sällan biverkningar. Och eftersom det är möjligt att bråcket orsakade dig obehag, har studier visat att det är troligt att du faktiskt kommer att ha bättre sexuell funktion efter din operation.

Kommer jag att få ED efter en vasektomi?

Många människor tycker att vasektomi är den bästa formen av preventivmedel. Det är en steriliseringsprocedur som leder till att spermierna inte kan blandas med sädesvätskan. Vasektomi är den mest effektiva metoden efter avhållsamhet, har en långsiktig framgångsfrekvens på 99%, är icke-hormonell och kan ibland reverseras.

Om du överväger en vasektomi kanske du undrar om det kan leda till ED. Men du behöver inte oroa dig. Man har inte funnit någon fysisk koppling mellan vasektomi och erektil dysfunktion.

Även om vissa män upplever impotens efter en vasektomi, är det troligtvis en psykologisk erektil dysfunktion och inte ett resultat av operationen.Psykologisk erektil dysfunktion (även kallad psykogen eller mental ED) inträffar när du inte kan få erektion trots att du är i god fysisk hälsa. Det orsakas ofta av saker som stress och prestationsångest, och det finns tillgängliga behandlingsalternativ.

Har kronisk ED alltid en fysisk orsak?

Kronisk (långvarig) ED har inte nödvändigtvis en fysisk orsak. Den andra typen av ED är psykologisk ED, där orsaken är något mentalt (som stress) snarare än något fysiskt (som diabetes eller hjärtsjukdom). Det finns behandlingsalternativ för båda typerna av erektil dysfunktion, så det första steget är att ta reda på vilken typ av ED du har.

Fysiskt inducerad ED brukar komma väldigt plötsligt och utan någon uppenbar orsak. Vi rekommenderar att du bokar in ett läkarbesök och ser till att allt fungerar som det ska. Din läkare kommer att kunna testa om det finns några fysiska orsaker till ED och kan föreslå livsstilsförändringar. Medicin som Viagra är också ett behandlingsalternativ för fysisk erektil dysfunktion.

Psykologiska orsaker till erektil dysfunktion

Om du har träffat din läkare och det inte finns någon fysisk anledning till att du inte kan få erektion, kan du ha psykologisk ED.

Även om vi alltid rekommenderar att du bokar in ett läkarbesök kan du börja med att undersöka saken på egen hand. Om du kan få erektion tidigt på morgonen eller när du onanerar, men måste kämpa när du har sex med en partner, indikerar detta vanligtvis psykologisk ED.

För att kunna behandla psykologisk ED måste du först behandla den bakomliggande orsaken. Det kan vara stress, problem i din relation eller till och med spänning och nervositet över ett nytt förhållande. ED som inte behandlas kan bli kronisk, vilket gäller både fysisk och psykologisk ED.

Tillgängliga behandlingar för fysisk ED

Det finns många sätt att behandla fysisk ED på, inklusive följande:

 • Livsstilsförändringar som att ändra din kost, sluta röka, begränsa alkoholkonsumtionen och träna oftare är både bra för din allmänna hälsa och din förmåga att få erektion.
 • Justering av din medicin kan hjälpa till med erektil dysfunktion om ED är en biverkning av ett läkemedel du tar. Du kan också prata med din läkare och se om det finns en annan medicin utan den biverkningen som du kan prova.
 • Att behandla grundorsaken till ED är viktigt, eftersom det ibland är resultatet av ett fysiskt tillstånd som diabetes eller ett psykologiskt tillstånd som depression. När du behandlar det underliggande problemet kommer du att få ett bättre resultat än om du bara behandlar dina erektionsproblem.
 • Kirurgi kan hjälpa om din erektil dysfunktion är resultatet av någon form av skada, som ett ljumskbråck. Även om det kan vara nervöst att operera sig i ljumsken, är sådana operationer mycket säkra.
 • ED-mediciner som Viagra, Cialis eller Stendra kan fungera väldigt bra vid behandling av fysisk ED. Faktum är att kliniska tester har visat att Viagra fungerar för cirka 3 av 4 män.

Hur vi kan hjälpa dig att behandla ED

Customer-Satisfaction-1
Om du har läst så här långt och är redo att ta nästa steg kan vi hjälpa dig att behandla din fysiska ED. Det hela börjar med en kort konsultation online där vi får veta lite mer om dig och dina symptom. Sedan får du rekommendationer av en lämplig läkare som vet vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref5
Reference Popover #ref6
Reference Popover #ref7
Reference Popover #ref8
Reference Popover #ref9
Reference Popover #ref10
Reference Popover #ref11
Reference Popover #ref12
Reference Popover #ref13
Reference Popover #ref14
Reference Popover #ref15
Reference Popover #ref16
Reference Popover #ref17
Reference Popover #ref18
Reference Popover #ref19
Reference Popover #ref20
Reference Popover #ref21
Reference Popover #ref22

Berätta för oss vad du vill höra.

Har du ett ämne som du vill att vi ska ta upp i en framtida artikel? Berätta gärna för oss.

Medicin för din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Friskrivningsklausul: Informationen på den här sidan kan inte ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa, vänligen prata med en läkare.

Föreslå en hälsoguide

Berätta om din idé.

(Och ge oss din e-postadress också så kan vi säga till om vi publicerar en artikel baserat på ditt förslag.)

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1071 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om erektil dysfunktion och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.